ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ71-80

71.       ลักษณะพิเศษของศิลปะนามธรรม

(1) ทำเป็นรูปที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ    

(2) สร้างความคิดขึ้นมาใหม่

(3) ปรุงแต่งดัดแปลงใหม่        

(4) เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเห็น

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 64. ประกอบ

72.       ศิลปะนามธรรม

(1) ไม่มีเนื้อหา 

(2) มีแต่ความว่างเปล่า

(3) รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม      

(4) มีรูปร่างบิดเบี้ยว

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 64. ประกอบ

73.       ข้อใดเป็นวิจิตรศิลป์

(1) แจกันรูปแบบแปลกใหม่    

(2) ตึกสูงห้าสิบชั้น

(3) ภาพพิมพ์รูปวัด      

(4) ภาพเหมือนรูปดอกไม้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 52. ประกอบ

74.       งานหัตถศิลป์คือข้อใด

(1) จี้เพชรแซมด้วยมรกต         (2) ตะกร้าหวายลายดอกพิกุล

(3) ต่างหูรูปพัด            (4) หินสลักเป็นรูปเจดีย์

ตอบ 2 (คำบรรยาย) หัตถศิลป์ (Craft Art) หมายถึง งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรม โดยใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลักไม้ งานถักทอ งานหวาย รวมถึงงานช่างสิบหมู่ของไทยด้วย

75.       งานทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) พานพระขันหมาก  (2) ภาพพิมพ์บนผ้าไหม (3) หน้าบันวิหารไม้วัดพันเตา            (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 86 (S), (ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ) ทัศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึง งานศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยการมองเห็น ซึ่งเป็นศิลปะที่มีรูปทรง มีโครงสร้าง และมีผลงานที่สามารถมองเห็น ความงามได้ เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ฯลฯ

76.       ประติมากรรมนูนต่ำคือข้อใด

(1) ภาพปูนปั้นที่เจดีย์จุลประโทน       (2) ลายจำหลักบนใบเสมา

(3) เหรียญห้าบาทไทย            (4) พระพุทธรูปบนฐานเตี้ย

ตอบ 3 หน้า 41 - 42 ประติมากรรม คือ ศิลปกรรมซึ่งเป็นรูปทรงสามมิติ มีการกินที่ในอากาศ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประติมากรรมนูนตํ่า คือ รูปที่ปั้นหรือแกะสลักให้ยื่นออกมา จากแผนหลัง โดยมีพื้นแบนราบเสมอกันทั่วทั้งองค์ประกอบ เช่น เหรียญเงินตราต่าง ๆ ฯลฯ

2.         ประติมากรรมนูนสูง คือ รูปปั้นหรือแกะสลักที่นูนออกมาจนเกือบหลุดออกจากแผ่นหลัง

3.         ประติมากรรมลอยตัว คือ รูปปั้นที่ไม่มีแผ่นหลัง สามารถดูได้รอบด้านและทุกระดับแนวดู

77.       ภาพหุ่นนิ่งมีลักษณะเกี่ยวข้องกับ

(1) ฉากลับแลเรื่องอิเหนา        (2) ตู้ลายรดนํ้าสมัยอยุธยา

(3) ลายเส้นรูปเหมือนดอกเบญจมาศ (4) รูปเรขาคณิตในศิลปะถํ้า

ตอบ 3 หน้า 36 (S) ภาพเหมือนจริงหรือหุ่นนิ่ง (Still Life) เป็นการแสดงออกตามความเป็นจริง ซึ่งถอดแบบมาจากธรรมชาติอย่งชัดเจน โดยศิลปินจะแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ตามที่เข้าใจ และต้องการแสดงออก ได้แก่ การแสดงออกถึงเรื่องราวชีวิตจริง การทำงาน ความยากจน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น ภาพหุ่นนิ่งของนักดนตรี ภาพลายเส้นรูปเหมือน ของดอกไม้ต่าง ๆ เป็นต้น

78.       ภาพหุ่นนิ่งรูปดอกไม้เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) สีน้ำมัน      (2) ลายเส้น     (3) จิตรกรรม   (4) ประติมากรรม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

79.       เก้าอี้ฝังมุกของจักรพรรดิจีน

(1) จิตรกรรมที่สดใส    (2) ประติมากรรมอันลํ้าค่า

(3) ความคิดจากจินตนาการ    (4) ความสวยงามของประณีตศิลป์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 70. ประกอบ

80.       พื้นผิวขัดมันของเก้าอี้ไม้มะเกลือให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพที่

(1) ลื่น มัน       (2) น่าเกรงขาม            (3) บางเบา      (4) เย็น

ตอบ 4 หน้า 64 - 65 (S) พื้นผิวของดิน เปลือกไม้ อิฐ พืช เปลือกไข่ ขนสัตว์ ใยไหม ปีกของแมลง หรือไม้มะเกลือขัดมัน ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะโดยธรรมชาติเป็นวัสดุที่แข็งและสะท้อนแสงได้อย่างดี จะให้ความรู้สึกที่เย็น แต่ถ้ามีลายไม้มากหรือมีสีนํ้าตาลเข้มจนเกือบดำจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นแทน