ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ31-40

31.       สงครามเกาหลีเริ่มอุบัติขึ้นเมื่อใด

(1) 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1948  

(2) 5 สิงหาคม ค.ศ. 1949

(3) 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950    

(4) 18 กันยายน ค.ศ. 1951

ตอบ 3 หน้า 22 - 23, 86 - 91 (S) สงครามเกาหลีเริ่มอุบัติขึ้นในเวลา 04.00 น. เช้าตรู่ของวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 และต่อมาได้กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ทวีความรุนแรงเป็นเวลา นานถึง 3 ปี คือ ค.ศ. 1950 - 1953 (พ.ศ. 2493 - 2496) แต่ในที่สุดสงครามเกาหลีก็ยุติลง เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในสัญญาหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอมในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 โดยผลของสงครามทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า 1,300,000 คน (หรือ 1.3 ล้านคน)มีทรัพย์สินเสียหายราว 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คนไร้ที่อยู่อาศัยนับล้าน และมีผู้อพยพ มาจากเกาหลีเหนือไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน (หรือ 1.5 ล้านคน)

32.       ใครคือผู้นำประเทศเกาหลีใต้ในสมัยสาธารรัฐที่สอง

(1) ปัก จุงฮี      

(2) ฉ่อย คิวฮา 

(3) คิม เดจุง    

(4) แชง เหมียน

ตอบ 4 หน้า 32 - 34, 245 - 246 (S) ดร.แชง เหมียน นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศเกาหลีใต้ ในยุคสาธารณรัฐที่ 2 ได้เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในวันที่ 23สิงหาคม ค.ศ. 1960 โดยมีอำนาจ ในการปกครองประเทศอยู่นานเพียง 10 เดือนเท่านั้น ก็ถูกนายพลปัก จุงฮี และพันโทคิม จองพิว กระทำรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961

33.       เกาหลีได้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลรักษาการทหารในช่วงปี ค.ศ. ใด

(1) 1941 - 1943         

(2) 1950 - 1952         

(3) 1958 - 1960         

(4) 1961 - 1963

ตอบ 4 หน้า 34 - 35, 247 (S) ในช่วงปี ค.ศ. 1961 - 1963 เกาหลีใต้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ รัฐบาลรักษาการทหาร โดยมีนายพลปัก จุงฮี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาสูงสุดเพื่อสร้าง ชาติเกาหลี ทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารประเทศไปสู่ความทันสมัย เพื่อ'ไห้สังคมเจริญรุ่งเรือง มิให้น้อยหน้าต่อชาติใด ๆ จึงได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้ฉบับที่ 1 ในปี ค.ศ. 1962โดยมีกำหนดเวลาดำเนินงาน 5 ปี (ค.ศ. 1962 - 1966)ซึ่งถือเป็น จุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเกาหลีใต้

34.       ในสมัยรัฐบาลรักษาการทหาร ใครคือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสูงสุดฯ ของเกาหลี

(1) ปัก จุงฮี      (2) ฉ่อย คิวฮา (3)       คิม เดจุง          (4)แชง เหมียน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ

35.       ประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้คือใคร

(1) คิม อิลซุง   (2) ปัก จุงฮี      (3)ซิงมัน รี       (4)ฉ่อย            คิวฮา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

36.       การเมืองในช่วงสาธารณรัฐที่หนึ่งของเกาหลีมีลักษณะเป็นแบบใดมากที่สุดในประวัติศาสตร์

(1) ประชาธิปไตย        (2) เผด็จการ    (3) พ่อปกครองลูก       (4) สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ตอบ 1 หน้า 21 การเมืองยุคต้นในช่วงสาธารณรัฐที่ 1 ของเกาหลีใต้ อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี และถือเป็นปรากฏการณ์ ที่มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจยิ่งในระบบการเมืองของประเทศที่เกิดใหม่

37.       ในระหว่างสงครามเกาหลีมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายราวกี่คน

(1) 300,000    (2) 700,000    (3)       1,000,000      (4)       1,300,000

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

38.       ในทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้มีสภาพเป็นอย่างไร

(1) รัฐทหาร      (2) รัฐตำรวจ

(3) รัฐเผด็จการประชาชน        (4) รัฐเผด็จการอำมาตย์

ตอบ 2 หน้า 21, 23 - 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 - 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวางหรือ มีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรมในการกระทำ ของฝ่ายตนด้วยการบีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้การปกครองใน ทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

39.       รัฐบาลของนายแชง เหมียน ถูกยึดอำนาจเมื่อใด

(1) มิถุนายน ค.ศ. 1943          (2) กรกฎาคม ค.ศ. 1954

(3) พฤษภาคม ค.ศ. 1961       (4) ตุลาคม ค.ศ. 1965

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

40.       องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งการพัฒนาในทศวรรษใด

(1) 50  (2) 60  (3)       70        (4) 80

ตอบ 2 หน้า 37 - 38 ในช่วงทศวรรษที่ 60 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 3 ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ปรับใช้ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก และในทศวรรษนี้เององค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งการพัฒนาเพื่อเรียกร้องให้ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเร่งรัดพัฒนาประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้า