LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2548

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2007 กฎหมายอาญา 2

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  นายขาวขับรถยนต์สิบล้อไปถึงด่านตรวจ  ได้รับสัญญาณให้หยุดรถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งยืนอยู่ทางด้านซ้ายของถนนบริเวณด่านตรวจนั้นแล้ว  แต่นายขาวไม่ปฏิบัติตามโดยขับรถผ่านเลยไป  ดังนี้  นายขาวจะมีความผิดต่อเจ้าพนักงานประการใดหรือไม่  เพราะเหตุใด

ข้อ  2  พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายแดงเป็นคดีอาญาข้อหาหระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  นายดำพนักงานป่าไม้ได้มาเบิกความในคดีนี้ว่า  เคยจับนายแดงฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หลายครั้ง  ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคำเบิกความของนายดำพนักงานป่าไม้ไม่เป็นความจริง  ดังนี้  นายดำพนักงานป่าไม้มีความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมประการใดหรือไม่  เพราะเหตุใด

ข้อ  3  หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห้า  ทั้ง  5  คน  ไม่พอใจการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่ง  จึงประชุมปรึกษาหารือนัดหมายกันไปชุมนุมที่หน้าศาลากลางเพื่อขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัด  เมื่อถึงกำหนดนัด  หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห้า  ทั้ง  5  คน  ได้ไปชุมนุมกันที่หน้าศาลากลาง  โดยมีนายหนึ่งและสองขึ้นกล่าวโจมตีและขู่ว่าจะฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่  ในขณะนั้นได้มีกลุ่มของนายแดง  ดำ  ขาว  เขียว  เหลือง  ได้กล่าวอภิปรายสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปรากฏว่ากลุ่มของนายหนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห้า เกิดความไม่พอใจจึงร่วมใจกันรุมทำร้ายกลุ่มของนายแดง  ดำ  ขาว  เขียว  เหลือง  จนได้รับบาดเจ็บ  ดังนี้  กลุ่มของนายหนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห้า  และกลุ่มของนายแดง  ดำ  ขาว  เขียว  เหลือง  มีความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนประการใดหรือไม่

ข้อ  4  นายเสือไปเที่ยวงานวัดและรู้จักกับนางสาวหญิง  อายุ  25  ปี  หลังจากงานเลิก  นายเสือบอกกับนางสาวหญิงว่าจะพาไปส่งที่บ้าน  ปรากฏว่านายเสือพานางสาวหญิงไปที่โรงแรม  นางสาวหญิงขัดขืนนายเสือใช้กำลังทุบตีนางสาวหญิง  จากนั้น  นายเสือเข้าไปกอดจูบลูบคลำของสงวนนางสาวหญิง  ดังนี้  นายเสือมีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือไม่  เพราะเหตุใด