การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

 ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2201 การเขียนข่าว

คำแนะนำ ข้อสอบมีทังหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. ตามหลักการที่ศึกษา ข่าว” คืออะไร และรายงานเนื้อหาประเภทไดได้บ้าง ยกตัวอย่างเนื้อหา แต่ละประเภทประกอบ ประเภทละ 2 ตัวอย่าง (ไมต้องเขียนข่าว)    (10 คะแนน)

แนวคำตอบ

Advertisement

ข่าว คือ รายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ รวมทั้งความเห็น ของบุคคลซึ่งมีความสำคัญเป็นที่น่าสนใจของผู้รับสารหรือมีผลกระทบต่อสาธารณชน และต้องมีการรายงานหรือ แถลงให้ผู้คนได้รับทราบ

1.         ข่าวการเมือง เช่น การจัดการเลือกตั้ง การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

Advertisement

2.         ข่าวเศรษฐกิจ เช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ย มูลค่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

3.         ข่าวอาชญากรรม เช่น ข่าวฆาตกรรม ข่าวปล้นชิงทรัพย์

Advertisement

4.         ข่าวการศึกษา เช่น ความเปลี่ยนแปลงในการสอบแอดมิดชั่น ความเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการเรียนการสอน

5.         ข่าวกีฬา เช่น ผลการแข่งขันของกีฬาประเภทต่าง ๆ การจัดแข่งชันฟุตบอลโลก

Advertisement

6.         ข่าวบันเทิง เช่น ความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง กิจกรรมของดารานักร้อง

7.         ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้าในวงการแพทย์ การประดิษฐ์ คิดค้นอาวุธยุทโธปกรณ์

8.         ข่าวสตรี เด็ก และเยาวชน เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

9.         ข่าวท้องถิ่น เช่น การเมืองท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน

10.       ข่าวต่างประเทศ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความขัดแย้ง ระหว่างประเทศเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้

Advertisement