การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 วัฒนธรรม คือ

Advertisement

(1) สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและสังคมยอมรับว่าดีมีประโยชน์

(2) วิถีชีวิตที่ดําเนินสืบต่อกันมา

Advertisement

(3) เป็นมรดกของสังคมซึ่งแสดงถึงความเจริญ

(4) ถูกทุกข้อ

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 8 – 10, (คําบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึ้นและสังคมยอมรับว่าดีมีประโยชน์ หรือหมายถึง วิถีชีวิตที่ดําเนิน สืบต่อกันมา เป็นมรดกของสังคมซึ่งแสดงถึงความเจริญ หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ เช่น การนอนอาบแดด การจัดปาร์ตี้ (Party) การสวดมนต์ข้ามปี การปล่อยโคมลอย การผลิตยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่วัฒนธรรมจะ ไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือ พฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และพืช) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คนตาย ข้าวเปลือก อินทผลัม เสือดํา อูฐ วัว ควาย คลื่นยักษ์ แผ่นดินเหว หาดทราย-สายลม ภูเขา เกาะ ทะเลทราย แม่น้ำ ถ้ำ ฯลฯ

2 ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

Advertisement

(1) Full Moon

(2) Party

(3) Free Sex

(4) Take Drug

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

3 ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

(1) หาดทราย สายลม

(2) นอนอาบแดด

(3) คลื่นยักษ์

(4) ภูเขา เกาะ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

4 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม

(1) สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้

(2) ปรับปรุงพัฒนาได้

(3) คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

(4) เลิกร้างได้

ตอบ 3 หน้า 15 วัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะคือ ไม่อยู่นิ่ง ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เลิกร้างและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้ โดยสามารถผสมผสาน เลียนแบบ และถ่ายทอดสืบต่อหรือรับช่วงรวมทั้งมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนจากแหล่งกําเนิด

5 ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของวัฒนธรรม

(1) แสดงถึงความเจริญของชาติ

(2) ดํารงเชื้อชาติ

(3) รักษาแผ่นดิน

(4) เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ

ตอบ 3 หน้า 12, 14, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงอยู่ของเชื้อชาติ โดยจะเป็นกระจกเงาที่ส่องความเป็นมาของชนชาตินั้น ๆ อีกทั้งยังแสดงถึงความเจริญของชาติด้วย ซึ่งชาติที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมนั้นจะมีลักษณะประจําชาติแอบแฝงอยู่ อันถือเป็นเอกลักษณ์ ประจําชาติที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ซึ่งบางครั้งพบว่าวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งอาจ ไม่เป็นวัฒนธรรมของสังคมอื่น เช่น การกินเนื้อสุนัข การกินเนื้อวัว การกินหมาก เป็นต้น

 

6 วัฒนธรรมของสังคมหนึ่งแต่อาจไม่เป็นวัฒนธรรมของสังคมอื่น ได้แก่

(1) Free Sex

(2) ทําแท้งเสรี

(3) กินเนื้อสุนัข

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ

7 กรุงเทพมหานครได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเรื่องอาหาร คือ

(1) Fusion Food

(2) Clean Food

(3) Street Food

(4) Green Food

ตอบ 3 (คําบรรยาย) กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอาหารริมทาง (Street Food) ที่ดีที่สุดหรือเรียกว่าเป็น “สวรรค์แห่งอาหารริมทาง” ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปและได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีอาหารมากมายหลายชนิด เช่น ขนมจีนน้ำยา ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ข้าวผัดกะเพราหมู ข้าวผัดคะน้า ปลาดุกผัดเผ็ด ข้าวหน้าเป็ด ข้าวมันไก่ ส้มตํา ผัดไทไก่ย่าง ข้าวเหนียวมะม่วง ฯลฯ

8 วัฒนธรรมที่ตายไปแล้ว ได้แก่

(1) มัดเท้าหญิงจีน

(2) เผาแม่หม้ายฮินดู

(3) หญิงบาหลีเปลือยอก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 16, 30, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมที่ตายไปแล้ว คือ วัฒนธรรมที่มนุษย์เลิกร้างและไม่มีการสืบสานนานแล้ว ทั้งนี้วัฒนธรรมอาจพบจุดจบหรือกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตายไปแล้วได้ เช่น การมัดหรือรัดเท้าของเด็กหญิงชาวจีน การเผาแม่หม้ายทั้งเป็นเมื่อสามีตายของชาวฮินดูในอินเดีย การเปลือยอกของหญิงบาหลี การทํามัมมีรักษาศพของชาวอียิปต์โบราณ ฯลฯ

9 ข้อใดไม่ใช่การผสมผสานทางวัฒนธรรม

(1) พิซซ่าหน้าปูอัด

(2) ปาท่องโก๋ + น้ำเต้าหู

(3) กาแฟ + ขนมครก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 22, (คําบรรยาย) การผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นวิธีการที่รับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่กระทํากันตามปกติสืบต่อกันมา เช่น เพลงไทย สากล, การใส่สายข้อมือ wristband, กาแฟกับซาลาเปา, กาแฟกับปาท่องโก้, กาแฟกับขนมครก, น้ำเต้าหู้กับขนมครก, น้ำชากับขนมเปี๊ยะ, ดื่มชากับขนมเค้ก, โค้กกับแฮมเบอร์เกอร์, บะหมี่ต้มยํา สปาเกตตี้ราดซอส, สปาเกตตี้ผัดขี้เมา, พิซซ่าหน้าปูอัด, ส้มตําปูอัด, ส้มตําแครอท ฯลฯ

10 ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมหลวง

(1) พิธีแรกนาขวัญ

(2) พิธีเวียนเทียน

(3) สมรสพระราชทาน

(4) พิธีถวายพระเพลิง

ตอบ 2 หน้า 180 – 182, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมหลวง ได้แก่ พิธีแรกนาขวัญ (พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) พิธีโล้ชิงช้า การแสดงโขนหน้าพระเมรุ การขับร้องเห่เรือสุพรรณหงส์ การอภัยโทษเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พิธีสมรสพระราชทาน เป็นต้น

Advertisement