LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 การสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2547

การสอบซ่อมภาค  2  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2547

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2007 กฎหมายอาญา 2

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  นางสวยถูกฟ้องเป็นจำเลย  นางสวยรู้ว่าพลตำรวจทองหล่อจะต้องไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลจึงขอยกลูกสาวของตนให้พลตำรวจทองหล่อ  เพื่อจูงใจให้พลตำรวจทองหล่อเบิกความผิดจากความจริง  พลตำรวจทองหล่อจับนางสวย  ดังนี้  จะมีข้อหาว่านางสวยกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานอย่างใด  ได้หรือไม่

ข้อ  2  นางสาวสอดศรีฟ้องนายดีต่อศาลเป้นคดีอาญาว่ากระทำอนาจารตนโดยให้นายชั่วทนายความเป็นผู้เรียงคำฟ้องตามคำบอกเล่าของตน  ทั้งนี้  นายชั่วก็รู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ฟ้องไปนั้นไม่เป็นความจริง  ดังนี้  นางสาวสอดศรีและนายชั่วมีความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมประการใดหรือไม่

ข้อ  3  นายสิงห์เข้าไปเที่ยวในโรงน้ำชาซึ่งมีหญิงบริการแห่งหนึ่ง  หญิงบริการของโรงน้ำชาได้เรียกค่าบริการแพงเกินไป  นายสิงห์เกิดความไม่พอใจ  ด้วยความโมโหนายสิงห์จึงได้จุดไฟเผาที่นอนในห้องของโรงน้ำชาเป็นการระบายอารมณ์  ปรากฏว่าไฟได้ลุกลามไหม้เตียงนอน  ฝาผนัง  เพดานและตัวตึกโรงน้ำชาได้รับความเสียหาย  ข้อเท็จจริงได้ความว่าโรงน้ำชานั้นเป็นตึกแถว  4  ชั้น  3  คูหา  และมีคนอยู่อาศัยด้วย  ดังนี้นายสิงห์มีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนประการใดบ้าง  หรือไม่  เพราะเหตุใด

ข้อ  4  นายแดงยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน  จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ประกาศแจกโฉนดให้ราษฎรที่ยื่นคำขอไว้มารับ  นายแดงมาขอรับ  แต่จำเลยยังไม่ได้มอบโฉนดให้นายแดงไป  ต่อมามีผู้มาขออายัดการออกโฉนด  จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินที่ออกโฉนดจึงไม่แจกโฉนดจากการที่มีผู้มาขออายัด  จำเลยเกรงว่าโฉนดที่ออกไปแล้วนั้นจะเป็นโฉนดที่สมบูรณ์  จำเลยจึงได้ทำการลบ  วัน  เดือน  ปี  และลายเซ็นของจำเลยซึ่งได้เซ็นไว้ในฐานะเจ้าพนักงานที่ดินออกเสีย  ดังนี้  จำเลยมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารประการใดหรือไม่  เพราะเหตุใด