ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ91-100

91.       ซิลซอลโลของเกาหลี หมายถึงอะไร

(1) อาหารปิ้ง ย่าง        

(2)       อาหารต้ม         

(3)       อาหารนึ่ง         

(4)       อาหารทอด

ตอบ 2 หน้า 173 ซิลซอลโลเป็นอาหารประเภทต้ม โดยจะใส่ไข่ ผัก และเนื้อลงในหม้อปรุงแล้วตั้ง ให้ร้อนบนโต๊ะอาหาร

92.       เทินจังของเกาหลีทำมาจากอะไรเป็นหลัก

(1) ข้าว            

(2)       ลูกแพร            

(3)       ถั่วเหลือง         

(4)       โสม

ตอบ 3 หน้า 177 - 178 เทินจัง (Toenjang) คือ ถั่วเหลืองหมักที่ทำมาจากกากถั่วเหลืองเป็นหลัก หลังจากที่คั้นเอานํ้าจากการหมักถั่วไปทำซอสแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 12 เดือน (หรือ 1 ปี) ซึ่งชาวเกาหลีบางคนจะเรียกเทินจังว่า เต้าเจี้ยวเพราะทำจากถั่วเหลืองเหมือนกัน แต่เมื่อดูให้ดีแล้วเทินจังจะเป็นถั่วหมักบด (มีลักษณะคล้ายกะปิ) ไม่มีนํ้าหรือเมล็ดถั่วเหมือนกัเต้าเจี้ยว โดยมีลักษณะคล้ายกับ ถั่วเน่าเม๊อะที่เป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของไทย

93.       อาหารใดที่คนเกาหลีเชื่อว่าดีต่อสุขภาพและพิเศษสุด

(1) ซุปไก่ใส่โสม           

(2)       เทินจัง  

(3)       ซิลซอลโล        

(4)       ซุปเนื้อสุนัข

ตอบ 4 หน้า 173 ซุปเนื้อสุนัข (Boshintang) เป็นอาหารจานเดียวที่มักรับประทานกันในหน้าร้อน ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและพิเศษสุด

94.       พริกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

(1) อินเดีย       (2) โปรตุเกส    (3) ลาตินอเมริกา         (4) อิหร่าน

ตอบ 3 หน้า 3, 176, 182 - 183 กิมจิสีแดงรสเผ็ดที่นิยมบริโภคกันในเกาหลีทุกวันนี้มีขึ้นเมื่อราว คริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่ค้าขายอยู่ที่เมืองนางาซากิของญี่ปุ่นได้นำ พันธุ์พริกสีแดงจากแถบลาตินอเมริกาหรืออเมริกากลาง (ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดพริกอย่างแท้จริง) เข้ามาเผยแพร่ในเกาหลี ทำให้คนเกาหลีเริ่มนำเอาพริกสีแดงมาเป็นส่วนผสมของกิมจิหรือ ผักดองเป็นครั้งแรก ดังปรากฏในตำราอาหารที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1765 ซึ่งตรงกับ อาณาจักรโชซอนยุคใหม่ หรือราชวงศ์ยี (ค.ศ. 1392 - 1910)

95.       อาหารประเภทใดของเกาหลีที่มีความคล้ายคลึงกับนํ้าพริกของไทย

(1) เทินจัง        (2) โคชูจัง        (3) พลูโกกิ       (4) คาลบิ

ตอบ 2 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนน้ำพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

96.       ถั่วหมักของเกาหลีใช้ระยะเวลาในการหมักนานเท่าใด

(1) 6 เดือน       (2)       1 ปี      (3)1 ปี ครึ่ง      (4)       2 ปี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

97.       ซัมเก็ตตัง มีอะไรเป็นส่วนประกอบสำคัญ

(1) ถั่วเหลือง   (2)       โสม      (3)       พริกแดง          (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 173 ซุปไกใส่โสม หรือเรียกว่า ซัมเก็ตตัง''’ (Samkaetang = Sam - โสม, kae - ไก่, tang - ซุป) เป็นอาหารจานเดียวที่ประกอบไปด้วยกิมจิ 2-3 ชนิด กับซุปไก่ (ครึ่งตัวหรือทั้งตัว) ที่ต้มกับข้าวและโสมจนเปื่อย

98.       พริกแดงอุดมไปด้วยสารอาหารชนิดใด

(1) วิตามินเอ   (2)       วิตามินบี          (3)       วิตามินดี          (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 175 ผลการวิเคราะห์วิจัยสารอาหารจากพริกแดงและถั่วเหลืองที่ใช้ปรุงอาหารเกาหลี สรุปได้ว่า พริกแดงอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินอี และสารที่ก่อให้เกิดรสเผ็ดทำหน้าที่ในการ ต่อต้านโรคมะเร็ง ส่วนถั่วเหลืองมีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็ง แก้ท้องผูก และแก้ความดันโลหิตสูง

99.       วันชูซก คือวันอะไรของเกาหลี

(1) วันปีใหม่    (2) วันไหว้บรรพบุรุษ

(3)       วันไหว้พระจันทร์          (4) วับตรุษเกาหลี

ตอบ 2 หน้า 164, 175 วันชูซก หรือวันกราบไหว้บรรพบุรุษของชาวเกาหลี จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 แต่บางข้อมูลระบุว่าตรงกับวันที่ 15 เดือน 10 ทางจันทรคติ ซึ่งจะเรียกช่วงนี้ว่า เทศกาลชูซก หรือวันไหว้บรรพบุรุษหลังการเก็บเกี่ยว

100.    ผักดองจากจีนได้มีการนำเข้ามาเผยแพร่ในเกาหลีในยุคอาณาจักรใด

(1) โชซอน        (2) โคโชซอน    (3) เพ็กเจ        (4) สหพันธรัฐซิลลา

ตอบ 4 หน้า 182 ในเกาหลียุคต้นผู้คนมักนำผักหลากหลายชนิดหมักใส่เกลือและเครื่องปรุงรสเผ็ด ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้บริโภคพร้อมกับซอสถั่วเหลือง ต่อมาภายหลังได้มีผู้นำผักดองจากจีน เข้ามาเผยแพรในเกาหลีเมื่อครั้งยุคอาณาจักรสหพันธรัฐซิลลา ทำให้คนเกาหลีปรับปรุง กรรมวิธีการทำผักดองเพื่อให้ได้รสชาติที่ชื่นชอบยิ่งขึ้น