ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ111-120

111.    ในปี ค.ศ. 1999 เกาหลีใต้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นลำดับที่เท่าใดของโลก

(1) 3    

(2) 5    

(3) 7    

(4) 9

ตอบ 3 หน้า 145 ในปลายปี ค.ศ. 1999 เกาหลีใต้มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 5.2 ล้านคน หรือ เป็นลำดับที่ 7 ของโลกเลยทีเดียว

112.    ตลาดนัมเดมุนตั้งอยู่ในบริเวณแขวงใดของกรุงโซล

(1)ชุงชาง        

(2)นัมชาง        

(3)เมียงดอง    

(4)โซกองดอง

ตอบ 2 หน้า 156 - 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมชาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิด ดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 - 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีในปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 598 ปี (นับจนถึงปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ. 2012)

113.    ตลาดนัมเดมุนเปิดดำเนินการในปี ค.ศ.ใด

(1) 1321         

(2) 1357         

(3) 1414         

(4) 1483

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 112. ประกอบ

114.    กำแพงเมืองที่ล้อมรอบกรุงโซลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ในอดีตคือกำแพงเมืองใด

(1) ดงเดมุน     (2) นัมเดมุน     (3) ปุกเดมุน    (4) ซอเดมุน

ตอบ 4 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ 1. ดงเดมุน (ทิศตะวันออก)            2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก)        3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ)

4. นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้กำแพงเมืองได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่เพียง ประตูนัมเดมุน (ทิศใต้) และประตูดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

115.    ตลาดนัมเดมุนเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรใดของเกาหลี

(1)โคกูริว         (2) เพ็กเจ        (3)โชซอน         (4)โคริว

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 112. ประกอบ

116.    ตลาดใดที่มีการค้าคึกคักมากที่สุดในช่วงเข้ามืด (ก่อนสว่าง)

(1)ดงเดมุน      (2)นัมเดมุน      (3)ปุกเดมุน     (4)ซอเดมุน

ตอบ 2 หน้า 159 - 160 ตลาดนัมเดมุนจะเริ่มธุรกิจการค้าที่คึกคักมากที่สุดในช่วงเช้ามืด (ก่อนสว่าง) โดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ตีสองไปจนถึงหกโมงเช้าจะเป็นการทำธุรกรรมประเภทขายส่ง ที่ชุลมุนและมีกิจกรรมยุ่งที่สุด ส่วนตอนสายตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไป ลูกค้ารายย่อย และชาวต่างประเทศจะเข้าไปซื้อหาจนถึงเที่ยงวัน จากนั้นลูกค้าจะลดลงตามลำดับ

117.    ตลาดนัดโมรานเปิดดำเนินการทุกกี่วัน

(1) 3    (2) 5    (3) 7    (4) 10

ตอบ 2 หน้า 163 - 165 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี่ เริ่มเปิดดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิด ดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 4, 9, 14, 19, 24 และ 29 ของทุกเดือน โดยตามปกติจะมี ผู้ซื้อราว 250,000 คน และในจำนวนนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้ากว่า 1,500 คน ซึ่งจะทำงานอย่าง เหน็ดเหนื่อยติดต่อกันครั้งละกว่า 20 ชั่วโมงต่อวัน

118.    องค์ประกอบทางวัฒนธรรมอาหารที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนเกาหลีคืออะไร

(1) พริกแดง     (2) ถั่วเหลือง   (3) กิมจิ           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 175, 181 คนเกาหลีนิยมบริโภคพริกแดงและถั่วเหลืองแทบทุกมื้อ ทั้งที่บริโภคโดยตรง และใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ ทำให้พริกแดงและถั่วเหลืองกลายเป็น องค์ประกอบทางวัฒนธรรมอาหารที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตที่คนในสังคมนี้จะขาดมิได้ นอกจากนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ กิมจิ ซึ่งได้กลายเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ สามารถพบเห็นในสำรับอาหารของครัวเรือนแทบทุกมื้อ

119.    โคชูจังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีในปัจจุบันมาจากเมืองใด

(1) อินชอน       (2) ฮวงเฮ         (3) ซุนชัง         (4) ดูซัน

ตอบ 3 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนนํ้าพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

120.    กิมจิประเภทใดที่มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด

(1)อัมชังเช       (2)ชาเช            (3) เชเช           (4)โชเช

ตอบ 4 หน้า 183 กิมจิแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.         อัมชังเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและพริกแดงเพื่อบริโภคในฤดูหนาว โดยจะนำผัก ไปแช่ในนํ้าหรือนํ้าต้มปลาหมึกเค็มก่อนที่จะนำไปหมัก ซึ่งใช้เวลาในการหมักนานที่สุด

2.         ชาเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและข้าว

3.         เชเช เป็นผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหมักด้วยปลาหมัก (คล้ายกะปิ) ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม

4.         โชเช เป็นผักทั้งหัวหมักกับปลาหมัก ขิง กระเทียม และน้ำส้ม ทำให้มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด