ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ91-100

91.       เทินจังของเกาหลีมีลักษณะคล้ายกับอาหารอะไรของไทย

(1) นํ้าพริกเผา 

(2)       กะปิ     

(3)       ถั่วเน่าเม๊อะ      

(4) เต้าหู้ยี้

ตอบ 3 หน้า 177 - 178 เทินจัง (Toenjang) คือ ถั่วเหลืองหมักที่ทำมาจากกากถั่วเหลืองหลังจากที่คั้นเอานํ้าจากการหมักถั่วไปทำซอสแล้ว ซึ่งชาวเกาหลีบางคนเรียกว่า เต้าเจี้ยวเพราะทำจาก ถั่วเหลืองเหมือนกัน แต่เมื่อดูใหัดีแล้วเทินจังจะเป็นถั่วหมักบด (มีลักษณะคล้ายกะปิ) ไม่มีน้ำ หรือเมล็ดถั่วเหมือนเต้าเจี้ยว โดยมีลักษณะคล้ายกับ ถัวเน่าเม๊อะที่เป็นอาหารพื้นเมือง ทางภาคเหนือของไทย

92.       ขนมซองเบียนของเกาหลีส่วนใหญ่นิยมทำเป็นสีอะไร

(1) น้ำตาล       

(2)       เขียว    

(3)       เหลือง  

(4) แดง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

93.       ส่วนประกอบสำคัญของ Samkaetang คืออะไร

(1) พริกแดง     

(2) เต้าหู้          

(3) โสม            

(4) ถั่ว

ตอบ 3 หน้า 173 ซุปไก่ใสโสม (Samkaetang = Sam - โสม, kae - ไก่, tang - ซุป)เป็นอาหารจานเดียวที่ประกอบไปด้วยกิมจิ 2-3 ชนิด กับซุปไก่ (ครึ่งตัวหรือทั้งตัว)ที่ต้มกับข้าวและโสมจนเปื่อย

94.       เมืองใดของเกาหลีที่มีชื่อเสียงในการทำโคชูจังมากที่สุด

(1) ซุนชัง         (2)       แทจอน            (3)ชังนัม          (4)       เคียงกี่

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 90. ประกอบ

95.       คำว่า โกกิในภาษาเกาหลีหมายถึงอะไร

(1) ไฟ  (2)       เนื้อ      (3)       ผัก       (4)       ปลา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

96.       ผักดองได้รับความนิยมในการบริโภคของคนทั่วโลกมาเป็นเวลาราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 10,000ปี   (2)       5,000ปี           (3)       3,000ปี           (4)       4,000ปี

ตอบ 4 หน้า 182 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า คนทั่วโลกต่างนิยมบริโภคผักดองมานานกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ผักกาด กะหลํ่า และแครอทเป็นวัตถุดิบในการหมัก สำหรับ คนเอเชียนั้นกล่าวกันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ทางตอบเหนือของอินเดียเป็นชนกลุ่มแรกที่ปลูกพืชประเภทผักกาด และมีผู้นำไปเผยแพร่ในบริเวณจีนตอนใต้เมื่อราวปี 2030 ก่อนคริสต์ศักราช

97.       จากการศึกษาค้นคว้าของนักโภชนาการพบว่า กิมจิมีราวกี่ชนิด

(1) 80  (2)       150     (3)       300     (4)       500

ตอบ 3 หน้า 183 จากการศึกษาค้นคว้าของนักโภชนาการพบว่า กิมจิมีมากกว่า 300 ชนิด ที่ผลิต และบริโภคในเกาหลี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.         อัมชังเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและพริกแดงเพื่อบริโภคในฤดูหนาว โดยจะนำผัก ไปแช่ในนํ้าหรือน้ำต้มปลาหมึกเค็มก่อนที่จะนำไปหมัก จึงใช้เวลาในการหมักนานที่สุด

2.         ชาเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและข้าว

3.         เชเช เป็นผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหมักด้วยปลาหมัก (คล้ายกะปิ) ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม

4.         โชเช เป็นผักทั้งหัวหมักกับปลาหมัก ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม ทำให้มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด

98.       ชนชาติใดที่ได้มีการปลูกผักกาดเป็นชาติแรก

(1) จีน  (2) เกาหลี        (3) สเปน         (4) อินเดีย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 96. ประกอบ

99.       ผักดองของจีนเริ่มเป็นที่รู้จักและเผยแพร่ในยุคใด

(1) โชซอน        (2) โคกูริว        (3) ซิลลา         (4) เพ็กเจ

ตอบ 3 หน้า 182 ในเกาหลียุคต้นผู้คนมักนำผักหลากหลายชนิดหมักใส่เกลือและเครื่องปรุงรสเผ็ด ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้บริโภคพร้อมกับซอสถั่วเหลือง ต่อมาภายหลังได้มีผู้นำผักดองจากจีน เข้ามาเผยแพร่ในเกาหลีเมื่อครั้งยุคอาณาจักรสหพันธรัฐซิลลา ทำให้คนเกาหลีปรับปรุง กรรมวิธีการทำผักดองเพื่อให้ได้รสชาติที่ชื่นชอบยิ่งขึ้น

100.    มีความเชื่อกันว่าถ้ารับประทานกิมจิเป็นประจำจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

(1) ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย   (2) ต่อต้านโรคมะเร็งในช่องปาก

(3)       ป้องกันการเป็นโรคลักปิดลักเปิด        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 186 - 187 คนเกาหลีจะมีคำพูดที่กล่าวกันทั่วไปว่า ทานกิมจิทุกวันสักนิด จะไม่ต้อง คิดไปหาหมอหมายความว่า กิมจิมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หากรับประทาน เข้าไปแล้วจะทำให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้กิมจิยังให้เส้นใยและมีสารเคมีอื่น ๆ ที่ช่วยต่อต้าน โรคมะเร็งในช่องปาก ลำคอ ลำไล้ กระเพาะอาหาร และช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย รวมทั้งช่วยป้องกันการเป็นโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน)