ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ71-80

71.       นายคิม เดจุง เกิดที่ไหน

(1) โชลลาเหนือ           

(2) ชุงชองใต้   

(3) เกาะเชจู     

(4) เกาะฮาอุย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 70. ประกอบ

72.       บุตรชายของประธานาธิบดีคิม ยังแซม ที่ถูกจับข้อหารับสินบนชื่อว่าอะไร

(1)       นายคิม โชเฮียน          

(2) นายคิม เฮียนโซล   

(3) นายคิม อึนแซม      

(4) นายคิม ยังอึน

ตอบ 2 หน้า 103, 330, 272 (S) นายคิม ยังแซม ได้รับความเสื่อมเสียอย่างมาก เมื่อนายคิม เฮียนโซลบุตรชายคนที่ 2 ของเขาถูกจับกุมในข้อหารับสินบนจำนวน 305 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 3.5 พันล้านวอน) จากบริษัท 3 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ความสะดวกและการได้รับ ประมูลงานของรัฐบาล ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีคิม ยังแซม ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 13.9 ในครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 1997

73.       นายคิม เดจุง ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เมื่อใด  

(1) 15 มกราคม ค.ศ. 1958

(2)       12 ธันวาคม ค.ศ. 1978           

(3) 20 มีนาคม ค.ศ. 1989       

(4) 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 70. ประกอบ

74.       นายคิม เดจุง ได้นำพาเกาหลีใต้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทางเศรษฐกิจ ให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ภายในเวลานานเท่าใด

(1) 1ปี ครึ่ง      (2)2ปี  (3) 3ปี (4) 5ปี

ตอบ 1 หน้า 1, 127, 289 (S) ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้นำพาเกาหลีใต้ฝ่าฟันอุปสรรคแก้ไขปัญหา วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤคลูกายน ค.ศ. 1997 จนสามารถบรรลุผลสำเร็จ ทำให้ประเทศกลับพลิกขึ้นคืนสู่สภาพปกติได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน (หรือ 1 ปีครึ่ง) เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณีของประเทศอังกฤษแล้วต้องใช้เวลาถึง 15 ปี กว่าจะทำให้ชาติผ่านพ้นมรสุมของเศรษฐกิจตกตํ่าในยุคก่อนหน้านั้นได้

75.       ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกอันดับที่เท่าใดขององค์การ OECD

(1) 5    (2)       13        (3)       22        (4)       29

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

76.       ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. ใด

(1) 1961         (2)       1982   (3)       1993   (4)       2000

ตอบ 4 หน้า 141, 146, 6 (S), 287 (S) ในปี ค.ศ. 2000 นับเป็นห้วงเวลาที่ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับความสำเร็จสูงสุดในกิจการด้านต่างประเทศ เพราะเป็นผู้นำประเทศภาคตะวันออกไกล คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก นโยบายซันชาย (Sunshine Policy) ที่นำไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ หรือที่เรียกว่า “Pay-for-Summit” ซึ่งจัดขึ้นที่นครเปียงยางในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน ค.ศ. 2000

77.       ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงโซล

(1) ดงเดมุน     (2)       นัมเดมุน          (3)       ซอเดมุน           (4)       โมราน

ตอบ 4 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ 1. ดงเดมุน (ทิศตะวันออก)            2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก)        3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ)

4.         นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้กำแพงเมืองได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่เพียงประตูเมือง นัมเดมุน (ทิศใต้) และประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

78.       ตลาดใดที่เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี

(1) ดงเดมุน     (2) นัมเดมุน     (3) ซอเดมุน     (4) โมราน

ตอบ 2 หน้า 156 - 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมชาง เขตชุงกู ใจกลาง กรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 - 1910) ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 586 ปี (นับจนถึงปี ค.ศ. 2000 แต่ถ้าหากนับจนถึงปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน จะมีอายุยืนยาวถึง 600 ปี)

79.       ตลาดดงเดมุนตั้งอยู่ที่ใด

(1) เคียงกี่        (2) ซอลลา       (3) อินชอน       (4) โซล

ตอบ 4 หน้า 156, 161 - 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซล บริเวณประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลาง การค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของทั้งประเทศ และมีขนาดพื้นที่ ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

80.       ตลาดใดที่ตั้งอยู่ที่เคียงกี่

(1) เมียงดง      (2) ดงเดมุน     (3) โมราน        (4) ซาดัง

ตอบ 3 หน้า 162 - 164 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเลียง และมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี่ เริ่มเปิด ดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิดดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 4, 9, 14, 19, 24 และ 29 ของทุกเดือน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และ สัตว์ปีก (เช่นไก่ เป็ด และห่าน) โดยพริกแดงจะซื้อขายกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี