ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         อาณาจักรใดที่เป็นที่มาของชื่อเกาหลีในปัจจุบัน

(1)       โซซอน 

(2)       ซิลลา   

(3)โคริว            

(4) เพ็กเจ

ตอบ 3 หน้า 4 – 515 (S)104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลี” ในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสีของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะสลักแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

2.         เกาหลีถูกญี่ปุ่นยึดครองเป็นเวลากี่ปี

(1)       3 ปี      

(2)       15 ปี    

(3)       25 ปี    

(4) 35 ปี

ตอบ 4 หน้า 3613 (S)17 (S)91 (S) อาณาจักรโชซอนยุคใหม่หรือราชวงศ์ยี ถือเป็นอาณาจักรสุดท้าย ของชนชาติเกาหลีที่ได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น และสามารถครอบครองอำนาจการปกครองในฐานะเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 – 1910) ก่อนจะถูกญี่ปุ่นยึดครอง จนตกเป็นอาณานิคมหรือตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910 – 1945)

3.         เมืองหลวงของอาณาจักรโคโชซอน คือเมืองอะไร

(1)       เปียงยาง         

(2) เคียงจู        

(3) อินชอน       

(4) เคียงบก

ตอบ 1 หน้า 2 – 312 – 13 (S)97 (S) ตามตำนานทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่า เทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมือวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปล ตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้างเมืองหลวง แห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

4.         ราชวงศ์ยี คือราชวงศ์ในอาณาจักรใด

(1)       เพ็กเจ  (2)ซิลลา          (3) โคกูริว        (4) โชซอนยุคใหม่

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

5.         อาณาจักรโคโชซอนได้สร้างขึ้นในคริสต์ศักราชที่เท่าใด

(1)       ปี 2111 ก่อนคริสต์ศักราช       (2) ปี 2223 ก่อนคริสต์ศักราช

(3) ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช (4) ปี 2444 ก่อนคริสต์ศักราช

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเกาหลี

(1)       ปัก จุงฮี           (2) คิม ยังแซม (3) โรห์ เตวู      (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 4 หน้า 1081 – 82 (S)240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15สิงหาคม ค.ศ. 1948โดยเลือก ดร.ซิงมัน รีเป็น ประธานาธิบดีคนแรกในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคบแรก และเลือกผู้แทนจำนวน 527 คน เป็น สภาประชาชนแห่งชาติของเกาหลีเหนือ

7.         ความหมายของอาณาจักรโคโชซอน คืออะไร 

(1) ดินแดนงดงามยามเช้า

(2)       ดีนแดนสงบแห่งสรวงสวรรค์  (3) ดินแดนสวรรค์บนดิน         (4) ดินแดนสงบยามเช้า

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

8.         อาณาจักรใดที่มีความสามารถในการรบและเอาชนะอาณาจักรอื่น ๆ ได้

(1) อาณาจักรเพ็กเจ    (2) อาณาจักรโคริว

(3)       อาณาจักรโคกูริว        (4) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลา

ตอบ 3 หน้า 3 – 499 (S)102 – 104 (S) ในยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ซึ่งประกอบด้วย อาณาจักรโคกูริว เพ็กเจ และซิลลา ได้ปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักรโคกูริวก่อตั้งขึ้นเป็น อาณาจักรแรก โดยมีขนาดใหญ่และเข้มแข็งที่สุด เพราะประชากรของอาณาจักรมีความสามารถ ในการรบ ประกอบกับมีเลีอดรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมที่ไม่ยอมให้ผู้ใดมารุกรานได้ง่าย จึงสามารถ เอาชนะอาณาจักรอื่น ๆ ที่มารุกรานได้ถึง 70 ปี ก่อนจะล่มสลายพ่ายแพ้แก่อาณาจักรซิลลา ซึ่งได้ร่วมมือกับกองทัพราชวงศ์ถังของจีน เอาชนะอาณาจักรเพ็กเจและโคกูริวได้สำเร็จ

9.         อาณาจักรโคริวมีศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ

(1) พุทธ           (2) คริสต์         (3)       ขงจื้อ   (4) ฮินดู

ตอบ 1 หน้า 515 – 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็น ศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการสร้างวัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้มากมาย ทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมิอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

10.       ในยุคสามอาณาจักร อาณาจักรใดที่มิได้รวมอยู่ในสามอาณาจักร

(1) โคริว           (2) โคกูริว        (3)       เพ็กเจ  (4) ซิลลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ