ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ71-80

71.       ประโยคที่ว่า มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัวหมายความว่าอย่างไร

(1) ทำวิจัยเกี่ยวกับวัวเพื่อพัฒนาสายพันธุ์      

(2) เป็นที่ฝึกงานด้านปศุสัตว์ของนักศึกษา

(3) ขายวัวส่งลูกหลานเรียน     

(4) เป็นสถานที่ทำการค้าและแลกเปลี่ยนวัว

ตอบ 3 หน้า 169 ในอดีตคนเกาหลีนิยมส่งลูกหลานให้เรียนต่อในชั้นสูงสุด จึงต้องขายวัวเพื่อนำเงิน ไปเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายของลูกหลานในขณะที่ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งคิดเป็นเงิน จำนวนมาก จนมีคำกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัว” (University as a tower of cow carcasses)

72.       ตลาดนัมเดมุนตั้งอยู่ในแขวงใดของกรุงโซล

(1) นัมชาง       

(2) คังซอ         

(3)       คังนัม   

(4)       ซองบก

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 64. ประกอบ

73.       ตลาดนัดโมรานของเกาหลีใต้เปิดทำการทุกๆ กี่วัน

(1) ทุกวัน         

(2) ทุก 3 วัน     

(3)       ทุก 5 วัน          

(4)       ทุก 7 วัน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

74.       ในช่วงเดือนใดที่มีการขายพริกแดงมากที่สุดที่ตลาดโมราน

(1) เมษายน     (2) มิถุนายน    (3)       สิงหาคม          (4)       กันยายน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

75.       ตลาดปศุสัตว์ในเกาหลีใต้เปิดทำการในช่วงใด

(1) ตีสอง ถึงหกโมงเข้า           (2)       ตีห้า ถึงสิบโมงเข้า       (3)       หกโมงเข้า ถึงเที่ยง      (4)       เที่ยง ถึงสี่โมงเย็น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 66. ประกอบ

76.       คนชำแหละวัว นอกจากได้รับค่าจ้างจากโรงฆ่าสัตว์แล้วยังได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนด้วย

(1) หางวัว        (2)       หัววัว    (3)       เท้าวัว  (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 169 ตลาดวัวในประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ซื้อขายวัวเพื่อส่งไปยัง โรงฆ่าสัตว์ และมีอาชีพต่อเนื่อง นั่นคือ คนชำแหละวัว ซึ่งจะได้รับหัววัวและหนังวัว รวมทั้ง ค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน ส่วนเนื้อวัวจะถูกส่งไปยังตลาดขายส่งเนื้อ

77.       ตลาดใดในเกาหลีใต้ที่ทำการค้าวัวเป็นหลัก

(1) ตลาดโมราน           (2) ตลาดกวางชอน     (3)       ตลาดคูเร         (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 66. ประกอบ

78.       ในเทศกาลชูซก ชาวเกาหลีจะทำพิธีไหว้อะไร

(1) เทพเจ้า      (2) ผีฟ้า           (3)       บรรพบุรุษ        (4)       ฟ้า ดิน เจ้าที่

ตอบ 3 หน้า 164, 175 วันชูซก หรือวันกราบไหว้บรรพบุรุษของชาวเกาหลี จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 นอกจากนี้ยังตรงกับวันที่ 15 เดือน 10 ทางจันทรคติ ซึ่งจะเรียกช่วงนี้ว่า เทศกาลชูซก หรือวันไหว้บรรพบุรุษหลังการเก็บเกี่ยว

79.       เขตโชลลาใต้ของเกาหลีใต้ มีชื่อสียงในการผลิตอะไร

(1) สาหร่าย     (2) ปลาเค็ม     (3)       กิมจิ     (4)       เกลือ

ตอบ 4 หน้า 165 เขตจังหวัดโชลลาใต้ของเกาหลีใต้ เป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เช่น ยาสูบ กระเทียม ผักต่าง ๆ บวบ โสม แครอท หมู เป็ด ไก่ และวัว อีกทั้งยังสามารถผลิตเกลือและทำการประมง จึงมีอาหารทะเลนานาชนิด

80.       ในอดีตตลาดนัมเดมุนเปิดดำเนินกิจการอย่างไร       

(1) เปิดทุกวัน

(2)       ปิดวันจันทร์     (3) ปิดวันอังคาร          (4) ปิดวันพุธที่สามของเดือน

ตอบ 1 หน้า 160 - 161 ในอดีตตลาดนัมเดมุนจะเปิดดำเนินกิจการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด แต่ในปัจจุบัน จะเปิดดำเนินกิจการทุก 6 วัน และหยุดทำการในวันอาทิตย์ เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ร่ำรวยขึ้น ทำให้คนเกาหลีเริ่มมองหาความสุขให้กับตนเองและครอบครัวมากขึ้น