การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

Advertisement

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.      อาณาจักรใดของเกาหลีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

(1)    โชซอน 

(2) ซิลลา        

(3) โคโชซอน  

(4) เพ็กเจ

ตอบ 3 หน้า 2-3, 13 (S) กำเนิดอาณาจักรต่าง ๆ ของเกาหลีเรียงตามลำดับก่อน-หลังได้ดังนี้

1.      อาณาจักรโคโชซอน (อาณาจักรโชซอนยุคเก่า) เริ่มตั้งแต่ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช

2.      ยุคสามอาณาจักร (โคกูริว เพ็กเจ และซิลลา) เริ่มตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 667

3.      อาณาจักรซิลลา (สหพันธรัฐรวมซิลลา) ค.ศ. 668 – 918

4.      อาณาจักรโคริว ค.ศ. 919 – 1392

5.      อาณาจักรโชซอนยุคใหม่ หรือราชวงศ์ยี ค.ศ. 1392 – 1910

2.      ชนชาติใดที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีในช่วงก่อนประวัติศาสตร์

(1)    จีน       

(2) ญี่ปุ่น        

(3) ทิเบต        

(4) มองโกล

ตอบ 4 หน้า 224 เอกสารของทางราชการมักจะเน้นถึงอารยธรรมที่สูงเด่นที่มีมานานเหนือคาบสมุทรเกาหลี เพราะชนชาตินี้ได้อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้เป็นเวลานานกว่า 500,000 ปี มาแล้ว โดยเป็นชนหลายเผ่าของเชื้อชาติมองโกล ซึ่งได้อพยพเข้ามาอยู่โนคาบสมุทรเกาหลี ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์

3.      ชนเผ่าใดที่เป็นบรรรบุรุษของคนเกาหลีในปัจจุบัน

(1)    ตังกัส   

(2) ฮั่น            

(3) มองโกล    

(4) ตันกุน

ตอบ 1 หน้า 12 (S) ชนเผ่าตังกัส (Tangus) ซึ่งมีภาษาพูดอยู่ในตระกูลอูราล-อัลเตอิก ได้เข้ามา ครอบครองดินแดนที่มนุษย์หินอาศัยอยู่ โดยได้ขับไล่ชนเผ่าดั้งเดิมออกไปจากคาบสมุทรเกาหลี จากนั้นก็เริ่มตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนขึ้นมาเป็นปึกแผ่น จึงอาจถือได้ว่าชนเผ่าตังกัสก็คือบรรพบุรุษ ของคนเกาหลีปัจจุบัน

4.      กษัตริย์องค์ใดที่เป็นผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี

(1)    โมกุน   (2) วังกอน      (3) โจมอง      (4) ตันกุน

ตอบ 4 หน้า 2 – 3, 12 – 13 (S), 97 (S) ตามตำนานทางบ่ระวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่า เทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้าง เมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง โดยในปัจจุบันทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 3 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดประจชาติและเรียกว่าวันกำเนิดชาติ

5.      ปราสาทเปียงยาง ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรใด

(1)    โคริว    (2) เพ็กเจ       (3) โคกูริว       (4) ซิลลา

ตอบ 3 หน้า 101 (S) ปราสาทเปียงยาง (Pyongyang Castle) ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรโคกูริว ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลของกัมดองทางตอนใต้ของเชิงเขาเตซอง โดยปัจจุบันยังมีซากปรักหักพัง ของปราสาทหลงเหลือให้เห็นอยู่ ซึ่งปราสาทหลังนี้เป็นเสมือนการประกาศศักดาว่าโคกูริวเป็น อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่

6.      อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลามีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร

(1) ฮานยาง   (2) โคริว         (3)     เกซอง  (4) เคียงจู

ตอบ 4 หน้า 4, 14 – 15 (S) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อ เคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราว 1 ล้านกว่าคน ซึ่งในยุคนี้พุทธศาสนาได้แพร่หลาย กว้างขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นเครื่องหมายความโดดเด่น ทางศาสนาขึ้น ได้แก่ การสร้างวัดพูลกุกซา (Pulguksa) และเจดีย์ซอกกูรัม (Sokkuram)

7.      บุคคลต่อไปนี้ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้

(1) คิม คิวซิค (2) โย อันเฮียง           (3)     คิม กู    (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 4 หน้า 10, 81 – 82 (S), 240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15สิงหาคมค.ศ. 1948โดยเลือกดร.ซิงมัน รีเป็น ประธานาธิบดีคนแรกในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก

8.      อาณาจักรใดที่ไม่อยู่ในยุค 3 อาณาจักรของเกาหลี

(1) อาณาจักรเพ็กเจ  (2) อาณาจักรโชซอน  (3)     อาณาจักรโคกูริว         (4) อาณาจักรซิลลา

ตอบ 2 หน้า 3 – 4, 13 – 14 (S) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.      อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 37 ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครอง จำนวน 28 พระองค์

2.      อาณาจักรเพ็กเจ (Packche) ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ ระหว่างปี 18 ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 663(681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.      อาณาจักรซิลลา (Silla) ตั้งอยู่ทางฝังตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 58 ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

9.      วันกำเนิดชาติเกาหลี ตรงกับวันใด

(1) 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช  

(2) 3 กันยายน ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช

(3) 15 สิงหาคม ปี 2330 ก่อนคริสต์ศักราช         

(4) 15 กับยายน ปี 2330 ก่อนคริสต์ศักราช

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

10.    ชื่ออาณาจักรโชซอนของเกาหลี แปลว่าอะไร

(1) ดินแดนสงบยามเช้า        (2) ดินแดนแห่งความสงบ

(3) ดินแดนสวยงามยามเช้า  (4) ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

11.    อาณาจักรซิลลาของเกาหลี มีผู้ครองราชสมบัติรวมทั้งสิ้นกี่พระองค์

(1)    13     

(2) 35        

(3) 56        

(4) 53

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

12.    ประธานศาลฎีกาของเกาหลีมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี

(1)    4 ปี     

(2) 6 ปี          

(3) 5 จ           

(4) 2 ปี

ตอบ 2 หน้า 17, 321, 223 – 224 (S) ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงวาระเดียว (1 สมัย) เป็นเวลา 6 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีตาม ความเห็นชอบของรัฐสภา ส่วนผู้พิพากษาคนอื่น ๆ นั้น ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งตาม คำแนะนำของประธานศาลฎีกา

13.    จักรพรรดิองค์ใดที่ได้รวบรวมแคว้นต่าง ๆ และสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรโคริว

(1)    เตโจ    

(2) ยี ซองเกีย 

(3) โมกุน        

(4) วังกอน

ตอบ 4 หน้า 4, 15 (S) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาได้เสื่อมลง เนื่องมาจากความขัดแย้งในหมู่ ขุนนางที่แตกแยกแบ่งออกเป็นก๊กต่าง ๆ จนกระทั้งถึงปี ค.ศ. 919 จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ชื่อ วังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาอาณาจักรใหม่ชื่อโคริว (Koryo) และสามารถรวบรวม แว่นแคว้นต่าง ๆ ของเกาหลีจนสำเร็จ

14.    อาณาจักรโคริวของเกาหลีอยู่ในช่วงปี ค.ศ. ใด         

(1) 119 ก่อนคริสต์ศักราช – 214

(2)    919 – 1392        (3) 1132 – 1458          (4) 1213 – 1418

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

15.    ญี่ปุ่นได้ทำการยึดครองเกาหลีในช่วงอาณาจักรใดเป็นเวลานาน 35 ปี

(1) โชซอน      (2) โคริว         (3) เพ็กเจ       (4) ซิลลา

ตอบ 1 หน้า 3, 6, 13 (S), 17 (S), 91 (S) อาณาจักรโชซอนยุคใหม่หรือราชวงศ์ยี ถือเป็นอาณาจักร สุดท้ายของชนชาติเกาหลีที่ได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น และสามารถครอบครองอำนาจการปกครอง ในฐานะเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 – 1910) ก่อนจะถูกญี่ปุ่นยึดครองเป็นเวลานานถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910 – 1945)

16.    อาณาจักรโคริวของเกาหลีผู้คนนับถือศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ

(1) คริสต์       (2) ขงจื้อ        (3) ชินโต        (4) พุทธ

ตอบ 4 หน้า 5, 15 – 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็น ศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ มีการสร้างวัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้ มากมายทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

17.    สงครามเกาหลีเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.ใด

(1) 1938 – 1943          (2) 1943 – 1946          (3) 1947 – 1950          (4) 1950 – 1953

ตอบ 4 หน้า 22 – 23, 86 – 91 (S) สงครามเกาหลีเริมเกิดขึ้นในเวลา 04.00 น. เข้าตรู่ของวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เมื่อเกาหลีเหนือได้ส่งกองกำลังทหารของตนประมาณ 75,000 – 90,000 คน รุกลํ้าเส้นกั้น1พรมแดน (เส้นขนานที่ 38 องศาเหนือ) ลงไป และเข้ายึดกรุงโซลเมืองหลวงของ เกาหลีใต้ใด้ภายใน 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การรวมประเทศด้วยกำลังโดยไม่ให้เกาหลีใต้รู้ตัวและตั้งรับไม่ได้ จนต่อมาได้กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ทวีความรุนแรงเป็นเวลา นานถึง 3 ปี คือ ค.ศ. 1950 – 1953 (พ.ค. 2493 – 2496) แต่ในที่สุดสงครามเกาหลีก็ยุติลง เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในสัญญาหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอมในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953

18.    ในช่วงแรกของสงครามเกาหลี เกาหลีเหนือสามารถยึดกรุงโซลไต้ภายในกี่วัน

(1) 3 (2) 5 (3) 7 (4) 15

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

19.    ผู้นำของเกาหลีใต้สมัยสาธารณรัฐที่ 2 คือใคร

(1)ดร.แชงเหมียน       (2)ดร.ซิงมัน รี (3) เชจู           (4) เคียงนำ

ตอบ 1 หน้า 32 – 34. 245 – 246 (S) ดร.แชง เหมียน นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศเกาหลีใต้ ในยุคสาธารณรัฐที่ 2 ได้เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1960 จบกระทั่ง ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยมีอำนาจในการปกครองประเทศอยู่นาน 10เดือนเท่านั้น ก็ถูกรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างการปกครองโดยนายพลปัก จุงฮี และพันโทคิม จองพิว

20.    แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ของเกาหลีใต้ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานกี่ปี

(1) 3

(2) 4

(3) 5

(4) 6

ตอบ 3 หน้า 34 – 35, 247 (S) ในยุครัฐบาลรักษาการทหาร (ค.ศ. 1961 – 1963) คณะนายทหารหนุ่ม ที่มีเลือดรักชาติสูงของเกาหลีใต้ ได้สร้างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่ประกอบไปด้วย เหตุและผลเพื่อให้สังคมเจริญรุ่งเรืองมิให้น้อยหน้าต่อชาติใด ๆ ดังนั้นแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 1 ของเกาหลีใต้จึงได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (ค.ศ. 1962 – 1966)

21.    ในตอนปลายของทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้มีการปกครองแบบใด

(1) รัฐทหาร    

(2) สังคมนิยม            

(3) รัฐตำรวจ  

(4) คอมมิวนิสต์

ตอบ 3 หน้า 21, 23 – 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 – 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็น ประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวางหรือ มีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรมในการกระทำ ของฝ่ายตนด้วยการบีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้การปกครองใน ทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

22.    ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาการหยุดยิงของสงครามเกาหลี ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1912   

(2) 1925  

(3) 1935   

(4) 1953

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

23.    รัฐธรรมนูญฉบับยูชิน ได้มีการประกาศใช้ในเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. ใด

(11921              

(2) 1932   

(3) 1972   

(4) 1975

ตอบ 3 หน้า 44 – 45, 252 (S) ในปี ค.ศ. 1972 รัฐบาลภายใต้การนำของนายพลปัก จุงฮี ได้ประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชื่อว่า ยูชิน” (Yushin)ในปลายเดือนธันวาคม ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การให้ตำแหน่งที่คน ๆ เดียวสามารถครองอำนาจไต้ตลอดกาล จึงส่งผลให้นายพลปัก จุงฮี เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 6 ปี อันเป็น การเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ. 1972 – 1979) นับตั้งแต่นั้นมา

24.    วันกำเนิดสาธารณรัฐที่ 1 ของเกาหลีใต้ คือวันที่เท่าใด         

(1) 3 กันยายน ค.ศ. 1935

(2)    15 สิงหาคม ค.ศ. 1948     (3) 5 ตุลาคม ค.ศ. 1950   (4) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1953

ตอบ 2 หน้า 21 เกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 – 1960) เกิดขึ้นเมื่อหัวหน้ารัฐบาลทหาร- อเมริกันซึ่งทำหน้าที่ปกครองเกาหลีระหว่างปี ค.ศ. 1945 – 1948 ได้ประกาศมอบอำนาจ ในการบริหารประเทศให้แก่รัฐบาลใหม่ของ ดร.ซิงมัน รี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งถือเป็นวันกำเนิดของสาธารณรัฐที่ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ และรัฐบาลได้ถือเป็นวันชาติ ตั้งแต่บัดบั้นเป็นต้นมา

25.    ผู้นำเกาหลีใต้ท่านใด ที่มีคติพจน์ เราทำได้

(1) ซิงมัน รี    (2) แชง เหมียน          (3)     ชุน ดูฮวาน       (4) ปัก จุงฮี

ตอบ 4 หน้า 50 – 51, 228, 249 (S) ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ที่นายพลปัก จุงฮี ประธานาธิบดี ผู้ที่ได้รับฉายานามว่า นายพลกระดูกเหล็ก” ปกครองประเทศเกาหลีใต้นั้น ได้ทำการพัฒนา ด้วยวิธีการผลักดันใน 2 ด้าน ได้แก่   1. ผลักดันให้รัฐเป็นองค์กรนำในการพัฒนา

2.      ผลักดันให้ประชาชนฮึดสู้ด้วยการให้แรงจูงใจทุกรูปแบบ ตามคติพจน์ที่ว่า เราทำได้” (Can-do Spirit) เพื่อชีวิตของชาวเกาหลีที่สดใสในอนาคต

26.    สาธารณรัฐที่ 2 ของเกาหลีใต้ ได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุใด

(1) ถูกทำรัฐประหาร  (2) ถูกต่างชาติยึดครอง (3)  เกิดการจลาจล            (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

27.    ศูนย์เกาหลีศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด

(1) 2535   (2) 2536   (3)    2537          (4) 2538

ตอบ 4 หน้าคำนำ, 282 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้ก่อตั้งศูนย์เกาหลีศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี พ.ค. 2538 โดยให้สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ศูนย์เกาหลีศึกษาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว

28.    ราชวงค์ยี เป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรใด

(1) อาณาจักรโคกูริว  (2) อาณาจักรเพ็กเจ  (3) อาณาจักรซิลลา   (4) อใณาจักรโชซอน

ตอบ 4 หน้า 5-6, 16 – 17 (S), 91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้นเขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดิน และนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติและ ตั้งราชวงค์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจ” ขึ้น ครองราชย์ระหว่างค.ศ. 1392 – 1398โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็นเมืองฮานยางหรือ ปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

29.    ในยุคอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ได้มีการนำเอาศาสนาใดมาเป็นศาสนาประจำชาติ

(1) คริสต์       (2) ชินโต        (3) เม่งจื้อ       (4) ขงจื้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 28. ประกอบ

30.    ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้

(1) ปัก จุงฮี    (2) แชง เหมียน          (3) ซิงมัน รี     (4) คิม ยังแซม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

31. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1948

(2) 5 สิงหาคม ค.ศ. 1949

(3) 9 กันยายน ค.ศ. 1948

(4) 18 กันยายน ค.ศ. 1951

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

32. ลักษณะของคาบสมุทรเกาหลีที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศใด

(1) มาเลเซีย

(2) ไทย

(3) อิตาลี

(4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 11, 7 (S) ลักษณะความยาวของคาบสมุทรเกาหลี เป็นแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลทาง ทิศใต้ โดยมีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคใต้ของไทย และของประเทศอิตาลี

33. คาบสมุทรเกาหลีที่ยื่นออกไปในทะเลมีความยาวประมาณกี่กิโลเมตร

(1) 500 กม.

(2) 800 กม.

(3) 900 กม.

(4) 1,000 กม.

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

34. เกาหลีใต้มีอาณาบริเวณกี่ตารางกิโลเมตร

(1) 73,425 (2) 99,237 (3) 122,730 (4) 132,548

ตอบ 2 หน้า 12, 7 (S) ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะต่าง ๆ จำนวนราว 3,400 เกาะ ที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งจะมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 221,607 ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล์) ซึ่งอาณาบริเวณนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1948 คือ เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ราว 122,370 ตารางกิโลเมตร และเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 45 (45%) ของแผ่นดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด

35. คาบสมุทรเกาหลีประกอบไปด้วยภูเขาและเนินเขา คิดเป็นร้อยะเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมด

(1) 4o (2) 50 (3) 70 (4) 75

ตอบ 3 หน้า 12, 8 (S) ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็น ภูเขาและเนินเขาสูงตํ่า ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (70%) ของพื้นที่ทังหมด โดยบริเวณทางทิศใต้และ ทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม ซึ่งมีร้อยละ 30 (30%) ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

36. เกาหลีแบ่งฤดูกาลออกเป็นกี่ฤดู

(1) 4 (2) 5 (3) 2 (4) 3

ตอบ 1 หน้า 15, 10 (S) ฤดูกาลของเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ 1. ฤดูใบไม้ผลิ 2. ฤดูร้อน 3. ฤดูใบไม้ร่วง 4. ฤดูหนาว

37. เมืองหลวงของเกาหลีในปัจจุบันคือเมืองอะไร

(1) ปูซาน (2) เคียงจู (3) เปียงยาง (4) โซล

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 28. ประกอบ

38. ในปัจจุบันประธานาธิบดีของเกาหลีใต้จะดำรงตำแหน่งได้หนึ่งวาระเป็นเวลากี่ปี

(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

ตอบ 2 หน้า 293, 295, 194 (S), 196 (S) เกาหลีใต้เริ่มมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 จากนั้นก็มีการปรับปรุงแก้ไขถึง 9 ครั้ง โดยการแก้ไขครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 และการแก้ไขครั้งที 2 เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 จนกระทั่งการแก้ไข ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้มี การนำระบบประธานาธิบดีที่ผู้นำประเทศจะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมาใช้ และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวเป็นเวลา 5 ปี

39. เกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่จังหวัด

(1) 5 (2) 7 (3) 9 (4) 10

ตอบ 3 หน้า 17, 308, 210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 มหานคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

40. เมืองใดของเกาหลีใต้ที่เป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงโซล

(1) เคียงจู (2) ปูซาน (3) เปียงยาง (4) โชลลา

ตอบ 2 (คำบรรยาย) เมืองใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ใหญ่รองลงมาจากกรุงโซล ได้แก่ ปูซาน (ส่วนเมืองอันดับรองลงไปคือ อินชอน เตกู เตจอน เคียงจู อูลซาน ซูวอน ชังวอน ซองนัม ฯลฯ)

41.    อาณาจักรโคกูริว มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่พระองค์

(1) 53        

(2)    42     

(3)    35     

(4)    28

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

42.    อาณาจักรซิลลาตั้งอยู่ในแถบใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ตะวันตก  

(2)     ตะวันออก        

(3)     เหนือ    

(4)     ใต้

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

43.    “พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) วัตพูลกุกซา         

(2) วัดแฮอินซา           

(3) เจดีย์ซอกกูรัม       

(4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ตอบ 2 หน้า 4 – 5, 15 (S), 104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลี” ในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสี ของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่ เคลื่อนไหวไต้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ.. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะสลักแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

44.    นายพลยี ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่าอะไร

(1) วังกอน     (2) ชินต๊อก     (3) เตโจ         (4) ซ็อกกึม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 28. ประกอบ

45.    ยอดเขาใดคือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลี

(1) โซรัคซาน  (2) นังนิมซาน (3)     กุมกังซาน        (4)     เตเบกซาน

ตอบ 2 หน้า 12, 8 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีมีภูเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียงหลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตรจากระดับนํ้าทะเล) รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตรจากระดับนํ้าทะเล)กุมกังซาน (สูง 1,638เมตรจาก ระดับนํ้าทะเล) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตรจากระดับนํ้าทะเล)

46.    อาณาจักรโชซอนยุคใหม่ก่อกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1)    1392          (2) 1293   (3)    1233          (4)    1333

ตอบ ดูกำอธิบายข้อ 1., 15. และ 28. ประกอบ

47.    ปัก จุงฮี ได้ถูกสังหารเมื่อใด  

(1) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1953

(2)    12 กันยายน ค.ศ. 1961    (3) 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1965         (4) 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979

ตอบ 4 หน้า 47, 49, 261 (S) จากเหตุการณ์ที่นายพลปีก จุงฮี ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ถูกลอบสังหารในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยนายคิม แซคิว ผู้อำนวยการสืบราชการลับของเกาหลีใต้และพรรคพวก จึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ (ค.ศ. 1979 – 1981) ขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายฉ่อย คิวฮา เป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6ธันวาคม ค.ศ. 1979

48.    สงครามเกาหลีได้ทำการลงนามในสัญญาการหยุดยิงที่ใด

(1) เกาะฮาวาย          (2) เรือปอตสมิธ         (3)     นิวยอร์ก           (4)     หมู่บ้านปันมุนจอม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

49.    บายคิม แซคิว ได้ทำการสังหารใคร

(1) ฉ่อย คิวฮา           (2) ชุน ดูฮวาน            (3)     ปัก จุงฮี           (4)     คิม เดจุง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

50.    สาธารณรัฐใดของเกาหลีใต้ที่ทำการปกครองประเทศเป็นเวลา 10 เดือน

(1) สาธารณรัฐที่ 1   (2) สาธารณรัฐที่ 2   (3)    สาธารณรัฐที่ 3         (4)    สาธารณรัฐที่ 4

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

51.    ใครคือผู้ที่ปกครองเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน

(1) คิม ยังแซม           

(2) คิม เดจุง   

(3) โรห์ เตวู    

(4) ซิงมัน รี

ตอบ 3 หน้า 69 – 70, 267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุค สาธารณรัฐที่ 6 และเขาได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการ เข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

52.    นายพลปัก จุงฮี เป็นผู้นำประเทศเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้นเป็นเวลากี่ปี

(1) 5 ปี          

(2) 15 ปี       

(3) 18 ปี      

(4) 20 ปี

ตอบ 3 หน้า 254, 261, 309 (S) นายพลปัก จุงฮี ผู้นำรัฐบาลยุคสาธารณรัฐที่ 3 – 4 ได้ทำการยึดอำนาจ และปกครองประเทศเกาหลีต้มาเป็นระยะเวลานานถึง 18 ปี คือ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 – 1979 ดังนั้นนายพลปัก จุงฮี จึงถือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่ยาวนานที่สุด

53.    หลังสงครามเกาหลีชาติใดที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินมหาศาล

(1) สหประชาชาติ      

(2) อังกฤษ     

(3) จีน            

(4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 หน้า 24 – 25 ภายหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุน เพื่อฟื้นฟูบูรณะประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด โดยได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อปรับปรุง ประเทศเกาหลีใต้ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และได้ให้เงินช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่เกาหลีใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1953 – 1959 เป็นจำนวนราวร้อยละ 80 ของเงินช่วยเหลือที่ส่งไป จากต่างประเทศทั้งหมด

54. การเมืองในยุคต้นของเกาหลีใต้มีลักษณะเป็นอย่างไร

(1) เผด็จการทหาร     (2) สังคมนิยม (3) เป็นประชาธิปไตยมาก    (4) คอมมิวนิสต์

ตอบ 3 หน้า 21 การเมืองยุคต้นในช่วงสาธารณรัฐที่ 1 ของเกาหลีใต้ อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็น แบบประชาธิปไตยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี และถือเป็นปรากฏการณ์ ที่มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจยิ่งในระบบการเมืองของประเทศที่เกิดใหม่

55.    สงครามเกาหลีเหนือ-ใต้เกิดขึ้นในวันที่เท่าใดของปี ค.ศ. 1950

(1) 15 มีนาคม         (2)     25 มิถุนายน   (3)     15 สิงหาคม   (4)     3 ตุลาคม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

56.    เหตุการณ์ เงินดอลลาร์ทังสเตน” เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในปี ค.ศ.ใด

(1) 1952   (2)    1975          (3)    1988          (4)    1990

ตอบ 1 หน้า 29 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า เงินดอลลาร์ทังสเตน” ขึ้นในปีค.ศ. 1952ซึ่งถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ภายใต้การนำของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการขายแร่ทังสเตนไปให้กับนักธุรกิจจำนวนไม่กี่ราย อย่างผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นสงครามเกาหลีก็ยังคงดำเนินการสู้รบกันอยู่อย่างดุเดือด

57.    จุดจบของ ดร.ซิงมัน รี อยู่ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1960   (2)    1962          (3)    1965          (4)    1968

ตอบ 1 หน้า 31 – 32, 243 (S) จุดจบของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1960 เมื่อกลุ่มนักศึกษาได้นำการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งที่สกปรก แต่ถูกตำรวจ ขับไล่และยิงปืนใส่จนเสียชีวิตหลายคน ทำให้ประชาชนทั่วประเทศลุกฮือขึ้นต่อสู้กับเผด็จการ ดร.ซิงมัน รี จนส่งผลให้ตัวเขาและครอบครัวต้องหนีออกนอกประเทศ อับเป็นการสิ้นสุดของ สาธารณรัฐที่ 1ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่ ดร.ซิงมัน รี เข้าบริหารประเทศทั้งหมดก็เป็นเวลานานถึง 12ปี

58.    ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1948

(1) นายโรห์ มูเฮียน    (2)     นายโรห์ เตวู     (3)     นายซิงมัน รี     (4)     นายชุน ดูฮวาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

59.    ผู้ที่ได้รับฉายานามว่า นายพลกระดูกเหล็ก” คือใคร

(1) นายซิงมัน รี         (2)     นายโรห์ เตวู     (3)     นายปัก จุงฮี    (4)     นายชุน  ดูฮวาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

60.    ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ท่านใดที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด

(1) แชง เหมียน          (2)     ซิงมัน รี            (3)     คิม เดจุง          (4)     ปัก จุงฮี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 52.   ประกอบ

61.    ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 5

(1) ฉ่อย คิวฮา           

(2)ชุน ดูฮวาน 

(3)     คิม เดจุง          

(4) ปัก จุงฮี

ตอบ 2 หน้า 55, 263 – 264 (S) ในสมัยสาธารณรัฐที่ 5 ประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน ผู้นำประเทศเกาหลีใต้ คนที่ 5 ได้ตั้งเป้าหมายหลักของชาติ คือ การทำให้เกาหลีใต้กลายเป็น สังคมประชาธิปไตย สวัสดิการ” (Democratic Welfare Society) ซึ่งหมายถึง สังคมที่ประชาชนมีความมั่งมีศรีสุข โดยถ้วนหน้า ได้รับบริการทางสังคมและการปกป้องจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน

62.    เกาหลีใต้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองใด

(1) เคียงจู      

(2)     ปูซาน   

(3)     อินชอน            

(4) กรุงโซล

ตอบ 4 หน้า 78, 229, (คำบรรยาย) เกาหลีใต้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อนครั้งแรกที่กรุงโซล ในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นักกีฬาของเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองมากเป็นอันดับที่ 4 (สหภาพโซเวียตได้ 55 เหรียญทองเยอรมันตะวันออกได้ 37 เหรียญทองสหรัฐอเมริกาได้ 36 เหรียญทอง และเกาหลีใต้ได้ 12 เหรียญทอง)

63.    จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1983   

(2) 1985   

(3) 1987   

(4) 1989

ตอบ 3 หน้า 68 – 69, 78, 266 (S) จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เมือนายโรห์ เตวูได้ยอมให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยให้มืการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง จึงนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลยอมตามพลังเรียกร้อง ของฝ่ายค้านอย่างสันติ แทนการประกาศกฎอัยการศึกหรือการทำรัฐประหารดังเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญ เรียกว่า “June 29 Declaration 1987”

64.    อุตสาหกรรมใดของเกาหลีใต้ที่ได้ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลกในยุคสาธารณรัฐที่ 5

(1) โทรศัพท์มือถือ     (2) การต่อเรือ (3) คอมพิวเตอร์         (4) การจัดการนํ้า

ตอบ 2 หน้า 53, 62 – 63 เกาหลีใต้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดประเทศหนึ่ง ปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ได้ก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม การต่อเรือได้นำหน้าเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในยุคสาธารณรัฐที่ 5 (ด.ศ. 1981 – 1987) ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 5 (ค.ศ. 1982 – 1986)

65.    ใครคือผู้นำของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 6

(1) ชุน ดูฮวาน           (2) โรห์ เตวู    (3) คิม เดจุง   (4) ปัก กึนเฮ

ตอบ 2 หน้า 69 – 70, 267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุค สาธารณรัฐที่ 6 และเขาได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการ เข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

66.    เป้าหมายของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 5 คือการทำให้สังคมเป็นแบบใด

(1) ประชานิยมแบบเกาหลี   (2) ประชาธิปไตยสวัสดิการ

(3)    ประชาธิปไตยเฟื่องฟู   (4) เศรษฐกิจยั่งยืน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

67.    ใบปี ค.ศ. 1985 เกาหลีใต้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศใดมากที่สุด

(1) จีน            (2) สหรัฐอเมริกา        (3) ญี่ปุ่น        (4) ออสเตรเลีย

ตอบ 2 หน้า 66 ใบปี ค.ศ. 1985 เกาหลีใต้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด ซึ่งมี จำนวน 10,754 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนประเทศที่เกาหลีใต้นำเข้าสินค้ามากที่สุด คือ ญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวน 7,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

68.    “แชโบล์” คืออะไร     

(1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

(2)    กลุ่มนักการเมืองที่มีอิทธิพลสูง            (3) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่       (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 92 – 93, 251 (S), 271 (S) คำว่า แชโบล์” (Chaebol) ของเกาหลีใต้ หมายถึง กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ราว 108 กลุ่ม โดยกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาหลีใต้เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1.      ซัมซุง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1938 เป็นบริษัทที่มีอายุเก่าแก่และดำเนินธุรกิจมายาวนานที่สุด)

2.      ฮุนได (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950)       3. ลักกี้โกลสตาร์ (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947)

4. เดวู (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967)      5. ซันเกียง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1953) ฯลฯ

69.    Conversion Boom ในเกาหลีใต้หมายถึงอะไร

(1) ค่านิยมของวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป       (2) การเปลี่ยนแปลงของ Korean Wave

(3)    การเปิดประเทศให้แก่นักท่องเที่ยว     (4) เปลี่ยนการนับถือศาสนาพุทธมาเป็นคริสต์

ตอบ 4 หน้า 100 แอนดรู คิม นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้เข้าไปศึกษาเรื่องการเปลี่ยนศาสนาในเกาหลีใต้ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศ ที่มีมหาชนเปลี่ยนเป็นคริสต์ศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยการเปลี่ยนจาก การนับถือศาสนาพุทธมานับถึอศาสนาคริสต์ หรือที่เรียกว่า “Conversion Boom”ในเกาหลีใต้นั้นได้กระทำกันอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ 60 – 90

70.    บริษัทเหล่านี้ บริษัทใดที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานที่สุด

(1) ฮุนได        (2)     ซัมซุง   (3)     เดวู      (4) ลักกี้โกลสตาร์

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 68. ประกอบ

71.    เมื่อชุน ดูฮวาน เป็นประธานาธิบดี ได้เปลี่ยนองค์การลับของเกาหลีเป็นอะไร

(1) องค์การเพื่อความสันติแห่งชาติ   

(2) องค์การเพื่อความสงบแห่งชาติ

(3)    องค์การปกป้องอธิปไตยแห่งชาติ        

(4) องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ตอบ 4 หน้า 55, 263 (S) องค์การสืบราชการลับของเกาหลีใต้ (KCIA) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” เมื่อชุน ดูฮวาน เป็นประธานาธิบดี ในปี ค.ศ. 1981

72.    นายพลปัก จุงฮี ถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. ใด

(1) 1971             

(2)    1979          

(3)    982  

(4) 1984

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

73.    ในปี ค.ศ. 1980 เกาหลีใต้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละเท่าใด

(1) +2.3     

(2)    +3.5 

(3)    -3.2  

(4) -5.2

ตอบ 4 หน้า 59 ในช่วงทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 5 เศรษฐกิจของประเทศ เกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามัน และความวุ่นวายทางการเมือง และสังคม จึงส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1980 เป็นปีแรกที่อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ ร้อยละ 5.2 (-5.2%) และมีดัชนีเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 39 (39%)

74.    ในปี ค.ศ. 1986 เกาหลีใต้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละเท่าใด

(1)    +12.2        (2) +15.1  (3) -5.1      (4) -5.8

ตอบ 1 หน้า 64 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1986 มีอัตราร้อยละ 12.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นมา เกาหลีใต้สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้สูงที่สุดในโลกเลยทีเดียว

75.    นายคิม ยังแซม เห็นว่าโรคเกาหลีมีอาการอย่างไร     

(1) สูญเสียความขยันหมั่นเพียร

(2)    ค่านิยมที่ดีลดลง         (3) ความเชื่อมั่นในตัวเองหายไป        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 84 นายคิม ยังแซม เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงที่คนในประเทศเกาหลี เต็มไปด้วย โรคเกาหลี” ซึ่งมีอาการดังนี้

1.      การสูญเสียความขยันหมั่นเพียรของประชาชนชาวเกาหลี

2.      ค่านิยมที่ดีค่อย ๆ เสื่อมหายไป เพราะความอยุติธรรม คอร์รัปชั่น ความเกียจคร้าน ไร้เหตุผล เฉื่อยชา การทะเลาะเบาะแว้ง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

3.      ความเชื่อมั่นในตนเองหายไป และกลับไปยอมรับการพ่ายแพ้

76.    คิม ยังแซม ใช้นโยบายใดในการบริหารประเทศ       

(1) ส่งเสริมการส่งออก

(2)    ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ      (3) นโยบายการประหยัด       (4) สร้างเกาหลีใหม่

ตอบ 4 หน้า 81, 84, 89 เมื่อนายคิม ยังแซม ได้ก้าวฃึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ในช่วงสาธารณรัฐที่ 7 (ค.ศ. 1993 – 1997) เขาได้มีนโยบายการบริหารประเทศ ที่เน้นเป็นขั้นตอน คือ ในปีแรกที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเขาได้ยํ้าถึง นโยบายการสร้างสังคมใหม่หรือ การสร้างเกาหลีใหม่” ส่วนปีต่อมาเขาเน้น นโยบายโลกาภิวัตน์หรือการปฏิรูประบบสังคมใน ยุคโลกาภิวัตน์” และก้าวต่อไปเขาได้ประกาศนโยบาย การนำเกาหลีให้เป็นชาติชั้นแนวหน้า

77.    ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่เท่าใดของโลก

(1)    5       (2) 7 (3) 9 (4) 11

ตอบ 4 หน้า 82, 147, 270 (S) ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ในยุครัฐบาลของนายคิม ยังแซม ได้บรรลุ จุดสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือเท่ากับ 10,548 เหรียญสหรัฐฯ แต่บางข้อมูลระบุว่าราว 10,560 เหรียญสหรัฐฯ) และ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก นอกจากนี้ยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การ ของกลุ่มประเทศรํ่ารวย (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) เป็นชาติสมาชิกลำดับที่ 29 อีกด้วย

78.    เกาหลีใต้ได้มีการยกเลิกการใช้ชื่อปลอมในการเปิดบัญชีธนาคารเมื่อใด     

(1) 5 ธันวาคม ค.ศ. 1990

(2)    12 สิงหาคม ค.ศ. 1993    (3) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1995   (4) 15 กันยายน ค.ศ. 1996

ตอบ 2 หน้า 81, 86 ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร เพราะการกระทำที่ผ่านมานั้นก่อให้เกิด การฉ้อราษฎร์บังหลวงและการดำเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใส ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงให้ใช้ ระบบนามจริงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

79.    รัฐบาลคิม ยังแซม ได้ทำการยุบกระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจไปรวมกับกระทรวงใด

(1) พาณิชย์   (2) ธนาคารแห่งชาติ  (3) กระทรวงภาษี       (4) การคลัง

ตอบ 4 หน้า 82 ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ตั้งกลุ่มศึกษาและวางแผนองค์การของรัฐให้มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ ด้วยการยุบรวม กระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจให้ไปรวมอยู่กับกระทรวงการคลัง โดยตั้งเป็น กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ

80.    ในปี ค.ศ. 1996 ประชาชนเกาลีมีรายได้ต่อหัวต่อปี ประมาณกี่เหรียญสหรัฐฯ

(1) 5,000

(2) 8,000

(3) 10,000

(4) 15,000

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

81.    อารยธรรมของเกาหลีส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใด

(1) อินเดีย     

(2) ญี่ปุ่น        

(3) จีน            

(4) มองโกล

ตอบ 3 หน้า 60 – 61 (S) อารยธรรมของเกาหลีส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากจีน เพราะจีนเป็นชาติ ที่มีอิทธิพลเหนือเกาหลีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลโดยจีนถือว่าเกาหลีเป็นรัฐบรรณาการขึ้นอยู่กับจีน จนกระทั่งถูกญี่ปุ่นทำลายอิทธิพลนี้ ด้วยการบังคับให้เกาหลีลงนามในสนธิสัญญากังฮวา ในปี ค.ศ. 1876 เพื่อให้เกาหลีเปลี่ยนนโยบายเป็นอิสระจากอิทธิพลจีน

82.    ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรใด

(1) สหประชาชาติ      

(2) WHO   

(3) OECD  

(4) WTO

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

83.    บุตรชายของคิม ยังแซม ที่ถูกจับกุมในข้อหารับสินบนชื่อว่าอะไร

(1) คิม ยังอึน 

(2) คีม คังแซม           

(3) คีม เฮียนโซล        

(4) คิม ฮันนู

ตอบ 3 หน้า 103, 330, 272 (S) นายคิม ยังแซม ได้รับความเสื่อมเสียอย่างมาก เมื่อนายคิม เฮียนโซล บุตรชายคนที่ 2 ของเขาถูกจับกุมในข้อหารับสินบนจำนวน 305 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3.5 พันล้านวอน จากบริษัท 3 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ความสะดวกและได้รับประมูลงาน ของรัฐบาล ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีคิม ยังแซม ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13.9 ในครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 1997

84.    คิม เดจุง ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี เมื่อเขามีอายุเท่าไร

(1) 55 ปี       (2)     62 ปี  (3)     68 ปี  (4)     73 ปี

ตอบ 4 หน้า 105 – 106, 348, 275 (S) นายคีม เดจุง เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ที่ หมู่บ้านฮักวัง (Hugwang) บนเกาะฮาอุย (Haeui) อำเภอชินอัน (Shin-an) จังหวัดโชลลาใต้ โดยเขาเป็นบุตรคนที่ 2 ของนายคิม ยุนซิก และนางแซง ซูกุม ซึ่งเป็นครอบครัวตระกูลชาวนา และเขาได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 ในขณะที่เขามีอายุ 73 ปี

85.    คิม เดจุง เกิดที่จังหวัดใด

(1) เคียงซังเหนือ       (2)     เคียงซังใต้       (3)     โซลลาเหนือ     (4)     โซลลาใต้

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 84. ประกอบ

86.    ในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ได้กู้เงินจาก IMF เป็นจำนวนเงินกี่พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

(1) 9,000  (2) 25,000         (3)    38,000      (4)    57,000

ตอ.บ 4 หน้า 1, 146 – 147, 272 (S) เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ต้องประสบกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงิน จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 เกาหลีใต้ก็ได้ส่งคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับ IMF

87.    นายคิม เดจุง ได้เสนอให้มีการลดเงินเดือนข้าราชการลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

(1) 25%     (2) 20%     (3) 15%     (4) 10%

ตอบ 4 หน้า 114 ก่อนที่นายคิม เดจุง จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 เขาได้แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเสนอให้ใช้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลง คือ 1. ลดเงินเดือนของข้าราชการลง 10%

2. ลดจำนวนข้าราชการลง 10%

88.    กลุ่มแชโบล์ ส่วนใหญ่ถ่ายทอดกิจการของพวกเขาให้แก่ใครเป็นผู้บริหารต่อ

(1) นักบริหารที่มีความสามารถ          (2) รอง/ผู้ช่วยผู้จัดการ

(3)    ทีมงานบริหารมืออาชีพจากต่างประเทศ          (4) ลูกชายคนโต

ตอบ 4 หน้า 113 กลุ่มแชโบล์มีการบริหารงานแบบครอบครัว และมีธรรมเนียมการถ่ายทอดธุรกิจ ไปยังลูกชายคนโตของเจ้าของ (ตามธรรมเนียมของเกาหลี) ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัว และเป็นการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะอาจจะมีการแต่งตั้งผู้ด้อยประสิทธิภาพเข้าไป ทำงานในตำแหน่งสำคัญที่สุดของบริษัทก็ได้

89.    ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับรางวัลใดต่อไปนี้

(1) โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์           (2) โนเบลสาขาสันติภาพ

(3)    โนเบลสาขาสังคมสงเคราะห์   (4) แม็กไซไซ

ตอบ 2 หน้า 141, 146, 6 (S), 287 (S) ในปี ค.ศ. 2000 นับเป็นห้วงเวลาที่ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับความสำเร็จสูงสุดในกิจการต้านต่างประเทศ เพราะเป็นผู้นำประเทศภาคตะวันออกไกล คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก นโยบายซันชาย (Sunshine Policy) ที่นำไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ หรือที่เริยกว่า “Pay-for-Summit” ซึ่งจัดขึ้นที่นครเปียงยางในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน ค.ศ. 2000

90.    เกาหลีใต้คืนเงินกู้ต่อ IMF ทั้งหมดในปี ค.ศ. ใด

(1) 2008   (2) 2007   (3) 2005   (4) 2001

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

91.    นายคิม เดจุง ใช้เวลานานเท่าใดในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ของเกาหลีใต้

(1) 12 เดือน 

(2) 18 เดือน 

(3) 36 เดือน 

(4) 42 เดือน

ตอบ 2 หน้า 1, 127, 289 (S) ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้นำพาเกาหลีใต้ฝ่าฟันอุปสรรคแก้ไขปัญหา วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1997 จนสามารถบรรลุผลสำเร็จ ทำให้ประเทศกลับพลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาเพียง 18เดือน (หรือ 1 ปีครึ่ง) เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณีของประเทศอังกฤษแล้วต้องใช้เวลาถึง 15 ปี กว่าจะทำให้ชาติผ่านพ้นมรสุมของเศรษฐกิจตกต่ำในยุคก่อนหน้านั้นได้

92.    ประธานาธิบดีคนที่ 8 ของเกาหลีใต้ มีใครเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

(1) นายรี อินเจ          

(2) นายคิม คูซิก         

(3) นายยู จองเกียน   

(4) นายลี ยังแซม

ตอบ 3 หน้า 114 – 115 นายยู จองเกียน เป็นกุนซือหรือที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจคนสำคัญในสมัย ของประธานาธิบดีคิม เดจุง นอกจากนี้เขายังได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโชลลาเหนือ ของเกาหลีใต้เป็นสมัยที่สอง ทำให้เขามีบทบาททั้งทางด้านการเมืองและการวางนโยบาย ทางเศรษฐกิจ จนวารสารหรือนิตยสาร Business Week คัดเลือกเขาให้เป็นหนึ่งในห้าสิบ บุคคลชั้นนำของเอเชีย พร้อมกับนายคิม เดจุง ประธานาธิบดีคนที่ 8 แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

93.    ใครคือผู้ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาเป็นแบบรัฐสภา

(1) คิม ยังแซม           

(2) คิม เดจุง   

(3) ลี เมียงบัก            

(4) นายคิม จองพิว

ตอบ 4 หน้า 140 นายคิม จองพิว ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกาหลีใต้มีระบบ การเมืองเป็นแบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยการเริ่มร่วมเป็นพันธมิตรก่อนการ เลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1997 และได้สัญญากันว่าจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลครบหนึ่งปี แต่ข้อเสนอของเขาไม่เป็นผล เขาจึงประกาศลาออก จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้

94.    Teharan Valley มีความสำคัญอย่างไรต่อเกาหลีใต้

(1) จำลองแบบหมู่บ้านมาจากกรุงเตหะราน (2) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก

(3)    เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี      (4) เขตทำการต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้

ตอบ 3 หน้า 145 – 146 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สร้างศูนย์อุตสาหกรรมขึ้นโดยให้มีลักษณะคล้ายกับ Silicon Valley ของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเกาหลีใต้ให้เป็นชาติที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารขนาดใหญ่ หนึ่งในสิบของโลกภายในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งในปัจจุบันศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ มีชื่อว่า Teharan Valley

95.    ในปี ค.ศ. 1990 รัฐบาลเกาหลีได้เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านใดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

(1) อุตสาหกรรมการต่อเรือ    (2) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           (4) อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี

ตอบ 2 หน้า 142 ท่ามกลางสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในตอนปลายทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้เร่งส่งเสริมให้ขยายอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industries) ด้วยการวางรากฐาน ทางวัฒนธรรมให้มีความแข็งแกร่ง

96.    อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลีในปัจจุบัน 1 บาทแลกได้ประมาณกวอน

(1) 25         (2) 30        (3) 35        (4) 40

ตอบ 3 (ข่าว) อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลีในปัจจุบัน 1 บาทแลกได้ประมาณ 34 – 35 วอน

97.    ตลาดวัวกวางชอนของเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

(1) โชลลาใต้ (2) ชุงชองใต้  (3) เคียงบก   (4) ปูซาน

ตอบ 2 หน้า 166 ตลาดวัวกวางชอน ตั้งอยู่ที่อำเภอฮองชอง จังหวัดชุงชองใต้ ถือเป็นตลาดที่มีการค้า ปศุสัตว์มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้โดยตลาดแห่งนี้จะทำการค้าวัวเป็นหลัก และจะ เปิดกิจการทุก ๆ 5 วัน ครั้งละ 4-5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาราวตี 5 ถึง 10 โมงเช้า ซึ่งในทุกวันที่เปิดทำการค้าจะมีการซื้อขายวัวเฉลี่ยราว 700 ตัว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันชูซกจะมีการ ซื้อขายวัวถึง 1,000 ตัว

98.    หากเราต้องการดูภาพการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลีที่แท้จริงเราสามารถมองภาพได้จากอะไร

(1) ตลาดพื้นเมือง      (2) วัด            (3) งานเทศกาล         (4) โรงเรียน

ตอบ 1 หน้า 155 ดร.ปัก ซุนบก (Park Sun-bok) ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญทาง วัฒนธรรมของชีวิตคนเมืองโสม หรือกิจกรรมที่จะสามารถมองเห็นภาพการดำเนินชีวิตของ คนเกาหลีอย่างแท้จริงไว้ว่า คนทั่วไปจะได้รับคำแนะนำให้ไปดูตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา เพราะปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งสองประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเกาหลี

99.    ตลาดนัมเดมุนตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคอาณาจักรใด

(1) โคกูริว      (2) โชซอน      (3)ซิลลา         (4)     เพ็กเจ

ตอบ 2 หน้า 156 – 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมซาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิด ดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 – 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 586 ปี (นับจนถึงปี ค.ศ. 2000 แต่ถ้าหากนับจนถึงปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นปีปัจจุบันจะมีอายุยืนยาวถึง 600 ปี)

100. ตลาดนัดโมรานของเกาหลี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1911   (2) 1935   (3)    1947          (4)    1962

ตอบ 4 หน้า 162 – 164 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี่ เริ่มเปิด ดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิดดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 4, 9, 14, 19, 24 และ 29 ของทุกเดือน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และ สัตว์ปีก(เช่นไก่ เป็ด และห่าน) โดยพริกแดงจะซื้อขายกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี

101. ตลาดนัดโมรานมีชื่อเสียงมากในการขายสินค้าประเภทใด

(1) เสื้อผ้า      

(2) เครื่องประดับ       

(3)     พริกแห้ง          

(4)     วัว

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 100. ประกอบ

102. ในปัจจุบันตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีใต้คือตลาดอะไร

(1) คูเร           

(2) โมราน       

(3)     ดงเดมุน           

(4)     นัมเดมุน

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 99. ประกอบ

103. ตลาดใดของเกาหลีใต้ที่ขายเสื้อผ้ามากที่สุด

(1) คูเร           

(2) โมราน       

(3)     ดงเดมุน           

(4)     นัมเดมุน

ตอบ 3 หน้า 156, 161 – 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซล บริเวณ ประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ (เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน) ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลาง การค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของทั้งประเทศ และมีขนาดพื้นที่ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

104. ตลาดใดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงโซล

(1) คูเร           (2)     โมราน  (3)     ดงเดมุน           (4)     นัมเดมุน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 103. ประกอบ

105. คำใดในภาษาเกาหลีหมายความว่า ไฟ’’

(1) Gogi    (2)    Pul   (3)    Kamjang  (4)    Kabi

ตอบ 2 หน้า 171 ในภาษาเกาหลี คำว่า พูล” (Pul) หมายถึง ไฟ ส่วนคำว่า โกกิ” (Gogi) หมายถึง เนื้อ เมื่อรวมทั้งสองคำนี้เข้าด้วยกันเป็นพูลโกกิ” (Pulgogi) จะหมายถึง เนื้อย่างเกาหลี หรือ บาร์บิคิว ซึ่งในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้อันลือชื่อและบริโภคกันในหมู่ชนชั้นสูง แต่ปัจจุบัน เมื่อประเทศพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม และมีการนำเข้าเนื้อวัวจาก ต่างประเทศมากขึ้น คนทั่วไปจึงสามารถบริโภคเนื้อย่างได้อย่างทั่วถึงและในราคาไม่แพงนัก

106. อาหารเกาหลีประเภทใดที่ใช้ผัก เนื้อ และไข่ใส่ลงต้มในหม้อ ปรุงรส

(1) โต๊ก          (2)     ซิลซอลโล        (3)     ซัมเก็ตตัง         (4)     ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 173 ซิลซอลโลเป็นอาหารประเภทต้ม โดยจะใส่ไข่ ผัก และเนื้อลงในหม้อปรุงรส แล้วตั้งให้ร้อนบนโต๊ะอาหาร

107. ขนมซองเบียนของเกาหลีนิยมทำกันในเทศกาลวันอะไร

(1) ชูซก         (2)     วันเริ่มเข้าฤดูร้อน (3)  วันเด็กผู้ชาย    (4)     วันชาติเกาหลี

ตอบ 1 หน้า 174 – 175 ขนมและอาหารว่างของเกาหลีมีมากกว่า 200 ชนิด โดยขนมที่คนนิยม และมีชื่อเสียงมากประเภทหนึ่งก็คือ โต๊ก (Tok) หรือเค้กข้าว (Rice Cake) ซึ่งชนิดที่ได้รับ ความนิยมมากมีชื่อว่า ซองเบียน” (Songpyon) นิยมปั้นเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์ และจะทำกันปีละ 2 ครั้ง คือ วันเพ็ญเดือนสอง และวันที่ 15 เดือน 8 หรือวันชูซก (วันไหว้บรรพบุรุษ) ทั้งนี้ซองเบียนจะมี 2 สีเท่านั้น ได้แก่ สีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน และสีเขียว

108. โคชูจังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลี ทำมาจากเขตจังหวัดใด

(1) ชุมชอง     (2) โชลลาใต้  (3) เคียงกี่      (4) โชลลาเหนือ

ตอบ 4 หน้า 176 โคชูจัง (Kochujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนนํ้าพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

109. Toenjang ทำมาจากอะไร

(1) ข้าวหมัก   (2) ลูกแพร     (3) สุนัข          (4) ถั่วเหลืองหมัก

ตอบ 4 หน้า 177 – 178 เทินจัง (Toenjang) คือ ถั่วเหลืองหมักที่ทำมาจากกากถั่วเหลืองเป็นหลัก หลังจากที่คั้นเอานํ้าจากการหมักถั่วไปทำซอสแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 12 เดือน (หรือ 1 ปี) ซึ่งชาวเกาหลีบางคนจะเรียกเทินจังว่า เต้าเจี้ยว” เพราะทำจากถั่วเหลืองเหมือนกัน แต่เมื่อดูให้ดีแล้วเทินจังจะเป็นถั่วหมักบด (มีลักษณะคล้ายกะปิ) ไม่มีน้ำหรือเมล็ดถั่วเหมือนกับเต้าเจี้ยว โดยมีลักษณะคล้ายกับ ถั่วเน่าเม๊อะ” ที่เป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของไทย

110. “ถั่วเน่าเม๊อะ” ของไทยมีลักษณะคล้ายกับอะไรของเกาหลี

(1) Kochujang  (2) Kanjang       (3) Mokjang     (4) Toenjang

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 109. ประกอบ 

111. ส่วนประกอบสำคัญของ “Samkaetang” คืออะไร

(1) ถั่วเหลืองหมัก      

(2)     เนื้อสุนัข           

(3)     ผักกาดขาว      

(4)     ข้าว

ตอบ 4 หน้า 173 ซุปไก่ใส่โสม หรือเรียกว่า ซัมเก็ตตัง” (Samkaetang = Sam – โสม, kae – ไก่, tang – ซุป) เป็นอาหารจานเดียวที่ประกอบไปด้วยกิมจิ 2-3 ชนิด กับซุปไก่ (ครึ่งตัวหรือทั้งตัว) ที่ต้มกับข้าวและโสมจนเปื่อย

112. อาหารชนิดใดที่ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ชาวเกาหลีนิยมบริโภคในหน้าร้อน

(1) ซุปสุนัข    

(2)     โซจู้      

(3)     โคกูริยอจู้         

(4)ชิจู

ตอบ 1 หน้า 173 ซุปเนื้อสุนัข (Boshintang) เป็นอาหารจานเดียวที่มักรับประทานกันในหน้าร้อน ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและพิเศษสุด

113. กิมจิประเภทใดที่ใช้เวลาหมักนาน

(1) เชเช         

(2)     ชาเช    

(3)     โฮเช     

(4)     อัมซังเช

ตอบ 4 หน้า 183 จากการศึกษาค้นคว้าของนักโภชนาการพบว่า กิมจิมีมากกว่า 300 ชนิด ที่ผลิตและบริโภคในเกาหลี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.      อัมชังเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและพริกแดงเพื่อบริโภคในฤดูหนาว โดยจะนำผัก ไปแช่ในนํ้าหรือนํ้าต้มปลาหมึกเค็มก่อนที่จะนำไปหมัก ซึ่งใช้เวลาในการหมักนานที่สุด

2.      ชาเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและข้าว

3.      เชเช เป็นผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหมักด้วยปลาหมัก (คล้ายกะปิ) ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม

4.      โชเช เป็นผักทั้งหัวหมักกับปลาหมัก ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม ทำให้มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด

114. กิมจิของเกาหลี ใช้อะไรเป็นเครื่องปรุงรสหลัก

(1) โชยุ          (2) เกลือ        (3) เชเช          (4) มุเช

ตอบ 4 หน้า 185 มุเช เป็นเครื่องปรุงรสหลักของกิมจิ ซึ่งจะต้องนำมาผสมกับน้ำซอสหลายชนิดและเครื่องปรุงอื่น ๆ ที่บดผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงนำกุ้งสด ปลาหมึก และหอยนางรมสดใส่ลงไป แล้วคนให้เข้ากัน บางครั้งก็ใส่ผลไม้ เช่น ลูกแอปเปิล ลูกแพร์ ลูกเกาลัด และลูกสนลงไปด้วย เพื่อให้มีรสชาติเพิ่มขึ้น

115. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับกิมจิ พบว่าเมื่อบริโภคกิมจิแล้วจะไม่เป็นโรคอะไร

(1) โลหิตจาง (2) ปวดศีรษะ            (3) ลักปิดลักเปิด       (4) เบาหวาน

ตอบ 3 หน้า 186 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ดร.เจมส์ ลินต์ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์กิมจิหรือ ผักดองของเกาหลีที่กะลาสีเรือชาวเนเธอร์แลนด์ใช้บริโภคในขณะเดินทางไปตามท้องทะเล และพบว่ากะลาสีเรือเหล่านี้ไม่เป็นโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) จึงทำให้เชื่อกันว่า ผักดองมีประโยชน์ต่อมนุษย์มาก

116. สาหร่ายที่ผสมอยู่ในกิมจิช่วยป้องกันโรคอะไรได้ 

(1) เบาหวาน (2) ความจำเสื่อม       (3) หัวใจ        (4) ความดันสูง

ตอบ หน้า 187 ส่วนผสมของกิมจิแต่ละชนิดก่อให้เกิดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น อาหารทะเลที่ใช้หมักกิมจิ ได้แก่ หอยนางรม ปลาหมึก กุ้งและปลา มีโปรตีน แคลเซียม และเหล็กสาหร่ายและฟองนํ้าช่วยป้องกันโรคหัวใจและทำให้ผักดองกรอบ รวมทั้งมีแคลเซียมและไอโอดีนกระเทียมซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของกิมจิ มีสารช่วยป้องกันโรคมะเร็งในช่องท้องและลดระดับ นํ้าตาลในเลือด เป็นต้น

117. ผักชนิดใดที่นิยมใช้ทำกิมจิมากที่สุด

(1) หัวไชเท้า  (2) ผักกาดขาว           (3) พริก          (4) แครอท

ตอบ 2 หน้า 185 ผักที่ใช้ทำกิมจิที่เป็นส่วนผสมหลักตามตำราการทำกิมจิโบราณ คือ ผักกาดขาว ซึ่งเป็นผักที่ทุกภูมิภาคจะใช้ทำกิมจิในฤดูหนาว ส่วนกิมจิชนิดอื่นจะใช้ผักแต่ละชนิด ได้แก่ หัวผักกาดหรือหัวไชเท้าพันธุ์พื้นเมืองของเกาหลีซึ่งมีขนาดเล็กๆ หัวไชเท้าจีน แครอท แตงกวา กะหล่ำปลี มะเขือ เป็นต้น

118. เหตุผลใดที่ชาวเกาหลีนิยมฝังไหกิมจิไว้ใต้ดิน

(1) ป้องกันการเน่าเสีย          (2) ป้องกันนก

(3) ทำให้มีรสชาติอร่อยขึ้น     (4) เพื่อรักาอุณหภูมิให้คงที่

ตอบ 4 หน้า 186 เหตุผลที่ต้องฝังไหกิมจิไว้ในดินก็เพื่อต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ และเพื่อ ให้การหมักได้ผลดีเลิศ แต่มีข้อที่ควรระวัง คือ ต้องปิดฝาไม่ให้อากาศเย็นเล็ดลอดเข้าไป เพราะจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้

119. ขบวนการแซมาอึลได้ถูกประกาคยกเลิกในปี ค.ศ.ใด

(1) 1885   (2) 1890   (3) 1951   (4) 1990

ตอบ 4 หน้า 48, 237 – 238, 250 (S) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้สร้าง ขบวนการแซมาอึล อุนดง” (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จตามเป้าหมาย จนกระทั่งมีการประกาศยกเลิก อย่างถาวร เมื่อประธานาธิบดีคิม ยังแซม สั่งให้ปลดธงแซมาอึลลงจากยอดเสาทุกแห่ง และ ยุบสำนักงานใหญ่แซมาอึลในปี ค.ศ. 1990

120. เมืองใดของเกาหลีใต้ที่มีการผลิตเหล็กกล้าจำนวนมาก

(1) ปูซาน       (2) ด๊อกโด      (3) โปฮาง      (4) ยอนเปียง

ตอบ หน้า 241 ในสมัยของประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้เน้นการพัฒนาไปตามเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค ตะวันออกของเกาหลีใต้ เช่น เมืองคูมิเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมืองโปฮางเป็นแหล่งผลิตเหล็กกล้าเมืองอูลซานเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตเครื่องจักร และรถยนต์เมืองปูซานเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้าเมืองเตกูเป็นแหล่งทอผ้าขนาดใหญ่ ที่สุด เป็นต้น

 

Advertisement