การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

 ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2201 การเขียนข่าว

คำแนะนำ ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. จงเขียนข่าวจากข้อมูลต่อไปนี้ (เขียนหัวข่าว และเนื้อข่าว)         (20 คะแนน)

หัวข้อบรรยาย ทักษะของพนักงาน…ที่นายจ้างยุคใหม่ต้องการ

1.         ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  งานหลาย ๆ อย่างที่เราต้องทำกันอยู่ทุกวัน แม้บางงาน จะเรียกว่าเป็นงานรูทีน แต่ในรายละเอียดนั้นเรามักจะต้องเจอกับปัญหานานาชนิดไม่เว้นแต่ละวัน ไหนจะปัญหากับเพื่อนรวมงาน ปัญหากับลูกค้า ดังนั้นเราควรจะฝึกฝนทักษะในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ ไมใช่ว่าเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ฟ้องผู้จัดการ หรือ โบ้ยปัญหาไปให้คนอื่นเสียหมด

2.         ทักษะการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เราใช้อยู่เป็นประจำ  คงปฏิเสธไมได้ใน ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศแบบนี้ อุปกรณ์ไฮเทคเข้ามาอยู่ในสำนักงานกันเต็มไปหมด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเราควรจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาง่ายที่อาจเกิดขึ้นบ่อย ๆ ระหว่างที่เราใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ การลงโปรแกรม หรือ แม้กระทั่งเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้เป็นประจำ กระดาษหมด กระดาษติด สามารถจัดการได้ โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่ เกิดปัญหาเครือข่าย หรือฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างรวนไป ควรจะดูแลในเบื้องต้นได้

3.         ทักษะทางด้านทรัพยากรมนุษย์  สำนักงานใหญ่ ๆ หลายแห่งมีปัญหาในเรื่องของพนักงาน ไม่ถูกกัน ทำงานร่วมกันไม่ได้ ติดต่อกันไม่เข้าใจ เป็นต้น ดังนั้นหากเราเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเบื้องต้น จะมีประโยชน์ต่อการทำงานมาก รู้วิธีการติดต่อ หรือจัดการเมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคคลในประเภทต่าง ๆ

4.         ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  นอกจากว่าคุณต้องมีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ เช่น โปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมเอ็กเซล โปรแกรมโฟโต้ช็อบ และโปรแกรมพื้นฐานอื่นแล้ว ควรจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคลว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสารจาก WWW. การส่งอีเมล หรือการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าจะ ให้ดีกว่านั้นควรจะ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมง่าย ๆ บางอย่าง เช่น HTML

5.         ทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ  ทักษะดังกล่าวนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนมาทางไหน และจะประกอบอาชีพอะไร เช่น ต้องการเป็นพนักงานขายก็ควรจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง การขาย การดูแลลูกค้า นักประชาสัมพันธ์อาจจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องของภาษา เป็นต้น

6.         ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ะ จะเป็นการดียิ่งถ้าหากเราเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์ และวิทยาสาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรรม การแพทย์ หรือ ในสาขาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

7.         ทักษะการจัดการด้านการเงิน  ผู้ที่มีการวางแผนทางต้านการเงินที่ดีจะได้เปรียบ ปัจจุบันนี้ คนในวัยทำงานจำนวนมากคำนึงถึงเรื่องของการเก็บออมเพี่อใช้ในช่วงเกษียณกันแล้ว ถ้าหากว่า เราไมรู้จักบริหารการเงินให้ดี จนถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินและกลายเป็นบุคคลที่มีหนี้สินมากมาย จะกลายเป็นจุดด่างในการงานไปเลยก็ว่าได้

8.         ทักษะในเรื่องของการจัดการข้อมูล  เนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร การจัดการ ข้อมูลของตนเองที่มีอยู่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในยุคนี้ข้อมูลที่รวดเร็วสามารถช่วยให้การตัดสินใจ เป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้นเราควรจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานให้ สามารถเข้าถึง เป็นหมวดหมู และค้นหาได้ง่าย

9.         ทักษะด้านกาษาต่างประเทศ  ถ้าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มักจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ ยิ่งถ้าหากเราสามารถพูดภาษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ก็ยิ่งจะเป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันนี้ มีบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาในเมืองไทยเยอะ ภาษาอังกฤษแน่นอนว่ามีความสำคัญ แต่ถ้า ยิ่งสามารถพูดภาษาของเจ้าของบริษัทได้อีกด้วยแล้วยิ่งดีใหญ่ อย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน เป็นต้น

10.       ทักษะในการบริหารธุรกิจ  เราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปเรียน MBA เอาแคว่าเข้าอบรม ระยะสั้น หรือหาตำหรับตำราในการบริหารมาอ่านสักหน่อยก็น่าจะไหว เราจะเห็นได้ว่า ธุรกิจใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เขาจะมีระบบการจัดการและการบริหารที่ดีด้วย ถ้าหากเรา มีความรู้ในเรื่องการบริหาร เราก็จะสามารถเข้าใจในนโยบายการจัดการต่าง ๆ ของทางบริษัท ได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น แต่ระดับปฏิบัติการก็สามารถจะมีความรู้ด้านนี้เพื่อที่จะ แสดงความสามารถในโอกาสที่เปิดให้ ไม่แน่นะคุณอาจจะได้รับการโปรโมทก็เพราะทักษะใน การบริหารจัดการนี่แหละ***

(สมมติว่าข้อมูลข้างต้นเก็บความจากการบรรยายของ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา)

แนวคำตอบ หน้า 32-37 หัวข่าว

คณบดี ม.ษ. แนะว่าที่บัณฑิตเพิ่มทักษะด้านไอที-ภาษาต่างประเทศ

เนื้อข่าว

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวในงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ว่า นอกเหนือจากวิชาความรู้เฉพาะที่บัณฑิตได้รับการฝึกฝนมาโดยตรงแล้ว ปัจจุบันนายจ้างยังต้องการบัณฑิต ที่มีทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะทางต้านคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ เช่น โปรแกรมเวิร์ด เอ็กเซล โฟโต้ช็อบ และ โปรแกรมพื้นฐานอื่น ๆ นอกจากนี้ก็ควรจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา ข้อมูลข่าวสารจาก WWW. การล่งอีเมล หรือการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าจะให้ดีกว่านั้นควรจะ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมง่าย ๆ บางอย่าง เช่น HTML รวมทั้งมีทักษะในเรื่องของการจัดการข้อมูล ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานให้สามารถเข้าถึง เป็นหมวดหมูและค้นหาได้ง่าย นอกจากนี้ควรมีทักษะการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ การลงโปรแกรม หรือแม้กระทั่ง เครื่องถ่ายเอกสารกระดาษหมด กระดาษติด ต้องสามารถจัดการได้ และหากโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่เกิดปัญหา เครือข่าย หรือฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างรวนไป ควรจะดูแลในเบื้องต้นได้

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศก็มีความสำคัญเช่นกัน ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มักจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าหากสามารถพูดภาษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ก็ยิ่งจะเป็นที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันนี้ มีบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาในเมืองไทยมาก ซึ่งภาษาที่สำคัญ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในการทำงานบัณฑิตควรมีทักษะในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า แม้งานที่ทำจะเป็นงานประจำ แต่ในรายละเอียดนั้นมักจะต้องพบกับปัญหานานาชนิด เช่น ปัญหากับ เพื่อนร่วมงาน ปัญหากับลูกค้า ดังนั้นควรจะฝึกฝนทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ตาง ๆ กรณีที่เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ควรนำภาระปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ หรือผลักปัญหาให้คนอื่นแก้เสียทุกเรื่อง ตลอดจนควรมีมนุษยสัมพันธ์ รู้วิธีการติดต่อหรือจัดการเมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคคลในประเภทต่าง ๆ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวในตอนท้ายว่า ในการทำงานบัณฑิตควรมีทักษะในด้านการ จัดการการเงิน และทักษะในการบริหารธุรกิจ

ผู้ที่มีการวางแผนทางด้านการเงินที่ดีจะได้เปรียบ ปัจจุบันนี้คนในวัยทำงานจำนวนมากคำนึงถึงเรื่องของการเก็บออมเพื่อใช้ในช่วงเกษียณกันแล้ว ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักบริหารการเงินให้ดี จนถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสิน และกลายเป็นบุคคลที่มีหนี้สินมากมาย จะกลายเป็นจุดด่างในการงานไปเลยก็ว่าได้ ส่วนการบริหารธุรกิจนั้น เราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปเรียน MBA เอาแค่ว่าเข้าอบรมระยะสั้น หรือหาตำหรับตำราในการบริหารมาอ่านสักหน่อย ก็น่าจะไหว เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เขาจะมีระบบการจัดการและการบริหารที่ดีด้วย ถ้าหากเรามีความรู้ในเรื่องการบริหาร เราก็จะสามารถเข้าใจในนโยบายการจัดการต่าง ๆ ของทางบริษัทได้ด้วย ไมใช่เฉพาะผู้บริหารเทานั้น แต่ระดับปฏิบัติการก็สามารถจะมีความรู้ด้านนี้เพื่อที่จะแสดงความสามารถในโอกาส ที่เปิดให้ ไม่แน่นะคุณอาจจะได้รับการโปรโมทก็เพราะทักษะในการบริหารจัดการนี่แหละ” 

ข้อ 2. จงเขียนข่าวจากข้อมูลสมมติต่อไปนี้ (เขียนหัวข่าว และเนื้อข่าว)           (10 คะแนน)

รางวัลมีดังนี้ เทคนิคสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม ได้แก่ อาทยา บุญสูง จากอุโมงค์ผาเมือง เทคนิคพิเศษแต่งหน้าเยี่ยม พิเชษฐ วงศ์จันทร์สม จากลัดดาแลนด์ ออกแบบเครื่องแต่งกายเยี่ยม นพดล เตโช จากลัดดาแลนด์ กำกับศิลป์เยี่ยม ดุสิต ญาปกวงศ์ และถิรนันท์ จันทคัต จากเรื่อง พุ่มพวง ดนตรีประกอบเยี่ยม เจษฎา สุขทรามร ชัยยุทธ โตสง่า และราชศักดิ์ เรืองใจ จากคนโขน เพลงประกอบเยี่ยม มันคงเป็นความรัก ประพันธ์โดยแสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข บันทึกเสียง และผสมเสียงเยี่ยม อัครินเฉลิม กัลยาณมิตร ริชาร์ด ฮอคส์ บริษัท เทคนิค คัลเลอร์ จำกัด จากฝนตกขึ้นฟ้า ลำดับภาพเยี่ยม ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค จากลัดดาแลนด์ ถ่ายภาพเยี่ยม ชาญกิจ ชำนิวิภัยพงศ์ จากฝนตกขึ้นฟ้า บทภาพยนตร์เยี่ยม โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ จากลัดดาแลนด์

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม จากภาพยนตร์เรื่องฝนตกขึ้นฟ้า นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ป็อก-ปิยธิดา วรมุสิก จากภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์ ผู้กำกับยอดเยี่ยม ต้อม-เป็นเอก รัตนเรือง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ลัดดาแลนด์ นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ปันปัน- สุทัตตา อุดมศิลป์ จากภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์ นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม กั๊ก-วรรณศักดิ์ ศิริหล้า จากเรื่องศพไม่เงียบ

งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่21 ประจำปี 2555 ที่โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่…

แนวคำตอบ หน้า 32 – 37

หัวข่าว

ลัดดาแลนด์คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลสุพรรณหงส์

เนื้อข่าว

งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2555 ที่โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ผลปรากฏว่า ภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์ได้รับ รางวัลมากที่สุด คือ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ลัดดาแลนด์ ผู้กำกับยอดเยี่ยม ต้อม-เป็นเอก รัตนเรือง บทภาพยนตร์เยี่ยม โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล และโสภณ ศักดาพิศิษฏ์ นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ป็อก-ปิยธิดา วรมุสิก นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ปันปัน-สุทัตตา อุดมศิลป์ เทคนิคพิเศษแต่งหน้าเยี่ยม พิเชษฐ วงศ์จันทร์สม ออกแบบเครื่องแต่งกายเยี่ยม นพดล เตโช ลำดับภาพเยี่ยม ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค

ส่วนรางวัลอื่น ๆ ได้แก่ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม จากภาพยนตร์ เรื่องฝนตกขึ้นฟ้า นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม กั๊ก-วรรณศักดิ้ ศิริหล้า จากเรื่องศพไม่เงียบ เทคนิคสร้างภาพ พิเศษยอดเยี่ยม อาทยา บุญสูง จากอุโมงค์ผาเมือง กำกับศิลป์เยี่ยม ดุสิต ญาปกวงศ์ และถิรนันท์ จันทคัต จากเรื่องพุ่มพวง ดนตรีประกอบเยี่ยม เจษฎา สุขทรามร ชัยยุทธ โตสง่า และราชศักดิ์ เรืองใจ จากคนโขน เพลงประกอบเยี่ยม มันคงเป็นความรัก ประพันธ์โดยแสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข บันทึกเสียงและผสมเสียงเยี่ยม อัครินเฉลิม กัลยาณมิตร และริชาร์ด ฮอคส์ บริษัท เทคนิค คัลเลอร์ จำกัด จากฝนตกขึ้นฟ้า ถ่ายภาพเยี่ยม ชาญกิจ ชำนิวิภัยพงศ์ จากฝนตกขึ้นฟ้า

ข้อ 3. เหตุการณ์พายุฤดูร้อนถล่มกรุงเทพฯ และข่าวดาราแต่งงาน จะได้รับการรายงานเป็นข่าวในสื่อมวลชนเนื่องจากเบนเหตุการณ์ที่มีคุณค่าเชิงข่าว (News Values) ด้านใด          (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 2-6, (คำบรรยาย)

เหตุการณ์พายุฤดูร้อนถล่มกรุงเทพฯ ได้รับการรายงานเป็นข่าวในสื่อมวลชน เนื่องจากมี คุณค่าเชิงข่าว (News Values) 

1เร้าความสนใจของมนุษย์ คือ ทำให้ผู้อานเกิดอารมณ์ต่าง ๆ เช่น เกิดอารมณ์ตื่นเต้น ตกใจ หรือเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบ จนกระทั่งบ้านเรือนเสียหาย หรืออาจบาดเจ็บล้มตาย

2.         ความเกี่ยวพันกับผู้รับสาร คือ เป็นเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้รับสารทั้งทางตรง และทางอ้อม นอกจากนี้ยังเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้อ่านในจังหวัดอื่น ๆ ให้สร้างบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง

3.         ผลกระทบ คือ เป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน จำนวนมาก และยังเป็นผลกระทบในเชิงลบโดยตรงต่อผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

4.         ความเปลี่ยนแปลง คือ เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นความเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ และเป็นสิ่งไม่ปกติธรรมดาซึ่งไมได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ทุกวัน

5.         ความใกล้ชิด คือ เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว เกิดขึ้นในสังคมไทย และยังอาจเกี่ยวข้องกับ ตัวผู้รับสารเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

6.         ความโดดเด่น/ดัง/ชื่อเสียง คือ เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติภัยในเขตเมืองหลวง จึงมี ความโดดเด่นในตัวเหตุการณ์ หรือมีชื่อเสียงในตัวสถานที่ที่เกิดเหตุ

7.         ความทันต่อกาลเวลา คือ เป็นเหตุการณ์ที่สดใหม่ หรือเพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ

ข่าวดาราแต่งงานได้รับการรายงานเป็นข่าวในสื่อมวลชน เนื่องจากมีคุณค่าเชิงข่าว (News

Values) ดังนี้

1.         เร้าความสนใจของมนุษย์ คือ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ต่าง ๆ เช่น เกิดอารมณ์ตื่นเต้น ชื่นชมยินดีที่ดาราที่ตนชื่นชอบจะแต่งงานมีครอบครัว เป็นเรื่องของความรัก การแต่งงาน ซึ่งยิ่งเร้าความสนใจ ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น

2.         ความใกล้ชิด คือ เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว เกิดขึ้นในสังคมไทย นอกจากนี้บุคคลในข่าว ยังเป็นดาราซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของสาธารณชน จึงยิ่งมีความใกล้ชิดระหว่างผู้อ่านกับ บุคคลที่ตกเป็นข่าว

3.         ความโดดเด่น/ดัง/ชื่อเสียง คือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความ โดดเด่นในสังคม จึงมักได้รับการรายงานเป็นข่าว ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด

4.         ความทันต่อกาลเวลา คือ เป็นเหตุการณ์ที่สดใหม่ หรือเพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ

ข้อ 4. การรายงานข่าวการเมืองควรรายงานเนื้อหาอะไรบ้าง ยกตัวอย่างข่าว 2 ข่าว ระบุแหล่งข่าวและ ประเด็นในแต่ละข่าว (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 159 – 162

การรายงานข่าวการเมืองควรรายงานเนื้อหา 

1.         การจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งพรรคการเมือง นโยบายของแต่ละพรรค และการรณรงค์ หาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ

2.         การเจรจาต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล การเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี โครงสร้างของคณะรัฐมนตรี แลการวางตัวบุคคลดำรงตำแหน่งทาง การเมือง

3.         การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

4.         กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภา การบังคับใช้กฎหมาย

5.         การตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ และองค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรี การปรับคณะรัฐมนตรี ฯลฯ

6.         บทบาทของพรรคฝ่ายค้าน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา

7.         ความคิดเห็นของ ส.ส. ต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐสภา

8.         การวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อร่าง พ.ร.บ. ที่มีบัญหา

9.         การฟ้องร้องของประชาชนต่อศาลปกครอง รวมทั้งการวินิจฉัยต่าง ๆ

10.     การปฏิบัติงานขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ

11.       ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวอย่างข่าวเสื้อแดงปทุมธานีฮือไล่อภิสิทธิ์ ไม่พอใจสลายการชุมนุม

1.         ประเด็นเนื้อหาที่ต้องรายงานในข่าว ได้แก่

–           เกิดเหตุการณ์อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

–           ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นปราศรัยในงานอะไร บรรยากาศก่อนเริ่ม ปราศรัยเป็นอย่างไร ระหว่างที่ปราศรัยเป็นอย่างไร คนเสื้อแดงมารวมตัวขับไล่ ที่บริเวณไหน อย่างไร และเหตุการณ์จบลงอย่างไร มีความรุนแรงบานปลาย หรือไม่

–           การควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุน นายอภิสิทธิ์กับคนเสื้อแดงหรือไม่ และตำรวจป้องกันเหตุวุ่นวายอย่างไร

–           หลังเกิดเหตุ นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไร และแกนนำคนเสื้อแดงกล่าวว่า อย่างไร

2.         แหล่งข่าวประกอบ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำ ฝ่ายค้าน แกนนำคนเสื้อแดงที่มาขับไล่ นายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล (กรณีมี ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกัน)

ตัวอย่างข่าวสภาฯ ป่วน ฝ่ายค้านยกเก้าอี้ประธาน ค้านมติปรองดอง

1.         ประเด็นเนื้อหาที่ต้องรายงานในข่าว ได้แก่

–           เกิดเหตุการณ์อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

–           ลำดับเหตุการณ์อภิปรายในสภาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลัง เกิดเหตุ เช่น บรรยากาศก่อนการประชุมสภาฯ เป็นอย่างไร มี ส.ส. มาครบ องค์ประชุมหรือไม่ จากนั้นการประชุมสภาฯ ดำเนินไปอย่างไร มีเหตุความขัดแย้ง ระหว่างประธานสภาฯ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส. ฝ่ายค้าน ช่วงไหน อย่างไร เป็นต้น

–           ประธานสภาฯ ควบคุมสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างไร ส.ส. ฝ่ายค้านปฏิบัติตาม หรือไม่ และแสดงพฤติกรรมตอบโต้ประธานสภาฯ แบบไหน

–           การประชุมสภาฯ ต้องยกเลิกหรือไม่ หรือต้องเลื่อนการประชุมไปวันไหน

–           หลังเกิดเหตุบรรยากาศเป็นอย่างไร ความคิดเห็นของประธานสภาฯ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส. ฝ่ายค้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

–           ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี และประชาชนทั่วไปต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

2.         แหล่งข่าวประกอบ ได้แก่ ประธานสภาฯ ผู้นำฝ่ายค้าน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส. ฝ่ายค้านที่เข้าร่วมประชุม นายกรัฐมนตรี และประชาชนทั่วไป

ข้อ 5. คำว่า ข่าวอาชญากรรม” ครอบคลุมเนื้อหาประเภทใดบ้าง ยกตัวอย่างข่าว 2 ข่าว ระบุประเด็น และแหล่งข่าวในแต่ละข่าว    (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 169 – 172

ข่าวอาชญากรรมครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา 

1 ข่าวฆาตกรรม เช่น ลักขโมย ปล้น ชิงทรัพย์ คดีต่าง ๆ

2.         ข่าวอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยพิบัติ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมาก่อน และ คนให้ความสนใจในเรื่องความเสียหายแกชีวิตและทรัพย์สิน เช่น รถชน รถคว่ำ เครื่องบินตก ไฟไหม้ น้ำท่วม รวมถึงข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ข่าวการประท้วง การจลาจล ฯลฯ

3.         ข่าวการฆ่าตัวตาย จะมีลักษณะคล้ายข่าวอุบัติเหตุที่ต้องระบุตัวผู้เคราะห์ร้าย มูลเหตุจูงใจ ที่ทำให้ฆ่าตัวตาย สภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมาจากตำรวจ เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ หมอ ครอบครัว ญาติมิตรผู้ตาย

4.         ข่าวเบ็ดเตร็ด เช่น คนหาย สัตว์ร้ายหลุดมาอาละวาด งานบรรเทาสาธารณภัย

5.         ข่าวสะท้อนสังคม เช่น เด็กนักเรียนขายตัว คนว่างงานจี้ปล้นทรัพย์ ข่าวชู้สาว การวิวาท ระหว่างนายทุนกับกรรมกร คู่อริทางการเมือง เจ้านายกับลูกน้อง และความขัดแย้งในครอบครัว

6.         ข่าวเกี่ยวกับความผิดทางอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ การเปิดเผยความลับของราชการ ฯลฯ

ตัวอย่างข่าว นักเรียนเทคนิคดักยิงนักเรียนคู่อริบนรถเมล์

1.         ประเด็นเนื้อหาที่ต้องรายงานในข่าว ได้แก่

–           เกิดเหตุการณ์อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

–           ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงอย่างไร รถเมล์คันที่เกิดเหตุสายอะไร วิ่งจากไหนไปที่ไหน นักเรียนคู่อริขึ้นรถเมล์จากป้ายใด และกลุ่มนักเรียนที่ดักยิง อยู่บริเวณไหน

–           วิธีการก่ออาชญากรรม อาวุธที่ใช้ก่อเหตุ

–           สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น มีผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตกี่คน เป็นใครบ้าง มีประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องโดนลูกหลงหรือไม่

–           การวางแผนติดตามจับกุม ความเห็น และข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

–           คำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์ พยาน และวัตถุหลักฐานอื่น ๆ ในที่เกิดเหตุ

–           ความเห็นและการแก้ปัญหาของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียนเทคนิค คณะกรรมการอาชีวศึกษา ฯลฯ

2.         แหล่งข่าวประกอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศล ต่าง ๆ โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล คนขับรถเมล์ กระเป๋ารถเมล์ ผู้โดยสารรถเมล์สายนั้น พยานแวดล้อมที่เห็น เหตุการณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเทคนิค ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงของผู้เสียชีวิต คณะกรรมการอาชีวศึกษา ฯลฯ

ตัวอย่างข่าวอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำ

1.         ประเด็นเนื้อหาที่ต้องรายงานในข่าว ได้แก่

–           เกิดเหตุการณ์อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

–           ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงอย่างไร รถบรรทุกแก๊สเป็นของบริษัทอะไร วิ่งมาจากไหนไปที่ไหน พลิกคว่ำบริเวณใด หลังเกิดเหตุคนขับหลบหนีไปหรือไม่ ต้องปิดการจราจรบริเวณใดบ้าง

–           สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และอื่น ๆ

–           การควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และผู้เกี่ยวข้อง อื่น ๆ

–           คำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์ พยาน และวัตถุหลักฐานอื่น ๆ ในที่เกิดเหตุ

–           ความเห็นและข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

–           ความรับผิดชอบของบริษัทที่ขนส่งแก๊ส

2.         แหล่งข่าวประกอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศล ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ พยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์ คนขับรถบรรทุกแก๊ส (กรณีที่ไม่ได้หลบหนี) ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงของผู้เสียชีวิต ผู้บริหารของบริษัทที่ขนส่งแก๊ส ฯลฯ

ข้อ 6. การรายงานข่าวนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องราคาสินค้าแพง กับข่าวตรวจพบยาเสพติดและ อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากในเรือนจำแห่งหนึ่ง จะต้องระบุคุณลักษณะในข่าวเหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ            (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 119 – 122, (คำบรรยาย)

คุณลักษณะ (Identification) ในข่าวนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องราคาสินค้าแพง กับข่าวตรวจพบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากในเรือนจำแห่งหนึ่ง จะต้องระบุคุณลักษณะในข่าวแตกต่างกัน 

คุณลักษณะที่ต้องระบุในการรายงานข่าวนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องราคาสินค้าแพง

1 คุณลักษณะของบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุลของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องยศหรือตำแหน่ง และชื่อเล่น

2.         คุณลักษณะของสถานที่ เช่น สถานที่ที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ซึ่งอาจเป็นที่รัฐสภา ก็ต้องระบุลงไปในข่าวด้วย หรือหากเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างไปลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าก็ต้องระบุว่าเป็น ตลาดอะไร ตั้งอยู่ที่ซอยอะไร ถนน ตำบล อำเภอ และจังหวัด หากอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มีชื่อเสียงก็ต้องระบุลงไปด้วย

3.         คุณลักษณะของเหตุการณ์ เช่น ลำดับเหตุการณ์การสัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์ ไปจนกระทั่งจบการสัมภาษณ์ หากไปลงพื้นที่ที่ตลาดก็ต้องระบุถึงบรรยากาศในตลาดเป็นอย่างไร มีประชาชนมาต้อนรับมากน้อยแค่ไหน จากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อย่างไร รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ แม่ค้าพ่อค้า ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน

คุณลักษณะที่ต้องระบุในการรายงานข่าวตรวจพบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมาก ในเรือนจำแห่งหนึ่ง 

1.         คุณลักษณะของบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุลอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีเรือนจำในต่างจังหวัด) เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบุ ยศหรือตำแหน่งของบุคคลเหล่านี้ด้วย

2.         คุณลักษณะของสถานที่ เช่น เรือนจำที่เข้าไปตรวจค้น เป็นเรือนจำที่ตั้งอยู่ที่ตำบล อำเภอ และจังหวัดใด ตรวจค้นที่แดนเรือนนอนชาย-หญิง บริเวณไหนบ้าง ควรระบุลงไปให้ละเอียด

3.         คุณลักษณะของเหตุการณ์ เช่น ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงอย่างไร มีใครบ้าง ที่บุกเข้าตรวจค้น ขณะตรวจค้นมีจำนวนผู้ต้องขังเท่าใด เป็นชายและหญิงกี่คน ตรวจพบอะไรบ้าง วิธีดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มีส่วนรู้เห็น และมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อ 7. จงอธิบายความสำคัญและแนวทางการเขียนหัวข่าว ความนำ และส่วนเชื่อมในข่าว (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 63 – 648391, (คำบรรยาย)

ความสำคัญและแนวทางการเขียนหัวข่าว ความนำ และส่วนเชื่อมในข่าว

–           หัวข่าวหรือพาดหัวข่าว (Headline) คือ ส่วนบนสุดของข่าว เป็นส่วนที่อยู่เหนือจาก ความนำและเนื้อข่าว มีความสำคัญคือ ทำหน้าที่บอกผู้อ่านให้รู้ว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร บอกอารมณ์ของข่าว และช่วยกระตุ้นความสนใจให้คนอยากอ่านเนื้อหามากที่สุด ดังนั้นหัวข่าวจึงถือเป็นสิ่งแรกที่ต้องมีเสมอ เพื่อบอกผู้อ่านว่าในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง

แนวทางการเขียนหัวข่าวคือ การพิจารณาประเด็นที่สำคัญที่สุดของข่าวและเป็นสิ่งที่ น่าสนใจมากที่สุดสำหรับผู้อ่าน มาเขียนให้ได้ใจความโดยใช้ภาษาที่กระชับรัดกุม แต่สื่อความหมายได้ครบถ้วน ตามประเด็นข่าว ดังนั้นข้อความในหัวข่าวจึงต้องสั้นเพื่อให้เพียงพอต่อพื้นที่กระดาษอันจำกัด โดยมักใช้ตัวอักษร ตัวใหญ่และหนากว่าส่วนอื่น

–           ความนำหรือวรรคนา (Lead) คือ ย่อหน้าแรกของข่าว จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของข่าว และยังเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุดด้วย มีความสำคัญคือ ทำหน้าที่บอกประเด็นสำคัญของข่าว หรือสรุปสาระสำคัญ ของข่าวเพื่อให้ผู้อ่านซึ่งอาจจะเพียงมองผ่าน ๆ ก็สามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่แรกว่าจะอ่านข่าวนั้นต่อไปหรือไม่ จึงเป็นการช่วยให้ผู้อ่านไมต้องเสียเวลามาก และแม้ว่าจะอ่านเฉพาะแต่ความนำ ผู้อ่านก็จะทราบเรื่องทั้งหมดได้ โดยย่อ

แนวทางการเขียนความนำคือ ก่อนที่จะเขียนความนำ ควรทราบก่อนว่าตัวข่าวเป็น เรื่องอะไร โดยควรเน้นที่ตัวข่าว หรือเน้นรายละเอียดที่สำคัญและน่าสนใจ แล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น โดยยึดหลักในสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดตามเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ควรเขียนเป็นประโยคที่สั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย อาจมีความยาวเพียง  ย่อหน้าสั้น ๆ เท่านั้น

–           ส่วนเชื่อม (Neck or Bridge) คือ ย่อหน้าถัดไปจากความนำ หรืออาจจะวางส่วนเชื่อม ไว้ท้ายข่าวเลยก็ได้ ซึ่งในข่าวบางข่าวอาจจะมีส่วนเชื่อมหรือไม่มีก็ได้ มีความสำคัญคือ ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย เพื่อให้ความนำสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรืออาจทำหน้าที่อธิบายความเดิมของข่าวในกรณีที่ข่าวนั้นเคยเกิดขึ้นและได้รับ การนำเสนอไปแล้ว ต่อมามีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ผู้เขียนข่าว ก็มักจะเขียนส่วนเชื่อมไว้เพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจความเดิมของข่าวนั้นได้ นอกจากนี้ส่วนเชื่อมยังใช้อธิบาย รายละเอียดหรือคุณลักษณะของบุคคลผู้ที่ตกเป็นข่าวด้วย

แนวทางการเขียนส่วนเชื่อมคือ การเขียนข้อความเชื่อมระหว่างความนำกับเนื้อข่าว เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เป็นข่าวได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่มักจะระบุชื่อบุคคลที่เป็นข่าว ชื่อสถานที่ แหล่งข่าว วัน เวลาที่เกิดเหตุการณ์ หรือการท้าวความโดยย่อจากเรื่องที่เคยเป็นข่าวมาแล้ว

ข้อ8. สมมติเกิดเหตุไฟไหม้ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ขณะที่กลุ่มนักการเมืองกำลังหาเสียงเพื่อ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. โดยมีดาราชื่อดังอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ถ้านักศึกษาเป็นผู้สื่อข่าวจะต้องรายงาน ประเด็นเนื้อหาอะไรบ้าง ควรสัมภาษณ์ใครบ้างเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการรายงานข่าว และควรมีการระบุคุณลักษณะอะไรบ้างในเนื้อข่าวดังกล่าว         (20 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 15 – 17118 – 122, (คำบรรยาย)

ประเด็นเนื้อหาที่ต้องรายงานในข่าวดังกล่าว 

–           เกิดเหตุการณ์อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

–           ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เช่น กลุ่มนักการเมืองที่มาหาเสียงเป็นใครบ้าง สังกัดพรรคใด  บรรยากาศในการหาเสียง เป็นอย่างไร ดาราที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นใคร และระหว่างการหาเสียงต้นเพลิงเกิดขึ้น ที่ไหน ลุกลามไปอย่างไร เป็นต้น

–           ความโกลาหลและการหนีเอาตัวรอดของผู้คน

–           การควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือผู้คน ในตลาด ความยากลำบากในการดับเพลิง

–           สภาพความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

–           รายชื่อผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ อาการ การรักษา และมีนักการเมือง ดาราชื่อดัง เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์อย่างไร ได้รับบาดเจ็บหรือไม่

–           ความเห็นหรือข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับสาเหตุของไฟไหม้ หรือการพบ วัตถุหลักฐานในที่เกิดเหตุ

–           คำสัมภาษณ์ของนักการเมืองที่มาหาเสียง ดาราชื่อดังที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือแม่ค้าพ่อค้า ประชาชนในตลาดที่รู้เห็นการลุกลามของต้นเพลิง

–           แนวทางการป้องกันแก้ไขการเกิดไฟไหม้จากเจ้าของตลาด

–           ข้อมูลเสริม ประวัติสถานที่เกิดเหตุ เช่น เคยเป็นพื้นที่ที่มีการฟ้องร้องไล่ที่หรือไม่ เคยมีเหตุไฟไหม้มาแล้วกี่ครั้ง มีความขัดแย้งระหว่างพอค้าแม่ค้ากับเจ้าของตลาด หรือไม่ ฯลฯ

–           เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

–           มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ

–           โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล

–           กลุ่มนักการเมืองที่มาหาเสียง ดาราชื่อดังที่อยู่ในเหตุการณ์

–           แม่ค้าพ่อค้า ประชาชนที่มาเดินตลาด ซึ่งรู้เห็นการลุกลามของต้นเพลิง

–           เจ้าของตลาด              

–           บริษัทประกันอัคคีภัย (หากทำประกันอัคคีภัยไว้)

คุณลักษณะที่ต้องระบุในเนอข่าวดังกล่าว มีดังนี้

1.         คุณลักษณะของบุคคล แบ่งออกเป็น

–           นักการเมืองที่มาหาเสียง เช่น ชื่อ-นามสกุล มีความใกล้ชิดกับใคร สังกัดพรรคใด เลือกตั้งซ่อมเขตใด แทนใคร และ ส.ส. เดิมในเขตนั้นเป็นใคร พรรคอะไร

–           ดาราชื่อดัง เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ผลงานล่าสุด

–           เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล ยศหรือตำแหน่ง

–           ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่

2.         คุณลักษณะของสถานที่ เช่น ตลาดที่เกิดไฟไหม้ชื่ออะไร ตั้งอยู่ที่ซอย ถนน เขตอะไร ในกรุงเทพฯ หากอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหรือที่ที่รู้จักกันดีก็ต้องระบุลงไปด้วย

3.         คุณลักษณะของเหตุการณ์ เช่น ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ เวลาที่เกิดเหตุ จากนั้นเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างไร จบลงอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์จบลงแล้ว มีสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ คำพูดของผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ และผู้รอดชีวิต รวมทั้งข้อสันนิษฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ หลักฐานที่พบ เป็นต้น

 

Advertisement