การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2201 การเขียนข่าว

คำแนะนำ ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. จงกล่าวถึงนิยามหรือความหมายของคำว่า”ข่าว”ตามหลักการที่ได้ศึกษามาอย่างน้อย 4. นิยาม พร้อมยกตัวอย่างประเด็นหรือหัวข้อข่าวที่มีลักษณะตรงกับนิยามดังกล่าว   

แนวคำตอบ หน้า 1 – 2, (คำบรรยาย)

Advertisement

นิยามหรือความหมายของคำว่าข่าว

1. ข่าว หมายถึง เรื่องคนกัดหมา หรือเรื่องที่แปลกไปจากสถานการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน เช่น ข่าวการจัดไปทัวร์ท่องเที่ยวนอกโลก เป็นต้น

Advertisement

2.         ข่าว หมายถึง เรื่องที่ผู้อ่านไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ข่าวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศ ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น

3.         ข่าว หมายถึง เรื่องอะไรอย่างหนึ่งที่ประชาชนต้องพูดถึง เช่น ข่าวเรื่องเตียงหัก รักร้าว หรือคลิปฉาวของดารานักร้อง เป็นต้น

Advertisement

4.         ข่าว หมายถึง รายงานอันสุจริตและสมบูรณ์ของเหตุการณ์ที่เป็นผลประโยชน์ และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณชน โดยมีการรายงานทางสื่อมวลชน และต้องเป็นรายงานที่สมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมจาก ทุกความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าวรัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกินลิตรละ 30 บาทข่าวกระทรวง พาณิชย์อนุมัติให้ขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม เป็นต้น

5.         ข่าว หมายถึง การแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นในอันจะทำให้บุคคลได้รับความตื่นเต้น หรือเกิด อารมณ์ความรู้สึก เช่น ข่าวนักมวยไทยได้รับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก เป็นต้น

Advertisement

Advertisement