การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2201 การเขียนข่าว

คำแนะนำ ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. จงกล่าวถึงนิยามหรือความหมายของคำว่า”ข่าว”ตามหลักการที่ได้ศึกษามาอย่างน้อย 4. นิยาม พร้อมยกตัวอย่างประเด็นหรือหัวข้อข่าวที่มีลักษณะตรงกับนิยามดังกล่าว   

แนวคำตอบ หน้า 1 – 2, (คำบรรยาย)

นิยามหรือความหมายของคำว่าข่าว

1. ข่าว หมายถึง เรื่องคนกัดหมา หรือเรื่องที่แปลกไปจากสถานการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน เช่น ข่าวการจัดไปทัวร์ท่องเที่ยวนอกโลก เป็นต้น

2.         ข่าว หมายถึง เรื่องที่ผู้อ่านไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ข่าวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศ ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น

3.         ข่าว หมายถึง เรื่องอะไรอย่างหนึ่งที่ประชาชนต้องพูดถึง เช่น ข่าวเรื่องเตียงหัก รักร้าว หรือคลิปฉาวของดารานักร้อง เป็นต้น

4.         ข่าว หมายถึง รายงานอันสุจริตและสมบูรณ์ของเหตุการณ์ที่เป็นผลประโยชน์ และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณชน โดยมีการรายงานทางสื่อมวลชน และต้องเป็นรายงานที่สมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมจาก ทุกความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าวรัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกินลิตรละ 30 บาทข่าวกระทรวง พาณิชย์อนุมัติให้ขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม เป็นต้น

5.         ข่าว หมายถึง การแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นในอันจะทำให้บุคคลได้รับความตื่นเต้น หรือเกิด อารมณ์ความรู้สึก เช่น ข่าวนักมวยไทยได้รับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก เป็นต้น

ข้อ 2. เมื่อจัดแบ่งประเภทของข่าวตามเนื้อหาที่นำเสนอ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม บันเทิง สิ่งแวดล้อม กีฬา ฯลฯ ข่าวแต่ละประเภทมีคุณค่าเชิงข่าวแตกต่างกัน ถ้านักศึกษาเป็นบรรณาธิการข่าวของ สื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ระหว่างข่าวทหารสหรัฐฯ สังหารนายบิน ลาเด็น ผู้นำอัลไคด้า กับข่าวเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาบริเวณชายแดน นักศึกษาจะให้น้ำหนักความสำคัญ แก่ข่าวใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด จงวิเคราะห์และอธิบายโดยใช้หลักการด้านคุณค่าเชิงข่าว (News Value)    

แนวคำตอบ หน้า 2-6, (คำบรรยาย)

ข่าวทหารสหรัฐฯ สังหารนายบิน ลาเด็น ผู้นำอัลไคด้า มีน้ำหนักความสำคัญมากกว่า เนื่องจาก เป็นเหตุการณ์ที่มีความเด่นเหนือกว่าเหตุการณ์อื่น ๆ โดยพิจารณาจากหลักการด้านคุณค่าเชิงข่าว (News Value) ดังนี้

1.         เร้าความสนใจของมนุษย์ คือ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ต่าง ๆ เช่น เกิดอารมณ์ดีใจ เป็นต้น

2.         ผลกระทบ คือ มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อาจทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนดีขึ้นหรือเลวลง

3.         ความเปลี่ยนแปลง/ความก้าวหน้า คือ มีความเปลี่ยนแปลงไมเป็นปกติอย่างที่เคยเป็น และยังเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีทางการทหาร

4.         ความโดดเด่น/ดัง/ชื่อเสียง คือ มีความเกี่ยวข้องกับความมีชื่อเสียงของตัวบุคคล ได้แก่ นายบิน ลาเด็น ผู้ก่อการร้ายที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นใน ตัวเหตุการณ์

5.         ความไมคาดคิด/มีเงื่อนงำ คือ เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และยังเป็นเหตุการณ์ ที่มีเงื่อนงำว่านายบิน ลาเด็น ตายจริงหรือไม่ และก่อให้ผู้อ่านเกิดความฉงนสนเท่ห์ ทำให้ต้องติดตามข่าวเพื่อยืนยันความจริงต่อไป

6.         ความทันต่อกาลเวลา คือ เป็นเหตุการณ์ที่สดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ หรือเพิ่งได้รับการเปิดเผย

ข้อ 3. ตามหลักการที่ศึกษามา (10 คะแนน)

3.1       รูปแบบการเขียนข่าวที่นิยมใช้ในหนังสือพิมพ์มีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างมา 2 รูปแบบ พร้อมทั้งอธิบายว่าแต่ละรูปแบบมีวิธีการพิจารณาจัดลำดับเนื้อเรื่องอย่างไร

แนวคำตอบ หน้า 3848, (คำบรรยาย)

รูปแบบการเขียนข่าวที่นิยมใช้ในหนังสือพิมพ์ 

1. การเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ (Inverted Pyramid) ชนิดถือความสำคัญเป็นหลัก คือ การรายงานข่าวในลักษณะสรุปย่อข้อเท็จจริงสำคัญ ๆ เป็นความนำของข่าวไปก่อน แล้วจึงตามด้วยเนื้อข่าว ที่เป็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงที่มีความสำคัญและน่าสนใจลดหลั่นกันลงไป เริ่มจากรายละเอียดที่สำคัญมากที่สุด ในย่อหน้าแรก ไปจนถึงย่อหน้าสุดท้ายที่เป็นรายละเอียดสำคัญน้อยที่สุด

ความนำ / ประเด็นสำคัญ >ข้อเท็จจริงที่ 1 >ข้อเท็จจริงที่ 2 >ข้อเท็จจริงที่ 3 >ข้อเท็จจริงที่ 4

2. การเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวดัง (Upright Pyramid) คือ การรายงานข่าว ที่มักใช้ กับเหตุการณ์สั้น ๆ และมีลีลาการเขียนให้อ่านสนุกคล้ายเรื่องสั้น ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกขบขัน โดยย่อหน้าแรก จะเป็นความน้าหรือเกริ่นนำซึ่งเป็นส่วนเริ่มเรื่อง แล้วจึงตามด้วยเนื้อข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่ค่อยๆ พิ่มความสำคัญ มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นส่วนสรุปเรื่องที่เป็นไคลแมกซ์ (Climax) หรือประเด็นสำคัญที่สุดของเรือง ซึ่งมักเสนอไวในตอนจบของเนื้อข่าว 

ความนำหรือเกริ่นนำ >ข้อเท็จจริงที่ทวี >ความสำคัญหรือบอกข่าว >เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ>ประเด็นสำคัญที่สุด

3.2       ยกตัวอย่างหัวข้อข่าวที่เหมาะสมกับการรายงานข่าวแบบตามลำดับเวลา 1 ข่าว และยกตัวอย่าง ประเด็นข่าวที่ควรรายงานในข่าวดังกล่าว โดยไม่ต้องเขียนเนื้อข่าว

แนวคำตอบ หน้า 40 – 47

หัวข้อข่าวที่เหมาะสมกับการรายงานข่าวแบบตามลำดับเวลา คือ ข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งมีประเด็นข่าวที่ควรรายงานดังนี้

1.         ใครเป็นผู้ชนะ คะแนนเทาใด ผลการแข่งขันทำให้สามารถครองแชมป์ต่อไปได้หรือไม่

2.         รายละเอียดการแข่งขันตั้งแต่ครึ่งแรก ครึ่งหลัง จนกระทั่งต่อเวลา

3.         เปรียบเทียบการเลนของแต่ละทีม

4.         ผู้เล่นดีเด่นมีใครบ้าง ขาดใครที่ทำให้ทีมเกิดปัญหา

5.         จำนวนผู้ชมมีมากน้อยเพียงใด

6.         สภาพอากาศระหว่างการแข่งขัน

7.         คะแนนรวม และการทำลายสถิติ

8.         ความคิดเห็นของผู้จัดการทีม และความรู้สึกของผู้เล่น ผู้ชมการแข่งขัน เช่น สาเหตุที่ ผลการแข่งขันเป็นเช่นนั้น หรือการเตรียมตัวกับการแข่งขันในรอบต่อไป เป็นต้น ฯลฯ

ข้อ 4. ในการรายงานข่าวการรณรงค์เลือกตั้งของพรรคการเมือง ควรใช้แหล่งข่าวอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง ประกอบอย่างน้อย 5 ตัวอย่าง แต่ละแหล่งข่าวควรสัมภาษณ์ในประเด็นใด (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 15-17, (คำบรรยาย)

แหล่งข่าวที่ใช้ในการรายงานข่าวการรณรงค์เลือกตั้งของพรรคการเมือง มีดังนี้

1.         หัวหน้าพรรคการเมืองแค่ละพรรค ควรสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องนโยบายในการหาเสียงของแค่ละพรรค การส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ การลงพื้นที่หาเสียง การปราศรัยครั้งใหญ่ ฯลฯ

2.         คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องความพร้อมในการ จัดการเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด การเตรียมการป้องกันการโกงการเลือกตั้ง กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ฯลฯ

3.         เจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่าง ๆ คดีที่เกิดขึ้นจากการหาเสียงเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลาง ของข้าราชการ ฯลฯ

4.         หน่วยงานที่จัดทำโพลต่าง ๆ ควรสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการหยั่งเสียงการเลือกตั้ง ความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่าง ๆ พรรคใดจะชนะการเลือกตั้ง นโยบายใดเป็นที่พึงพอใจของ ประชาชน ฯลฯ

5.         ประชาชนทั่วไป ควรสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปราศรัยหาเสียง ของพรรคการเมืองค่าง ๆ นโยบายที่ชื่นชอบ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ

ข้อ 5. ในการรายงานข่าวการเมือง – การปราศรัยหาเสียงครั้งใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย กับข่าวบันเทิง – ผู้จัดละครและผู้แสดงนำในละครโทรทัศน์ ดอกส้มสีทอง” ระบุว่า ละครดังกล่าว มีข้อคิดสอนใจ ไมตั้งใจท้าทายสังคม

ต้องระบุคุณลักษณะอะไรบ้างในข่าว (Identification) ยกตัวอย่างคุณลักษณะที่ต้องใช้ในแต่ละข่าว โดยไมต้องเขียนเนื้อข่าว   (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 119 – 122, (คำบรรยาย)

คุณลักษณะที่ต้องระบุในการรายงานข่าวการเมืองข้างต้น 

1.         คุณลักษณะของบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครแค่ละพรรคชื่อเล่น/ฉายา/ การตั้งชื่อให้ใหม่อาชีพยศหรือตำแหน่งเกียรติภูมิหรือชื่อเสียง และในกรณีที่ผู้สมัครเป็นญาติของบุคคลที่มีชื่อเสียง ก็จะต้องอ้างถึงญาติหรือคนใกล้ชิดที่เป็นคนดังอีกด้วย

2.         คุณลักษณะของสถานที่ เช่น สถานที่ที่จัดการปราศรัยหาเสียงครั้งใหญ่ของทั้ง 2 พรรคการเมือง ซึ่งต้องระบุคุณลักษณะโดยการบอกที่ตั้ง ซอย ถนน จังหวัด และหากสถานที่นั้นอยู่ใกล้กับสถานที่ ราชการหรือที่ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ต้องระบุลงไปด้วย

3.         คุณลักษณะของเหตุการณ์ เช่น ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนการปราศรัยหาเสียงของทั้ง 2 พรรคการเมือง บรรยากาศเป็นอย่างไร จากนั้นการปราศรัยดำเนินไปอย่างไร จบลงอย่างไร และผลที่เกิดขึ้น หลังการปราศรัยจบลงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

คุณลักษณะที่ต้องระบุในการรายงานข่าวบันเทิงข้างต้น มีดังนี้

1.         คุณลักษณะของบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้จัดละครและผู้แสดงนำชื่อเล่น/ฉายา/ การตั้งชื่อให้ใหม่ ที่อยู่ (สังกัดช่องใด). อาชีพ และตำแหน่งหน้าที่การงานของบุคคลที่ตกเป็นข่าว

2.         คุณลักษณะของสถานที่ เช่น สถานที่ที่ให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าว ซึ่งต้องระบุ คุณลักษณะโดยการบอกที่ตั้ง ซอย ถนน จังหวัด และหากสถานที่นั้นอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหรือที่ที่เป็น ที่รู้จักกันดีก็ต้องระบุลงไปด้วย

3.         คุณลักษณะของเหตุการณ์ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเบื้องหลังที่ทำให ผู้จัดละครและผู้แสดงนำในละครเรื่องนี้ต้องออกมาชี้แจงกับสังคม จากนั้นลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นชี้แจง เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างไร จบลงอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

ข้อ 6. จงเขียนประเด็นสำคัญที่ควรรายงานในการเขียนข่าวประเภทที่ระบุต่อไปนี้

6.1 ข่าวอุบัติเหตุรถชนกัน        (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 147 – 149, (คำบรรยาย)

การรายงานข่าวอุบัติเหตุรถชนกันควรนำเสนอประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.         ความนำ

–           เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน

–           ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

–           สาเหตุของอุบัติเหตุเท่าที่จะทราบได้

2.         เนื้อข่าว

–           ลำดับเหตุการณ์ เวลาที่เกิดเหตุ

–           บรรยายเหตุการณ์ให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ

–           สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น จำนวนผู้ตาย ผู้บาดเจ็บ และอื่น ๆ

–           ความเห็นของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

–           คำพูดของผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ

–           ข้อมูลเสริม เช่น ประวัติ ความเป็นมาของบุคคล พาหนะ สถานที่เกิดเหตุ

6.2       ข่าวมรณกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรี (10 คะแนน)

แนวคำตอบ หน้า 131, (คำบรรยาย)

การรายงานข่าวมรณกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีควรนำเสนอประเด็นสำคัญ ดังนี

1.         ความนำ

–           ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ หรือตำแหน่งสูงสุดของผู้ตาย ความโดดเด่นของผู้ตาย

–           สาเหตุการเสียชีวิต วันที่ เวลา สถานที่ที่เสียชีวิต

2.         เนื้อข่าว

–           เหตุการณ์ก่อนที่จะเสียชีวิต เหตุการณ์ตื่นเต้น การรักษาอาการป่วย

–           อ้างคำพูดของผู้ใกล้ชิด ผู้เห็นเหตุการณ์

–           รายละเอียดเกี่ยวกับการงาน ตำแหน่งทางสังคม

–           บุตรธิดา หรือญาติพี่น้องที่มีชื่อเสียง

–           รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีศพ และพิธีสวดอภิธรรมจัดที่ใด ใช้เวลากี่วัน ผู้ใดเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม กำหนดการบรรจุศพ กำหนดการฌาปนกิจ

ข้อ 7. จากข้อมูลต่อไปนี้ จงเขียนหัวข่าวและความนำ  

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 เมษายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผบก.ป. พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.ปิยะ เจริญสุข ผกก.1บก.ป. พ.ต.ท.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบก.ป. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ สระทองออย รอง ผกก.1 บก.ป. แถลงข่าวจับกุมก๊วนไฮโซ ประกอบด้วย นายโชติวรรธน์ กลิ่นเกลี้ยง หลานของนายดามพ์ ดัสกร อดีตดาราชื่อดัง นายบดินทร์ภัทร์ กลิ่นเกลี้ยง และ จ.ส.อ.สมพงษ์ กลิ่นเกลี้ยง ทั้งหมดเป็นพ่อลูกกัน เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรี ข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตราย สิ่งกีดกั้น เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินนั้นด้วยประการใด หรือรับของโจร พร้อมของกลาง เงินสด 560,000 บาท พระเลี่ยมทอง กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กช์ กระเป๋าใส่นามบัตร และทรัพย์สินอื่น ๆ อีกหลายรายาร รวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท พร้อมยึด รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว และรถยนต์ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 สีดำ ที่ใช้ก่อเหตุ โดยจับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 174 ถนนลาดพร้าว ซอย 81 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตลาดพร้าว กทม.

พล.ต.ต.สุพิศาล กลาวว่า สืบเนื่องจากหน่วยป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สิน (หน่วยโรบินฮู้ด) บก.ป. ได้เฝ้าติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มคนร้ายที่ออกตระเวนทุบรถยนต์ของ ผู้เสียหายที่จอดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถ ซึ่งก่อเหตุในหลายพื้นที่ และหลายครั้งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่อมาสืบทราบว่านายโชติวรรธน์ เป็นหัวหน้าทีม จึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขออนุมัติศาลจังหวัดมีนบุรีออกหมายจับ และสามารถติดตาม จับกุมตัวไว้ด้ที่บ้านพัก และพบทรัพย์สินของกลางอีกจำนวนมาก จากการสอบสวนนายโชติวรรธน์ และนายบดินทร์ภัทร์ ให้การภาคเสธโดยอ้างว่า รับซื้อทรัพย์สิน ของกลางมาอีกทอดหนึ่ง สำหรับ จ.ส.อ.สมพงษ์ พี่ชายแท้ ๆ ของนายดามพ์ ดัสกร ดาราชื่อดัง ซึ่งเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกลาวหา โดยจะนำรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดไว้ได้พสต์ ในเว็บไซต์ www.csd.go.th เพื่อให้ผู้เสียหายได้ตรวจสอบ หากพบว่าเป็นของตนเองและ มีหลักฐานยืนยันก็สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ที่ บก.ป. ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด นำส่ง สน.โคกคราม ดำเนินคดีต่อไป

แนวคำตอบ หน้า 63 – 80, (คำบรรยาย)

หัวข่าว

รวบหลานดามพ์ ดัสกร แก๊งไฮโซทุบรถ ยึดของกลางนับ 10 ล้าน ความนำ

ตำรวจหน่วยโรบินฮู้ด กองปราบปรามเจ๋ง จับกุมหลานชาย ดามพ์ ดัสกร’’ ดาราดาวร้ายชื่อดัง พร้อมพวกก๊วนไฮโซรวม 3 คน ก่อเหตุใช้รถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และ BMW ซีรีย์ 3 ตระเวนทุบรถชิงทรัพย์เหยื่อ ยึดของกลางนับ 10 ล้าน แต่ผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธ อ้างรับซื้อของกลางมาอีกทอดหนึ่ง

ข้อ 8. จากข้อมูลต่อไปนี้        

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม พ.ต.ท.ธนภัทร สุขมี พนักงานสอบสวน (สบ.2) สน.บางเขน ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงสาวผูกคอตายโชว์ผ่านโปรแกรม แคมฟร็อก” ภายในเอสเอ็น แมนชั่น ถนนพหลโยธิน ซอย 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสืบสวน สน.บางเขน แพทย์เวร เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุอยู่บนชั้น 2 จากการตรวจสอบภายไนห้องเลขที่ 203 พบศพนางสาวนิชากร ศรีสวัสดิ์ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 3 ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์ สภาพศพเสียชีวิตในท่ายืน ใช้ผ้าปูที่นอนสีฟ้าผูกคอตัวเองกับพัดลมเพดาน สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีชมพู นุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล หน้าเขียว ลิ้นจุกปาก ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย นอกจากนี้บริเวณด้านข้างศพยังพบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องเปิดทิ้งไว้ โดยหน้าจอเป็นโปรแกรมแคมฟร็อก ห้องโกสเรดิโอ และมีการพูดคุย สนทนากันกับผู้ชาย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตาย เนื่องจากข้อความมีเนื้อหาตัดพ้อ เรื่องความรัก ส่วนกล้องเว็บแคมที่ติดอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ถูกหันไปที่กระจก เพื่อให้เห็น การฆ่าตัวตาย ทำให้มีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ยังพบว่ามีจานข้าว ที่ยังไม่ได้รับประทานอีก 1 จาน เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบ อย่างละเอียด

จากการสอบถามแม่บ้านของแมนชั่นดังกส่าว ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายไมทราบชื่อและนามสกุล โทรศัพท์มาบอกว่ามีผู้หญิงที่พักอยู่ห้อง 203 กำลังจะผูกคอตาย จึงรีบขึ้นไปเคาะประตูเรียก แต่ ปรากฏว่าประตูห้องล็อก จึงไปตามคนที่รู้จักกับผู้ตายมาช่วยเกลี้ยกล่อม และรีบงัดห้องเข้าไป ตรวจสอบ แต่เมื่อเข้าไปถึงก็พบว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว ต่อมานายธีรวัฒน์ จีรภาพเจริญ อายุ 25 ปี ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับเปิดเผยว่า ตนเป็นแฟน ของผู้ตาย โดยก่อนหน้านี้ได้รู้จักกับผู้ตายผ่านทางโปรแกรมแคมฟร็อก และคบหากันได้ 1 เดือน ระหว่างที่คบกันตนสังเกตเห็นว่าผู้ตายเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเครียดและใจร้อน อีกทั้งยังพูด ให้ฟังว่าแฟนเก่ากลับมาขอคืนดี ทำให้ตนกับผู้ตายทะเลาะกัน จนกระทั่งวันนี้ขณะที่ตนอยู่ที่บ้าน ได้พูดคุยกับแฟนสาวทางแคมฟร็อกและมีปากเสียงกันอีก จึงเอ่ยปากบอกเลิกกับผู้ตาย ซึ่งผู้ตาย ได้ตอบกลับมาว่าทุกวันนี้ที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะมีตน แต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไมรู้จะอยู่ไปทำไม จากนั้น แฟนสาวก็พยายามจะผูกคอตายให้เห็นผ่านทางห้องสนทนาดังกล่าว ตนจึงโทรศัพท์ไปบอกที่ อพาร์ทเม้นท์ให้รีบขึ้นไปตรวจสอบ แต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว

8.1 หากต้องการอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านในลักษณะของภูมิหลัง หรือส่วนเชื่อม ควรเสนอประเด็นอะไร

แนวคำตอบ หน้า 83 – 91

ลักษณะของภูมิหลังหรือส่วนเชื่อมในข่าวข้างต้นควรเสนอประเด็นต่อไปนี้

1.         วัน เวลา ที่เกิดเหตุการณ์

2.         ชื่อสถานที่เกิดเหตุ ที่อยู่ ลักษณะสภาพห้องพัก

3.         ชื่อ-นามสกุลผู้เสียชีวิต อายุ อาชีพ ที่อยู่

4.         ชื่อ-นามสกุลแหล่งข่าวหรือเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุ อาชีพ ยศหรือตำแหน่ง

5.         รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมแคมฟร็อก วิธีใช้งาน

ฯลฯ

8.2       ควรมีแหล่งข่าวใดเสริมอีกบ้างหรือไม่ ถ้ามีจะเสริมในประเด็นใด

แนวคำตอบ หน้า 15 – 17, (คำบรรยาย)

แหล่งข่าวเสริมเพิ่มเติมจากข้อมูลข่าวข้างต้น มีดังนี้

1.         ครอบครัว ญาติพี่น้อง แฟนเก่าของผู้เสียชีวิต ควรเสริมในประเด็นนิสัยส่วนตัวของ เสียชีวิตเป็นอย่างไร มีประวัติการบำบัดโรคทางจิตหรือไม่

2.         เพื่อนผู้ใกล้ชิด ควรเสริมในประเด็นพฤติกรรมในช่วงก่อนเกิดเหตุของผู้เสียชีวิตเป็น อย่างไร มีความเครียด หรือเคยมีแนวโน้มว่าจะก่อเหตุหรือไม่

3.         เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดี ควรเสริมในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของ

การฆ่าตัวตาย

4.         สถาบันนิติเวช ควรเสริมในประเด็นเรื่องผลการชันสูตรศพ สาเหตุการตายที่แน่นอน

 

Advertisement