ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ81-90

81.       ตลาดใดในเกาหลีที่เปิดทำการทุก ๆ 5 วัน

(1) เมียงดง      

(2) ดงเดมุน     

(3) โมราน        

(4) ซาดัง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

82.       คำว่า มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัวมีความหมายว่าอย่างไร

(1)       นิยมใช้ซากวัวเป็นสัตว์ทดลองในการศึกษา

(2)       มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสอนเรื่องเกี่ยวกับวัว

(3)       ขายวัวเพื่อเอาเงินไปส่งบุตรให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 169 ในอดีตคนเกาหลีนิยมส่งบุตรหลานให้เรียนต่อในชั้นสูงสุด จึงต้องขายวัวเพื่อนำเงิน ไปเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายของบุตรหลานในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนมาก จนมีคำกล่าวว่า “'มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัว” (University as a tower of cow carcasses)

83.       อะไรที่ถือว่าเป็นแก่นหรือสาระสำคัญทางวัฒนธรรมของคนเกาหลี

(1) การรับประทานอาหาร       

(2) การท่องเที่ยว

(3)       ตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 155 ดร.ปัก ซุนบก (Park Sun-bok) ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญทาง วัฒนธรรมของชีวิตคนเมืองโสม หรือกิจกรรมที่จะสามารถมองเห็นภาพการดำเนินชีวิตของ คนเกาหลีอย่างแท้จริงไว้ว่า คนทั่วไปจะได้รับคำแนะนำให้ไปดูตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา เพราะปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งสองประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเกาหลี

84.       ตลาดที่มีอายุยืนยาวที่สุดในเกาหลีใต้มีอายุราวกี่ปี

(1) 355            (2) 428           (3)       485     (4)       586

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 78. ประกอบ

85.       หน่วยวัดพื้นที่ขนาด 3.3 ตารางเมตร มีขนาดเท่ากับกี่หน่วยวัดพื้นที่ของเกาหลี

(1) 1 บัน          (2) 1 ปัง          (3)       1 เลียง (4)       1 เปียง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 79. ประกอบ

86.       พริกแดงในเกาหลีมีขายที่ตลาดโมรานมากที่สุดในเดือนใด

(1) เมษายน     (2) มิถุนายน    (3)       กรกฎาคม        (4)       กันยายน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

87.       คนเกาหลีนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทโดมากที่สุด

(1) ปลา           (2) ไก่  (3) หมู (4) เนื้อวัว

ตอบ 4 หน้า 168 คนเกาหลีจะนิยมบริโภคเนื้อวัวมากที่สุด เพราะถือเป็นอาหารหลักที่ผู้คนรับประทานกันในครัวเรือนและตามภัตตาคารต่าง ๆ นั่นคือ เนื้อย่างเกาหลีพูลโกกิ และซี่โครงย่างคาลบิ ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยม รวมทั้งต้มเนื้อและเครื่องในวัว โดยเนื้อเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของ คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ในขณะที่คนชนบทจะทานเนื้อวัวย่างแกล้มเหล้า

88.       ในวันที่เปิดทำการค้าที่ตลาดกวางชอน มีการขายวัวเฉลี่ยได้ราวกี่ตัว

(1) 100 ตัว      (2) 200 ตัว      (3)       500 ตัว            (4)       700 ตัว

ตอบ 4 หน้า 166 ตลาดวัวกวางชอน ตั้งอยู่ที่อำเภอฮองซอง จังหวัดชุงชองใต้ ถือเป็นตลาดที่มีการค้า ปศุสัตว์มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้โดยตลาดแห่งนี้จะทำการค้าวัวเป็นหลัก และจะ เปิดกิจการทุก ๆ 5 วัน ครั้งละ 4-5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาราวตี 5 ถึง 10 โมงเช้า ซึ่งในทุกวัน ที่เปิดทำการค้าจะมีการซื้อขายวัวเฉลี่ยราว 700 ตัว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันชูซกจะมีการ ซื้อขายวัวถึง 1,000 ตัว

89.       ตลาดที่เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน

(1) ซอเดมุน     (2) ดงเดมุน     (3)       โมราน  (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 79. ประกอบ

90.       คำว่า พูลในภาษาเกาหลี หมายถึงอะไร

(1) เนื้อวัว        (2) เนื้อหมู       (3)       เนื้อไก่  (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 171 ในภาษาเกาหลี คำว่า พูล” (Pul) หมายถึง ไฟ ส่วนคำว่า โกกิ” (Gogi) หมายถึง เนื้อ เมื่อรวมทั้ง 2 คำนี้เข้าด้วยกับเป็น พูลโกกิ” (Pulgogi) จะหมายถึง เนื้อย่างเกาหลี หรือบาร์บิคิว ซึ่งในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้อันลือชื่อและบริโภคกันในหมู่ชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันเมื่อ ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม และมีการนำเข้าเนื้อวัวจาก ต่างประเทศมากขึ้น คนทั่วไปจึงสามารถบริโภคเนื้อย่างได้อย่างทั่วถึงและในราคาไม่แพงนัก