ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ71-80

71.       ในปี ค.ศ. 1981 องค์การใดของเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

(1) องค์การพิทักษ์ปกป้องประเทศ      

(2) องค์การป้องกันประเทศ

(3) องค์การสืบราชการลับ       

(4) องค์การพลังงานเพื่อสันติ

ตอบ 3 หน้า 55, 260 (S), 263 (S) ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1981 องค์การสืบราชการลับเกาหลีใต้ (KCIA)ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

72.       ในทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่สิบปี จนได้รับ การขนานนามว่าอะไร

(1) มหัศจรรย์ด้วยผลงานของชาวเกาหลี         

(2) มหัศจรรย์ชายฝั่งของเกาหลี

(3) มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่น้ำฮั่น    

(4) มหัศจรรย์แม่น้ำฮั่น

ตอบ 3 หน้า 78, 233 ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 ทำให้ทั่วโลกมองเห็นศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ จากการเป็นประเทศ ที่ยากจนที่สุดในทศวรรษที่ 50 กลายมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได้ภายในช่วงเวลา ไม่กี่สิบปี จนได้รับการขนาบนามว่า มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่น้ำฮั่น” (Miracle of the Han)

73.       เกาหลีใต้ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. ใด

(1) 1976         

(2) 1981         

(3) 1985         

(4) 1988

ตอบ 4 หน้า 57, 78, 266 (S), 268 (S) เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่กรุงโซล ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 5 ตุลาคม ค.ศ. 1986 หลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็ได้รับเกียรติ ให้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 2 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ซึ่งนับเป็นชาติเอเชียชาติที่ 2 ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ภายหลังจากที่ณี่ปุ่น เป็นชาติเอเชียชาติแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 1964

74.       เป้าหมายหลักของชาติในยุคประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน คืออะไร

(1) การพัฒนาเกษตรกรรม      (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ

(3) สังคมประชาธิปไตยสวัสดิการ       (4) การพัฒนาการศึกษา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 67. ประกอบ

75.       ในปี ค.ศ. 1986 นักศึกษาเดินขบวนประท้วงและชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ใด

(1) มหาวิทยาลัยโซล   (2) มหาวิทยาลัยฮันคุก

(3) มหาวิทยาลัยคอนคุก         (4) มหาวิทยาลัยอีวา

ตอบ 3 หน้า 57 ในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ค. 1986 นักศึกษาเกาหลีใต้จาก 19 สถาบันทั้งในกรุงโซลและ ต่างจังหวัด ได้ร่วมเดินขบวนประท้วงและชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยคอนคุกเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน ลาออกและให้ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน แต่ในที่สุด นักศึกษาก็ถูกตำรวจจับกุมถึง 1,219 คน

76.       เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรในปี ค.ศ. 1986

(1)โอลิมปิกฤดูหนาว   (2) โอลิมปิกฤดูร้อน     (3) โอลิมปิกผู้พิการ     (4) เอเชียนเกมส์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

77.       แชโบล์ (Chaebol) หมายถึงอะไร

(1) ธุรกิจการเกษตร     (2) ธุรกิจขนาดเล็ก      (3) ธุรกิจขนาดกลาง   (4) ธุรกิจขนาดใหญ่

ตอบ 4 หน้า 92 - 93, 251 (S), 271 (S) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเกาหลี หรือที่เรียกวา แชโบล์” (Chaebol) ราว 108 กลุ่ม ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมกระจายไปแทบทุกสาขา โดยกลุ่มบริษัท ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ ได้แก่ ซัมซุง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1938 ถือเป็นบริษัทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด), ฮุนได (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950), ลักกี้-โกลสตร์ (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947), เดวู (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967), ซันเกียง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1953) ฯลฯ

78.       ประธานาธิบดีคนใดของเกาหลีใต้ที่ลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการเข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากขึ้น

(1)ชุน ดูฮวาน  (2)ลี เมียงบัก  (3)โรห์ เตวู       (4) คิม ยังแซม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

79.       ในปีแรกที่นายคิม ยังแซม เข้าบริหารประเทคเกาหลีใต้ เขาได้เน้นในเรื่องอะไร

(1) เพิ่มรายได้ประชาชาติ        (2) สร้างมหัศจรรย์บนฝั่งแม่น้ำฮั่น

(3) สร้างเกาหลีใหม่     (4) พัฒนาการเกษตร

ตอบ 3 หน้า 81, 270 (S) ในปีแรกที่นายคิม ยังแซม เข้าบริหารประเทศเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐ ที่ 7 นั้น เขาได้เน้นยํ้าถึง การสร้างเกาหลีใหม่ปีต่อมาเขาเน้นถึง การปฏิรูประบบสังคมใน ยุคโลกาภิวัตน์และก้าวต่อไปคือ การประกาศนโยบาย การนำเกาหลีให้เป็นชาติชั้นแนวหน้าในคริสต์ศตวรรษที่ 21

80.       เกาหลีใต้ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคารเมื่อใด

(1) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990         (2) 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993

(3) 15 กันยายน ค.ศ. 1995    (4) 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1997

ตอบ 2 หน้า 81, 86 ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร เพราะการกระทำที่ผ่านมานั้นก่อให้เกิด การฉ้อราษฎร์บังหลวงและการดำเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใส ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงให้ใช้ระบบนามจริง ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ