ART1003 ศิลปะวิจักษณ์ การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ31-40

31.       ความรู้สึกเรื่องความมั่นคงของตัวอาคารเกิดขึ้นจากข้อใด

(1) การใช้ฐานอาคารเป็นเส้นตรง        

(2) หลังคาพื้นเรียบเป็นเส้นตรง

(3)       ตัวอาคารสีอ่อน            

(4) ตัวอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยม

ตอบ 1 หน้า 25 - 26 เส้น (Line) จะก่อให้เกิดทิศทาง ขนาด รูปร่าง และรูปลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้นศิลปินจึงต้องรู้จักนำเส้นเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและหน้าที่ เช่น เส้นฐานของอาคารจะใช้เส้นตรงตามแนวนอนเพอให้ความรู้สึกเป็นเส้นฐานที่มั่นคง แต่ถ้าใช้เส้น ผิดลักษณะหน้าที่ เช่น ใช้เส้นโค้งเป็นเส้นฐานของอาคารจะทำให้ดูเหมือนว่าอาคารนั้น กำลังจะทรุดลง เป็นต้น

32.       สีวรรณะเย็นให้ความรู้สึกแก่ผู้พบเห็นอย่างไร

(1) ตื่นเต้นเร้าใจ          

(2) มีพลังสูง    

(3) ผ่อนคลายอารมณ์ 

(4) สนุกสนาน

ตอบ 3 หน้า 35, 68 (S) สี (Colour) แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ

1.         สีวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ รุนแรง ขัดแย้ง และสนุกสนานร่าเริง เช่น สีเหลือง ส้ม แสด แดง ม่วงแดง แดงชาด เทาอมแดง ฯลฯ

2.         สีวรรณะเย็น จะให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลายอารมณ์ และเรียบง่าย เช่น สีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่ ม่วงนํ้าเงิน คราม นํ้าเงิน ม่วง ฯลฯ

33.       วรรณะสีร้อนคือข้อใด

(1)       ม่วงน้ำเงิน      

(2) คราม          

(3) เขียวมะกอก          

(4) เทาอมแดง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

34.       ความขัดแย้งในงานศิลปะไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด        

(1) ดูไม่ซํ้าซาก

(2)       ให้ความรู้สึกลงตัวพอดี           (3) รู้สึกเกิดความแตกต่างขึ้น  (4) รู้สึกเกิดพลัง

ตอบ 4 หน้า 79 (S) การรู้จักใช้ความขัดแย้งที่ไม่ขัดกันในการประกอบงานศิลปะจะทำให้งานมีเสน่ห์ ไม่ขาดรสหรือจืดชืด เพราะการตัดกันจะช่วยให้ดูไม่ซํ้าซาก และรู้สึกเกิดความแตกต่างขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องเข้าใจนำความกลมกลืนกับความขัดแย้งมาประกอบกันให้ลงตัว จึงจะเกิด ผลงานที่มีความงามอย่างพอเหมาะพอดี

35.       บ้านเรือนควรใช้สีใด  

(1) ชมพู ม่วง แดง

(2)       ขาว ครีม สีกระสอบ     (3) เขียวหยก คราม นํ้าเงิน      (4) เหลืองมะนาว แดง ทอง

ตอบ 2 หน้า 70-71 (S) งานสถาปัตยกรรมภายในบ้านเรือนส่วนใหญ่ มักจะนิยมใช้สีเรียบง่าย และไม่สะดุดตาจนเกินไป เพราะจะทำให้ไม่รู้สึกเบื่อง่าย เช่น สีขาว สีครีม สีเนื้อ สีกระสอบ และสีอ่อนๆ ของวรรณะเย็น ส่วนการใช้สีสดๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจให้สะดุดสายตา มักนิยมใช้ตามอาคารทางธุรกิจ บาร์ ไนต์คลับ ฯลฯ

36.       ข้อใดคือสีตรงกันข้าม

(1) แดงส้ม ชมพูหม่น   (2) นํ้าตาลทอง ครีม (3) แดงเข้ม นํ้าเงิน (4) ขาว เทา

ตอบ3 หน้า 36,69(S) สีตรงกันข้ามหรือสีคู่จะเป็นสี่ที่ตัดกันอย่างแท้จริงซึ่งสีบางสีจะเอามาผสมกัน ไม่ได้เพราะสีจะเน่าและไม่สวย โดยสีชนิดนี้มีมากคู่ด้วยกัน เช่น สีเขียวกับสีแดงเลือดนก,สีเหลืองกับสีม่วง, สีน้ำเงินกับสีส้ม, สีแดงกับสีเขียวนํ้าเงิน ฯล

37.       ความสมดุลที่ไม่เท่ากันมีผลให้งานศิลปะมีลักษณะอย่างไร

(1) มั่นคง น่าศรัทธา    (2) อ่อนหวาน เบาลอย (3) ก้าวร้าว รุนแรง (4) มีเสน่ห์ สนุกขึ้น

ตอบ4 หน้า 30, 76 (S) ความสมดุลที่ไม่เท่ากัน เป็นความสมดุลที่มิได้เท่ากันโดยแท้จริงเพราะมี การจัด,ขนาด รุปร่าง สี รูปทรง ฯล ให้มีความแตกต่างกันทั้งสองข้าง แต่ให้มีลักษณะสมดุล ด้วยตาโดยประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้งานศิลปะมีความแปลก มีชีวิตชีวา น่าสนใจ มีเสน่ห์และ สนุกขึ้น จึงทำให้ไม่น่าเบื่อหรือไม่จืดชืดตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้

38.       ภาพชนิดใดที่ถ่ายทอดตามความรู้สึก

(1) นามธรรม   (2) เหมือนจริง (3)       ตัดทอน            (4)       หุ่นนิ่ง

ตอบ1 หน้า 11, 221, 38 - 39 (S), 57 (S) การถ่ายทอดตามความรู้สึกด้วยใจ (Abstraction)หรือการแสดงออกในศิลปะนามธรรมหรือมโนศิลป์ (Abstract) คือ การนำเอารูปทรงต่าง ๆ ที่พบเห็นในธรรมชาติมาจัดเสียใหม่ หรือปรุงแต่งดัดแปลงใหม่ ดังนั้นจึงอาจจะมีลักษณะ กึ่งธรรมาติ กึ่งนามธรรม และผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติอยู่บ้าง เช่น ศิลปะแบบคิวบิสม์จัดเป็นศิลปะแบบกึ่งจินตนาการที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม เน้นมุม และรูปทรงบิดเบี้ยว แต่ก็ยังพอพิจารณาดูรูปลักษณะได้ว่าเป็นรูปอะไร

39.       ข้อใดมิได้เกี่ยวกับจินตนาการของช่างเขียนไทยในสมัยโบราณ

(1) คชสีห์         (2) กินรี            (3)       ม้ามังกร           (4)       กิเลน

ตอบ 4 หน้า 19 (S), 31 (S) จินตนาการก้าวไกลหรือความคิดเพ้อฝัน เป็นจินตนาการเหนือความจริง ที่มนุษย์ทำให้แตกต่างไปจากที่ตนเคยเห็น โดยบางทีก็ทำให้ดูลํ้าลึกน่าติดตาม หรือทำให้ชวน สงสัยว่ามีจริงหรือไม่ เป็นไปได้หรืออย่างไร เช่น การที่ช่างเขียนไทยในสมัยโบราณเขียนภาพ ลายกนก กินรี คชสีห์ นางยักษ์ ม้ามังกร หรือสัตว์ในนิยายโบราณต่าง ๆ (ส่วนกิเลนเป็นสัตว์ ในวรรณคดีจีน)

40.       การแสดงออกด้วยการตัดทอนคืออะไร

(1) ภาพเหมือนจริง      (2) ไม่ลอกเลียนธรรมชาติทั้งหมด

(3)       ภาพในชีวิตประจำวัน  (4) ตัดทอนภาพจากธรรมชาติตามความพอใจ

ตอบ 2 หน้า 11, 37 (S) การแสดงออกด้วยการตัดทอน (Distortion) เป็นการแสดงออกที่ศิลปิน จะไม่ลอกเลียนธรรมชาติทั้งหมด แต่จะเน้นเฉพาะส่วนสำคัญหรือจุดเด่นที่ก่อให้เกิดอารมณ์ สะเทือนใจ ส่วนที่รองลงมาหรือไม่น่าสนใจก็จะตัดทิ้งออกไป ไม่ถ่ายทอดออกมาให้เห็น