การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002  การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัดนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 9.00 น. ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก ในคดีฟ้องขอให้ ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย นายเก่ง กล้าหาญ ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี้และเป็นพยานสำคัญที่จะต้องขึ้น เบิกความเป็นคนแรก ได้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 และ ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้ไม่สามารถมาเบิกความต่อศาลในวันนัดสืบพยานได้ นายเก่งมีความประสงค์จะขอเลื่อนการสืบพยานในวันดังกล่าวออกไปก่อนโดยมีใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน 

Advertisement

ขอให้ท่านในฐานะทนายความของนายเก่งร่างคำร้องขอเลื่อนคดีให้ตามความประสงค์ ของตัวความ (ให้ร่างแต่ใจความในคำร้องเท่านั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบฟอร์มศาล)

ธงคำตอบ

Advertisement

คำร้องขอเลื่อนคดี

ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในวันนี้ เวลา 09.00 น. แต่เนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็น พยานสำคัญที่จะต้องเบิกความเป็นพยานคนแรกในวันนี้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำต้องพักรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาลไมสามารถมาศาลในวันนี้ได้ รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองแพทย์ที่ได้แนบมาพร้อมคำร้องฉบับนี้

Advertisement

ด้วยเหตุดังได้ประทานกราบเรียนมาแล้วข้างต้น โจทก์จึงขอเลื่อนการสืบพยานในวันนี้ออกไป สักนัดหนึ่งเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

Advertisement

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงแสะพิมพ์

Advertisement