ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ61-70

61.       ในช่วงทศวรรษที่ 70 เกาหลีใต้ได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างไร

(1)       ทำการปิดประเทศเพื่อพัฒนาภายใน

(2)       ทำอุตสาหกรรมหนัก เคมีภัณฑ์ แทนการใช้แรงงานมาก

(3)       เน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก      

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษที่ 70 แห่งคริสต์ศักราช ได้แก่ ความพยายามในการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานมาก (Labor Intensive Industries) มาเป็นอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนจำนวน มหาศาลและเทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนมีการปรับใช้ยุทธวิธีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่อีกครั้งด้วย

62.       นายพลปัก จุงฮี ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองของเกาหลีใต้มาจากใคร

(1) ฉ่อย คิวฮา 

(2) ชุน ดูฮวาน 

(3) แชง เหมียน            

(4) คิม เดจุง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

63.       ในช่วงทศวรรษที่ 60 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นทศวรรษแห่งอะไร

(1) ทศวรรษแห่งความถดถอย 

(2) ทศวรรษแห่งความรุ่งเรือง

(3) ทศวรรษแห่งการพัฒนา     

(4) ทศวรรษแห่งการฟื้นฟู

ตอบ 3 หน้า 38 ในช่วงทศวรรษที่ 60 แห่งคริสต์ศักราช ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ปรับใช้ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก และในทศวรรษนี้เององค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งการพัฒนาเพื่อเรียกร้องให้ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเร่งรัดพัฒนาประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้า

64.       ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ใด

(1) 1335         (2) 1414         (3) 1518         (4) 1658

ตอบ 2 หน้า 156 - 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมชาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิด ดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 - 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 599 ปี (นับจนถึงปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ. 2013)

65.       ตลาดนัมเดมุน มีขนาดพื้นที่ราวกี่ตารางเมตร

(1) 33,000 ตารางเมตร           (2) 66,000 ตารางเมตร

(3) 88,000 ตารางเมตร           (4) 99,000 ตารางเมตร

ตอบ 2 หน้า 157 ตลาดนัมเดมุนมีนาดพื้นที่ราว 66,000 ตารางเมตร แต่หากจะรวมบริเวณศูนย์กลางารค้าโดยรอบ ซึ่งประกอบด้วย แขวงเมียงดอง (Myon§-don§) แขวงปุกแชงดอง (Pukchan§-don§) และแขวงโซกองดอง (5o§on§-don§) จะมีเนื้อที่ของบริเวณแถบนี้ ทั้งหมดรวมกันถึง 632,405 ตารางเมตร

66.       ตลาดใดในเกาหลีใด้ที่มีการค้าปคุสัตว์มากที่สุด

(1) โมราน        (2) กวางชอน   (3) อัมเปียง     (4) อัมนัง

ตอบ 2 หน้า 166 ตลาดวัวกวางชอน ทั้งอยู่ที่อำเภอฮองชอง จังหวัดชุงชองใต้ ถือเป็นตลาดที่มี การค้าปศุสัตว์มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ โดยตลาดแห่งนี้จะทำการค้าวัวเป็นหลัก และจะเปิดกิจการทุก ๆ 5 วัน ครั้งละ 4-5ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาราวตี 5 ถึง 10โมงเช้า ซึ่งในทุกวันที่เปิดทำการจะมีการซื้อขายวัวราว 700 ตัว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันชูซก จะมีการซื้อขายวัวถึง 1,000 ตัว

67.       ประตูเมืองในกรุงโซลทางด้านทิศตะวันออก คือประตูเมืองอะใร

(1) ดงเดมุน     (2) นัมเดมุน     (3) ซอเดมุน     (4) ปุกเดมุน

ตอบ 1 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ

1.         ดงเดมุน (ทิศตะวันออก)          2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก)        3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ)

4. นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้กำแพงเมืองได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่เพียง ประตูนัมเดมุน (ทิศใต้) และประตูดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

68.       ตามข้อมูลในหนังสือเรียนวิชา ANT 3053 ตลาดที่ทำการค้าขายเสื้อผ้าใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ คือตลาดอะไร

(1) เมียงดง      (2) ดงเดมุน     (3) นัมเดมุน     (4) อีแทวอน

ตอบ 2 หน้า 156, 161 - 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโขล บริเวณประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็น ศูนย์กลางการค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของทั้งประเทศ และมีขนาดเนื้อที่ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

69.       ตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเลืยง คือตลาดอะไร

(1) เคียงจู        (2)       เชจู      (3) โมราน        (4)       คิมแฮ

ตอบ 3 หน้า 162 - 164 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี เริ่มเปิดดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิดดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 4, 9, 14, 19, 24 และ 29 ของทุกเดือน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และ สัตว์ปีก (เช่น ไก่ เป็ด และห่าน) โดยพริกแดงจะซื้อขายกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี

70.       ตลาดนัดคูเรของเกาหลีใต้มีชื่อเสียงในการขายสินค้าประเภทใด

(1) ปลาเงิน     (2)ชา   (3) นํ้าผึ้ง         (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 165 - 166 ตลาดนัดคูเร ตั้งอยู่ที่อำเภอคูเร จังหวัดโชลลาใต้ในบริเวณเชิงเขาคีรีซัน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในการขายสินค้าประเภทปลาเงิน ชา หน่อไม้ หัวเผือกหัวมัน รวมทั้งไม้แกะสลัก เครื่องใช้ที่ทำด้วยทองเหลือง และนํ้าผึ้ง ส่วนสินค้าสำคัญอื่น ๆ ที่วางขาย คือ พืชผลทางการเกษตร และอาหารทะเลที่มาจากการทำประมง