ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ101-110

101.    ในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่เท่าใด

(1) 12  

(2) 13  

(3) 14  

(4) 15

ตอบ 4 หน้า 103, 346, 272 (S) ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ค. 1997 เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของ ประเทศเกาหลีใต้ครั้งที่ 15 ซึ่งผลปรากฏว่า นายคิม เดจุง แห่งพรรค National Congress for New Politics (NCNP) ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี โดยได้รับเสียงสนับสนุน ร้อยละ 40.3

102.    ผู้ว่าราชการจังหวัดโชลลาเหนือของเกาหลีใต้ คือใครในยุคของนายคิม เดจุง

(1) นายยูน ยองเพียง  

(2) นายยู จองเกียน     

(3) นายคิม อิลซุก        

(4) นายลี ฮองอัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ

103.    อังกฤษใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในเวลากี่ปี

(1)3ปี  

(2)5ปี            

(3)10ปี            

(4)15ปี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 37. ประกอบ

104.    เกาหลีใต้ใช้เงินสกุลใด

(1)ดอลลาร์เกาหลี       (2) เยน            (3)รีล   (4)วอน

ตอบ 4 หน้า 143, 293 (S) สกุลเงินประจำชาติของเกาหลีใต้ คือ เงินวอน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน เงินเกาหลี (ตามข้อมูลในหนังสือ) คือ 30 วอน เท่กับเงินไทย 1 บาท

105.    เกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การของกลุ่มประเทศร่ำรวย (OECD) เป็นลำดับที่เท่าใด

(1) 17  (2) 23  (3) 29  (4) 35

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

106.    ในปี ค.ศ. 2000 ได้มีการประชุมสุดยอดของผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ในเดือนใด

(1)กุมภาพันธ์  (2)มีนาคม       (3)มิถุนายน     (4)กรกฎาคม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 100. ประกอบ

107.    ในสมัยนายคิม เดจุง ได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะสำคัญท่านใดที่มาเยือนเกาหลีใต้

(1) สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2    (2) ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคเนดี้

(3) นางมากาเร็ต แทชเชอร์      (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 128 ในสมัยประธานาธิบดีคิม เดจุง เกาหลีใต้ได้ต้อนรับอาคันตุกะคนสำคัญ ได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น และ ผู้นำจากหลายประเทศ รวมทั้งนายชวน หลีกภัย ของไทยด้วย

108.    นิตยสารใดที่ยกย่องว่านายคิม เดจุง เป็นผู้ทรงพลังที่สุดในเอเชียในปี ค.ศ. 1999

(1) นิตยสารฟอร์ฟ       (2) นิตยสารไทม์

(3) นิตยสารเอเชียวีค   (4) นิตยสารโคเรียนวีค

ตอบ. 3 หน้า 128 นายคีม เดจุง ได้รับการยกย่องจากนิตยสารเอเชียวีคว่า เป็นบุรุษที่ทรงพลังดีเด่น ที่สุดในเอเชียประจำปี ค.ศ. 1999 นอกจากนี้เขายังได้รับเหรียญเสรีภาพฟิลาเดลเฟียในฐานะ ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

109.    Pay-for-Summit รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่านโยบายอะไร

(1) แซมาอึล อุนดง      (2) มหัศจรรย์บนฝั่งแม่นํ้าฮั่น

(3) ซัน-มูน       (4) ซันชาย

ตอบ.4 ดูคำอธิบายข้อ 100. ประกอบ

110.    Teharan Valley คืออะไร

(1) หมู่บ้านของชาวอิหร่านนเกาหลีใต้           (2) หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาทางการเกษตร

(3) ศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี          (4) ศูนย์ทดลองด้านชีวะ-เคมี

ตอบ 3 หน้า 145 - 146 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สร้างศูนย์อุตสาหกรรมขึ้นโดยให้มีลักษณะคล้ายกับSilicon Valley ของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเกาหลีใต้ให้เป็นชาติที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารขนาดใหญ่ หนึ่งในสิบของโลกภายในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งในปัจจุบันศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ มีชื่อว่า Teharan Valley