การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2551
 
ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
 
คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ
ข้อ 1. นางพิมมีบุตร 1 คน ชื่อนายเพชร อายุ 25 ปี  นางพิมยังได้จดทะเบียนรับนางสาวพลอย อายุ 16 ปี เป็นบุตรบุญธรรมอีกหนึ่งคน  นางสาวพลอยถูกนายเข้มขับรถยนต์โดยประมาทชนถึงแก่ความตาย
 
นางพิมยื่นฟ้องต่อศาลขอให้ลงโทษนายเข้มฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นางสาวพลอยถึงแก่ความตาย  ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วสั่งว่าคดีมีมูล  ประทับฟ้อง  คดีอยู่ระหว่างการสืบพยานโจทก์  ปรากฏว่านางพิมป่วยถึงแก่ความตายไปเสียก่อน
 
นายเพชรเป็นทายาทที่มีเพียงคนเดียวและได้รับมรดกทั้งหมดของนางพิม ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอรับมรดกความทางอาญาเข้ามาดำเนินคดีนายเข้มแทนนางพิมต่อไป ดังนี้  ถ้าท่านเป็นศาลจะสั่งคำร้องของนายเพชรว่าอย่างไร  เพราะเหตุใด
 
ธงคำตอบ
 
หลักกฎหมาย          ป.วิ.อาญา มาตรา  2 (4),  5 (1),  28, 29
 
วินิจฉัย   การที่นางสาวพลอยอายุ 16 ปี  ถูกนายเข้มขับรถยนต์โดยประมาทชนถึงแก่ความตาย นางสาวพลอยเป็นบุตรบุญธรรมของนางพิม  นางพิมจึงมีอำนาจจัดการแทนด้วยการฟ้องคดีอาญา  ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (4), 5 (1), 28
เมื่อนางพิมยื่นฟ้องคดีแล้วตายลง  นายเพชรอายุ 25 ปี บุตรของนางพิม แม้จะเป็นผู้สืบสันดานที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ก็ไม่สามารถเข้ามารับมรดกความทางอาญาดำเนินคดีนายเข้มแทนนางพิม  เพราะการรับมรดกความทางอาญา ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 29  ต้องเป็นกรณีผู้เสียหายที่แท้จริงยื่นฟ้องแล้วตาย    แต่กรณีนี้ นางพิมที่ยื่นฟ้องแล้วตายนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริง  เป็นเพียงผู้มีอำนาจจัดการแทน ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 5 (1)  เท่านั้น
 
ดังนั้น  ศาลต้องยกคำร้องของนายเพชร
 

Advertisement

Advertisement