การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2201 (MCS 2260) การรายงานข่าว

คำแนะนำ ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

Advertisement

ข้อ 1. ถ้านักศึกษาเป็นผู้สื่อข่าวที่ได้รับมอบหมายให้รายงานข่าวการชุมนุมประท้วงรัฐบาล จะรายงาน เหตุการณ์นี้ในแง่มุมหรือประเด็นใดได้บ้าง ไม่ต้องเขียนเนื้อข่าว  

แนวคำตอบ (คำบรรยาย)

Advertisement

แง่มุมหรือประเด็นที่ควรรายงานในข่าวดังกล่าว 

–           มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่ไหน วันที่-เวลาใด

Advertisement

–           การชุมนุมประท้วงรัฐบาลครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไร ผู้ชุมนุมเรียกร้องอะไรจากรัฐบาล

–           ใครเป็นแกนนำ และมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณกี่คน

Advertisement

–           มีการตั้งเวทีการชุมนุมที่ไหน และแกนนำปราศรัยว่าอย่างไรบ้าง

–           หากมีการยกระดับการชุมนุม โดยการเคลื่อนไหวไปปิดการจราจร หรือปิดสถานที่ต่าง ๆ ให้ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ

Advertisement

–           ฝ่ายรัฐบาลมีความเคลื่อนไหว หรือมีมาตรการอย่างไรต่อการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ มีการ ส่งใครมาเป็นตัวแทนเจรจาหรือไม่

–           มีเหตุปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมหรือไม่ ตำรวจใช้อาวุธในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุม อย่างไร และผู้ชุมนุมตอบโต้ตำรวจด้วยวิธีการใด

–           ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมประท้วงครั้งนี้มีหรือไม่ จำนวนเท่าใด ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินต่าง ๆ และผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป

–           เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงรัฐบาลครั้งนี้จบลงอย่างไร หรือมีบทสรุปอย่างไร

Advertisement