Advertisement

อัพเดต ตามเวลาประมาณเที่ยงวัน

ตารางอัพเดตเดือน สิงหาคม 2562

15 สิงหาคา 2562  LAW 2008 s/60 ,1/61 (อัพเดตแล้ว)

17 สิงหาคม 2562 ENG 1001 2/58 (อัพเดตแล้ว)

19 สิงหาคม 2562 ENG 1001 s/58 (อัพเดตแล้ว)

Advertisement
21 สิงหาคม 2562 ENG 1001 1/59(อัพเดตแล้ว)

23 สิงหาคม 2562 ENG 1001 S/59(อัพเดตแล้ว)

25 สิงหาคม 2562 ENG 1002 1/57 (อัพเดตแล้ว)

27 สิงหาคม 2562 ENG 1002 2/57 (อัพเดตแล้ว)

29 สิงหาคม 2562 ENG 1002 1/58 (อัพเดตแล้ว)

31 สิงหาคม 2562 ENG 1002 2/58 (อัพเดตแล้ว)

ตารางอัพเดต เดือนกันยายน 2562

2 กันยายน 2562 ENG 1002 1/59 (อัพเดตแล้ว)

5 กันยายน 2562 pol 2105 s/58 (อัพเดตแล้ว)

7 กันยายน 2562 pol 2105 1/59 (อัพเดตแล้ว)

9 กันยายน 2562 pol 2105 s/59 (อัพเดตแล้ว) 

11 กันยายน 2562 pol 2105  1/60 (อัพเดตแล้ว)

13 กันยายน 2562 pol 2105 s/60 (อัพเดตแล้ว)

15 กันยายน 2562 pol 2105 1/61 (อัพเดตแล้ว)

17 กันยายน 2562 pol 2302 1/59

19 กันยายน 2562 pol 2302 s/59

21 กันยายน 2562 pol 2302 1/60

23 กันยายน 2562 pol 2302 s/60

25 กันยายน 2562 pol 2302 1/61

27 กันยายน 2562 pol 3300 1/59

29 กันยายน 2562 pol 3300 s/59

ตารางอัพเดต เดือนตุลาคม 2562

1 ตุลาคม 2562 pol 3300 1/60

3 ตุลาคม 2562 pol 3300 s/60

5 ตุลาคม 2562 pol 3300  1/61

 

(มีต่อ) …

ทั้งนี้ตามรายการอัพเดต อาจเร็วกว่าเดิม หรือช้ากว่าเดิมได้ตามความเหมาะสม

นอกจากการอัพเดตตามตารางเวลาด้านบนแล้ว ยังอาจมีรายการอัพเดตนอกเวลา คือการอัพเดตในรายวิชาที่ใช้เวลาไม่นานในการเขียน ให้ติดตามจากห้องแชตหลัก หรือห้องที่มีความเกี่ยวข้องกับรหัสวิชานั้นๆ

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?