หน้าแรก แท็ก POL4321 การบริหารร่วมสมัย

แท็ก: POL4321 การบริหารร่วมสมัย

POL4321 การบริหารร่วมสมัย s/2561

0
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ข้อสอบกระบวนวิชา POL 4321 การบริหารร่วมสมัย คําสั่ง ข้อสอบมี 3 ข้อ ให้นักศึกษาตอบทุกข้อ ข้อ 1. คําว่า “กลยุทธ์” (Strategy) กับคําว่า “ยุทธศาสตร์” มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในเรื่องดังกล่าวเป็นใคร ในการวิเคราะห์องค์การใช้เทคนิคอะไร จงยกตัวอย่าง การวิเคราะห์องค์การในภาครัฐที่ใดที่หนึ่งโดยใช้เทคนิคนั้นมาให้เข้าใจอย่างชัดเจน แนวคําตอบ คําว่า “กลยุทธ์” หรือ...
error: Content is protected !!