LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2 การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2548

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  อย่างไรเป็นความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน  (มาตรา  144)  จงอธิบายหลักกฎหมายโดยสังเขปและยกตัวอย่างประกอบ

ข้อ  2  อย่างไรเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ฯโดยมิชอบ  หรือโดยทุจริต  (มาตรา  157)  จงอธิบายหลักกฎหมายโดยสังเขป  และยกตัวอย่างประกอบ

ข้อ  3  นายซ่ามีเรื่องทะเลาะกับเจ้าของตึกแถวที่ตนเช่าเปิดเป็นร้านขายยา  จึงจุดไฟเผาตึกแถวที่เช่านั้นแต่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทัน  ไฟไหม้ประตูห้องไปครึ่งบาน  ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายซ่าใช้ตึกแถวที่เช่าขายยาตอนกลางวัน  ส่วนในตอนกลางคืนนายซ่ากลับไปนอนบ้านตนเอง  ไม่มีคนอยู่อาศัยในตึกที่นายซ่าวางเพลิงนั้น  แต่มีห้องติดกันซึ่งเป็นตึกแถวเดียวกันมีคนเช่าอยู่อาศัยหลับนอน  ดังนี้  นายซ่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนประการใดหรือไม่

ข้อ  4  จำเลยมีอาชีพจัดสรรที่ดินขาย  วันเกิดเหตุจำเลยพานายแดงไปดูที่ดินที่จะขาย  ปรากฏว่านายแดงชอบบรรยากาศที่แปลงนั้น  จำเลยพูดต่อนายแดงว่าที่ดินแปลงดังกล่าวดินคุณภาพดี  ปลูกต้นไม้อะไรก็เจริญงอกงามดี  นายแดงตัดสินใจซื้อที่ดินจากจำเลย  ต่อมานายแดงนำต้นไม้ไปปลูก  ปรากฏว่าต้นไม้ตายหมด เนื่องจากดินคุณภาพไม่ดี  ดังนี้จำเลยมีความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือไม่  เพราะเหตุใด