ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ111-120

111.    คนเกาหลีใช้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ราวกี่ชนิดในการผลิตไวน์

(1) 50  

(2) 130            

(3) 210            

(4) 250

ตอบ 2 หน้า 194 - 195 ในยุคซองกษัตริย์เซจองแห่งอาณาจักรโชซอน คนเกาหลีได้ใช้สมุนไพรในการ ทำไวน์ จนมีการกล่าวกันว่าสมุนไพรกว่า 130 ชนิด นำมาผลิตไวน์ได้ถึง 60 ชนิด นอกจากนี้ ยังนำดอกไม้และผลไม้มาทำไวน์ ทำให้จำนวนไวน์ในยุคนี้มีถึง 180 ชนิด เลยทีเดียว

112.    ไวน์ชาวนาของเกาหลี คือไวน์ประเภทใด

(1) มอคคอลลี่ 

(2) โซจู้            

(3) โคกูริยอจู้   

(4) ชิจู

ตอบ 1 หน้า 193, 197 ไวน์ที่ทำจากข้าวของเกาหลี เรียกว่า มอคคอลลี่” (Makkolli) ซึ่งมีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ราว 6 - 8% และมีรสเปรี้ยว ทั้งนี้คนเกาหลีในอดีตจะเรียกมอคคอลลี่ว่า Nongju หรือไวน์ชาวนา เพราะครอบครัวชาวนาจะผลิตและนิยมใช้ดื่มกินภายหลังจากการทำงานอย่างหนัก ในไร่นามาทั้งวัน นอกจากนี้ยังใช้ดื่มเพื่อเฉลิมฉลองในวันงานพิเศษ งานประเพณี งานแต่งงาน งานศพ และใช้ดื่มเพื่อปลอบประโลมกันในยามทุกข์ยาก

113.    ชาวเกาหลีนำข้าวมาหมักทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ยุคใด

(1) โจมอง        

(2) โคริว           

(3) ซอลต๊อก    

(4) สามอาณาจักร

ตอบ 4 หน้า 192 ชาวเกาหลีสามารถนำข้าวมาหมักเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ยุคสามอาณาจักร (อาณาจักรโคกูริว เพ็กเจ และซิลลา) โดยคนในยุคนั้นจะนำข้าวมาหมัก จนเปื่อยยุ่ย แล้วก็จะกลายเป็นเครืองดื่มแอลกอฮอล์อันโอชะ

114.    สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จเยือนหมู่บ้านอันดงในปี ค.ศ. ใด

(1) 1990         (2) 1993         (3) 1995         (4) 1998

ตอบ 4 หน้า 198 เมืองอันดง จังหวัดเคียงซังเหนือ เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่และเป็นศูนย์กลาง วัฒนธรรมของเกาหลีที่ลือชื่อ นอกจากนี้เมืองอันดงยังมีแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพพิเศษ จึงเป็นผลให้ การผลิตเหล้าอันดงโซจู้มีรสชาติเป็นเลิศ โดยปัจจุบันเมืองนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธแห่งสหราชอาณาจักร ได้เสด็จเยือนหมู่บ้านอันดงในปี ค.ศ. 1998

115.    ไวน์ยองโกของเกาหลีนิยมใช้ประกอบพิธีกรรมใด

(1) แต่งงาน     (2) ไหว้บรรพบุรุษ        (3) ทางศาสนา            (4) งานศพ

ตอบ 3 หน้า 192 ไวน์ได้เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีมานานแล้วนับตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ดังที่ปรากฏ ในเอกสารของจีนชื่อ Taiping Yulan ที่กล่าวถึงเรื่องราวของหญิงชาวโคกูริวที่ทำไวน์ชื่อ โคกาจู” (Kogaju) อีกทั้งยังมีเอกสารที่เขียนขึ้นในอาณาจักรปูโย (ปี 18 ก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 660) ที่มีการนำ'ไวน์ชื่อ ยองโก” (Yonggo)ไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

116.    ไวน์ที่มีชื่อเสียงของกรุงโซล คือไวน์อะไร

(1) Hosanchun  (2) Chungsanchun (3) Yoksanchun   (4) Innsanchun

ตอบ 3 หน้า 195 ในยุคอาณาจักรโชซอน มีไวน์รสชาติดีที่ปรุงรสพิเศษสุดจนได้รับเลือกให้เป็นไวน์ ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งได้แก่ ไวน์ที่มีชื่อเสียงจากกรุงโซลคือ Yoksanchun, จากจังหวัดโชลลา คือ Hosanchun, จากจังหวัดชุงชองคือ Nosanchun, จากจังหวัดเปียงกัน (เกาหลีเหนือ) คือ Pyokhyangju ส่วนไวน์จากตำบลกุมชอนชื่อ Chongmyongju จะเป็นที่โปรดปรานของ คนทั้งประเทศ

117.    ใครคือผู้ที่ได้ขนานนามกลุ่มของตนว่า ผู้รักความเพลิดเพลินสามสิ่ง

(1) ยี ซองคิว    (2) ยี คิวโบ      (3) ลี ยังซึม      (4) ลี กาเยียง

ตอบ 2 หน้า 201 จินตกวีที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคริว คือ ยี คิวโบ (Yi Kyu-bo) และเพื่อน ๆ เป็นผู้พิสมัยในการดื่มไวน์ยิ่งนัก พวกเขาจึงได้ขนานนามกลุ่มสมาชิกของตนว่า ผู้รักความ เพลิดเพลินสามสิ่ง คือ บทกวี ดนตรี และไวน์

118.    ผู้นำเกาหลีใต้ท่านใดที่ไม่ได้จบการศึกษาจากต่างประเทศ

(1) ซิงมัน รี      (2) แชง เหมียน            (3) ยูน โปซาน (4) ปัก จุงฮี

ตอบ 4 หน้า231 เมื่อวิเคราะห์พื้นฐานทางสังคมของผู้นำเกาหลียุคใหม่พบว่าดร.ซิงมัน รีแห่งสาธารณรัฐที่ 1 และ ดร.แชง เหมียน แห่งสาธารณรัฐที่ 2 นั้น จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนนายยูน โปซาน ก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก ประเทศอังกฤษ ซึ่งตรงกันข้ามกับนายพลปัก จุงฮี ผู้นำแห่งสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ที่เกิดในชนบท และศึกษาล่าเรียนในโรงเรียนพื้นบ้านจนเรียนจบในวิทยาลัยฝึกหัดครูเท่านั้น

119.    ขบวนการแซมาอึลได้ถูกประกาศยกเลิกในปี ค.ศ.ใด

(1) 1885         (2) 1890         (3) 1951         (4) 1990

ตอบ 4 หน้า 48, 237 - 238. 250 (S) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้สร้าง ขบวนการแซมาอึล อุนดง” (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จตามเป้าหมาย จนกระทั่งมีการประกาศยกเลิก อย่างถาวร เมื่อประธานาธิบดีคิม ยังแซม สั่งให้ปลดธงแซมาอึลลงจากยอดเสาทุกแห่ง และ ยุบสำนักงานใหญ่แซมาอึลในปี ค.ศ. 1990

120.    เมืองใดของเกาหลีใต้ที่มีการผลิตเหล็กกล้าจำนวนมาก

(1) ปูซาน         (2) ด๊อกโด       (3) โปฮาง        (4) ยอนเปียง

ตอบ 3 หน้า 241 ในสมัยของประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้เน้นการพัฒนาไปตามเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค- ตะวันออกของเกาหลีใต้ เช่น เมืองคูมิเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เมืองโปฮางเป็นแหล่งผลิตเหล็กกล้า, เมืองอูลซานเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตเครื่องจักร และรถยนต์, เมืองปูซานเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้า, เมืองเตกูเป็นแหล่งทอผ้าขนาดใหญ่ที่สุด เป็นต้น