การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002  การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

Advertisement

ข้อ1. (ก) ความเป็นทนายจะสิ้นสุดลงได้ในกรณีใดบ้าง จงนอกเป็นข้อ ๆ

(ข) นายเอกได้รับหมายศาลขอแรงให้เป็นทนายแก้ต่างจำเลยในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง นายเอกไม่ได้ ไปทำหน้าที่เพราะใบอนุญาตเป็นทนายความขาดต่ออายุ แต่นายเอกก็มิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ ศาลทราบ ดังนี้ จะถือว่านายเอกประพฤติผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ว่าด้วย มรรยาททนายความหรือไม เพราะเหตุใด

งคำตอบ

(ก) ตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 44 ได้บัญญัติไว้ว่า ทนายความขาดจากการเป็น ทนายความ เมื่อ

1.         ตาย

2.         บอกเลิกจากการเป็นทนายความ

3.         ขาดการต่อใบอนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง

4.         ถูกจำหน่ายชื่อลอกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา 43 หรือ

5.         ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 หรือมาตรา 69

(ข) ตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 และข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ

พ.ศ. 2529

ข้อ 4 “ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ข้อ 5 “ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างคดีอาญา เว้นแต่จะมี ข้อแก้ตัวโดยสมควร

วินัจนัย

โดยหลักแล้วทนายความผู้ใด เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายแก้ต่างให้จำเลยในคดีอาญา ทนายความผู้นั้นจะต้องรับหน้าที่ดังกล่าวนั้น ถ้าทนายความไม่รับหน้าที่ในการนั้นโดยไม่มีเหตุสมควร ถือว่าเป็น การผิดมรรยาททนายความ และถ้ามีเหตุขัดข้องอย่างใดที่ทำให้ไม่อาจรับหน้าที่ได้ ต้องแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าว ให้ศาลทราบ เพื่อศาลจะได้ขอแรงทนายความคนอื่นต่อไป

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายเอกได้รับหมายศาลขอแรงให้เป็นทนายแก้ต่างให้จำเลยในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง แต่นายเอกไม่ได้ไปทำหน้าที่นั้น     และแม้ว่านายเอกจะมีเหตุขัดข้องคือใบอนุญาตเป็นทนายความขาดต่ออายุ แต่นายเอกก็มิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ดังนี้ถือว่าการกระทำของนายเอก เป็นการประพฤติผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ว่าด้วยมรรยาททนายความ ข้อ 5. ดังกล่าวข้างต้น

สรุป กรณีดังกล่าว ถือว่านายเอกประพฤติผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 วาด้วยมรรยาททนายความ (ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ข้อ 5.)

 

ข้อ 2. สมมุติข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553 เวลาประมาณ 10 นาฬิกาเศษ นายอิ่ม เอมทรัพย์ ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งภริยาจ่ายกับข้าวที่ตลาดสด แขวง และเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ระหว่าง รอรับภริยา นายอิ่มได้เดินไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ขณะถือกระเป๋าใส่สตางค์เพื่อจะหยิบเงิน จ่ายค่าสลากกินแบ่งให้ผู้ขาย ได้ถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าสตางค์ ราคา 300 บาท ในกระเป๋า มีธนบัตรชนิดต่าง ๆ รวม 6.000 บาท บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1 ใบ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรฆานยนต์ 1 ใบ คนร้ายวิ่งหนีไป นายอิ่มได้ตะโกนให้คนช่วยจับ บรรดา คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณนั้นได้ช่วยกันจับคนร้ายได้ ทราบชื่อว่านายจน ขัดสนทรัพย์ นายอิ่มโทรศัพท์แจ้งตำรวจท้องที่รับตัวนายจนไปทำการสอบสวน ให้การรับสารภาพว่าติดยาบ้า ต้องการเงินไปซื้อยาบ้าเพื่อเสพย์ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ส่วนของกลาง ตำรวจคืนให้ผู้เสียหายรับไปแล้วสมมุติท่านในฐานะพนักงานอัยการที่รับผิดชอบคดีนี้ จงเรียบเรียง คำฟ้องอาญาฐานวิ่งราวทรัพย์ตาม บ่.อาญามาตรา 336 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอา ซึ่งหน้า ผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษ… ฯลฯ” (เรียบเรียงเฉพาะเนื้อหา คำฟ้องตาม ป.วิ.อาญามาตรา 158(5))

ธงคำตอบ

คำฟ้องอาญา

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553 เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยได้บังอาจลักเอากระเป๋าสตางค์ราคา 300 บาท ในกระเป๋ามีธนบัตรชนิดต่าง ๆ รวม 6,000 บาท บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1 ใบ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 1 ใบ ของนายอิ่ม เอมทรัพย์ ผู้เสียหายโดยจำเลยใช้กริยาฉกฉวยกระชากเอากระเป๋าสตางค์พร้อมทรัพย์สินดังกล่าวของผู้เสียหายหนีไปซึ่งหน้า เหตุเกิดที่แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ข้อ 2. ในวันเวลาดังกล่าวในฟ้องข้อ 1. เวลากลางวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจับจำเลยได้ทำการ สอบสวนแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ ทรัพย์ของกลางผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้ว

ระหว่างสอบสวนจำเลยได้ถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ได้ส่งตัวจำเลยมาพร้อมคำฟ้องนี้แล้ว

 

ข้อ 3. ในคดีแพ่งเรื่องหนึ่ง พนักงานส่งหมายรายงานศาลว่าส่งหมายเรียกและสำเนฟ้องให้จำเลยไม่ได้ เนื่องจากไมพบตัวจำเลย ทั้งประตูรั้วบ้านจำเลยใส่กุญแจไว้ ให้ท่านในฐานะทนายโจทก์เรียบเรียง คำแถลงขอศาลสั่งให้ส่งหมายฯ ให้จำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบจำเลยหรือไม่มีผู้ใดรับหมายฯ แทน ให้ขอศาลสั่งปิดหมายฯ ด้วย (เรียบเรียงเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ศาล แต่ให้ ท่านลงชื่อให้บริบูรณ์ด้วย)

ธงคำตอบ

คำแถลงขอส่งหมาย

ข้อ 1. คดีนี้ ตามรายงานเจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยไมได้ รายละเอีย ดังปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่แล้วนั้น โจทก์ขอยืนยันว่าจำเลยมีหลักฐานที่อยู่ดังปรากฏตามฟ้องแน่นอน ทั้งทราบล่วงหน้าด้วยว่าจะถูกโจทก์ฟ้อง จึงพยายามหลบหลีกการรับหมายเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้า โจทก์จึงกราบเรียนมา ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานส่งหมายแก่จำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไมพบตัวจำเลยและไม่มีผู้ใดรับหมาย ขอศาลปิดหมายไว้ ณ บ้านเรือนจำเลยต่อไปด้วย ขอได้โปรดกรุณาอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้แถลง

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 4 โจทก์ฟ้องขอหย่าและแบ่งสินสมรสจากจำเลย 200 ล้านบาท จำเลยให้การต่อสู้คดีตามกฎหมายแล้ว ต่อมาญาติผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความนับถือไกล่เกลี่ย โจทก์จำเลยตกลงกันได้ โจทก์ต้องการ ถอนฟ้องคดีนี้ ให้ท่านในฐานะทนายโจทก์เรียบเรียงคำร้องขอถอนฟ้อง (เฉพาะส่วนเนื้อหาโดย ไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ศาล แต่ให้ท่านลงชื่อให้บริบูรณ์ด้วย)

ธงคำตอบ

ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยและจำเลยได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีตามกฎหมายแล้ว แต่ โจทก์และจำเลยตกลงกันได้ โจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ ขอศาลได้โปรดกรุณาอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อโจทก์)….โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์           

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)…….ผู้เรียงและพิมพ์

Advertisement