การสอบไล่ภาคซ่อม  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW4002 การว่าความ 

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ 1.       ในคดีแพ่งเรื่องหนึ่ง ทนายจำเลยได้แถลงโต้แย้งการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล ๆ ได้อธิบายให้ทนายเข้าใจ ทนายกลับย้อนศาลว่า ท่านอย่ามาตีฝีปากกับผม ๆ ระดับดอกเตอร์น๊ะครับ เราคนละเกรดกัน ความประพฤติของทนายเช่นนี้จะถือว่าผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อ 2.       ทนายความที่ใบอนุญาตว่าความขาดต่ออายุได้เรียบเรียงคำให้การจำเลยและลงนามในฐานะผู้เรียงและพิมพ์ เมื่อได้ยื่นคำให้การฉบับนั้นแล้วได้ไปต่อใบอนุญาตว่าความในวันนั้นเอง ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่า (ก) ทนายจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ประการใดหรือไม่ และ (ข) คำให้การฉบับนั้นจะมีผลตามกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อ 3.       สมมติข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา นายกบ อิ่มสำราญ ได้ไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟในตลาด ต.ดินกระโดน อ.โคลนกระเด็น จ.บุรีรัมย์ ได้พบกับนายอึ่ง ศรชาวนา และกลุ่มขาประจำของร้านกาแฟ  นายกบได้คุยกับนายอึ่งหลายเรื่องรวมทั้งบอกกับนายอึ่งและบุคคลอื่นที่ร่วมโต๊ะกาแฟว่า นายสุนทรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดินกระโดนคอร์รัปชั่นการสร้างถนนหน้าตลาดบ้านเรา โดยได้รับงินจากผู้รับเหมา 2 ล้านบาท ความดังกล่าวถึงหูนายสุนทร ทำให้นายสุนทรไม่พอใจต้องการฟ้องนายกบ ข้อหาหมิ่นประมาทตาม ป. อาญา มาตรา 326 โดยนายสุนทรไม่ได้แจ้งความ เพราะต้องการฟ้องคดีเอง ให้ท่านเรียบเรียงคำฟ้องดังกล่าวเฉพาะส่วนเนื้อหาตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 158(5) ป.อาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำผิดฐานหมิ่นประมาท…ฯลฯ

ข้อ 4.       โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อและจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันต่อศาลแพ่ง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันรับผิดชำระหนี้ที่เช่าซื้อและค้ำประกัน ซึ่งศาลแพ่งได้รับฟ้องไว้แล้ว แต่เนื่องจากจำเลยที่ 2 ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดชลบุรี โจทก์มีความประสงค์จะขอให้ศาลแพ่งส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องไปยังศาลจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งหมายฯ ให้แก่จำเลยที่ 2 ต่อไป โดยโจทก์ไม่นำส่งเอง ให้ท่านในฐานะทนายโจทก์เรียบเรียงคำแถลงดังกล่าวพร้อมให้ท่านลงชื่อในคำแถลงและขอปิดหมายฯ ด้วย หากไม่พบจำเลยที่ 2 หรือไม่มีผู้ใดรับหมายแทน

Advertisement