การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2547

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน 

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี  4  ข้อ

ข้อ  1  วิธีการเฝ้าตรวจมีกี่วิธีอะไรบ้าง

Advertisement

ธงคำตอบ

การเฝ้าตรวจบุคคล  สิ่งของ  และสถานที่  มีวิธีปฏิบัติอยู่  3  วิธี  คือ

Advertisement

1       การเฝ้าตรวจชนิดเคลื่อนที่  ได้แก่

            การเฝ้าตรวจโดยวิธีเดินสะกดรอย

Advertisement

            การเฝ้าตรวจแบบใช้ยานพาหนะ

2       การเฝ้าตรวจชนิดประจำที่  ได้แก่  การเฝ้าสังเกตเคหะสถาน  อาคาร  สถานที่ต่างๆ

Advertisement

3       การเฝ้าตรวจชนิดใช้เครื่องอิเล็คโทรนิคส์  เช่น  เครื่องลอบฟัง  เครื่องดักฟัง

ข้อ  2  ให้อธิบายลักษณะการตายของบุคคลที่ต้องชันสูตรพลิกศพและไม่ต้องชันสูตรพลิกศพ  โดยสังเขป

ธงคำตอบ

1       การตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ

            ปรากฏเหตุแน่ชัดมีเหตุสงสัย

–                    ฆ่าตัวตาย

–                    ถูกผู้อื่นทำร้ายให้ตาย

–                    ฯลฯ

            ตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน

2       การตายที่ไม่ต้องถูกชันสูตรพลิกศพ

            ป่วยตายมีหลักฐานปรากฏชัด

            ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย

Advertisement