ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ข้อ21-30

21.       ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้

(1) ปัก จุงฮี      

(2) ซิงมัน  รี     

(3)       ชุน ดูฮวาน       

(4)       โรว์ เตวู

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

22.       เกาะที่ใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรเกาหลีคือเกาะอะไร

(1) คังฮวา        

(2) เฃจู            

(3)       ยอนเพียง        

(4)       นามิ

ตอบ 2 หน้า 12, 7 (S) เกาะต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ คาบสมุทรเกาหลี จะมีจำนวนราว 3,400 เกาะ โดยเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะเซจูหรือเฃจูโด (Chejudo) ซึ่งมีขนาด 1,830 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลี ห่างจากปลายแหลมของคาบสมุทรราว 100 กิโลเมตร และ เกาะนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ด้วย (รวมกับเกาะเล็ก ๆ อีก 26 เกาะที่ตั้งอยู่โดยรอบ)

23.       เขตการปกครองของเกาหลีใต้แบ่งออกเป็นกี่นครหลัก

(1) 5    

(2) 7    

(3) 9    

(4) 11

ตอบ 2 หน้า 17, 308, 210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 นคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

24.       ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้อยู่ในตำแหน่งได้กี่ปี

(1) 2    (2) 4    (3) 5    (4) 6

ตอบ 4 หน้า 17, 321, 223 - 224 (S) ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงวาระเดียว (1 สมัย) เป็นเวลา 6 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีตามความเห็นชอบของรัฐสภา ส่วนผู้พิพากษาคนอื่น ๆ นั้น ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งตามคำแนะนำของ ประธานศาลฎีกา

25.       ข้อวิชา ANT 3053 มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

(1) Society and Culture of South Korea   

(2) South Korea Society and Culture

(3) Korean Society and Culture        

(4) Korea Society and Culture

ตอบ 3 (หน้าปก) วิชา ANT 3053 (AN 353) มีชื่อเป็นภาษไทยว่า สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีหรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า Korean Society and Culture

26.       เมืองใดของเกาหลีใต้ที่อยู่ใกล้กับญี่ปุ่นมากที่สุด

(1) อินชอน       (2)ปูซาน          (3)       โซล      (4)       นามิ

ตอบ 2 หน้า11,7(S) คาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวันตกตั้งอยู่ห่างจากคาบสมุทรชานตุงของจีน แผ่นดินใหญ่ราว 190 กิโลเมตร โดยมีทะเลเหลืองกั้นกลาง ส่วนทางทิศตะวันออกโดยเฉพาะ อย่างยิ่งปลายสุดของคาบสมุทรเกาหลีที่เป็นที่ตั้งของเมืองปูซานนั้น จะมีระยะห่างจากเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น โดยมีทะเลตะวันออก (แต่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ทะเลญี่ปุ่น) กั้นกลาง

27.       อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 289            (2)       376     (3)       668     (4)       895

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

28.       อาณาจักรใดที่ใม่รวมอยู่ในกลุ่ม ยุคสามอาณาจักร’''

(1) โชซอน        (2)       โคกูริว  (3)       เพ็กเจ  (4)       ซิลลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

29.       แม่นํ้าใดคือแม่นํ้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีกับรัสเซีย

(1) ยาลู           (2)       อัมนกกัง          (3)       ทูแมนกัง          (4)       กุมกัง

ตอบ 3 หน้า 11, 7 (S) อาณาเขตทางทิศเหนือของคาบสมุทรเกาหลีจะติดต่อกับมณฑลต่าง ๆของประเทศจีนและประเทศรัสเซีย โดยในส่วนที่ติดต่อกับจีนนั้นจะมีแม่นํ้า 2 สายเป็นเสมือน เส้นกั้นอาณาเขต คือ แม่น้ำยาลู (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า อัมนกกัง) และแม่น้ำทูแมน (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า ทูแมนกัง) ซึ่งแม่น้ำทูแมนนี้ยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลี กับประเทศรัสเซียราว 16 กิโลเมตรอีกด้วย

30.       ปัจจุบันประธานาธิบดีเกาหลีใต้สามารถดำรงตำแหน่งได้กี่ปี

(1) 4 ปี            (2)       5 ปี      (3)       8 ปี      (4)       10 ปี

ตอบ 2 หน้า 16, 295, 297, 198 (S) ประธานาธิบดีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ จะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เพียง 1 วาระ (สมัยเดียว) เป็นเวลา 5 ปี