การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3
 
คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ
 
ข้อ 1.        วันต้องการฆ่าทอมจึงหยิบซองใส่ผงยาพิษที่เตรียมไว้โรยใส่ถ้วยกาแฟของทอม แต่วันหยิบซองยาผิด ไปหยิบเอาซองยากดประสาทอย่างแรงมา เมื่อทอมดื่มจึงทำให้หมดสติไป 7-8 ชั่วโมง รู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาล ดังนี้ วันจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานใด
ธงคำตอบ
 
หลักกฎหมาย    มาตรา 288 (289) ประกอบมาตรา 81
 
วินิจฉัย 
 
 วันมีความผิดฐานพยายามฆ่าที่ไม่สามารถบรรลุผลได้โดยแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำความผิด เนื่องจากวันมีเจตนาฆ่า และได้ลงมือกระทำแล้ว โดยเอาห่อยาเทใส่เครื่องดื่มให้ทอมดื่ม แต่เมื่อไม่ใช่ยาพิษเพราะหยิบซองยาผิด จึงไม่สามารถทำให้ทอมตายได้อย่างแน่นอน และไม่ผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะวันมีเจตนาฆ่า จึงผิดฐานพยายามฆ่า 

Advertisement

Advertisement