ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ11-20

11.       ตามประวัติศาสตร์ของเกาหลี อาณาจักรใดคืออาณาจักรแห่งแรกของเกาหลี

(1)โคริว            

(2) โคโชซอน    

(3)ซิลลา          

(4) โชซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

12.       ยุคอาณาจักรโคริว มีการนับถือศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ

(1)ขงจื้อ           

(2)คริสต์ศาสนา           

(3)ศาสนาพุทธ            

(4)ลัทธิความเชื่อเทพเจ้า

ตอบ 3 หน้า 5, 15 - 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็น ศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ มีการสร้างวัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้มากมาย ทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

13.       สิ่งประดิษฐ์ใดที่เกาหลีประดิษฐ์ขึ้นเป็นชาติแรก

(1) เคลือบสีสังคโลก   

(2) ตัวอักษรที่ใช้นการสื่อสาร

(3) ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนไหวได้          

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

14.       ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้

(1) ปัก จุงฮี      (2) แชง เหมียน            (3) ซิงมัน  รี     (4) ปาร์ค จีชอง

ตอบ 3 หน้า 10. 81 - 82 (S), 240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948โดยเลือก ดร.ซิงมันรี เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือ เกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก

15.       ในปัจจุบันประธานาธิบดีของเกาหลีใต้สามารถอยู่ในตำแหน่งได้กี่ปี

(1) 3   (2) 4                (3) 5    (4) 6

ตอบ 3 หน้า 16. 295, 297, 198 (S) ประธานาธิบดีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ จะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เพียง 1 วาระ (สมัยเดียว) เป็นเวลา 5 ปี

16.       เมืองใดคือนครหลักของเกาหลีใต้ (มีฐานะเทียบเท่าจังหวัด)

(1) เคียงกี่        (2) กังวอน       (3) อินชอน       (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 17, 308, 210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 นคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

17.       เกาหลีแบ่งฤดูกาลออกเป็นกี่ฤดู

(1)2     (2)3     (3)4     (4)5

ตอบ 3 หน้า 15, 10 (S) ฤดูกาลของเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ

1.         ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

2.         ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน

3.         ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

4.         ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม

18.       อาณาจักรใดของเกาหลีที่เป็นที่มาของชื่อ เกาหลีในปัจจุบัน

(1) โคกูริว        (2) โคริว           (3)โคโชซอน     (4)โชซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

19.       อาณาจักรใดที่ไม่จัดอยู่ในอาณาจักร ยุคสามอาณาจักร

(1)โชซอน         (2) โคกูริว        (3)เพ็กเจ         (4)ซิลลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

20.       อาณาจักรใดที่สามารถรวบรวมอาณาจักรอื่นๆ ในยุคสามอาณาจักรเข้าด้วยกันได้

(1)โชซอน         (2)โคกูริว         (3) เพ็กเจ        (4)ซิลลา

ตอบ 4 หน้า 4, 14 - 15 (S), (ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ) การช่วงชิงอำนาจระหว่างกันในยุคสามอาณาจักรได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดอาณาจักรซิลลาก็สามารถยึดอำนาจ และรวบรวมอาณาจักรเพ็กเจและอาณาจักรโคกูริวได้เป็นผลสำเร็จ และก่อตั้งเป็นอาณาจักร ชื่อว่า อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลา (United Silla) ในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อเคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราวหนึ่งล้านกว่าคน