HIS1002 อารยธรรมตะวันออก การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2555

Advertisement

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         มนุษย์สมัยโบราณเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยจากดินแดนตอนในเข้าตั้งมั่นใกล้แหล่งนํ้าเพื่อจุดประสงค์ใดเป็นสำคัญ

Advertisement

(1) การคมนาคม        

(2) การปกครอง         

(3) การเกษตรกรรม    

(4) การค้าขาย

ตอบ 3 หน้า 5-6, (คำบรรยาย) ความเจริญของมนุษย์สมัยโบราณเริ่มมีขึ้นในยุคหิน โดยในยุคหินเก่านั้น มนุษย์เริ่มอาศัยอยู่ในถํ้า และเริ่มรู้จักการใช้ไฟปรุงอาหารให้สุก ให้ความอบอุ่น และให้แสงสว่าง ต่อมาในยุคหินใหม่มนุษย์เริ่มรู้จักการทำเกษตรกรรมคือ เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แทนการเร่ร่อน และล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร อีกทั้งเริ่มมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยมีการเคลื่อนย้าย ที่อยู่อาศัยจากดินแดนตอนในเข้ามาตั้งมั่นใกล้ลุ่มแม่นั้าใหญ่เพื่อมุ่งที่จะใช้นํ้าในการทำเกษตรกรรม และดำรงชีวิตเป็นสำคัญ ซึ่งจากจุดนี้เองที่ทำให้อารยธรรมโลกโบราณค่อย ๆ ถือกำเนิดขึ้น อย่างจริงจัง

2.         มนุษย์สมัยโบราณรู้จักการทำเกษตรกรรมในช่วงเวลาใด

(1) ยุคหินเก่า 

(2) ยุคหินใหม่

(3) ยุคทองแดง           

(4) ยุคสำริด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         อารยธรรมใดเก่าแก่ที่สุด

(1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  

(2) อารยธรรมอียิปต์โบราณ

(3) อารยธรรมอินเดียโบราณ  

(4) อารยธรรมกรีกโบราณ

ตอบ 1 หน้า 2181 (เล่มเก่า) อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นหนึ่งในสองอารยธรรมเริ่มแรกของโลก อารยธรรมนี้มีแหล่งกำเนิดบนดินแดนระหว่างแม่นํ้าไทกริส และยูเฟรตีส หรือที่เรียกว่า “เมโสโปเตเมีย” ซึ่งหมายถึง ดินแดนระหว่างแม่นํ้าสองสาย นอกจากนี้เราสามารถเรียกดินแดนนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ดินแดนพระจันทร์เสี้ยว”(Fertile Crescent) ปัจจุบันดินแดนเมโสโปเตเมียเป็นที่ตั้งของประเทศอิรัก

4.         “ดินแดนตะวันออกกลาง” คือดินแดนส่วนใด

(1) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

(2) ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

(3) เอเชียตะวันตกเฉียงใต้     

(4) ยุโรปตะวันตกเฉียงใต้

ตอบ 3 หน้า 7 ดินแดนตะวันออกกลางหรือตะวันออกใกล้ (The Middle East or Near East) คือ ดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง 3 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป ในปัจจุบันคือพื้นที่นับจากอัฟกานิสถานไปทางตะวันตกถึงชายฝั่งตะวันออกของ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คาบสมุทรอนาโตเลีย คาบสมุทรอาระเบีย และอียิปต์ โดยตะวันออกกลาง เป็นแหล่งกำเนิดของ 2 อารยธรรมเริ่มแรกของโลกคือ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอารยธรรม อียิปต์โบราณ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของ 3 ศาสนาหลักของโลกคือ ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

5.         อักษรภาพของอารยธรรมอียิปต์โบราณมีชื่อเรียกว่าอะไร

(1) เดโมติก    

(2) ไฮราติก     

(3) ไฮโรกลิฟิก

(4) เดโมกลิฟิก

ตอบ 3 หน้า 17 – 18 ชาวอียิปต์โบราณได้ประดิษฐ์ “ตัวอักษรภาพไฮโรกลิฟิก” (Hieroglyphics) ขึ้นเมื่อประมาณ 3000 B.C. ซึ่งแต่เดิมนั้นตัวอักษรนี้มีประมาณ 700 ตัว ต่อมาพระและอาลักษณ์ ได้ปรับปรุงตัวอักษรภาพไฮโรกลิฟิกเพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้น และให้มีจำนวนน้อยลงด้วยการประดิษฐ์ ตัวอักษรไฮราติก (Hieratic) ขึ้นในปี 1100 B.C. และพัฒนามาเป็นตัวอักษรเดโมติก (Demotic) ซึ่งมีจำนวนตัวอักษรเพียง 24 ตัว ในปี 700 B.C.

6.         จงยึดมั่นในพระเจ้าอะตันเพียงองค์เดียว เป็นหลักปรัชญาศาสนาของใคร

(1) โมเสส       

(2) อะเมนโฮเต็ปที่ 4

(3) กษัตริย์ซาร์กอนแห่งอัคคัด

(4) ศาสดาโซโรแอสเตอร์

ตอบ 2 หน้า 17 ฟาโรห์อะเมนโฮเต็ปที่ 4 หรืออัคนาตัน ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปศาสนาคนแรกของอียิปต์โบราณและคนแรกของโลก ซึ่งหลักปรัขญาของการปฏิรูปศาสนาของพระองค์คือ จงยึดมั่นในเทพเจ้าอะตัน (Aton) หรือสุริยเทพเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว

7.         ยุคทองของอารยธรรมอียิปต์โบราณอยู่ในช่วงเวลาใด

(1) สมัยจักรวรรดิ       

(2) สมัยอาณาจักรใหม่          

(3) สมัยราชวงศ์         

(4) สมัยอาณาจักรกลาง

ตอบ 3 หน้า 9-10 อียิปต์โบราณสมัยราชวงศ์ (3100 – 940 B.C.) เป็นช่วงเวลาที่อียิปต์โบราณจัดตั้งชาติ และรักษาความเป็นชาติได้ยาวนานถึง 2,160 ปี กษัตรีย์ส่วนใหญ่ในสมัยนี้เป็นชาวอียิปต์โบราณ มีทั้งหมด 21 ราชวงศ์ และถือว่าเป็น “ยุคทองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ” ซึ่งสมัยราชวงศ์ แบ่งออกเป็น 4 สมัยย่อย ได้แก่ สมัยต้นราชวงศ์ สมัยอาณาจักรเก่า สมัยอาณาจักรกลาง และ สมัยอาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดิ

8.         พีระมิดคือสุสานหินยอดแหลม เป็นที่เก็บศพและสมบัติผู้ตาย ถามว่าพีระมิดเริ่มสร้างเมื่อไร

(1) สมัยก่อนราชวงศ์  

(2) สมัยจักรวรรดิ       

(3) สมัยราชวงศ์         

(4) สมัยอาณาจักรเก่า

ตอบ 4 หน้า 9 – 1018 – 1968 – 69 (เล่มเก่า) ในช่วงราชวงศ์ที่ 3-6 ในสมัยอาณาจักรเก่า ของอียิปต์โบราณ เป็นยุคที่มีความเจริญทางด้านสถาปัตยกรรมสูงมาก โดยมีการสร้างพีระมิด ซึ่งเป็นสุสานหินยอดแหลมเพื่อเก็บพระศพและสมบัติของฟาโรห์ขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้พบว่า มีการสร้างพีระมิดมากถึง 20 องศ์ จนเป็นผลให้สมัยอาณาจักรเก่าถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สมัยพีระมิด” (The Pyramid Age)

9. ใครคือฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่องศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณ

(1) เมนตูโฮเต็ปที่ 1    

(2) รามเซสที่ 2           

(3) เซติที่ 4     

(4) ทัสโมสที่ 3

ตอบ 2 หน้า 13 รามเซสที่ 2 เป็นฟาโรห์ในราชวงศ์ที่ 19 แห่งสมัยอาณาจักรใหม่ โดยทรงเก่งในการรบ มีชัยชนะเหนือฮิตไตท์ และได้รับการยกย่องว่าเป็น “ฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่องศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณ” (The Last of the Great Pharaoh) ซึ่งผลงานชิ้นสุดท้ายของพระองค์คือ ปลดปล่อยฮิบรูให้พ้นจากการเป็นทาส โดยโมเสสเป็นผู้นำฮิบรูมุ่งเดินทางกลับปาเลสไตน์

10.       มรดกความเจริญที่อะมอไรท์ให้แก่โลกคือด้านใด

(1) การปกครอง         

(2) ศาสนา      

(3) สถาปัตยกรรม      

(4) ภาษา

ตอบ 1 หน้า 25 – 26 อะมอไรท์หรือบาบิโลเนียนเป็นกลุ่มชนที่รับ สืบทอด และส่งต่ออารยธรรมสุเมเรียน-อัคคาเดียนในทุกด้าน โดยมรดกความเจริญทางอารยธรรมที่สำคัญที่อะมอไรท์ให้ไว้ แก่โลกคือ ด้านการปกครอง ได้แก่ ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี (The Code of Hammurabi) ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด และมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวอักษรคูนิฟอร์ม เป็นฉบับแรกของโลก

Advertisement