การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 วัฒนธรรม คือ

(1) สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและสังคมยอมรับว่าดีมีประโยชน์

(2) วิถีชีวิตที่ดําเนินสืบต่อกันมา

(3) เป็นมรดกของสังคมซึ่งแสดงถึงความเจริญ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 8 – 10, (คําบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึ้นและสังคมยอมรับว่าดีมีประโยชน์ หรือหมายถึง วิถีชีวิตที่ดําเนิน สืบต่อกันมา เป็นมรดกของสังคมซึ่งแสดงถึงความเจริญ หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ เช่น การนอนอาบแดด การจัดปาร์ตี้ (Party) การสวดมนต์ข้ามปี การปล่อยโคมลอย การผลิตยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่วัฒนธรรมจะ ไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือ พฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และพืช) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คนตาย ข้าวเปลือก อินทผลัม เสือดํา อูฐ วัว ควาย คลื่นยักษ์ แผ่นดินเหว หาดทราย-สายลม ภูเขา เกาะ ทะเลทราย แม่น้ำ ถ้ำ ฯลฯ

2 ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

(1) Full Moon

(2) Party

(3) Free Sex

(4) Take Drug

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

3 ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

(1) หาดทราย สายลม

(2) นอนอาบแดด

(3) คลื่นยักษ์

(4) ภูเขา เกาะ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

4 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม

(1) สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้

(2) ปรับปรุงพัฒนาได้

(3) คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

(4) เลิกร้างได้

ตอบ 3 หน้า 15 วัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะคือ ไม่อยู่นิ่ง ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เลิกร้างและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้ โดยสามารถผสมผสาน เลียนแบบ และถ่ายทอดสืบต่อหรือรับช่วงรวมทั้งมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนจากแหล่งกําเนิด

5 ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของวัฒนธรรม

(1) แสดงถึงความเจริญของชาติ

(2) ดํารงเชื้อชาติ

(3) รักษาแผ่นดิน

(4) เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ

ตอบ 3 หน้า 12, 14, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงอยู่ของเชื้อชาติ โดยจะเป็นกระจกเงาที่ส่องความเป็นมาของชนชาตินั้น ๆ อีกทั้งยังแสดงถึงความเจริญของชาติด้วย ซึ่งชาติที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมนั้นจะมีลักษณะประจําชาติแอบแฝงอยู่ อันถือเป็นเอกลักษณ์ ประจําชาติที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ซึ่งบางครั้งพบว่าวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งอาจ ไม่เป็นวัฒนธรรมของสังคมอื่น เช่น การกินเนื้อสุนัข การกินเนื้อวัว การกินหมาก เป็นต้น

 

6 วัฒนธรรมของสังคมหนึ่งแต่อาจไม่เป็นวัฒนธรรมของสังคมอื่น ได้แก่

(1) Free Sex

(2) ทําแท้งเสรี

(3) กินเนื้อสุนัข

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ

7 กรุงเทพมหานครได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเรื่องอาหาร คือ

(1) Fusion Food

(2) Clean Food

(3) Street Food

(4) Green Food

ตอบ 3 (คําบรรยาย) กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอาหารริมทาง (Street Food) ที่ดีที่สุดหรือเรียกว่าเป็น “สวรรค์แห่งอาหารริมทาง” ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปและได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีอาหารมากมายหลายชนิด เช่น ขนมจีนน้ำยา ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ข้าวผัดกะเพราหมู ข้าวผัดคะน้า ปลาดุกผัดเผ็ด ข้าวหน้าเป็ด ข้าวมันไก่ ส้มตํา ผัดไทไก่ย่าง ข้าวเหนียวมะม่วง ฯลฯ

8 วัฒนธรรมที่ตายไปแล้ว ได้แก่

(1) มัดเท้าหญิงจีน

(2) เผาแม่หม้ายฮินดู

(3) หญิงบาหลีเปลือยอก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 16, 30, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมที่ตายไปแล้ว คือ วัฒนธรรมที่มนุษย์เลิกร้างและไม่มีการสืบสานนานแล้ว ทั้งนี้วัฒนธรรมอาจพบจุดจบหรือกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตายไปแล้วได้ เช่น การมัดหรือรัดเท้าของเด็กหญิงชาวจีน การเผาแม่หม้ายทั้งเป็นเมื่อสามีตายของชาวฮินดูในอินเดีย การเปลือยอกของหญิงบาหลี การทํามัมมีรักษาศพของชาวอียิปต์โบราณ ฯลฯ

9 ข้อใดไม่ใช่การผสมผสานทางวัฒนธรรม

(1) พิซซ่าหน้าปูอัด

(2) ปาท่องโก๋ + น้ำเต้าหู

(3) กาแฟ + ขนมครก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 22, (คําบรรยาย) การผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นวิธีการที่รับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่กระทํากันตามปกติสืบต่อกันมา เช่น เพลงไทย สากล, การใส่สายข้อมือ wristband, กาแฟกับซาลาเปา, กาแฟกับปาท่องโก้, กาแฟกับขนมครก, น้ำเต้าหู้กับขนมครก, น้ำชากับขนมเปี๊ยะ, ดื่มชากับขนมเค้ก, โค้กกับแฮมเบอร์เกอร์, บะหมี่ต้มยํา สปาเกตตี้ราดซอส, สปาเกตตี้ผัดขี้เมา, พิซซ่าหน้าปูอัด, ส้มตําปูอัด, ส้มตําแครอท ฯลฯ

10 ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมหลวง

(1) พิธีแรกนาขวัญ

(2) พิธีเวียนเทียน

(3) สมรสพระราชทาน

(4) พิธีถวายพระเพลิง

ตอบ 2 หน้า 180 – 182, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมหลวง ได้แก่ พิธีแรกนาขวัญ (พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) พิธีโล้ชิงช้า การแสดงโขนหน้าพระเมรุ การขับร้องเห่เรือสุพรรณหงส์ การอภัยโทษเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พิธีสมรสพระราชทาน เป็นต้น

11 ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมพื้นบ้าน

(1) พิธีบายศรีสู่ขวัญ

(2) เพลงกล่อมเด็ก

(3) เพลงสรรเสริญพระบารมี

(4) พิธีบวชลูกแก้ว

ตอบ 3 หน้า 61 – 62, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภาค มีดังนี้

1 ภาคเหนือ เช่น พิธีบวชลูกแก้ว การแอ่วสาว การไหว้ผี การจุดโคมลอย การประดับตุง การผูกข้อมือ การฟ้อนเล็บ สะล้อ ซอ ซึ่ง กลองสะบัดชัย ประเพณี “วันมะแขน (มะแขว่น) หอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า” ของน่าน ฯลฯ

2 ภาคกลาง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงลูกทุ่ง เพลงอีแซว เพลงรําวง รํากลองยาว ลิเก ลําตัด การตีระนาด การรําถวาย การทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์ที่สนามหลวง ฯลฯ

3 ภาคอีสาน เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ การผิดผี การไหว้ผีปู่ย่า การรําผีฟ้า การไล่ผีปอบ การแห่ผีตาโขน การแห่บั้งไฟ รําซิ่ง การตีโปงลาง นิทานพื้นบ้าน “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”ปราสาทหิน ห่อหมกฮวก ฯลฯ

4 ภาคใต้ เช่น ประเพณีชิงเปรต ประเพณีเพลงบอก การสวดโอ้เอ้วิหารราย หนังตะลุง ลิเกป่าลิเกตันหยง รํามโนราห์ ฯลฯ

12 อัตลักษณ์ของไทยแสดงออกมาใน

(1) การไหว้

(2) มวยไทย

(3) รําไทย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 61 – 62, (คําบรรยาย) อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งทําให้สิ่งนั้นหรือกลุ่มนั้นเป็นที่รู้จักหรือจําได้ ซึ่งอัตลักษณ์ของไทย ได้แก่การไหว้แบบไทย มวยไทย รําไทย อาหารไทย เรือนไทย วัดไทย ฯลฯ

13 เอกลักษณ์ไทย ได้แก่

(1) ไม่เป็นไร-ให้อภัย

(2) สุภาพอ่อนน้อม

(3) ยิ้มแย้มเป็นมิตร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 63 – 64, 67 – 63, (คําบรรยาย) ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ได้แก่ เคารพสถาบัน พระมหากษัตริย์ รักพระเจ้าอยู่หัว (รักในหลวง) สุภาพอ่อนน้อม ลักษณะการไหว้ ยิ้มแย้มเป็นมิตร ยิ้มสู้-ยิ้มได้เมื่อภัยมา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก สนุกสนาน ลืมง่าย มักให้อภัยเสมอ โกรธไม่นาน ซึ่งคนไทยให้อภัยจนชอบพูดติดปากเสมอว่า “ไม่เป็นไร”

14 อาณาจักรอยุธยาได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากที่สุดในสมัย

(1) พระนารายณ์มหาราช

(2) พระนเรศวรมหาราช

(3) พระเอกาทศรถ

(4) พระเจ้าปราสาททอง

ตอบ 1 หน้า 86 – 87, (คําบรรยาย) พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากที่สุดในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมคติธรรม เนติธรรม เป็นต้น อีกทั้งยังทรงปรับปรุงกฎหมายและตรากฎระเบียบขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองและสังคมไทย

15 อาณาจักรรัตนโกสินทร์รับวัฒนธรรมจีนเข้ามามากที่สุดในสมัย…

(1) รัชกาลที่ 1

(2) รัชกาลที่ 3

(3) รัชกาลที่ 4

(4) รัชกาลที่ 5

ตอบ 2 หน้า 91, (คําบรรยาย! ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยได้รับเอาวัฒนธรรมของจีนมาดัดแปลงผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยมากที่สุด โดยเฉพาะการสร้างศิลปวัตถุ วัดวาอาราม และ คตินิยมต่าง ๆ เช่น การนําถ้วยชามสังคโลกมาประดับตกแต่งวัน การสร้างวัดที่เป็นศิลปะไทยผสมจีน การสร้างสําเภาจีนไว้ในวัด เป็นต้น

16 อาณาจักรรัตนโกสินทร์รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสมัย

(1) รัชกาลที่ 1

(2) รัชกาลที่ 3

(3) รัชกาลที่ 4

(4) รัชกาลที่ 5

ตอบ 3 หน้า 92, (คําบรรยาย) รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงปรีชาสามารถรอบรู้แตกฉานหลายด้านทั้งทางด้านภาษา ศาสนา โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และ เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าของชาวตะวันตก พระองค์ทรงมีนโยบายเปิดประเทศและรับเอา วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างจริงจัง

17 ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรม

(1) ชาวอินเดียผลิตหมวกกันน็อคติดแอร์

(2) นักเคมีผลิตยาบ้าเรืองแสงได้

(3) บริษัทเบนซ์และฟอร์ดร่วมกันผลิต Robot Taxi แท็กซีไม่มีคนขับ) (4) Mr. Elon Musk ให้วิศวกรผลิตเรือดําน้ำจิ๋วส่งมาช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง

ตอบ 2 (คําบรรยาย) นวัตกรรม (Innovation) คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆหรือการพัฒนาของเก่าที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งมีคุณค่าและมีประโยชน์ ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม เช่น ชาวอินเดียผลิตหมวกกันน็อคติดแอร์, บริษัทเบนซ์และฟอร์ด ร่วมกันผลิต Robot Taxi แท็กซี่ไม่มีคนขับ), Mr. Elon Musk ให้วิศวกรผลิตเรือดําน้ำจิ๋วส่งมาช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง เป็นต้น

18 ข้อใดไม่เป็นอารยธรรม

(1) ฟุตบอล

(2) กอล์ฟ

(3) มวยสากล

(4) เตะตะกร้อ

ตอบ 4 หน้า 14, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมกับอารยธรรมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วขยายตัวขึ้นหรือเจริญแพร่หลายไปเป็นอารยธรรม หรืออารยธรรม เป็นความเจริญงอกงามที่เกิดจากการรวมตัวของวัฒนธรรม ดังนั้นอารยธรรมจึงมีลักษณะของความเป็นสากล หรือเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายไปทั่วโลก เป็นที่ยอมรับนําไปใช้จนเป็นสากล เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย, กีฬาโอลิมปิก, กีตาร์, เปียโน, ไวโอลิน, โทรศัพท์มือถือ, เลขอารบิค, รถยนต์, เครื่องบิน, การประกวดนางงามจักรวาล, การแข่งขันฟุตบอลโลก, กอล์ฟ มวยสากล, เครื่องหมายกาชาดสีแดง, 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่, วันวาเลนไทน์ ฯลฯ

19 วัฒนธรรมเนติธรรมที่ประเทศไทยมี แต่บางประเทศไม่มี ได้แก่

(1) โทษประหารชีวิต

(2) โทษทําแท้ง

(3) พระราชทานอภัยโทษ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 106 – 109, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมทางเนติธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายกฎมณเฑียรบาล สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ จารีตประเพณี ข้อห้ามทาง ศาสนา และหมายความรวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ กระบวนการลงโทษและ กระบวนการพิจารณา ความลงโทษด้วย เช่น วัฒนธรรมเนติธรรมของไทย ได้แก่ เมาไม่ขับ ถ้าเมาแล้วขับมีโทษจําคุก ปรับ ยึดใบขับขี่ และยึดรถชั่วคราว, การห้ามขายเหล้าและบุหรี่ให้เด็ก, การพระราชทานอภัยโทษ (บางประเทศไม่มี) เป็นต้น

20 “เมาแล้วขับ” จะถูกลงโทษ… ข้อใดไม่ใช่

(1) ยึดใบขับขี่

(2) ยึดรถชั่วคราว

(3) ยึดบัตรประจําตัวประชาชน

(4) ปรับ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 19 ประกอบ

21 สมัยอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้รับพระพุทธสิหิงค์จากอาณาจักร

(1) ศรีลังกา

(2) ขอม

(3) ทวาราวดี

(4) ล้านนา

ตอบ 1 หน้า 82 83 ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคําแหง อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญสูงสุด และได้ขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ออกไปมาก มีการทําสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรทางเหนือของพญามังราย และพญางําเมือง จนถึงกับทําสัญญาเป็นพระสหายร่วมสาบาน นอกจากนี้พ่อขุนรามคําแหง ยังได้เจริญพระราชไมตรีกับศรีลังกาจนได้รับมอบพระพุทธรูปที่งดงามล้ำค่ามากองค์หนึ่งให้แก่ ประเทศไทย คือ “พระพุทธสิหิงค์”

22 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมอีสาน

(1) ห่อหมกฮวก

(2) ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

(3) ปราสาทหิน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 11 ประกอบ

23 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมภาคเหนือ

(1) งานมะแขว่น

(2) การจุดโคมลอย

(3) กลองสะบัดชัย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 11 ประกอบ

24 การตีระนาดประชันแข่งขัน (ในภาพยนตร์เรื่องโหมโรง) เป็นวัฒนธรรมภาค

(1) เหนือ

(2) อีสาน

(3) กลาง

(4) ใต้

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 11 ประกอบ

25 ข้อใดไม่จัดเป็นวัฒนธรรมคติธรรม

(1) ทําขวัญข้าว

(2) ประกวดน้องนางบ้านนา

(3) บวชก่อนเบียด

(4) บวชต้นไม้

ตอบ 2 หน้า 99 – 102, 104, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมคติธรรม เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาบรรณ อันเป็นหลักหรือแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีที่ควรยึดถือและควรปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของความเชื่อและคตินิยมทางศาสนา เช่น การชอบทําบุญทําทาน, ไถ่ชีวิตวัวควาย, ทําขวัญข้าว, บวชต้นไม้, คนไทยรักในหลวง, พุทธสุภาษิต (สัตว์โลกย่อมเป็นไป ตามกรรม คนดีผีคุ้ม), สุภาษิตคติเตือนใจเกี่ยวกับการงาน (หนักเอาเบาสู้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง), สุภาษิตคติเตือนใจในการคบมิตร (เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก), สุภาษิตคติเตือนใจในการประพฤติ (น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย บวชก่อนเบียด) และคติธรรมสอนหญิง (รักนวลสงวนตัว)

26 สัญลักษณ์ไทย ได้แก่

(1) พระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

(2) ธงไตรรงค์

(3) ตราครุฑ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) สัญลักษณ์ของประเทศไทย ได้แก่

1 ธงไตรรงค์ (ธงชาติไทย)

2 พระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ

3 ตราครุฑ

4 ศาลาไทย

5 เรือสุพรรณหงส์

6 อักษรไทย

7 ช้างไทย เป็นต้น

27 วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา คือ

(1) พิธีชิงเปรต

(2) แห่ผีตาโขน

(3) ยิงบั้งไฟ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นความเชื่อเรื่องผีสาง-เทวดา ได้แก่ การไหว้ผี การไล่ผีปอบ การรําผีฟ้า พิธีชิงเปรต การแห่ผีตาโขน การยิงบั้งไฟ เป็นต้น

28 ภูมิปัญญาไทย ได้แก่

(1) กังหันน้ำชัยพัฒนา

(2) หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

(3) ต้มยํากุ้ง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภูมิปัญญาไทย คือ การใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวความคิดทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติ ความเป็นสังคม อันมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ ตนเอง เป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และทําให้ได้รู้หรือเข้าใจความเป็นมาของชนชาติไทยในอดีตมากขึ้น โดยภูมิปัญญาไทยนั้นจะมีอยู่ในทุกวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมหลวง และเอกลักษณ์ เช่น เรือนไทย วัดไทย ผ้าไทย (การใช้พืชย้อมผ้า ผ้าขาวม้า ผ้าไหม) คําไทย (พ่อ แม่ พี่ น้อง) อาหารไทย (ต้มยํากุ้ง) ยาไทย (ยาหอมแก้ลม) ดนตรีไทย นวดแผนไทย กังหันน้ำชัยพัฒนา สินค้า OTOP (หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ฯลฯ

29 วัฒนธรรมความเชื่อของฮินดู ชั้นวรรณะแบ่งตาม

(1) ชาติกําเนิด

(2) อาชีพ

(3) การศึกษาและความสามารถ

(4) ฐานะทางสังคม

ตอบ 1 หน้า 24, (คําบรรยาย) ชาวฮินดูเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้แบ่งชั้นวรรณะของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้องยอมรับต่อฐานะแห่งชาติกําเนิดของตนที่พระพรหมกําหนดให้ โดยปฏิบัติตนดํารงชีวิตไป ตามฐานะวรรณะของตนในสังคม เช่น คนในวรรณะสูงก็จะแบ่งแยกไม่คบหาสมาคม มั่วสุมกับคนวรรณะต่ำ, การงานอาชีพก็ต้องทําจํากัดเฉพาะที่คนวรรณะต่ำควรทํา, การแต่งงานก็ต้องแต่งงานกับคนที่อยู่ในวรรณะเดียวกัน เป็นต้น

30 วรรณะจัณฑาลถูกจํากัดข้อใด

(1) อาชีพ

(2) การแต่งงาน

(3) ฐานะทางสังคม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 24 – 25, 267, คําบรรยาย) คนในวรรณะจัณฑาลในสังคมและวัฒนธรรมอินเดียมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ทุกข์ยาก ลําบาก ทํางานหนัก รายได้น้อย โดยวรรณะจัณฑาล ถูกจํากัดโดยศาสนาในหลายเรื่อง เช่น อาชีพ (มักเป็นอาชีพที่ต่ำ ลําบาก และคนทั่วไปไม่อยากจะทํากัน ได้แก่ กวาดถนน เก็บขยะ ล้างส้วม สัปเหร่อ ฯลฯ) การแต่งงาน มีฐานะทางสังคมต่ำสุด และรัฐบาลก็พยายามแยกคนพวกนี้ออกจากสิทธิเสรีภาพอันพึงมีทางกฎหมายไม่ให้ทัดเทียมกับคนวรรณะอื่น ๆ ในสังคม

31 มารดาของ คานธี สอนว่าถ้าไปถูกตัวเด็กจัณฑาลให้เอามือไปเช็ดหรือป้าย…..

(1) วัว

(2) หญ้า

(3) ต้นไม้ใหญ่

(4) คนที่นับถือศาสนาอื่น

ตอบ 4 หน้า 26, (คําบรรยาย) ท่านมหาตมะ คานธี ในวัยเด็กมักจะไปถูกต้องตัวเด็กวรรณะจัณฑาลอยู่บ่อย ๆ ขณะไปโรงเรียน มารดาของท่านจึงสอนวิธีชําระล้างมลทินแบบย่อโดยให้ท่านเอามือ ไปเช็ดหรือป้ายคนนอกศาสนา (คนที่นับถือศาสนาอื่น) เช่น พวกมุสลิม ฯลฯ ก็จะถือว่าทําให้มลทินหมดไปจากตัวแล้ว

32 วันศิวาราตรีตรงกับวันสําคัญของศาสนาพุทธ คือวัน

(1) วิสาขบูชา

(2) มาฆบูชา

(3) อาสาฬหบูชา

(4) วันเข้าพรรษา

ตอบ 2 หน้า 26, 284 วันศิวาราตรี เป็นวันที่ชาวฮินดูทําพิธีบวงสรวงบูชาและทําพลีกรรมแก่พระศิวะซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ของศาสนาพุทธ และนอกจากนี้ชาวฮินดูยังมี ความเชื่อว่า การอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาจะศักดิ์สิทธิ์และได้ผลมากที่สุดถ้าหากได้อาบ ในวันศิวารา

33 วัฒนธรรมเนติธรรมของฮินดู ลูกสาวได้มรดกน้อยหรือไม่ได้เลย เพราะ (1) พ่อแม่ต้องจ่ายสินสอดให้ลูกสาวแต่งงาน

(2) ลูกสาวไม่ได้สืบสกุล

(3) ลูกสาวแต่งงานไปแล้วจึงเป็นคนตระกูลสามี

(4) ลูกสาวแต่งงานแล้วไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่

ตอบ 1 หน้า 29, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอินเดียในเรื่องการให้มรดกของตระกูลแก่ลูกสาวนั้น พบว่าลูกสาวจะไม่ได้มรดกจากพ่อแม่ หรือได้น้อยเพียง 1 ใน 4 ของลูกชาย ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ต้อง เก็บสมบัติส่วนหนึ่งเพื่อไว้จ่ายค่าสินสอดและค่าจัดงานแต่งงานให้ลูกสาว ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าไม่มีถือเป็นเรื่องเสียหายและน่าอายมากในสังคมอินเดีย

34 วัฒนธรรมฮินดูการทําศพด้วยวิธีถ่วงน้ำใช้กับข้อใด

(1) ศพคนชรา

(2) ศพหญิงหม้าย

(3) ศพหญิงท้อง

(4) ศพเด็ก

ตอบ 4 หน้า 31 วัฒนธรรมการทําศพเด็กของชาวฮินดูนั้น พ่อแม่จะไม่นิยมเผา แต่จะนําผ้าขาวมาพันหรือห่อศพแล้วใส่เรือไปทิ้งกลางแม่น้ำ โดยใช้หินถ่วงศพให้จมลงสู่ก้นแม่น้ำคงคา ซึ่งวิธีนี้ นอกจากจะใช้กับศพที่เป็นเด็กอายุน้อยแล้วยังใช้กับศพที่ยากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้อถ่านหรือฟื้นที่มีราคาแพงมาเผาศพได้

35 ประเทศใดที่ประธานาธิบดีจีน “สี จิ้นผิง” ยังไม่ได้ไป

(1) อังกฤษ

(2) อเมริกา

(3) เกาหลีเหนือ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ประเทศที่ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เดินทางไปเยือนมาแล้ว ได้แก่ อังกฤษสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ รัสเซีย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น

36 ประเทศจีนปกครองแบบ…

(1) 1 ประเทศ 2 ระบบ

(2) 1 ประเทศ 3 ระบบ

(3) ระบบเดียวทั้งหมด

(4) ปิดประเทศ

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ประเทศจีนปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ (One Country, Two Systems)ซึ่งเป็นแนวคิดที่ริเริ่มโดย เติ้ง เสี่ยวผิง เพื่อการรวมประเทศจีนระหว่างต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 โดยเขาเสนอว่าจะมีเพียงจีนเดียว แต่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน สามารถมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบทุนนิยมได้

37 ก่อนจะเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศจีนถูกปกครองโดยชนชาติ

(1) มองโกล

(2) แมนจู

(3) ทิเบต

(4) เติร์ก

ตอบ 2 หน้า 37, (คําบรรยาย) ก่อนที่ประเทศจีนจะเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศจีนเคยถูกปกครองโดยชนชาติแมนจู โดยแมนจูที่เรืองอํานาจได้รวบรวมอาณาจักรจีนเป็นอาณาจักรเดียวในพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้ และถือเป็นชนชาติที่เคยปกครองอาณาจักรจีนยาวนานที่สุด

38 ประเทศญี่ปุ่นได้รับยกย่องว่าเป็นดินแดน 3 ศาสนา แต่ศาสนาใดไม่ใช่ (1) เต๋า

(2) ขงจื้อ

(3) ชินโต

(4) พุทธ

ตอบ 1 หน้า 233 ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแหง 3 คําสอน หรือ 3 ลัทธิศาสนา คือ ขงจื้อ พุทธ และชินโต โดยญี่ปุ่นได้รับศาสนาขงจื้อมาจากจีน และรับพุทธศาสนามาจากอินเดียโดยผ่านมาทางจีน ส่วนศาสนาชินโตนั้นเป็นศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น

39 ประเทศญี่ปุ่นมีภัยธรรมชาติบ่อยจนต้องสอนวิธีหลบภัยตั้งแต่เรียนอนุบาล

(1) พายุไต้ฝุ่น

(2) น้ำท่วม

(3) แผ่นดินไหว

(4) ภูเขาไฟระเบิด

ตอบ 3 หน้า 48, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นจะสอดคล้องและปรับตัวไปตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศบ่อย ๆ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม ลมพายุ ไต้ฝุ่น ฯลฯ โดยเฉพาะแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากจนต้องมีการฝึกสอนวิธีการหลบภัย หรือหนีภัยแผ่นดินไหวแก่เด็กญี่ปุ่นตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น

40 ปัจจุบันวัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมกิน…มาก

(1) ผักชีไทย

(2) ผักชีลาว

(3) ผักชีฝรั่ง

(4) ผักชีล้อม

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ปัจจุบันวัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมกิน “ผักชีไทย” มาก จนถึงขั้นมีการจัดงานเทศกาลผักชีขึ้นที่โตเกียว ซึ่งกระแสความนิยมดังกล่าวนี้ทําให้ร้านอาหารบางร้านต้องมีเมนูผักชีดัดแปลงขึ้นมามากมาย เช่น ไอศกรีมผักชี บิงซูผักชี เค้กผักชี เกี้ยวซ่าผักชี เต้าหูผักชี ผักชีชุบแป้งทอด ฯลฯ

41 ข้อใดเกี่ยวข้องกับลัทธิบูชิโด

(1) ฮาราคีรี

(2) ซามูไร

(3) มิกาเซ่

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 51, (คําบรรยาย) อิทธิพลของลัทธิบูชิโดที่มีต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่

1 วิถีทางแห่งนักรบซามูไร คือ “ยอมตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติ”

2 พิธีกรรมฆ่าตัวตายที่เรียกว่า “ฮาราคีรี”

3 การสละชีวิตตนเองของนักบินโดยการขับเครื่องบินพุ่งชนฝ่ายตรงข้ามให้ระเบิดไปพร้อมกันที่เรียกว่า “กามิกาเซ่” เป็นต้น

42 มีความเชื่อในศาสนาชินโตว่า เทพเจ้าของชินโตเป็น

(1) พระโพธิสัตว์

(2) พระอรหันต์

(3) เซียน

(4) มัจจุราช

ตอบ 1 หน้า 52 วัฒนธรรมอินเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยทางอ้อม โดยผ่านทางพุทธศาสนามหายานที่จีนและเกาหลีเผยแผ่มาสู่ชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุที่พุทธศาสนามีลักษณะไม่บังคับ และยังปรับตัวให้เข้ากับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น พระในพุทธศาสนาก็ไปร่วมพิธีทางลัทธิชินโต จนต่อมาชาวญี่ปุ่นจํานวนมากนับถือว่าพระโพธิสัตว์เป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต

43 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นรับประทาน

(1) เนื้อดิบ

(2) ปลาดิบ

(3) ไข่ดิบ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 55, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรู้จักทั่วโลก ได้แก่ ซูชิ ซาชิมิ เนื้อดิบ ปลาดิบ ไข่ดิบ ข้าวปั้น (Onigiri) ชาเขียว เป็นต้น

44 สุภาษิตญี่ปุ่น “ใช้กุ้งตก…”

(1) ปลาไหล

(2) ปลาคาร์พ

(3) ปลากะพง

(4) แซลมอน

ตอบ 3 หน้า 55 – 56 ชาวญี่ปุ่นนิยมกินปลาซีบรีม ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายปลากะพงแดงมากโดยปลานี้จะมีสีสดใส มีรสเป็นเลิศ ชาวญี่ปุ่นจึงยกให้เป็นราชาแห่งปลา และมีความเชื่อว่าเป็น ปลามงคลล้ำค่า ขาดไม่ได้ในงานมงคลต่าง ๆ เป็นปลาที่นิยมกินกันมากที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณ จนมีคติธรรมหรือคําพังเพยเปรียบเทียบเกี่ยวกับปลาชนิดนี้ว่า “ถึงเน่าก็เน่าอย่างปลากะพง”คือ ถึงอดโซก็โซอย่างเสือ และ “ใช้กุ้งตกปลากะพง” คือ ยอมเสียกําเพื่อเอากอบ

45 ตามวัฒนธรรมความเชื่อของลัทธิชินโต บรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นสืบเชื้อสายจาก

(1) ดวงอาทิตย์

(2) ดวงจันทร์

(3) ดวงดาว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 235 236, (คําบรรยาย) ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่า บรรพบุรุษของพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นเพศหญิง เรียกว่า สุริยเทพ และสมเด็จพระจักรพรรดิยิมมูหรือยิมมูเทนโน ปฐมจักรพรรดิองค์แราหรือ “มิกาโด” ของญี่ปุ่นนั้นก็สืบเชื้อสายมาจากสุริยเทพด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงทําให้บรรดาจักรพรรดิของญี่ปุ่นล้วนอยู่ในสายราชวงศ์เดียวกันที่สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์เลย

46 “โทริ” ประตูเข้าศาลเจ้าชินโต คือประตู

(1) สวรรค์

(2) เทพ

(3) วิญญาณ

(4) แห่งความสําเร็จ

ตอบ 3 หน้า 240 241, (คําบรรยาย) ตามศาสนสถานของศาสนาชินโตนั้น ก่อนจะถึงบริเวณของศาลเจ้าญี่ปุ่นที่ทางเข้าจะมีการสร้างประตูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ เรียกว่า “โทริ” (TORI) อันถือว่าเป็น ประตูวิญญาณ โดยประตูนี้สร้างขึ้นเป็นรูปประตูประกอบจากเสาไม้ 2 ข้าง และมีไม้ 2 อัน วางขวางอยู่ข้างบน และมักจะทาสีแดง

47 ความเชื่อของศาสนาชินโต “บาปทุกอย่างให้อภัยได้ยกเว้น…”

(1) ขี้ขโมย

(2) ขี้โกง

(3) ขี้เหนียว

(4) ขี้เกียจ

ตอบ 1 หน้า 239 240 ตามหลักจริยธรรมของศาสนาชินโตนั้น ชาวญี่ปุ่นยกย่องความกล้าหาญในทุกรูปแบบ แต่ติเตียนว่าความขลาดเป็นบาป ดังคํากล่าวที่ว่า “บาปทุกอย่างทั้งใหญ่และเล็ก อาจจะได้รับอภัยด้วยการสํานึกผิด ยกเว้นความขลาดและการลักขโมย” อีกทั้งยังเคร่งครัด ในเรื่องความสะอาด โดยสอนว่าการเป็นคนไม่สะอาดนั้นเป็นบาป เพราะความไม่สะอาดเป็นความผิดต่อเทพเจ้า

48 ศาสนาชินโตถือว่า……เป็นบาป

(1) ไม่ขยัน

(2ไม่สะอาด

(3) ไม่ตรงเวลา

(4) ไม่มีระเบียบ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 47 ประกอบ

49 ข้อใดตรงกับความหมาย “หยิน-หยาง”

(1) หญิง-ชาย

(2) ตะวัน-จันทรา

(3) ฟ้า-ดิน

(4) แข็ง-อ่อน

ตอบ 1 หน้า 241, (คําบรรยาย) ในสมัยโบราณชาวจีนมีความเชื่ออันเป็นความภาคภูมิของประเทศคือเชื่อว่า ประเทศจีนอยู่ใจกลางของโลก จึงทําให้เกิดความเชื่อว่าโลกมีวิญญาณสถิตอยู่ มีเพศเป็นหญิง เรียกว่า “หยิน” ซึ่งเป็นวิญญาณแห่งดิน ความมืด กลางคืน ดวงจันทร์ ฯลฯ และเนื่องจากการที่มนุษย์อาศัยอยู่บนโลก ชาวจีนจึงยกย่อง “หยิน” ว่ามีอํานาจเหนือกว่า “หยาง” ซึ่งเป็นเพศชายอันเป็นวิญญาณแห่งฟ้า ความสว่าง กลางวัน ดวงอาทิตย์ ฯลฯ ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่า “หยิน-หยาง” หมายถึง หญิง-ชาย, ดิน-ฟ้า, อ่อน-แข็ง, ดวงจันทร์-ดวงอาทิตย์(จันทรา-ตะวัน), ความมืด-ความสว่าง, กลางคืน-กลางวัน, ดํา-ขาว ฯลฯ

50 ขงจื้อลาออกจากราชการ แล้วมาเป็น……

(1) พ่อค้า

(2) ครู

(3) แพทย์

(4) นักบวช

ตอบ 2 หน้า 242 243 ขงจื้อ (King Tzu) เกิดเมื่อ 551 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อมีอายุได้ 20 ปี ขงจื้อสอบจอหงวนได้เข้ารับราชการที่รัฐสู้ ต่อมาได้ลาออกจากราชการ และหาเลี้ยงชีพโดยการเป็นครูอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่คนทั่วไปที่มาฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนในสํานักของเขาซึ่งคําสั่งสอนของขงจื้อนั้นเป็นที่นับถือและยึดเป็นแนวทางของชาวจีนทั่วไปในสมัยนั้นด้วย

51 “จงเคารพบูชาผีและเทพเจ้า แต่ให้อยู่ห่าง ๆ” หมายถึง

(1) อย่าสร้างบ้านใกล้ศาลเจ้าหรือสุสาน

(2) ให้ศรัทธานับถือผีและเทพเจ้าได้อย่างมงาย

(3) เมื่อเซ่นไหว้บูชาให้ยืนอยู่ห่างรูปเคารพของเทพเจ้า

(4) ไม่ควรนํารูปเคารพผีและเทพเจ้ามาไว้ในบ้าน

ตอบ 2 หน้า 248, (คําบรรยาย) ขงจื้อทําพิธีบวงสรวงเทพเจ้าตามจารีตประเพณีของชาวจีนในสมัยโบราณ และสอนให้ชาวจีนทําตามประเพณีโบราณนี้ แต่สอนว่า “จงเคารพบูชาผีและเทพเจ้า แต่ควรอยู่ให้ห่าง ๆ” ซึ่งหมายถึง ให้ศรัทธานับถือผีและเทพเจ้าได้ แต่อย่างมงาย

52 เล่าจื๊อรับราชการเป็น

(1) ผู้พิพากษา

(2) นายอําเภอ

(3) อารักษ์เขียนตําราประวัติศาสตร์

(4) บรรณารักษ์

ตอบ 4 หน้า 251 252 เล่าจื้อ (Lao-Tze) เกิดในปีก่อนคริสต์ศักราช 604 ในตอนแรกเล่าจื้อสอบจอหงวนได้รับราชการแล้วเป็นบรรณารักษ์ของหอสมุดในราชสํานักของราชวงศ์จิว ต่อมา เมื่ออายุครบ 90 ปี เกิดความเบื่อหน่ายในสังคม การเมืองการปกครองที่ไม่ยุติธรรม จึงลาออกจากราชการ ปลีกตัวออกจากสังคมเดินทางท่องเที่ยวไป และได้เขียนบันทึกคําสั่งสอนหลักจริยธรรมเป็นโคลงสั้น ๆ 81 โคลง เรียกว่า “เต๋าเต็กกิง” (TAO TEH KING)

53 นักบวชเต๋าชํานาญหลายเรื่อง ข้อใดไม่ใช่

(1) ทํายาอายุวัฒนะ

(2) นําวิญญาณคนตายเข้าร่างให้ฟื้น

(3) มีเวทมนตร์ปราบผีปีศาจ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 257 258, คําบรรยาย) ศาสนาเต๋าในระยะหลัง ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์มากขึ้น ทําให้นักบวชในศาสนาเต๋ากลายเป็นผู้มีความชํานาญพิเศษในการประกอบพิธีกรรม เกี่ยวกับไสยศาสตร์ สามารถทํานายดวงชะตาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ มีญาณติดต่อเทพเจ้า และดวงวิญญาณของผู้ตายได้ มีพลังจิตสะกดวิญญาณและมีเวทมนตร์ปราบผีปีศาจได้ ทําคุณไสยทําหลุมศพ ทํากงเต็ก และมีความสามารถในการทํายาอายุวัฒนะ

54 ผู้ปฏิบัติโยคะสัมพันธ์กับข้อใด

(1) โอม

(2) พระศิวะ

(3) พระอิศวร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 265 การปฏิบัติตามหลักปรัชญาโยคะ คือ การเพ่งจิตเพื่อไม่ให้จิตมีอารมณ์หวั่นไหวฝึกจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกาย โดยการเพ่งจิตให้แน่วแน่อยู่กับพระอิศวร (พระศิวะ) ทําให้ จิตสะอาดบริสุทธิ์ ควบคุมจิตได้ไม่ให้มีความหวั่นไหวสั่นคลอนแม้จะต้องพบกับอารมณ์แปรปรวน ทั้งนี้เพราะตั้งจิตมั่นอยู่กับพระอิศวรผู้ทรงพระนามว่าปรณพหรือโอม ดังนั้นเมื่อภาวนาว่า “โอม”ก็จะสามารถป้องกันอุปสรรคในการปฏิบัติโยคะได้

55 ศาสนาฮินดูสอนว่าพราหมณ์เกิดจาก….ของพระพรหม

(1) ศีรษะ

(2) อก

(3) แขน

(4) ขา-เท้า

ตอบ 1 หน้า 266 267 ระบบชนชั้นวรรณะของศาสนาฮินดู แบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ

1 วรรณะพราหมณ์ เป็นวรรณะสูงที่เกิดจากปากหรือศีรษะของพระพรหม

2 วรรณะกษัตริย์ เป็นวรรณะสูงที่เกิดจากอกและแขนของพระพรหม

3 วรรณะแพศย์ เป็นวรรณะกลางที่เกิดจากตะโพกและขาของพระพรหม

4 วรรณะศูทร เป็นวรรณะต่ำที่เกิดจากเท้าของพระพรหม

56 หญิงชาวฮินดูนิยมขอพรพระลักษมี เพราะเชื่อว่าจะประทานคุณวิเศษให้ ข้อใดไม่ใช่คุณวิเศษนั้น

(1) ให้ร่ำรวย เจริญ

(2) ให้อุดมสมบูรณ์

(3) ผ่านพ้นภัยอันตราย

(4) ให้สามีรักมั่นคง

ตอบ 3 หน้า 275, 281, (คําบรรยาย) พระลักษมี พระมเหสีของพระวิษณุหรือพระนารายณ์) ทรงเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ความงาม ร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรือง โดยหญิงชาวฮินดูเชื่อ และนับถือพระนางมากว่าเป็นเทพแห่งความสุขในชีวิตสมรส ดังนั้นหญิงที่แต่งงานแล้วถ้าอยากให้สามีรักมั่นคงก็จะทําพิธีบูชาพระนางลักษมีในเทศกาลสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ อยู่เสมอ

57 นารายณ์ 10 ปาง พระนารายณ์อวตารเป็น ครึ่งคน-ครึ่ง….

(1) เสือ

(2) สิงโต

(3) อสูร

(4) เทพ

ตอบ 2 หน้า 278 – 280, (คําบรรยาย) ชาวฮินดูผู้นับถือนิกายไวษณวะ มีความเชื่อว่า พระนารายณ์(พระวิษณุ) ลงมาจุติยังโลก เพื่อปราบอธรรมและช่วยเหลือมนุษย์ 10 ครั้ง เรียกว่า พระนารายณ์อวตาร 10 ปาง ได้แก่

1 ปางมัตสยา (ปลา)

2 ปางกูรมะ (เต่า)

3 ปางวราหะ (หมูป่า)

4 ปางนรสิงห์ (ครึ่งคนครึ่งสิงโต)

5 ปางวามนะ (คนค่อม)

6 ปางภาราสูราม (พราหมณ์)

7 ปางทศราชาราม (พระราม)

8 ปางกฤษณะ (พระกฤษณะ)

9 ปางพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า/เจ้าชายสิทธัตถะ)

10 ปางกัลกี (พระกัลกี/พระศรีอริยเมตไตรย)

58 ข้อใดไม่ใช่พลังศักติ

(1) พระพรหม

(2) พระศิวะ

(3) พระนารายณ์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 281 พลังศักติ หมายถึง พลังแห่งนิกายที่นับถือเทพี หรือเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิง ซึ่งเทพีในนิกายศักติมีลักษณะ 2 แบบ คือ

1 เป็นเทพมารดา ให้ความรัก เมตตา อบอุ่น ให้ความอุดมสมบูรณ์ และความสงบสุขต่าง ๆ เช่น พระแม่สุรัสวดี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ฯลฯ

2 เป็นเทพแห่งการลงโทษผู้ที่ทําชั่วด้วยความดุร้าย ได้แก่ พระแม่ทุรคา และพระแม่กาลี

59 ฆ่าพราหมณ์บาปเท่ากับฆ่า……….

(1) ช้าง

(2) ม้า

(3) วัว

(4) ควาย

ตอบ 3 หน้า 288 ชาวฮินดูมีความเชื่อว่าวัวและพราหมณ์ถูกสร้างขึ้นโดยพระพรหมในวันเดียวกันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน ดังนั้นการฆ่าวัวจึงบาปเท่า ๆ กับการฆ่าพราหมณ์ และการรับประทาน เนื้อวัวนั้นชาวฮินดูถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายยิ่งกว่าการรับประทานเนื้อมนุษย์ วัวจึงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวฮินดู และทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากวัวล้วนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

60 พญามัจจุราช มีพาหนะคือ

(1) ช้าง

(2) ม้า

(3) วัว

(4) ควาย

ตอบ 4 หน้า 288 289, (คําบรรยาย) สัตว์ที่เป็นพาหนะของเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ได้แก่ วัว (โค) เป็นพาหนะของพระศิวะ, พญาครุฑและพญานาคเป็นพาหนะของพระวิษณุ (พระนารายณ์), หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม, นกยูงเป็นพาหนะของพระสุรัสวดี, หนูเป็นพาหนะของพระพิฆเนศ สิงโตเป็นพาหนะของพระแม่ทุรคาและพระแม่กาลี, ควาย (กระบือ) เป็นพาหนะของพญายม (พญามัจจุราช) และช้างเอราวัณ (ช้าง 3 เศียร) เป็นพาหนะของพระอินทร์ ซึ่งสัตว์ต่าง ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู

61 ศาสนาเชนถือว่าการตายที่บริสุทธิ์คือ

(1) อดอาหารตาย

(2) แขวนคอตาย

(3) กินยาพิษตาย

(4) เผาตัวตาย

ตอบ 1 หน้า 338, (คําบรรยาย) ศาสนาเชนเชื่อว่าความตายโดยการทรมานร่างกายจนตายด้วยการอดอาหารเป็นความตายที่บริสุทธิ์ และถือเป็นการบําเพ็ญเพียรเพื่อตัดกิเลสและสะสมบุญ

62 ศาสนาเชนให้ผู้นับถือต้อง

(1) บําเพ็ญประโยชน์ให้สังคมปีละครั้ง

(2) ทําทานทุกวัน

(3) สวดมนต์ทุกวัน

(4) อาบน้ำล้างบาปปีละครั้ง

ตอบ 2 หน้า 338, (คําบรรยาย) ความเชื่อขั้นพื้นฐานประการหนึ่งของศาสนาเชน คือ การให้ทานซึ่งต้องการให้ผู้นับถือศาสนาเชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ อย่างน้อยที่สุดต้องให้ทานทุกวันเนื่องจากพวกเขาพิจารณาเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะมีส่วนช่วยเหลือและดูแลผู้อื่น

63 ศาสนาเชนผู้ใดกินมังสวิรัติ

(1) ศาสดา

(2) นักบวช

(3) ผู้นับถือ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 337 จากการที่ผู้นับถือศาสนาเชน (รวมทั้งศาสดาและนักบวช) ต้องรักษาศีลข้อแรก(ไม่ฆ่าและไม่ทําร้ายสิ่งมีชีวิตใด ๆ ด้วยคําพูด ความคิด หรือการกระทํา แม้ในการป้องกันตนเอง) และมีความเชื่อในอหิงสาอย่างแนบแน่นอยู่ในจิตใจนั้น จึงทําให้ชาวเชนสมถะพอเพียงและกลายเป็นนักมังสวิรัติ ไม่กินเนื้อสัตว์และไม่ดื่มนมจากสัตว์ตลอดชีวิต แม้ในเวลาที่เป็นปัญหาแห่งสุขภาพเพื่อมีชีวิตอยู่รอดก็ตาม

64 ศาสนาเชนผู้ใดไม่นุ่งลมห่มฟ้า

(1) ศาสดา

(2) นักบวช

(3) ผู้นับถือ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 340, (คําบรรยาย) ศาสนาเชน มีนิกายที่สําคัญอยู่ 2 นิกายใหญ่ ๆ คือ นิกายเศวตัมพร (นิกายนุ่งขาวห่มขาว) และนิกายทิคัมพร (นิกายนุ่งลม-ห่มฟ้าหรือนักบวชแบบชีเปลือย)โดยมีรูปเคารพในศาสนาเชนเป็นรูปองค์ศาสดามหาวีระเปลือยกาย เป็นสัญลักษณ์

65 ศาสนาซิกข์ได้รับยกย่องว่าเป็นศาสนาของ….

(1) ผู้กล้าหาญ

(2) ผู้เสียสละ

(3) นักรบ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 340 341 ศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดีย เป็นศาสนาที่เกิดจากการถูกบีบบังคับทางการเมืองและถูกคนในศาสนาอื่นบังคับขู่เข็ญ อีกทั้งยังเป็นศาสนาที่ผู้นับถือชายเกือบทุกคนเป็นนักรบในสมัยที่ตั้งศาสนาตอนแรก ๆ จึงกลายเป็น ศาสนาของผู้กล้าหาญ ผู้เสียสละ และเป็นศาสนาของทหารหรือนักรบ โดยทหารซิกข์นับเป็นทหารชั้นหนึ่งของอินเดียจนกระทั่งได้รับสมญาว่า “แขนคือดาบ”

66 ผู้นับถือศาสนาซิกข์คนแรกคือ…ของศาสดาซิกข์

(1) มารดา

(2) พี่สาว

(3) น้องสาว

(4) ภรรยา

ตอบ 2 หน้า 342 คุรุนานัก ผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ (ศาสดาองค์ที่ 1 ของศาสนาซิกข์) มีพี่สาวคนหนึ่งชื่อนานกี (แปลว่า หลานตา) ซึ่งรักท่านคุรุนานักมากจึงได้เอาชื่อของตนไปตั้งชื่อให้แก่น้องชายว่า “นานัก” และคงเป็นเพราะว่ารักน้องชายมากนี้เอง ต่อมานางนานกีจึงได้สมัครเป็นชาวซิกข์คนแรกด้วย

67 ศูนย์กลางของศาสนาซิกข์อยู่ที่แคว้น……ประเทศอินเดีย

(1) แคชเมียร์

(2) มคธ

(3) ปัญจาบ

(4) โอริสา

ตอบ 3 หน้า 341 ในปัจจุบันผู้นับถือศาสนาซิกข์มีอยู่กระจัดกระจายทั่วโลก ในประเทศอินเดียมีผู้นับถือศาสนาซิกข์มากในตอนเหนือของประเทศ คือ แคว้นปัญจาบและรัฐหรายนาและจัมมู-แคชเมียร์ โดยเฉพาะกรุงเดลฮี นับว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาซิกข์

68 “สตรีเป็นเหตุแห่งบาป” เป็นคํากล่าวของ

(1) คุรุนานัก

(2) มหาวีระ

(3) โมเสส

(4) พระเยซู

ตอบ 2 หน้า 335, 338 คําสอนของมหาวีระศาสดาของศาสนาเชน ได้แก่

1 ทรงสอนเน้นเรื่องการเอาชนะ อันหมายถึงการเอาชนะใจตนเอง โดยกล่าวว่า “มันเป็นการยากที่จะเอาชนะใจตนเอง แต่เมื่อใดเอาชนะตัวเองได้แล้ว ทุกอย่างก็ถูกเอาชนะด้วย”

2 ทรงสอนให้ใช้ชีวิตอย่างคนป่วย โดยกล่าวว่า “คนมีคุณธรรมย่อมถือความสบายเท่ากับความเจ็บป่วย”

3 ทรงปฏิเสธการปฏิบัติธรรมของสตรี โดยกล่าวว่า “สตรีเพศเป็นเหตุแห่งบาป” เป็นต้น

69 “คนมีคุณธรรมย่อมถือความสบายเท่ากับความเจ็บป่วย” เป็นคําสอนของ

(1) คุรุนานัก

(2) มหาวีระ

(3) โมเสส

(4) พระเยซู

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 68 ประกอบ

70 “เมื่อใดเอาชนะตัวเองได้แล้ว ทุกอย่างก็ถูกเอาชนะด้วย” เป็นคําสอนของ

(1) คุรุนานัก

(2) มหาวีระ

(3) โมเสส

(4) พระเยซู

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 68 ประกอบ

71 ศาสดาเชนต่างจากศาสดาพุทธในข้อใด

(1) ชาติกําเนิด วรรณะของศาสดา

(2) ละทิ้งสมบัติและครอบครัว

(3) แนวทางปฏิบัติเพื่อตัดกิเลส

(4) ตัดกิเลสเพื่อหลุดพ้น

ตอบ 3 หน้า 329, (คําบรรยาย) ศาสนาเชนเกิดในประเทศอินเดียร่วมยุคสมัยเดียวกับพุทธศาสนาและทั้งสองศาสนาก็มีความคล้ายกันหลายประการ เช่น เป็นศาสนาแห่งเหตุผล สั่งสอนไม่ให้ คนหลงงมงาย ชีวประวัติของศาสดา (เช่น มีชายาชื่อยโสธราเหมือนกัน มีชาติกําเนิด (วรรณะ) กษัตริย์เหมือนกัน ละทิ้งสมบัติและครอบครัวเพื่อออกบวชเหมือนกัน) รวมทั้งหลักธรรมคําสอน ก็คล้ายคลึงกันมาก แต่ที่ต่างกัน คือ แนวทางปฏิบัติเพื่อตัดกิเลส โดยศาสดามหาวีระจะเน้นหนัก เคร่งครัดตัดกิเลสอย่างสุดโต่งแบบอัตตกิลมถานุโยคทั้งนักบวชและศาสนิกชน ส่วนพระพุทธเจ้าถือทางสายกลางทั้งพระสงฆ์และศาสนิกชน

72 พระเยซูนับถือศาสนา ……

(1) ยูดาห์

(2) คริสต์

(3) โซโรอัสเตอร์

(4) ไม่นับถือศาสนาใด

ตอบ 1 หน้า 372 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่สืบเนื่องมาจากศาสนายูดาห์ โดยศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์ คือ พระเยซู ก็เป็นชาวอิสราเอลและนับถือศาสนายูดาห์มาก่อน

73 พระเยซูถูกตรึงกางเขน เพราะประกาศว่าพระองค์เป็น

(1) King of the Kings

(2) Messiah

(3) Son of God

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 372, 375 – 379, 385 พระเยซูทรงประกาศว่า พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า (Son of God) เป็นผู้มาไถ่บาปช่วยเหลือชาวยิวและมวลมนุษย์หรือพระคริสต์ (Christ) หรือพระเมสสีอาห์ (Messiah หรือพระผู้ช่วยให้รอด และพระองค์คือกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวงในโลก (King of the kings) ซึ่งคําประกาศดังกล่าวไม่ตรงกับที่ชาวยิวหวังไว้ เพราะพระองค์เป็นคนธรรมดาสามัญไม่ใช่กษัตริย์ จริง ๆ ไม่มีกองทัพอันเกรียงไกรแล้วจะปลดปล่อยช่วยเหลือชาวยิวได้อย่างไร ทําให้ชาวยิว บางส่วนไม่เชื่อและไม่พอใจในพระองค์ จึงได้วางแผนใส่ร้ายและยุยงให้ผู้สําเร็จราชการโรมัน จับพระองค์มาลงโทษด้วยการตรึงกางเขน

74 พระเยซูประกาศว่าพระองค์มาเพื่อ (ช่วย) ………..

(1) คนดีมีคุณธรรม

(2) คนป่วย

(3) คนบาป

(4) คนที่ศรัทธาพระเจ้า

ตอบ 3 หน้า 376 พระเยซูเสด็จไปในท่ามกลางคนจนและคนต่ำต้อย โดยรักษาคนเจ็บป่วย ปลอบโยนผู้โศกเศร้า และนําความหวังมาสู่จิตใจของคนผู้สํานึกผิด และเมื่อพระเยซูถูกต่อว่าที่มาคลุกคลี กับคนบาป พระเยซูกล่าวว่า “บุคคลผู้สบายดีก็ไม่ต้องการหมอ แต่หมอจําเป็นสําหรับผู้เจ็บป่วยข้าพเจ้ามาไม่ใช่เพื่อคนบุญ แต่มาเพื่อคนบาป เพื่อจะได้สํานึกผิด”

75 คนแรกที่ประกาศให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือศาสดา

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(3) เยซู

(4) นบีมูฮัมหมัด

ตอบ 1 หน้า 361, 368 369, (คําบรรยาย) อับราฮัม ศาสดาของศาสนายูดาห์เป็นคนแรกที่ประกาศให้นับถือพระเจ้าองค์เดียว และได้ให้คํามั่นสัญญากับพระเจ้าว่า ลูกชายชาวอิสราเอล (ชาวยิว หรือชาวฮิบรู) ทุกคนต้องทําการขริบปลายอวัยวะเพศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันว่าชนชาติ อิสราเอลเป็นชนชาติแรกที่พระเจ้าทรงเลือก (The Chosen People) และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญากับพระเจ้า

76 คนแรกที่ประกาศให้ชายผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวต้องขริบปลายอวัยวะเพศ

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(4) นบีมูฮัมหมัด

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 75 ประกอบ

77 ชนชาติแรกที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ

(1) ชาวกรีก

(2) ชาวอิสราเอล

(3) ชาวอาหรับ

(4) ชาวอียิปต์โบราณ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 75 ประกอบ

78 มนุษย์สามารถติดต่อกับพระเจ้า (องค์เดียว) ได้โดยทาง

(1) บูชายัญ

(2) อ่านคัมภีร์

(3) สวดมนต์

(4) ถือศีลอดอาหาร

ตอบ 3 หน้า 360, (คําบรรยาย) ศาสนายูดาห์ เชื่อว่าพระเจ้าทรงติดต่อกับมนุษย์โดยทรงแสดงอภินิหารให้เห็น ส่วนมนุษย์จะติดต่อกับพระเจ้า (องค์เดียว) ได้ด้วยการสวดมนต์และการบําเพ็ญภาวนา โดยพระเจ้าทรงประทานโองการโดยผ่านทางศาสดา ได้แก่ อับราฮัม โมเสส และพระเมสสิอาห์ (Messiah หรือผู้ช่วยให้รอด) ซึ่งพระเจ้าจะส่งมาโปรดช่วยเหลือชาวอิสราเอลเมื่อมีความทุกข์อย่างหนัก โดยเดินทางมาในรูปร่างของมนุษย์

79 พระเจ้าประทานให้ชาวอิสราเอลคือ “ให้…ที่สุด”

(1) กล้าหาญ

(2) ฉลาด

(3) ร่ำรวย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 361 พระเจ้าประทานพรให้แก่อับราฮัมและลูกหลานชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่าชาวอิสราเอลทั้งหลายจะอยู่ทั่วไปในโลกดุจดวงดาวบนท้องฟ้า ลูกหลานอิสราเอลจะมีมากมาย ดุจเม็ดทรายในทะเลทราย ชาวอิสราเอลจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุด และที่สําคัญจะประทาน “ดินแดนแห่งสัญญา” (The Promised Land) ให้ชาวอิสราเอลได้อยู่อาศัยสร้างบ้านเมืองที่ถาวรและอุดมสมบูรณ์

80 ผู้ที่นับถือศาสนายูดาห์ (ยิว) ที่เคร่งจะไม่กินเนื้อสัตว์ข้อใด

(1) วัว

(2) แพะ

(3) แกะ

(4) หมู

ตอบ 4 หน้า 370, (คําบรรยาย) ศาสนายูดาห์ (ยิว) มีข้อห้ามในเรื่องการรับประทานอาหาร คืออาหารที่รับประทานได้ประเภทเนื้อสัตว์ต้องเป็นสัตว์ประเภทเคี้ยวอาหาร เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว แพะ แกะ) ถ้าเป็นปลาต้องเป็นปลาที่มีครีบและหาง ถ้าเป็นสัตว์ปีกต้องฆ่าตามวิธีที่กําหนดไว้และเนื้อสัตว์ที่ฆ่าต้องเอาเลือดออกให้หมด นอกจากนี้ยังพบว่าชาวยิวที่เคร่งนั้นจะไม่กินเนื้อหมูและกุ้ง เพราะถือเป็นสัตว์ที่กินของสกปรก

81 สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ คือ

(1) ตะเกียงจุดไฟ

(2) คบเพลิง

(3) เชิงเทียน 7 ก้าน

(4) เชิงเทียน 5 ก้าน

ตอบ 3 หน้า 371 สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ คือ เชิงเทียน ซึ่งมีที่ตั้งเทียน 7 ก้าน (เล่ม) เรียงกัน

82 ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก คือ

(1) อิหร่าน

(2) อินโดนีเซีย

(3) อียิปต์

(4) ซาอุดิอาระเบีย

ตอบ 2 หน้า 391, (คําบรรยาย) ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนทะเลทรายในทวีปเอเชีย หรือที่เรียกว่าตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นดินแดนถิ่นฐานของชาวอาหรับ และปัจจุบันเป็นศาสนาที่มีจํานวน ผู้นับถือมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์ โดยประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก คือ อินโดนีเซีย

83 ผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมคนแรกที่มีความสัมพันธ์เป็น…..ของท่านนบี

(1) มารดา

(2) ลุง

(3) ภรรยา

(4) บุตรสาว

ตอบ 3 (คําบรรยาย) มุสลิม (ผู้นับถือศาสนาอิสลาม) คนแรกของโลก คือ นางคาดียะฮ์ (Khadijah) ซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีมูฮัมหมัด โดยท่านนบีรักและเคารพภรรยาผู้นี้มาก และได้กล่าวถึงว่า “เมื่อข้าพเจ้ายากจน เธอทําให้ข้าพเจ้าร่ำรวยขึ้น เมื่อคนอื่นกล่าวว่าข้าพเจ้าพูดเท็จเธอเท่านั้นที่เชื่อในข้าพเจ้า”

84 ข้อเด่นของวัฒนธรรมอาหรับที่เป็นที่รู้กันมาแต่โบราณ ได้แก่

(1) ความรู้เรื่องดาราศาสตร์

(2) การทําพรม

(3) ภาษาอาหรับ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 392 393 วัฒนธรรมของชาวอาหรับ ได้แก่ ความรู้เรื่องดาราศาสตร์ การทําพรมภาษาอาหรับ นิทานอาหรับราตรี อาลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ

85 คัมภีร์อัล-กุรอานมาจากโกหร่าน แปลว่า

(1) การฟัง

(2) การเขียน

(3) การอ่าน

(4) การจํา

ตอบ 3 หน้า 399 คัมภีร์อัล-กุรอาน มาจากคัมภีร์ “โกหร่าน” แปลว่า “การอ่าน” ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นธรรมะสูงสุดของศาสนาอิสลาม เพื่อยึดเหนี่ยวให้ชาวมุสลิมทั่วโลกใช้เป็นแนวทางและธรรมนูญสูงสุดในการดํารงชีวิต

86 จังหวัดใดไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลาม

(1) ระนอง

(2) ยะลา

(3) นราธิวาส

(4) สตูล

ตอบ 1 หน้า 391 ประเทศไทยมีชาวมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่ทั่วทุกจังหวัด และมีมากที่สุดใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล โดยรัฐบาลไทยได้อนุญาตให้ใช้ กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้ดังกล่าวนี้

87 ผู้ใดไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด

(1) คนป่วย

(2) คนท้อง

(3) คนเดินทางไกล

(4) คนต้องโทษติดคุก

ตอบ 4 หน้า 402, (คําบรรยาย) การถือศีลอดจะถือเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม (30 วัน) และจะเริ่มทําในวันแรกของเดือนที่ 9 แห่งปฏิทินอิสลาม ซึ่งเรียกว่า เดือนรอมาดอนหรือรอมดอน (Ramadan) โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด ได้แก่ ผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ คนชรา ผู้เดินทาง ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้วิกลจริตหรือมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ (สําหรับผู้ป่วยและผู้เดินทางที่จะต้องมาถือศีลอดชดเชยในภายหลังเมื่อพ้นภาวะนั้นแล้ว)

88 ตําแหน่งจุฬาราชมนตรีเกิดขึ้นในสมัยใด

(1) สุโขทัย

(2) อยุธยา

(3) กรุงธนบุรี

(4) รัตนโกสินทร์

ตอบ 2 หน้า 408 จุฬาราชมนตรีเป็นตําแหน่งผู้นําฝ่ายศาสนาอิสลามในประเทศไทยที่ฝ่ายบ้านเมืองสถาปนาขึ้นให้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าบริหารศาสนาอิสลาม ซึ่งตําแหน่งนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ่อค้าชาวเปอร์เซียชื่อ “เฉกอะหมัด” เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทย

89 ข้อใดเป็นฮารอม (Haram)

(1) กระเป๋าหนังเทียม

(2) กระเป๋าหนังวัว

(3) กระเป๋าหนังอูฐ

(4) กระเป๋าหนังจระเข้

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาล (HALAL) หมายถึง ผลิตภัณฑ์และอาหารทุกชนิดที่ไม่มีองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสัตว์นั้นผ่านการเชือด ที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลาม ดังนี้

1 ผู้เชือดเป็นมุสลิมที่เข้าใจและรู้วิธีการเชือดแบบอิสลามอย่างแท้จริง

2 สัตว์ที่จะนํามาเชือดจะต้องไม่เป็นสัตว์ที่ต้องห้าม หรือที่เรียกว่าฮารอม (Haram) เช่น หมู สุนัข เสือดํา เหยี่ยว นกอินทรี ง จระเข้ ตะกวด ฯลฯ ส่วนสัตว์ที่สามารถนํามาเชือดได้ เช่น แพะ แกะ วัว อูฐ กวาง กระต่าย ฯลฯ

3 สัตว์ยังมีชีวิตขณะทําการเชือด

4 สัตว์ต้องตายสนิทก่อนที่จะแล่เนื้อ หรือดําเนินการใด ๆ ต่อไป

90 “นกอีแร้ง” เกี่ยวข้องกับผู้นับถือศาสนาใด

(1) ฮินดู

(2) อียิปต์โบราณ

(3) โซโรอัสเตอร์

(4) ซิกข์

ตอบ 3 หน้า 425 คติความเชื่อเกี่ยวกับความตายของศาสนาโซโรอัสเตอร์ คือ การห้ามไม่ให้เผาศพห้ามนําศพไปทิ้งน้ำ และห้ามนําศพไปฝังดิน ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าศพนั้นเป็นสิ่งสกปรกซึ่งจะทําให้ ไฟ น้ำ และดินที่พวกเขานับถือต้องสกปรก แต่ให้ทําพิธีศพโดยการนําศพไปวางทิ้งไว้บนหอสูงเรียกว่า “หอคอยแห่งความสงบ” แล้วปล่อยให้แร้ง (นกอีแร้ง) มาจิกกินเป็นอาหาร

91 ศาสนาโซโรอัสเตอร์ถือว่าบาปที่สุด คือ

(1) โกง

(2) โกหก

(3) ขโมย

(4) ขี้ขลาด

ตอบ 2 หน้า 423 424 ศาสดาของศาสนาโซโรอัสเตอร์ได้สั่งสอนไม่ให้คนโกหก กล่าวเท็จเป็นพยานเท็จ และประณามผู้โกหก กล่าวเท็จอย่างมากว่าบาปที่สุด จนเป็นกฎบัญญัติ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของศาสนานี้

92 อาณาจักรเปอร์เซีย ปัจจุบันคือประเทศ…

(1) อิรัก

(2) อิหร่าน

(3) ซีเรีย

(4) ตุรกี

ตอบ 2 หน้า 419, 428 429 ในสมัยโบราณศาสนาโซโรอัสเตอร์เดิมเป็นศาสนาประจําชาติของชาวเปอร์เซีย แต่ปัจจุบันอาณาจักรเปอร์เซียกลายเป็นประเทศอิหร่านและนับถือศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจําชาติ ทําให้ชาวเปอร์เซียที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาอยู่ในประเทศของตนไม่ได้ ต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ในดินแดนต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง และส่วนใหญ่อพยพไปตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มกัน อยู่มากเป็นชนกลุ่มน้อยและเรียกตัวเองว่า ชาวปาร์ซี (Parsee หรือ Parsi) ซึ่งในปัจจุบันผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ส่วนใหญ่นั้นตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในนครบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

93 ดาโต๊ะยุติธรรม ต้องมีอายุตั้งแต่ ……. ขึ้นไป

(1) 25 ปี

(2) 30 ปี

(3) 35 ปี

(4) 40 ปี

ตอบ 1 หน้า 410 411, (คําบรรยาย) ดาโต๊ะยุติธรรม เป็นผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยและชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามในคดีแพ่งที่เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกของศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดภาคใต้ โดยตําแหน่งดาโต๊ะยุติธรรมนั้น คัดเลือกจากอิสลามศาสนิกชนผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1 มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2 มีภูมิรู้ในศาสนาอิสลามพอที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

3 มีความรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้

94 คดีที่ดาโต๊ะยุติธรรมพิจารณาไม่ได้

(1) คดีแพ่ง

(2) คดีอาญา

(3) คดีมรดก

(4) คดีครอบครัว

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 93 ประกอบ

95 “หอคอยแห่งความสงบ” ของศาสนาโซโรอัสเตอร์ คือสถานที่

(1) เก็บคัมภีร์

(2) สวดมนต์

(3) เผาศพ

(4) ทิ้งศพให้สัตว์กิน

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 90 ประกอบ

96 ผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศอินเดียที่เมือง ….

(1) นิวเดลี

(2) บอมเบย์

(3) แคชเมียร์

(4) โอริสา

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 92 ประกอบ

97 ศาสนาที่อายุน้อยที่สุด คือ

(1) เชน

(2) คริสต์

(3) ซิกข์

(4) อิสลาม

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 65 ประกอบ

98 “สุวรรณวิหาร” เป็นศาสนสถานที่สําคัญของศาสนา

(1) ฮินดู

(2) เชน

(3) พุทธ

(4) ซิกข์

ตอบ 4 หน้า 346 คุรุอรชุน (ศาสดาองค์ที่ 5 ของศาสนาซิกข์) เป็นผู้สร้าง “สุวรรณวิหาร” หรือ“หริมณเฑียร” ขึ้นกลางสระอมฤต ซึ่งเป็นวิหารหรือวัดที่สวยงามมาก มีประตูสี่ด้าน ไม่มี รูปเคารพใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นสีทองอร่ามไปทั่วทั้งวิหารทั้งภายนอกและภายใน ใช้ประกอบพิธี ทางศาสนา และถือเป็นศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของศาสนาซิกข์

99 พระเจ้าพิมพิสารยกที่ดินสวนป่าไผ่ให้เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา คือ (1) เวฬุวันมหาวิหาร

(2) เชตะวันมหาวิหาร

(3) บุปผารามมหาวิหาร

(4) โลหะปราสาท

ตอบ 1 หน้า 325, คําบรรยาย) เวฬุวันมหาวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธ เดิมเป็นอุทยานสวนไม้ไผ่ซึ่งพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งมคธได้ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์จํานวน 1,250 รูป ในวันมาฆบูชา

100 ชายซิกข์ทุกคนต้องสวมกําไลทําด้วย…..

(1) ทองคํา

(2) ทองแดง

(3) เงิน ทอง

(4) เหล็ก

ตอบ 4 หน้า 348 349, (คําบรรยาย) คุรุโควินทสิงห์ เป็นศาสดาของศาสนาซิกข์ที่ให้ศีล 21 ข้อ ซึ่งเป็นศีลประจําชีวิตที่ชายผู้นับถือศาสนาซิกข์ทุกคนถือปฏิบัติ เช่น

1 มี “ก 5 ประการ” ไว้กับตน คือ เกศ (ไว้ผมยาว) กังฆา (หวี) กฉา (กางเกงขาสั้น) กรา (สวมกําไลเหล็ก) และกฤปาน (ดาบ)

2 ห้ามใช้สีแดง เพราะเป็นสีที่หมายถึงความรัก ความเมตตา ซึ่งขัดต่อนิสัยนักรบ

3 ให้ใช้คําว่า “สิงห์” ต่อท้ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4 ให้โพกศีรษะ ห้ามเปลือยศีรษะ นอกจากเวลาอาบน้ำ

5 ห้ามตัดหรือโกนผม หนวด และเครา ฯลฯ

 

 

Advertisement