ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ41-50

41.       ในช่วงทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้มีการปกครองในลักษณะใด

(1) รัฐทหาร      

(2) รัฐตำรวจ    

(3) สหพันธรัฐ  

(4) เผด็จการ

ตอบ 2 หน้า 21, 23 - 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 - 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวางหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรมในการกระทำของฝ่ายตนด้วยการ บีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้การปกครองในทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราช ของสาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

42.       นักการเมืองของเกาหลีใต้ท่านใดที่ได้หลบหนีไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

(1) นายคิม เดจุง         

(2) นายคิม ยังแซม 

(3) นายชุน ดูฮวาน           

(4) นายโรห์ เตวู

ตอบ 1 หน้า 45 - 46 เหตุการณ์ทางการเมืองในยุคสาธารณรัฐที่ 4 ภายใต้การนำของนายพลปัก จุงฮี อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคเผด็จการประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง เพราะอำนาจของรัฐถูกครอบงำ ด้วยคนเพียงกลุ่มเดียว ส่งผลให้นักการเมืองฝ่ายค้านบางคนต้องหนีไปลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ เช่น นายคิม เดจุง ได้หนีไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ถูกองค์การสืบราชการลับพาตัวกลับมาลงโทษ ที่เกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1973 ทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้นระหว่างประเทศ

43.       สงครามเกาหลีกินเวลานานเท่าไร

(1) 126 วัน      

(2) 1 ปี            

(3)       3 ปี      

(4)       5 ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

44.       สนธิสัญญาหยุดยิงของสงครามเกาหลี ได้มีการลงนามกันในปี ค.ศ. ใด

(1) 1948         (2) 1953         (3)       1961   (4)       1972

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

45.       ประเทศใดที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีใต้มากที่สุดเมื่อสิ้นสุดสงครามเกาหลี

(1) ญี่ปุ่น         (2) เยอรมนี      (3)       สหรัฐอเมริกา   (4)       อังกฤษ

ตอบ 3 หน้า 24 - 25 ภายหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูบูรณะประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด โดยได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อปรับปรุง ประเทศเกาหลีใต้ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และได้ให้เงินช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่าง ๆ แกเกาหลีใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1953 - 1959 เป็นจำนวนราวร้อยละ 80 ของเงินช่วยเหลือที่ส่งไป จากต่างประเทศทั้งหมด

46.       ในช่วงใดที่เกาหลีใต้ได้เริ่มอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ

(1) ปี ค.ค. 1948 - 1951 (2) ปี ค.ศ. 1954 - 1957 (3) ปี ค.ศ. 1958 - 1961 (4) ปี ค.ศ. 1973 - 1976

ตอบ 3 หน้า 27 ในปี ค.ศ. 1958 - 1961 อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของเกาหลีใต้ เริ่มถึงจุดอิ่มตัว และเป็นระยะเริ่มแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรขนาดเล็ก จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ ปุ๋ย เครื่องทอผ้า เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ

47.       ในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1960 กลุ่มใดที่นำการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเกาหลีใต้

(1) กลุ่มชาวนา            (2) กลุ่มกรรมกร          (3) กลุ่มนักศึกษา        (4) ประชาชนทั่วไป

ตอบ 3 หน้า 31 - 32, 243 (S) จุดจบของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน ค.ค. 1960 เมื่อกลุ่มนักศึกษาได้นำการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งที่สกปรก แต่ถูกตำรวจ ขับไล่และยิงปืนใส่จนเสียชีวิตหลายคน ทำให้ประชาชนทั่วประเทศลุกฮือขึ้นต่อสู้กับเผด็จการ ดร.ซิงมัน รี จนส่งผลให้ตัวเขาและครอบครัวต้องหนีออกนอกประเทค อันเป็นการสิ้นสุดของ สาธารณรัฐที่ 1ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่ดร.ซิงมัน รี เข้าบริหารประเทศทั้งหมดก็เป็นเวลานานถึง 12ปี

48.       นโยบาย การมองออกไปข้างนอกของเกาหลีใต้ หมายถึงอะไร

(1) การปิดประเทศ      (2) การผลิตเพื่อส่งออก

(3) การพัฒนาระบบการศึกษา            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 36 - 38, 50, 234, 247 (S) ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 เมื่อรัฐบาลพลเรือนของนายพลปัก จุงฮี หรือมีฉายาว่า นายพลกระดูกเหล็กได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีบริหารประเทศเกาหลีใต้นั้น รัฐบาลได้ใช้ยุทธวิธีการผลิตเพื่อการส่งออก (Export-oriented Strategy) ตามนโยบาย การมองออกไปสู่ภายนอก หรือการมองออกไปข้างนอก” (Outward-looking Policy) โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม

49.       ผู้ใดเป็นประธานาธิบดีในยุคสาธารณรัฐที่สามของเกาหลีใต้

(1)นายซิงมัน รี            (2)นายชุน ดูฮวาน       (3)นายโรห์ เตวู            (4)นายปัก จุงฮี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 48. ประกอบ

50.       ผู้นำเกาหลีใต้ท่านใดริเริ่มและนำคติพจน์ว่า เราทำได้มาใช้ในเกาหลีใต้

(1) นายแชง เหมียน     (2) นายปัก จุงฮี           (3) นายแช คิวฮา         (4) นายชุน ดูฮวาน

ตอบ 2 หน้า 50 - 51, 228, 249 (S) ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ที่นายพลปัก จุงฮี ปกครอง ประเทศเกาหลีใต้นั้น นายพลกระดูกเหล็กผู้นี้ได้กระทำการพัฒนาด้วยวิธีการผลักดันใน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ผลักดันให้รัฐเป็นองค์กรนำในการพัฒนา 2. ผลักดันให้ประชาชนฮึดสู้ด้วยการให้แรงจูงใจทุกรูปแบบ ตามคติพจน์ที่ว่า เราทำได้” (Can-do Spirit) เพื่อชีวิตของชาวเกาหลีที่สดใสในอนาคต