การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         อาณาจักรใดที่เป็นที่มาของชื่อเกาหลีในปัจจุบัน

(1)       โซซอน 

(2)       ซิลลา   

(3)โคริว            

(4) เพ็กเจ

ตอบ 3 หน้า 4 – 515 (S)104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลี” ในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสีของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะสลักแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

2.         เกาหลีถูกญี่ปุ่นยึดครองเป็นเวลากี่ปี

(1)       3 ปี      

(2)       15 ปี    

(3)       25 ปี    

(4) 35 ปี

ตอบ 4 หน้า 3613 (S)17 (S)91 (S) อาณาจักรโชซอนยุคใหม่หรือราชวงศ์ยี ถือเป็นอาณาจักรสุดท้าย ของชนชาติเกาหลีที่ได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น และสามารถครอบครองอำนาจการปกครองในฐานะเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 – 1910) ก่อนจะถูกญี่ปุ่นยึดครอง จนตกเป็นอาณานิคมหรือตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910 – 1945)

3.         เมืองหลวงของอาณาจักรโคโชซอน คือเมืองอะไร

(1)       เปียงยาง         

(2) เคียงจู        

(3) อินชอน       

(4) เคียงบก

ตอบ 1 หน้า 2 – 312 – 13 (S)97 (S) ตามตำนานทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่า เทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมือวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปล ตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้างเมืองหลวง แห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

4.         ราชวงศ์ยี คือราชวงศ์ในอาณาจักรใด

(1)       เพ็กเจ  (2)ซิลลา          (3) โคกูริว        (4) โชซอนยุคใหม่

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

5.         อาณาจักรโคโชซอนได้สร้างขึ้นในคริสต์ศักราชที่เท่าใด

(1)       ปี 2111 ก่อนคริสต์ศักราช       (2) ปี 2223 ก่อนคริสต์ศักราช

(3) ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช (4) ปี 2444 ก่อนคริสต์ศักราช

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเกาหลี

(1)       ปัก จุงฮี           (2) คิม ยังแซม (3) โรห์ เตวู      (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 4 หน้า 1081 – 82 (S)240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15สิงหาคม ค.ศ. 1948โดยเลือก ดร.ซิงมัน รีเป็น ประธานาธิบดีคนแรกในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคบแรก และเลือกผู้แทนจำนวน 527 คน เป็น สภาประชาชนแห่งชาติของเกาหลีเหนือ

7.         ความหมายของอาณาจักรโคโชซอน คืออะไร 

(1) ดินแดนงดงามยามเช้า

(2)       ดีนแดนสงบแห่งสรวงสวรรค์  (3) ดินแดนสวรรค์บนดิน         (4) ดินแดนสงบยามเช้า

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

8.         อาณาจักรใดที่มีความสามารถในการรบและเอาชนะอาณาจักรอื่น ๆ ได้

(1) อาณาจักรเพ็กเจ    (2) อาณาจักรโคริว

(3)       อาณาจักรโคกูริว        (4) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลา

ตอบ 3 หน้า 3 – 499 (S)102 – 104 (S) ในยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ซึ่งประกอบด้วย อาณาจักรโคกูริว เพ็กเจ และซิลลา ได้ปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักรโคกูริวก่อตั้งขึ้นเป็น อาณาจักรแรก โดยมีขนาดใหญ่และเข้มแข็งที่สุด เพราะประชากรของอาณาจักรมีความสามารถ ในการรบ ประกอบกับมีเลีอดรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมที่ไม่ยอมให้ผู้ใดมารุกรานได้ง่าย จึงสามารถ เอาชนะอาณาจักรอื่น ๆ ที่มารุกรานได้ถึง 70 ปี ก่อนจะล่มสลายพ่ายแพ้แก่อาณาจักรซิลลา ซึ่งได้ร่วมมือกับกองทัพราชวงศ์ถังของจีน เอาชนะอาณาจักรเพ็กเจและโคกูริวได้สำเร็จ

9.         อาณาจักรโคริวมีศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ

(1) พุทธ           (2) คริสต์         (3)       ขงจื้อ   (4) ฮินดู

ตอบ 1 หน้า 515 – 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็น ศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการสร้างวัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้มากมาย ทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมิอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

10.       ในยุคสามอาณาจักร อาณาจักรใดที่มิได้รวมอยู่ในสามอาณาจักร

(1) โคริว           (2) โคกูริว        (3)       เพ็กเจ  (4) ซิลลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

11.       ในสมัยที่นายพลยี ซองเกีย ครองอำนาจได้มีการนำเอาศาสนาใดเข้ามาใช้

(1) พุทธศาสนา           

(2) คริสต์ศาสนา          

(3)       ลัทธิขงจื้อ        

(4) ลัทธิเนติธรรมนิยม

ตอบ 3 หน้า 5 – 616 – 17 S)91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้น เขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดิน และนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติ และตั้งราชวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1392 – 1398โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็นเมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

12.       คาบสมุทรเกาหลีมีพื้นที่ทั้งหมดราวกี่ตารางกิโลเมตร

(1) 110,000 ตารางกิโลเมตร

(2)       220,000 ตารางกิโลเมตร

(3) 290,000 ตารางกิโลเมตร 

(4) 330,000 ตารางกิโลเมตร

ตอบ 2 หน้า 127 (S) ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะต่าง ๆ ราว 3,400 เกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งจะมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 221,607 ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล์)ซึ่งอาณาบริเวณนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1948 คือ เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ราว 122,370 ตารางกิโลเมตร และเกาหลีใด้มีขนาดพื้นที่ราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 45 (45%) ของแผ่นดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด

13.       เกาะใดคือเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี

(1)       ด๊อกโด 

(2) ทาเกชิมา   

(3)       ปูซาน   

(4)       เชจู

ตอบ 4 หน้า 127 (S) เกาะต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ คาบสมุทรเกาหลีจะมีเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะเชจูหรือเชจูโด (Chejudo) ซึ่งมีขนาด 1,830 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศเกาหลี ห่างจากปลายแหลมของคาบสมุทรราว 100 กิโลเมตร และเกาะนี้ก็เป็น จังหวัดหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ด้วย (รวมกับเกาะเล็ก ๆ อีก 26 เกาะที่ตั้งอยู่โดยรอบ)

14.       ภูเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีมีความสูงราวกี่เมตรจากระดับน้ำทะเล

(1)       1,500 เมตร     (2) 2,000 เมตร           (3)       3,000 เมตร     (4)       4,000  เมตร

ตอบ 2 หน้า 128 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีมีภูเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียงหลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตรจากระดับนํ้าทะเล) รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตรจากระดับนํ้าทะเล)กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตรจาก ระดับนํ้าทะเล) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตรจากระดับนํ้าทะเล) ทั้งนี้มีการกล่าวขวัญกันว่า ยอดเขากุมกังซานและยอดเขาโซรัคซานมีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

15.       แม่นํ้าที่ยาวที่สุดของเกาหลี คือแม่น้ำอะไร

(1) อัมนกกัง    (2) ทูแมนกัง    (3) นักทองกัง  (4) ฮันกุมกัง

ตอบ 1 หน้า 13,8(S) แม่นํ้าสำคัญของเกาหลีที่มีความยาวเกินกว่า 400กิโลเมตรได้แก่อัมนกกัง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของเกาหลี (ยาว 790 กิโลเมตร) รองลงมาคือ นักทองกัง (ยาว 525 กิโลเมตร)ทูแมนกัง (ยาว 521 กิโลเมตร)ฮันกัง (ยาว 514 กิโลเมตร) และกุมกัง (ยาว 401 กิโลเมตร) ซึ่งแม่นํ้าอัมนกกังและทูแมนกังจะไหลลงสู่ทะเลเหลืองและทะเลตะวันออก แม่นํ้านักทองกัง ไหลลงสู่ทะเลใต้ ส่วนแม่นํ้าสายอื่น ๆ นั้นจะไหลลงสู่ทะเลเหลืองทางทิศตะวันตกของคาบสมุทร

16.       ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด

(1) 2525         (2) 2529         (3) 2532         (4) 2538

ตอบ 4 หน้าคำนำ282 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้ก่อตั้งศูนย์เกาหลีศึกษาขึ้นใน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยให้สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ศูนย์เกาหลีศึกษาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 19 ปีแล้ว

17.       เกาหลีใต้ (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 3 กันยายน ค.ศ. 1312       (2) 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1581

(3)       3 ตุลาคม ค.ศ. 1913   (4) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

18.       อักษร อันกึล” ได้ประดิษฐ์ขึ้นใช้ในปี ค.ศ.ใด

(1) 1314         (2) 1443         (3) 1486         (4) 1492

ตอบ 2 หน้า 22520 – 21 (S) ในสมัยกษัตริย์เซจอง (ค.ศ. 1418 – 1450) แห่งอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ ได้สร้างโครงการที่สำคัญต่อชาติ คือ โครงการสร้างตัวอักษรภาษาเกาหลี และเรียก อักษรเกาหลีที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ว่า ฮันกึล” (Hangul) ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1443 และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

19.       เมืองฮานยางของเกาหลี มีชื่อว่าอะไรในปัจจุบัน

(1) โซล            (2) ปูซาน         (3) เชจู (4) เคียงนำ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

20.       ประเทศเกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 27 กันยายน ค.ศ. 1312    (2) 3 สิงหาคม ค.ศ. 1581

(3) 27 ตุลาคม ค.ศ. 1913       (4) 9 กันยายน ค.ศ. 1948

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

21.       เกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่จังหวัด

(1) 5    

(2) 7    

(3) 9    

(4) 11

ตอบ 3 หน้า 17308210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 นคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

22.       ได้มีการประดิษฐ์ตัวพิมพ์ที่เคลื่อนไหวได้ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกในปี ค.ศ. ใด

(1) 1132         

(2) 1158         

(3) 1211         

(4) 1234

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

23.       แหลมของคาบสมุทรเกาหลีที่มีพื้นที่ยื่นออกไปในทะเลทางทิศใต้ มีความยาวราวกี่กิโลเมตร

(1) 300                        

(2) 500            

(3) 1,000        

(4) 1,500

ตอบ 3 หน้า 11,7(S) แหลมของคาบสมุทรเกาหลีที่มีพื้นที่เป็นแผ่นดินยื่นออกไปในทะเลทางทิศใต้ จะมีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคใต้ของไทยและของ ประเทศอิตาลี

24.       อาณาจักรใดของเกาหลีที่เป็นอาณาจักรสุดท้ายก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น

(1) โคโชซอน    (2) โชซอน        (3) ซิลลา         (4) เพ็กเจ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

25.       ทะเลใดที่กั้นขวางระหว่างจีนกับคาบสมุทรเกาหลี

(1) ทะเลตะวันตก        (2) ทะเลตะวันออก      (3) ทะเลดำ     (4) ทะเลเหลือง

ตอบ 4 หน้า 11,7(S) คาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวันตกตั้งอยู่หางจากคาบสมุทรชานตุงของจีน แผ่นดินใหญ่ราว 190 กิใลเมตร โดยมีทะเลเหลืองกั้นกลาง ส่วนทางทิศตะวันออกโดยเฉพาะ อย่างยิ่งปลายสุดของคาบสมุทรเกาหลีที่เป็นที่ตั้งของเมืองปูซานนั้น จะมีระยะห่างจากเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น โดยมีทะเลตะวันออก (แต่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ทะเลญี่ปุน) กั้นกลาง

26.       ในฤดูใดของเกาหลีที่มักจะเกิดนํ้าท่วม

(1) ร้อน            (2) หนาว         (3) ใบไม้ผลิ     (4) ใบไม้ร่วง

ตอบ 1 หน้า 138-9 (S) ระดับนํ้าในแม่นํ้าลำคลองของประเทศเกาหลีจะสูงตํ่าต่างกันไปตามฤดูกาล เนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน กล่าวคือ ในฤดูร้อนแม่นํ้าต่างเต็มปริ่มไปด้วยน้ำ เพราะฝนตกชุกทำให้บริเวณพื้นราบและที่ราบลุ่มตามหุบเขาสองฝั่งที่แม่น้ำไหลผ่านเจิ่งนอง ไปด้วยน้ำ และมักจะเกิดนํ้าท่วมปีละครั้งหรือสองครั้ง ส่วนฤดูอื่น ๆ นั้นระดับนํ้าจะอยู่ตํ่า

27.       เกาหลีได้เริ่มมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อใด

(1) 5 สิงหาคม ค.ศ. 1935       (2) 3 สิงหาคม ค.ศ. 1938

(3) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1942         (4) 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948

ตอบ 4 หน้า 293295194 (S)196 (S) เกาหลีใต้เริ่มมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 จากนั้นก็มีการปรับปรุงแก้ไขถึง 9 ครั้ง โดยการแก้ไขครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 และการแก้ไขครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 จนกระทั่งการแก้ไข ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้มี การนำระบบประธานาธิบดีที่ผู้นำประเทศจะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมาใช้ และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวเป็นเวลา 5 บี

28.       กฎหมายรัฐธรรมนูญของเกาหลีได้มีการแก้ไขครั้งที่สองในปี ค.ศ. ใด

(1) ค.ศ. 1940 (2) ค.ศ. 1948 (3) ค.ศ. 1951 (4) ค.ศ. 1954

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

29.       นับถึงปัจจุบันเกาหลีได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ครั้ง

(1) 5    (2) 6                (3) 8    (4) 9

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

30.       ในปี ค.ศ. 1987 เกาหลีได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละกี่ปี

(1) 3

(2) 4

(3) 5

(4) 6

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

31.       สงครามเกาหลีเริ่มอุบัติขึ้นเมื่อใด

(1) 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1948  

(2) 5 สิงหาคม ค.ศ. 1949

(3) 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950    

(4) 18 กันยายน ค.ศ. 1951

ตอบ 3 หน้า 22 – 2386 – 91 (S) สงครามเกาหลีเริ่มอุบัติขึ้นในเวลา 04.00 น. เช้าตรู่ของวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 และต่อมาได้กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ทวีความรุนแรงเป็นเวลา นานถึง 3 ปี คือ ค.ศ. 1950 – 1953 (พ.ศ. 2493 – 2496) แต่ในที่สุดสงครามเกาหลีก็ยุติลง เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในสัญญาหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอมในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 โดยผลของสงครามทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า 1,300,000 คน (หรือ 1.3 ล้านคน)มีทรัพย์สินเสียหายราว 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คนไร้ที่อยู่อาศัยนับล้าน และมีผู้อพยพ มาจากเกาหลีเหนือไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน (หรือ 1.5 ล้านคน)

32.       ใครคือผู้นำประเทศเกาหลีใต้ในสมัยสาธารรัฐที่สอง

(1) ปัก จุงฮี      

(2) ฉ่อย คิวฮา 

(3) คิม เดจุง    

(4) แชง เหมียน

ตอบ 4 หน้า 32 – 34245 – 246 (S) ดร.แชง เหมียน นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศเกาหลีใต้ ในยุคสาธารณรัฐที่ 2 ได้เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในวันที่ 23สิงหาคม ค.ศ. 1960 โดยมีอำนาจ ในการปกครองประเทศอยู่นานเพียง 10 เดือนเท่านั้น ก็ถูกนายพลปัก จุงฮี และพันโทคิม จองพิว กระทำรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961

33.       เกาหลีได้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลรักษาการทหารในช่วงปี ค.ศ. ใด

(1) 1941 – 1943         

(2) 1950 – 1952         

(3) 1958 – 1960         

(4) 1961 – 1963

ตอบ 4 หน้า 34 – 35247 (S) ในช่วงปี ค.ศ. 1961 – 1963 เกาหลีใต้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ รัฐบาลรักษาการทหาร โดยมีนายพลปัก จุงฮี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาสูงสุดเพื่อสร้าง ชาติเกาหลี ทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารประเทศไปสู่ความทันสมัย เพื่อไห้สังคมเจริญรุ่งเรือง มิให้น้อยหน้าต่อชาติใด ๆ จึงได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้ฉบับที่ 1 ในปี ค.ศ. 1962โดยมีกำหนดเวลาดำเนินงาน 5 ปี (ค.ศ. 1962 – 1966)ซึ่งถือเป็น จุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเกาหลีใต้

34.       ในสมัยรัฐบาลรักษาการทหาร ใครคือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสูงสุดฯ ของเกาหลี

(1) ปัก จุงฮี      (2) ฉ่อย คิวฮา (3)       คิม เดจุง          (4)แชง เหมียน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ

35.       ประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้คือใคร

(1) คิม อิลซุง   (2) ปัก จุงฮี      (3)ซิงมัน รี       (4)ฉ่อย            คิวฮา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

36.       การเมืองในช่วงสาธารณรัฐที่หนึ่งของเกาหลีมีลักษณะเป็นแบบใดมากที่สุดในประวัติศาสตร์

(1) ประชาธิปไตย        (2) เผด็จการ    (3) พ่อปกครองลูก       (4) สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ตอบ 1 หน้า 21 การเมืองยุคต้นในช่วงสาธารณรัฐที่ 1 ของเกาหลีใต้ อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี และถือเป็นปรากฏการณ์ ที่มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจยิ่งในระบบการเมืองของประเทศที่เกิดใหม่

37.       ในระหว่างสงครามเกาหลีมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายราวกี่คน

(1) 300,000    (2) 700,000    (3)       1,000,000      (4)       1,300,000

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

38.       ในทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้มีสภาพเป็นอย่างไร

(1) รัฐทหาร      (2) รัฐตำรวจ

(3) รัฐเผด็จการประชาชน        (4) รัฐเผด็จการอำมาตย์

ตอบ 2 หน้า 2123 – 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 – 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวางหรือ มีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรมในการกระทำ ของฝ่ายตนด้วยการบีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้การปกครองใน ทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

39.       รัฐบาลของนายแชง เหมียน ถูกยึดอำนาจเมื่อใด

(1) มิถุนายน ค.ศ. 1943          (2) กรกฎาคม ค.ศ. 1954

(3) พฤษภาคม ค.ศ. 1961       (4) ตุลาคม ค.ศ. 1965

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

40.       องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งการพัฒนา” ในทศวรรษใด

(1) 50 

(2) 60 

(3) 70       

(4) 80

ตอบ 2 หน้า 37 – 38 ในช่วงทศวรรษที่ 60 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 3 ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ปรับใช้ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก และในทศวรรษนี้เององค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งการพัฒนา” เพื่อเรียกร้องให้ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเร่งรัดพัฒนาประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้า

41.       แผนพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้ฉบับที่ 1 มีกำหนดเวลาดำเนินงานกี่ปี

(1) 2    

(2)       3          

(3)       4          

(4) 5

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ

42.       เกาหลีอยู่ภายใต้การอารักขาขององค์การสหประชาชาติในช่วงปี ค.ศ. ใด

(1) 1943- 1946          

(2) 1945- 1948          

(3)1955 – 1957          

(4) 1961 – 1963

ตอบ 2 หน้า 380 (S)236 (S)239 (S) เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 ญี่ปุ่นประกาศยอม แพ้สงครามอย่างเป็นทางการ และได้คืนดินแดนให้แก่เกาหลี แต่คาบสมุทรเกาหลีก็ยังคงตกอยู่ ภายใต้การอารักขาขององค์การสหประชาชาติในช่วงปี ค.ศ. 1945 – 1948 โดยส่วนทางเหนือ อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ในขณะที่ส่วนทางใต้อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา

43.       อิซาเบลล่า บิชอบ ได้ปลอมตัวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเกาหลีในปี ค.ศ. ใด

(1) 1812         

(2) 1898         

(3) 1910         

(4) 1925

ตอบ 2 หน้า 263 อิซาเบลล่า บิชอบ (Isabella Bishop) นักเขียนสตรีชาวอังกฤษได้ปลอมตัวเป็นชาย เดินทางท่องเที่ยวไปในเกาหลีเมื่อปี ค.ศ. 1898 และได้เขียนพรรณนาเกี่ยวกับคนเกาหลีว่า เป็นชนโง่เขลาและไร้การศึกษา ทำให้ไม่มีความหวังที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีได้…

44.       นายซิงมัน รี ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของรัฐบาลพลัดถิ่นของเกาหลีใต้ ณ ที่ใด

(1) ฮ่องกง       (2) มาเก๊า        (3) เซี่ยงไฮ้       (4) มอสโค

ตอบ 3 หน้า 767 – 68 (S)238 – 239 (S) เมื่อเกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นเป็นเวลา 35 ปี ขบวนการต่อสู้ของพวกชาตินิยมเกาหลีที่อพยพลี้ภัยไปอยู่ยังต่างแดนก็หาแนวร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ แล้วจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแนวร่วมแห่งชาติขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1919 โดยเลือกนายซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดีของรัฐบาลพลัดถิ่นเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1921 แต่รัฐบาลนี้ก็มีอายุสั้นเพียง 1 ปี เนื่องจากเกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ จึงต้องล้มเลิกไปในที่สุด

45.       เหตุการณ์ เงินดอลลาร์ทังสเตน” ของเกาหลีใต้เกิดขึ้นในปี ค.ศ.ใด

(1) 1948         (2) 1952         (3) 1958         (4) 1961

ตอบ 2 หน้า 29 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า เงินดอลลาร์ทังสเตน’’ ขึ้นในปีค.ศ. 1952 ซึ่งถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ภายใต้การนำของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการขายแร่ทังสเตนไปให้กับนักธุรกิจจำนวนไม่กี่ราย อย่างผิดกฎหมาย ตั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นสงครามเกาหลีก็ยังคงดำเนินการสู้รบกันอยู่อย่างดุเดือด

46.       อุตสาหกรรมการต่อเรือของเกาหลีจัดอยู่ในอันดับที่เท่าใดของโลก

(1) 1    (2) 4    (3) 7    (4) 9

ตอบ 1 หน้า 63 เกาหลีใต้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดประเทศหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน สินค้าอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ได้ก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการ ต่อเรือได้นำหน้าเป็นอันดับที่ 1 ของโลก (ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 จีนได้กลายเป็นประเทศอันดับที่ 1 ของโลกในด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือแซงหน้าเกาหลีใต้ ซึ่งตกมาอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก รองจากจีนแทน) ส่วนสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นรองประเทศญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

47.       ในปี ค.ศ. 1980 ดัชนีเงินเฟ้อของเกาหลีใต้อยู่ที่ร้อยละเท่าใด

(1) 3% (2) 8% (3) 22%          (4) 39%

ตอบ 4 หน้า 59 ในช่วงทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 5 เศรษฐกิจของประเทศ เกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามัน และความวุ่นวายทางการเมือง และสังคม จึงส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1980 เป็นปีแรกที่อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ ร้อยละ 5.2 (-5.2%) และมีดัชนีเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 39 (39%)

48.       คำวา แชโบล์” ของเกาหลี หมายถึงอะไร    

(1) กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาล

(2)       กลุ่มรัฐบาลพลัดถิ่น     (3) กลุ่มผู้ทำการค้าแร่สำคัญ  (4) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

ตอบ 4 หน้า 92 – 93251 (S)271 (S) คำว่า แชโบล์” (Chaebol) ของเกาหลีใต้ หมายถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ราว 108 กลุ่ม โดยกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด หรือกลุ่มบริษัท ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1.         ซัมซุง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1938 ถือเป็นบริษัทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้)

2.         ฮุนได (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950) 3. ลักกี้-โกลสตาร์ (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947)

4. เดวู (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967)            5. ซันเกียง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1953) ฯลฯ

49.       เกาหลีได้มีการปฏิรูปทางการเมืองที่สำคัญ เรียกว่าอะไร

(1) January 1954 Independent   (2) March 1965 Constitution

(3)       June 29 Declaration 1987   (4) August 28 Democratic 1989

ตอบ 3 หน้า 68 – 6978266 (S) จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายน ค.ศ. 1987 เมื่อนายโรห์ เตวู ได้ยอมให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง จึงนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลยอมตามพลังเรียกร้อง ของฝ่ายค้านอย่างสันติ แทนการประกาศกฎอัยการศึกหรือการทำรัฐประหารดังเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญ เรียกว่า “June 29 Declaration 1987

50.       ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน

(1) คิม ยังแซม (2)       โรห์ เตวู            (3)       คิม เดจุง          (4)ลี เมียงบัก

ตอบ 2 หน้า 69 – 70267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุค สาธารณรัฐที่ 6 และเขาได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการ เข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

51.       ในปี ค.ศ. ใดที่อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อยู่ที่ -5.2%

(1) 1960         

(2)       1970   

(3)       1980   

(4)       1990

ตอบ 3 ตูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

52.       ใครคือประธานาธิบดีของสาธารรัฐเกาหลีในช่วงสาธารรัฐที่ 7

(1) คิม เดจุง    

(2)       โรห์ เตวู            

(3)       คิม ยังแซม       

(4)ซิงมัน รี

ตอบ 3 หน้า 818489 เมื่อนายคิม ยังแซม ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ในช่วงสาธารณรัฐที่ 7 (ค.ศ. 1993 – 1997) เขาได้มีนโยบายการบริหารประเทศ ที่เน้นเป็นขั้นตอน คือ ในปีแรกที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเขาได้ยํ้าถึง นโยบายการสร้างสังคมใหม่หรือ การสร้างเกาหลีใหม่” ส่วนปีต่อมาเขาเน้น นโยบายโลกาภิวัตน์หรือการปฏิรูประบบสังคม ในยุคโลกาภิวัตน์” และก้าวต่อไปเขาได้ประกาศนโยบาย การนำเกาหลีให้เป็นชาติชั้นแนวหน้า

53.       ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่เท่าใดของโลก

(1) 3    

(2) 5    

(3) 9    

(4) 11

ตอบ 4 หน้า 82147270 (S) ใบปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ในยุครัฐบาลของนายคิม ยังแซม ได้บรรลุ จุดสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือเท่ากับ 10,548 เหรียญสหรัฐฯ แต่บางข้อมูลระบุว่าราว 10,560 เหรียญสหรัฐฯ) และ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก นอกจากนี้ยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การ ของกลุ่มประเทศรํ่ารวย (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) เป็นชาติสมาชิกลำดับที่ 29 อีกด้วย

54.       นโยบายโลกาภิวัตน์ของเกาหลีใต้ เกิดขึ้นในรัฐบาลใด

(1) คิม เดจุง    (2)โรห์ เตวู       (3) คิม ยังแซม (4) ซิงมัน รี

ตอบ 3 ตูคำอธิบายข้อ 52. ประกอบ

55.       การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ในเกาหลีใต้ในทศวรรษที่ 60 – 90 เรียกว่าอะไร

(1) Religious Convers         (2) Conversion Boom

(3) Korean Change    (4) Change

ตอบ 2 หน้า 100 แอนดรู คิม นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้เข้าไปศึกษาเรื่องการเปลี่ยนศาสนาในเกาหลีไต้ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มี มหาชนเปลี่ยนเป็นคริสต์ศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก โดยการเปลี่ยนไปนับถือ ศาสนาคริสต์ในเกาหลีใต้ได้กระทำกันอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ 60 – 90 หรือที่เรียกว่า “Conversion Boom”

56.       เกาหลีใต้ได้จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. ใด

(1) 1981         (2) 1985         (3) 1988         (4) 1990

ตอบ 3 หน้า 5778266 (S)268 (S) ประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่กรุงโซล ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 5 ตุลาคม ค.ศ. 1986 หลังจากนั้นก็ได้รับเกียรติให้จัดการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 2 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ซึ่งนับเป็นชาติเอเชียชาติที่ 2 ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ภายหลังจากที่ญี่ปุ่น เป็นชาติเอเชียชาติแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 1964

57.       เกาหลีใต้ได้ประกาศให้เลิกการใช้ชื่อปลอมในการเปิดบัญชีธนาคารเมื่อใด

(1) 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993     (2) 14 กันยายน ค.ศ. 1994

(3) 5 ตุลาคม ค.ศ. 1994         (4) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1995

ตอบ 1 หน้า 8186 ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร เพราะการกระทำที่ผ่านมานั้นก่อให้เกิด การฉ้อราษฎร์บังหลวงและการดำเนินธุรกิจที่ไม่โปรงใส ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงให้ใช้ ระบบนามจริงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

58.       ในการประชุมคณะรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ยุคใดที่ใช้บะหมี่ธรรมดาเป็นอาหารกลางวัน

(1) นายโรห์ มูเฮียน      (2) นายโรห์ เตวู           (3) นายคิม ยังแซม      (4) นายชุน ดูฮวาน

ตอบ 3 หน้า 83428 (S) ในยุครัฐบาลของนายคิม ยังแซม ได้มีการจัดบริการบะหมี่ธรรมดาเป็นอาหารกลางวันภายหลังจากการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้งนี้เพราะในด้านชีวิตส่วนตัวนั้น นายคิมเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่หรูหราฟุ้งเฟ้อ จึงอาจถือได้ว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของ นักการเมืองทั้งมวล

59.       เกาหลีใต้ได้มีการยุบรวมกระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจเข้ากับกระทรวงการคลังในยุคใด

(1) นายโรห์ มูเฮียน      (2) นายโรห์ เตวู           (3) นายคิม ยังแซม      (4) นายชุน ดูฮวาน

ตอบ 3 หน้า 82 ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ตั้งกลุ่มศึกษาและวางแผนองค์การของรัฐให้มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ ด้วยการยุบรวม กระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจให้มาอยู่กับกระทรวงการคลัง โดยตั้งเป็น กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ

60.       ในช่วงสาธารณรัฐที่ 7 ของเกาหลีใต้ได้มีการประกาศนโยบายสำคัญใดในการบริหารประเทศ โดยจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายใน 1 ปี

(1) ปฏิรูปการศึกษา

(2) พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก

(3) เป้าหมายให้มีรายได้ประชากร US$ 15,000

(4) การสร้างเกาหลีใหม่

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 52. ประกอบ

61.       กลุ่มบริษัทเหล่านี้ บริษัทใดที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้

(1) เดวู 

(2) ซัมซุง         

(3) ซันเกียง     

(4) ฮุนได

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 48. ประกอบ

62.       เกาหลีใต้ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององคํการ OECD ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1991         

(2) 1993         

(3) 1995         

(4) 1996

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

63.       ในสมัยประธานาธิบดีคิม ยังแซม คนเกาหลีจำนวนมากเป็นโรคอะไร

(1) ซึมเศร้า      

(2) เครียด        

(3) โรคเกาหลี  

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 84 นายคิม ยังแซม เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงที่คนในประเทศเกาหลีเต็มไปด้วย โรคเกาหลี” ซึ่งมีอาการดังนี้ 1. การสูญเสียความขยันหมั่นเพียรของประชาชนชาวเกาหลี

2.         ค่านิยมที่ดีค่อย ๆ เสื่อมหายไป เพราะความอยุติธรรม คอร์รัปชั่น ความเกียจคร้าน ไร้เหตุผล เฉื่อยชา การทะเลาะเบาะแว้ง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

3.         ความเชื่อมั่นในตนเองหายไป และกลับไปยอมรับการพ่ายแพ้

64.       ในปัจจุบันคนเกาหลีได้เปลี่ยนการนับถือศาสนาจากเดิมมานับถือศาสนาอะไรมากที่สุดในโลก

(1) พุทธ           (2)คริสต์          (3)ขงจื้อ           (4)เซน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 55.       ประกอบ

65.       นายคิม เดจุง มีฐานเสียงสนับสนุนสำคัญในแถบไหนของประเทศ

(1) ตะวันออก  (2)       ตะวันตก          (3)       เหนือ    (4)       ใต้

ตอบ 2 หน้า 105107 นายคิม เดจุง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่ 8 ของเกาหลีใต้ มีฐานเสียง สนับสนุนสำคัญในแถบภาคตะวันตกของประเทศ คือ จังหวัดโชลลาเหนือและโชลลาใต้ นอกจากนี้ เขายังได้รับคะแนนสนับสนุนไม่น้อยจากจังหวัดชุงชองเหนือและชุงชองใต้ รวมทั้งแถบจังหวัด เคียงซังเหนือบริเวณเมืองเตกู อันเป็นผลมาจากการรวมกับพรรค United Liberal Democrats (ULD) ที่มีนายคิม จองพิว และนายปัก เตจูน (อดีตประธานบริษัทเหล็กกล้าพอสโค) เป็นผู้นำ

66.       ในปี ค.ศ. 1980 ใครคือผู้ที่ถูกสั่งประหารชีวิตในข้อหาที่อยู่เบื้องหลังการจลาจลที่เมืองกวางจู

(1) นายคิม ยังแซม      (2)นายคิม เดจุง          (3)นายแชง      เหมียน (4)นายโรห์ เตวู

ตอบ 2 หน้า 50106262 (S) ในปี ค.ศ. 1980 นายคิม เดจุง ได้เป็นผู้ปลุกปั่นยุยงให้เกิดความวุ่นวาย ในเมืองกวางจูซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา จนกระทั่งถูกศาลสั่งให้ประหารชีวิตในข้อหาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจลาจลที่เมืองกวางจู แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ร้องขอชีวิตไว้ รัฐบาลจึงสั่งจำคุก และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นเวลา 20 ปี ดังนั้นเขาจึงรอดพ้นจากความตาย และ ลี้ภัยทางการเมืองไปยังประเทศสหรัฐฯ นานถึง 3 ปี

67.       ในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ได้กู้เงินจาก IMF เป็นจำนวนเงินกี่พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

(1) 35  (2) 57  (3) 72  (4) 84

ตอบ 2 หน้า 1146 – 147272 (S) เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ต้องประสบกับ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ค. 2001 เกาหลีใต้ก็ได้ส่งคืนเงินกู้ ทั้งหมดให้กับ IMF อันเป็นการสิ้นสุดพันธะจากการเป็นลูกหนี้

68.       กลุ่มแชโบล์มีธรรมเนียมการถ่ายทอดธุรกิจให้แก่ใคร

(1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

(2)       ครอบครัว         (3) ลูกชายคนโต          (4) ผู้มีความสามารถในการบริหารงาน

ตอบ 3 หน้า 113 กลุ่มแชโบล์มีการบริหารงานแบบครอบครัว และมีธรรมเนียมการถ่ายทอดธุรกิจ ไปยังลูกชายคนโตของเจ้าของ (ตามธรรมเนียมของเกาหลี) ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัว และเป็นการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะอาจจะมีการแต่งตั้งผู้ด้อยประสิทธิภาพเข้าไป ทำงานในตำแหน่งสำคัญที่สุดของบริษัทก็ได้

69.       รัฐสภาเกาหลีใต้ได้มีการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงานเมื่อใด  

(1) 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959

(2)       13 เมษายน ค.ศ. 1963           (3) 10 มีนาคม ค.ศ. 1990       (4) 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998

ตอบ 4 หน้า 116 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 รัฐสภาของเกาหลีใต้ได้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงาน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ยินยอมให้บริษัทสามารถเลิกจ้างคนงานได้โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้สหภาพแรงงานทราบ เมื่อบริษัทเผชิญกับปัญหาสภาวะวิกฤติและจำเป็นต้องยุบรวม กิจการ เข้าควบกิจการ หรือยุบกิจการลง

70.       ในตอนที่นายคิม เดจุง ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี เขามีอายุกี่ปี

(1) 56  (2) 63 (3) 73  1          (4) 78

ตอบ 3 หน้า 105 – 106348275 (S) นายคิม เดจุง เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ที่หมู่บ้าน ฮักวัง (Hugwang) บนเกาะฮาอุย (Haeui) อำเภอชินอัน (Shin-an) จังหวัดโชลลาใต้ โดยเขาเป็น บุตรคนที่ 2 ของนายคิม ยุนซิก และนางแซง ซูกุม ซึ่งเป็นครอบครัวตระกูลชาวนา และได้เข้ารับ ตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมือวันที่ 25กุมภาพันธ์ค.ศ. 1998 ในขณะที่เขามีอายุ 73ปี

71.       นายคิม เดจุง เกิดที่ไหน

(1) โชลลาเหนือ           

(2) ชุงชองใต้   

(3) เกาะเชจู     

(4) เกาะฮาอุย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 70. ประกอบ

72.       บุตรชายของประธานาธิบดีคิม ยังแซม ที่ถูกจับข้อหารับสินบนชื่อว่าอะไร

(1)       นายคิม โชเฮียน          

(2) นายคิม เฮียนโซล   

(3) นายคิม อึนแซม      

(4) นายคิม ยังอึน

ตอบ 2 หน้า 103330272 (S) นายคิม ยังแซม ได้รับความเสื่อมเสียอย่างมาก เมื่อนายคิม เฮียนโซลบุตรชายคนที่ 2 ของเขาถูกจับกุมในข้อหารับสินบนจำนวน 305 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 3.5 พันล้านวอน) จากบริษัท 3 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ความสะดวกและการได้รับ ประมูลงานของรัฐบาล ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีคิม ยังแซม ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 13.9 ในครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 1997

73.       นายคิม เดจุง ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เมื่อใด  

(1) 15 มกราคม ค.ศ. 1958

(2)       12 ธันวาคม ค.ศ. 1978           

(3) 20 มีนาคม ค.ศ. 1989       

(4) 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 70. ประกอบ

74.       นายคิม เดจุง ได้นำพาเกาหลีใต้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทางเศรษฐกิจ ให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ภายในเวลานานเท่าใด

(1) 1ปี ครึ่ง      (2)2ปี  (3) 3ปี (4) 5ปี

ตอบ 1 หน้า 1127289 (S) ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้นำพาเกาหลีใต้ฝ่าฟันอุปสรรคแก้ไขปัญหา วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤคลูกายน ค.ศ. 1997 จนสามารถบรรลุผลสำเร็จ ทำให้ประเทศกลับพลิกขึ้นคืนสู่สภาพปกติได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน (หรือ 1 ปีครึ่ง) เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณีของประเทศอังกฤษแล้วต้องใช้เวลาถึง 15 ปี กว่าจะทำให้ชาติผ่านพ้นมรสุมของเศรษฐกิจตกตํ่าในยุคก่อนหน้านั้นได้

75.       ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกอันดับที่เท่าใดขององค์การ OECD

(1) 5    (2)       13        (3)       22        (4)       29

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

76.       ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. ใด

(1) 1961         (2)       1982   (3)       1993   (4)       2000

ตอบ 4 หน้า 1411466 (S)287 (S) ในปี ค.ศ. 2000 นับเป็นห้วงเวลาที่ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับความสำเร็จสูงสุดในกิจการด้านต่างประเทศ เพราะเป็นผู้นำประเทศภาคตะวันออกไกล คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก นโยบายซันชาย (Sunshine Policy) ที่นำไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ หรือที่เรียกว่า “Pay-for-Summit” ซึ่งจัดขึ้นที่นครเปียงยางในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน ค.ศ. 2000

77.       ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงโซล

(1) ดงเดมุน     (2)       นัมเดมุน          (3)       ซอเดมุน           (4)       โมราน

ตอบ 4 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ 1. ดงเดมุน (ทิศตะวันออก)            2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก)        3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ) 4  นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้กำแพงเมืองได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่เพียงประตูเมือง นัมเดมุน (ทิศใต้) และประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

78.       ตลาดใดที่เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี

(1) ดงเดมุน     (2) นัมเดมุน     (3) ซอเดมุน     (4) โมราน

ตอบ 2 หน้า 156 – 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมชาง เขตชุงกู ใจกลาง กรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 – 1910) ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 586 ปี (นับจนถึงปี ค.ศ. 2000 แต่ถ้าหากนับจนถึงปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน จะมีอายุยืนยาวถึง 600 ปี)

79.       ตลาดดงเดมุนตั้งอยู่ที่ใด

(1) เคียงกี่        (2) ซอลลา       (3) อินชอน       (4) โซล

ตอบ 4 หน้า 156161 – 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซล บริเวณประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลาง การค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของทั้งประเทศ และมีขนาดพื้นที่ ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

80.       ตลาดใดที่ตั้งอยู่ที่เคียงกี่

(1) เมียงดง      (2) ดงเดมุน     (3) โมราน        (4) ซาดัง

ตอบ 3 หน้า 162 – 164 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเลียง และมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี่ เริ่มเปิด ดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิดดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 49141924 และ 29 ของทุกเดือน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และ สัตว์ปีก (เช่นไก่ เป็ด และห่าน) โดยพริกแดงจะซื้อขายกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี

81.       ตลาดใดในเกาหลีที่เปิดทำการทุก ๆ 5 วัน

(1) เมียงดง      

(2) ดงเดมุน     

(3) โมราน        

(4) ซาดัง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

82.       คำว่า มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัว” มีความหมายว่าอย่างไร

(1)       นิยมใช้ซากวัวเป็นสัตว์ทดลองในการศึกษา

(2)       มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสอนเรื่องเกี่ยวกับวัว

(3)       ขายวัวเพื่อเอาเงินไปส่งบุตรให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 169 ในอดีตคนเกาหลีนิยมส่งบุตรหลานให้เรียนต่อในชั้นสูงสุด จึงต้องขายวัวเพื่อนำเงิน ไปเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายของบุตรหลานในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนมาก จนมีคำกล่าวว่า “’มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัว” (University as a tower of cow carcasses)

83.       อะไรที่ถือว่าเป็นแก่นหรือสาระสำคัญทางวัฒนธรรมของคนเกาหลี

(1) การรับประทานอาหาร       

(2) การท่องเที่ยว

(3)       ตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 155 ดร.ปัก ซุนบก (Park Sun-bok) ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญทาง วัฒนธรรมของชีวิตคนเมืองโสม หรือกิจกรรมที่จะสามารถมองเห็นภาพการดำเนินชีวิตของ คนเกาหลีอย่างแท้จริงไว้ว่า คนทั่วไปจะได้รับคำแนะนำให้ไปดูตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา เพราะปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งสองประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเกาหลี

84.       ตลาดที่มีอายุยืนยาวที่สุดในเกาหลีใต้มีอายุราวกี่ปี

(1) 355            (2) 428           (3)       485     (4)       586

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 78. ประกอบ

85.       หน่วยวัดพื้นที่ขนาด 3.3 ตารางเมตร มีขนาดเท่ากับกี่หน่วยวัดพื้นที่ของเกาหลี

(1) 1 บัน          (2) 1 ปัง          (3)       1 เลียง (4)       1 เปียง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 79. ประกอบ

86.       พริกแดงในเกาหลีมีขายที่ตลาดโมรานมากที่สุดในเดือนใด

(1) เมษายน     (2) มิถุนายน    (3)       กรกฎาคม        (4)       กันยายน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

87.       คนเกาหลีนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทโดมากที่สุด

(1) ปลา           (2) ไก่  (3) หมู (4) เนื้อวัว

ตอบ 4 หน้า 168 คนเกาหลีจะนิยมบริโภคเนื้อวัวมากที่สุด เพราะถือเป็นอาหารหลักที่ผู้คนรับประทานกันในครัวเรือนและตามภัตตาคารต่าง ๆ นั่นคือ เนื้อย่างเกาหลีพูลโกกิ และซี่โครงย่างคาลบิ ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยม รวมทั้งต้มเนื้อและเครื่องในวัว โดยเนื้อเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของ คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ในขณะที่คนชนบทจะทานเนื้อวัวย่างแกล้มเหล้า

88.       ในวันที่เปิดทำการค้าที่ตลาดกวางชอน มีการขายวัวเฉลี่ยได้ราวกี่ตัว

(1) 100 ตัว      (2) 200 ตัว      (3)       500 ตัว            (4)       700 ตัว

ตอบ 4 หน้า 166 ตลาดวัวกวางชอน ตั้งอยู่ที่อำเภอฮองซอง จังหวัดชุงชองใต้ ถือเป็นตลาดที่มีการค้า ปศุสัตว์มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้โดยตลาดแห่งนี้จะทำการค้าวัวเป็นหลัก และจะ เปิดกิจการทุก ๆ 5 วัน ครั้งละ 4-5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาราวตี 5 ถึง 10 โมงเช้า ซึ่งในทุกวัน ที่เปิดทำการค้าจะมีการซื้อขายวัวเฉลี่ยราว 700 ตัว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันชูซกจะมีการ ซื้อขายวัวถึง 1,000 ตัว

89.       ตลาดที่เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน

(1) ซอเดมุน     (2) ดงเดมุน     (3)       โมราน  (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 79. ประกอบ

90.       คำว่า พูล” ในภาษาเกาหลี หมายถึงอะไร

(1) เนื้อวัว        (2) เนื้อหมู       (3)       เนื้อไก่  (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 171 ในภาษาเกาหลี คำว่า พูล” (Pul) หมายถึง ไฟ ส่วนคำว่า โกกิ” (Gogi) หมายถึง เนื้อ เมื่อรวมทั้ง 2 คำนี้เข้าด้วยกับเป็นพูลโกกิ” (Pulgogi) จะหมายถึง เนื้อย่างเกาหลี หรือบาร์บิคิว ซึ่งในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้อันลือชื่อและบริโภคกันในหมู่ชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันเมื่อ ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม และมีการนำเข้าเนื้อวัวจาก ต่างประเทศมากขึ้น คนทั่วไปจึงสามารถบริโภคเนื้อย่างได้อย่างทั่วถึงและในราคาไม่แพงนัก

91.       ซิลซอลโล” ของเกาหลี หมายถึงอะไร

(1) อาหารปิ้ง ย่าง        

(2)       อาหารต้ม         

(3)       อาหารนึ่ง         

(4)       อาหารทอด

ตอบ 2 หน้า 173 ซิลซอลโลเป็นอาหารประเภทต้ม โดยจะใส่ไข่ ผัก และเนื้อลงในหม้อปรุงแล้วตั้ง ให้ร้อนบนโต๊ะอาหาร

92.       เทินจัง” ของเกาหลีทำมาจากอะไรเป็นหลัก

(1) ข้าว            

(2)       ลูกแพร            

(3)       ถั่วเหลือง         

(4)       โสม

ตอบ 3 หน้า 177 – 178 เทินจัง (Toenjang) คือ ถั่วเหลืองหมักที่ทำมาจากกากถั่วเหลืองเป็นหลัก หลังจากที่คั้นเอานํ้าจากการหมักถั่วไปทำซอสแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 12 เดือน (หรือ 1 ปี) ซึ่งชาวเกาหลีบางคนจะเรียกเทินจังว่า เต้าเจี้ยว” เพราะทำจากถั่วเหลืองเหมือนกัน แต่เมื่อดูให้ดีแล้วเทินจังจะเป็นถั่วหมักบด (มีลักษณะคล้ายกะปิ) ไม่มีนํ้าหรือเมล็ดถั่วเหมือนกัเต้าเจี้ยว โดยมีลักษณะคล้ายกับ ถั่วเน่าเม๊อะ” ที่เป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของไทย

93.       อาหารใดที่คนเกาหลีเชื่อว่าดีต่อสุขภาพและพิเศษสุด

(1) ซุปไก่ใส่โสม           

(2)       เทินจัง  

(3)       ซิลซอลโล        

(4)       ซุปเนื้อสุนัข

ตอบ 4 หน้า 173 ซุปเนื้อสุนัข (Boshintang) เป็นอาหารจานเดียวที่มักรับประทานกันในหน้าร้อน ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและพิเศษสุด

94.       พริกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

(1) อินเดีย       (2) โปรตุเกส    (3) ลาตินอเมริกา         (4) อิหร่าน

ตอบ 3 หน้า 3176182 – 183 กิมจิสีแดงรสเผ็ดที่นิยมบริโภคกันในเกาหลีทุกวันนี้มีขึ้นเมื่อราว คริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่ค้าขายอยู่ที่เมืองนางาซากิของญี่ปุ่นได้นำ พันธุ์พริกสีแดงจากแถบลาตินอเมริกาหรืออเมริกากลาง (ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดพริกอย่างแท้จริง) เข้ามาเผยแพร่ในเกาหลี ทำให้คนเกาหลีเริ่มนำเอาพริกสีแดงมาเป็นส่วนผสมของกิมจิหรือ ผักดองเป็นครั้งแรก ดังปรากฏในตำราอาหารที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1765 ซึ่งตรงกับ อาณาจักรโชซอนยุคใหม่ หรือราชวงศ์ยี (ค.ศ. 1392 – 1910)

95.       อาหารประเภทใดของเกาหลีที่มีความคล้ายคลึงกับนํ้าพริกของไทย

(1) เทินจัง        (2) โคชูจัง        (3) พลูโกกิ       (4) คาลบิ

ตอบ 2 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนน้ำพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

96.       ถั่วหมักของเกาหลีใช้ระยะเวลาในการหมักนานเท่าใด

(1) 6 เดือน       (2)       1 ปี      (3)1 ปี ครึ่ง      (4)       2 ปี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

97.       ซัมเก็ตตัง มีอะไรเป็นส่วนประกอบสำคัญ

(1) ถั่วเหลือง   (2)       โสม      (3)       พริกแดง          (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 173 ซุปไกใส่โสม หรือเรียกว่า ซัมเก็ตตัง”’ (Samkaetang = Sam – โสม, kae – ไก่, tang – ซุป) เป็นอาหารจานเดียวที่ประกอบไปด้วยกิมจิ 2-3 ชนิด กับซุปไก่ (ครึ่งตัวหรือทั้งตัว) ที่ต้มกับข้าวและโสมจนเปื่อย

98.       พริกแดงอุดมไปด้วยสารอาหารชนิดใด

(1) วิตามินเอ   (2)       วิตามินบี          (3)       วิตามินดี          (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 175 ผลการวิเคราะห์วิจัยสารอาหารจากพริกแดงและถั่วเหลืองที่ใช้ปรุงอาหารเกาหลี สรุปได้ว่า พริกแดงอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินอี และสารที่ก่อให้เกิดรสเผ็ดทำหน้าที่ในการ ต่อต้านโรคมะเร็ง ส่วนถั่วเหลืองมีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็ง แก้ท้องผูก และแก้ความดันโลหิตสูง

99.       วันชูซก คือวันอะไรของเกาหลี

(1) วันปีใหม่    (2) วันไหว้บรรพบุรุษ

(3)       วันไหว้พระจันทร์          (4) วับตรุษเกาหลี

ตอบ 2 หน้า 164175 วันชูซก หรือวันกราบไหว้บรรพบุรุษของชาวเกาหลี จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 แต่บางข้อมูลระบุว่าตรงกับวันที่ 15 เดือน 10 ทางจันทรคติ ซึ่งจะเรียกช่วงนี้ว่า เทศกาลชูซก หรือวันไหว้บรรพบุรุษหลังการเก็บเกี่ยว

100.    ผักดองจากจีนได้มีการนำเข้ามาเผยแพร่ในเกาหลีในยุคอาณาจักรใด

(1) โชซอน        (2) โคโชซอน    (3) เพ็กเจ        (4) สหพันธรัฐซิลลา

ตอบ 4 หน้า 182 ในเกาหลียุคต้นผู้คนมักนำผักหลากหลายชนิดหมักใส่เกลือและเครื่องปรุงรสเผ็ด ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้บริโภคพร้อมกับซอสถั่วเหลือง ต่อมาภายหลังได้มีผู้นำผักดองจากจีน เข้ามาเผยแพรในเกาหลีเมื่อครั้งยุคอาณาจักรสหพันธรัฐซิลลา ทำให้คนเกาหลีปรับปรุง กรรมวิธีการทำผักดองเพื่อให้ได้รสชาติที่ชื่นชอบยิ่งขึ้น

101.    ชนชาติใดที่ทำการปลูกผักกาดเป็นชาติแรก

(1) จีน  

(2) โปรตุเกส    

(3) อินเดีย       

(4) เวียดนาม

ตอบ 3 หน้า 182 จากหลักฐานทางประวัติคาสตร์พบว่า คนทั่วโลกต่างนิยมบริโภคผักดองมานานกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ผักกาด กะหลำ และแครอทเป็นวัตถุดิบในการหมัก สำหรับ คนเอเชียนั้นกล่าวกันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียเป็นชนชาติแรกที่ปลูกพืชประเภทผักกาด และมีผู้นำไปเผยแพร่ในบริเวณจีนตอนใต้เมื่อราวปี 2030 ก่อนคริสต์ศักราช

102.    เมื่อทานกิมจิแล้วจะช่วยปัองกันโรคใดได้

(1) เบาหวาน   

(2) หัวใจ

(3)       มะเร็งเม็ดเลือดขาว     

(4) ลักปิดลักเปิด

ตอบ 4 หน้า 186 – 187 คนเกาหลีจะมีคำพูดที่กล่าวกันทั่วไปว่า ทานกิมจิทุกวันสักนิด จะไม่ต้อง คิดไปหาหมอ” หมายความว่า กิมจิมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หากรับประทาน เข้าไปแล้วจะทำให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้กิมจิยังให้เส้นใยและมีสารเคมีอื่น ๆ ที่ช่วยต่อต่าน โรคมะเร็งในช่องปาก ลำคอ ลำไล้ กระเพาะอาหาร และช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย รวมทั่งช่วยป้องกันการเป็นโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน)

103.    กิมจิรสเผ็ดของเกาหลีได้เริ่มทำการผลิตขึ้นในราวคริสต์คตวรรษที่เท่าใด

(1) 4    

(2) 11  

(3) 17  

(4) 19

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 94. ประกอบ

104.    คนเกาหลีนิยมที่จะทำกิมจิในช่วงเดือนใด

(1) ปลายกรกฎาคม – ต้นสิงหาคม     (2) ปลายสิงหาคม – ต้นกันยายน

(3) ปลายพฤศจิกายน – ต้นธันวาคม  (4) ปลายธันวาคม – ต้นมกราคม

ตอบ 3 หน้า 185187 คนเกาหลีนิยมทำกิมจิในเดือน 10 หรือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ด้นเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยแม่บ้านของทุกครัวเรือนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทจะทำกิมจิ เพื่อเก็บไว้บริโภคตลอดฤดูหนาวที่จะมถึง ซึ่งในระหว่างเดือน 10 ของทุกปีนี้ แม่บ้านชาวเกาหลี มักจะทักทายเมื่อเจอกันว่า ทำกิมจิเสร็จหรือยัง

105.    กิมจิ 1 ถ้วยมีปริมาณแคลอรีเท่าใด

(1) 22  (2) 33  (3) 44  (4) 55

ตอบ 2 หน้า 187 เมื่อเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างกิมจิกับลูกแอปเปิลแล้ว พบว่า กิมจิจะให้ประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้กิมจิยังมีแคลอรี่ตำเพียง 33 แคลอรี ต่อกิมจิ 1 ถ้วยเท่านั้น

106.    ส่วนผสมในการปรุงรสของกิมจิ คืออะไร

(1) โชเซ           (2) มุเช            (3) เชเช           (4) ชาเช

ตอบ 2 หน้า 185 วิธีการทำกิมจิจะเริ่มต้นด้วยการล้างผักกาดขาว (หรือผักที่จะใช้ทำ) แล้วแช่ในนํ้าเกลือ เป็นเวลาหลายชั่วโมง ในขณะเดียวกันก็ทำส่วนผสมปรุงรสหลักของกิมจิที่เรียกว่า มุเชแล้วนำมุเชผสมกับนํ้าซอสหลายชนิดกับเครื่องปรุงอื่น ๆ ที่บดผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นนำกุ้งสด ปลาหมึก และหอยนางรมสดลงไปแล้วคนให้เข้ากัน แต่บางครั้งก็ใส่ผลไม้ลงไปด้วยเพื่อให้มี รสชาติเพิ่มขึ้น

107.    คนเกาหลีเริ่มนำเอาพริกแดงมาผสมในส่วนผสมของกิมจิในยุคอาณาจักรใด

(1) โชซอน        (2) โคโชซอน    (3) เพ็กเจ        (4) สหพันธรัฐซิลลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 94. ประกอบ

108.    คนเกาหลีภาคตะวันตกเฉียงใต้นิยมปรุงกิมจิให้มีรสชาติอย่างไร

(1) เค็ม            (2) เปรี้ยว        (3) หวานกรอบ            (4) เผ็ด

ตอบ 4 หน้า 184 การทำกิมจิของจังหวัดในภาคเหนือของคาบสมุทร (ส่วนทางเหนือสุดของเกาหลีเหนือ) ที่มีอากาศหนาวเย็น กิมจิ จะมีสีขาว (Bossom Kimchi) และเป็นที่เลื่องลือกันว่ามีรสเปรี้ยวจัด ส่วนกิมจิของจังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ (แถบจังหวัดโชลลา) จะปรุงกิมจิที่มีรสเผ็ดจัด และกิมจิของจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ (แถบจังหวัดเคียงซัง) จะนิยมปรุงกิมจิที่มีรสเค็ม

109.    รายงานการวิจัยเกี่ยวกับกิมจิที่นำเสนอใน Second International Conference of Food Science and Technology ที่จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1966 จัดขึ้นที่ใด

(1) อังกฤษ      (2) อเมริกา      (3) ปารีส         (4) วอร์ซอร์

ตอบ 4 หน้า 186 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับกิมจิที่เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก คือ รายงานที่นำเสนอใน Second International Conference of Food Science and Technology ที่จัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1966 จากนั้นนักวิชาการต่างศึกษาค้นคว้าและเขียน รายงานที่เกี่ยวกับกิมจิอีกกว่า 500 เรื่อง

110.    ไวน์ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคกูริว คือไวน์ประเภทใด

(1) มอคคอลลี่ (2) โซจู้            (3) โคกูริยอจู้   (4) ชิจู

ตอบ 4 หน้า 192 – 193 เอกสารชื่อ ประวัติศาสตร์สามอาณาจักร (Samguk Sagi) ได้บรรยายถึง การค้นพบวิธีการทำไวน์ขาว (คนไทยจะเรียกว่า เหล้านํ้าขาว) ซึ่งไวน์ชนิดนี้ได้ผูกพันกับ การดำเนินชีวิตของคนเกาหลีในยุคนั้น โดยไวน์ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคกูริวมีชื่อว่า ชิจู” (Chiju) นับเป็นไวน์ที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนยิ่งนัก

111.    คนเกาหลีใช้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ราวกี่ชนิดในการผลิตไวน์

(1) 50  

(2) 130            

(3) 210            

(4) 250

ตอบ 2 หน้า 194 – 195 ในยุคซองกษัตริย์เซจองแห่งอาณาจักรโชซอน คนเกาหลีได้ใช้สมุนไพรในการ ทำไวน์ จนมีการกล่าวกันว่าสมุนไพรกว่า 130 ชนิด นำมาผลิตไวน์ได้ถึง 60 ชนิด นอกจากนี้ ยังนำดอกไม้และผลไม้มาทำไวน์ ทำให้จำนวนไวน์ในยุคนี้มีถึง 180 ชนิด เลยทีเดียว

112.    ไวน์ชาวนาของเกาหลี คือไวน์ประเภทใด

(1) มอคคอลลี่ 

(2) โซจู้            

(3) โคกูริยอจู้   

(4) ชิจู

ตอบ 1 หน้า 193197 ไวน์ที่ทำจากข้าวของเกาหลี เรียกว่า มอคคอลลี่” (Makkolli) ซึ่งมีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ราว 6 – 8% และมีรสเปรี้ยว ทั้งนี้คนเกาหลีในอดีตจะเรียกมอคคอลลี่ว่า Nongju หรือไวน์ชาวนา เพราะครอบครัวชาวนาจะผลิตและนิยมใช้ดื่มกินภายหลังจากการทำงานอย่างหนัก ในไร่นามาทั้งวัน นอกจากนี้ยังใช้ดื่มเพื่อเฉลิมฉลองในวันงานพิเศษ งานประเพณี งานแต่งงาน งานศพ และใช้ดื่มเพื่อปลอบประโลมกันในยามทุกข์ยาก

113.    ชาวเกาหลีนำข้าวมาหมักทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ยุคใด

(1) โจมอง        

(2) โคริว           

(3) ซอลต๊อก    

(4) สามอาณาจักร

ตอบ 4 หน้า 192 ชาวเกาหลีสามารถนำข้าวมาหมักเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ยุคสามอาณาจักร (อาณาจักรโคกูริว เพ็กเจ และซิลลา) โดยคนในยุคนั้นจะนำข้าวมาหมัก จนเปื่อยยุ่ย แล้วก็จะกลายเป็นเครืองดื่มแอลกอฮอล์อันโอชะ

114.    สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จเยือนหมู่บ้านอันดงในปี ค.ศ. ใด

(1) 1990         (2) 1993         (3) 1995         (4) 1998

ตอบ 4 หน้า 198 เมืองอันดง จังหวัดเคียงซังเหนือ เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่และเป็นศูนย์กลาง วัฒนธรรมของเกาหลีที่ลือชื่อ นอกจากนี้เมืองอันดงยังมีแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพพิเศษ จึงเป็นผลให้ การผลิตเหล้าอันดงโซจู้มีรสชาติเป็นเลิศ โดยปัจจุบันเมืองนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธแห่งสหราชอาณาจักร ได้เสด็จเยือนหมู่บ้านอันดงในปี ค.ศ. 1998

115.    ไวน์ยองโกของเกาหลีนิยมใช้ประกอบพิธีกรรมใด

(1) แต่งงาน     (2) ไหว้บรรพบุรุษ        (3) ทางศาสนา            (4) งานศพ

ตอบ 3 หน้า 192 ไวน์ได้เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีมานานแล้วนับตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ดังที่ปรากฏ ในเอกสารของจีนชื่อ Taiping Yulan ที่กล่าวถึงเรื่องราวของหญิงชาวโคกูริวที่ทำไวน์ชื่อ โคกาจู” (Kogaju) อีกทั้งยังมีเอกสารที่เขียนขึ้นในอาณาจักรปูโย (ปี 18 ก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 660) ที่มีการนำไวน์ชื่อ ยองโก” (Yonggo)ไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

116.    ไวน์ที่มีชื่อเสียงของกรุงโซล คือไวน์อะไร

(1) Hosanchun  (2) Chungsanchun (3) Yoksanchun   (4) Innsanchun

ตอบ 3 หน้า 195 ในยุคอาณาจักรโชซอน มีไวน์รสชาติดีที่ปรุงรสพิเศษสุดจนได้รับเลือกให้เป็นไวน์ ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้แก่ ไวน์ที่มีชื่อเสียงจากกรุงโซลคือ Yoksanchun, จากจังหวัดโชลลา คือ Hosanchun, จากจังหวัดชุงชองคือ Nosanchun, จากจังหวัดเปียงกัน (เกาหลีเหนือ) คือ Pyokhyangju ส่วนไวน์จากตำบลกุมชอนชื่อ Chongmyongju จะเป็นที่โปรดปรานของ คนทั้งประเทศ

117.    ใครคือผู้ที่ได้ขนานนามกลุ่มของตนว่า ผู้รักความเพลิดเพลินสามสิ่ง

(1) ยี ซองคิว    (2) ยี คิวโบ      (3) ลี ยังซึม      (4) ลี กาเยียง

ตอบ 2 หน้า 201 จินตกวีที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคริว คือ ยี คิวโบ (Yi Kyu-bo) และเพื่อน ๆ เป็นผู้พิสมัยในการดื่มไวน์ยิ่งนัก พวกเขาจึงได้ขนานนามกลุ่มสมาชิกของตนว่า ผู้รักความ เพลิดเพลินสามสิ่ง คือ บทกวี ดนตรี และไวน์

118.    ผู้นำเกาหลีใต้ท่านใดที่ไม่ได้จบการศึกษาจากต่างประเทศ

(1) ซิงมัน รี      (2) แชง เหมียน            (3) ยูน โปซาน (4) ปัก จุงฮี

ตอบ 4 หน้า231 เมื่อวิเคราะห์พื้นฐานทางสังคมของผู้นำเกาหลียุคใหม่พบว่าดร.ซิงมัน รีแห่งสาธารณรัฐที่ 1 และ ดร.แชง เหมียน แห่งสาธารณรัฐที่ 2 นั้น จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนนายยูน โปซาน ก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก ประเทศอังกฤษ ซึ่งตรงกันข้ามกับนายพลปัก จุงฮี ผู้นำแห่งสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ที่เกิดในชนบท และศึกษาล่าเรียนในโรงเรียนพื้นบ้านจนเรียนจบในวิทยาลัยฝึกหัดครูเท่านั้น

119.    ขบวนการแซมาอึลได้ถูกประกาศยกเลิกในปี ค.ศ.ใด

(1) 1885         (2) 1890         (3) 1951         (4) 1990

ตอบ 4 หน้า 48237 – 238. 250 (S) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้สร้าง ขบวนการแซมาอึล อุนดง” (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จตามเป้าหมาย จนกระทั่งมีการประกาศยกเลิก อย่างถาวร เมื่อประธานาธิบดีคิม ยังแซม สั่งให้ปลดธงแซมาอึลลงจากยอดเสาทุกแห่ง และ ยุบสำนักงานใหญ่แซมาอึลในปี ค.ศ. 1990

120.    เมืองใดของเกาหลีใต้ที่มีการผลิตเหล็กกล้าจำนวนมาก

(1) ปูซาน         (2) ด๊อกโด       (3) โปฮาง        (4) ยอนเปียง

ตอบ 3 หน้า 241 ในสมัยของประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้เน้นการพัฒนาไปตามเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค- ตะวันออกของเกาหลีใต้ เช่น เมืองคูมิเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมืองโปฮางเป็นแหล่งผลิตเหล็กกล้าเมืองอูลซานเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตเครื่องจักร และรถยนต์เมืองปูซานเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้าเมืองเตกูเป็นแหล่งทอผ้าขนาดใหญ่ที่สุด เป็นต้น

Advertisement