ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อ81-90

81.       ขนมที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากของเกาหลีคือขนมอะไร

(1) ขนมซองเบียน        

(2) ขนมเค้กข้าว           

(3) ขนมเทินจัง 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 174 ขนมและอาหารว่างของเกาหลีมีมากกว่า 200 ขนิด โดยขนมที่คนนิยม และมีชื่อเสียงมากของเกาหลีประเภทหนึ่งก็คือ โต๊ก (Tok) หรือเค้กข้าว (Rice Cake)ซึ่งมีรูปลักษณะหลายชนิดแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและจังหวัด แต่ที่ได้รับความนิยมมาก ก็คือ ซองเบียน (Songp’yon) ซึ่งปั้นเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์

82.       สารในใบสนมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร

(1) ป้องกันมะเร็ง         

(2) ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด

(3)       ช่วยคลายความเหน็ดเหนึ่อย   

(4) ช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศ

ตอบ 3 หน้า 175 ผลวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์พบว่า สารในใบสนจะช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อย ทำให้กระปรี้กระเปร่า และช่วยในการขับถ่าย อีกทั้งยังช่วยบำรุงสมองและหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีธาตุเหล็กมาก ซึ่งจะช่วยแก้โรคโลหิตจางได้อีกด้วย

83.       อาหารชนิดใดของเกาหลีที่ในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้

(1)คาลบิ          

(2)บีบิมบับ      

(3)พูลโกกิ        

(4)ซัมเก็ตตัง

ตอบ 3 หน้า 171 ในภาษาเกาหลี คำว่า พูล” (Pul) หมายถึง ไฟ ส่วนคำว่า โกกิ” (Gogi) หมายถึง เนื้อ เมื่อรวมทั้งสองคำนี้เข้าด้วยกันเป็น พูลโกกิ” (Pulgogi) จะหมายถึง เนื้อย่างเกาหลี หรือบาร์บิคิว ซึ่งในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้อันลือชื่อและบริโภคกันในหมู่ชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันเมื่อประเทศพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม และมีการนำเข้า เนื้อวัวจากต่างประเทศมากขึ้น คนทั่วไปจึงสามารถบริโภคเนื้อย่างได้อย่างทั่วถึงและในราคาไม่แพงนัก

84.       ภาษาเกาหลีคำใดที่มีความหมายว่า ไฟ

(1) Kabi      (2) Kanjang        (3) Pul        (4) Gogi

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 83. ประกอบ

85.       อาหารเกาหลีชนิดใดที่ใส่ไข่ ผัก และเนื้อ ต้มลงในหม้อปรุงรส

(1)ซัมเก็ตตัง    (2)บีบีมบับ      (3)โบชิบตัง      (4)ซิลซอลโล

ตอบ 4 หน้า 173 ซิลซอลโลเป็นอาหารประเภทต้ม โดยจะใส่ไข่ ผัก และเนื้อลงในหม้อปรุง แล้วตั้งให้ร้อนบนโต๊ะอาหาร

86.       ขนมและอาหารว่างของเกาหลีมีราวกี่ชนิด

(1) 70  (2) 100            (3) 150            (4) 200

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

87.       ขนมซองเบียนนิยมทำกันในวันใด

(1) วันปีใหม่    (2) วันเกิด        (3) วันชูซก       (4) วันซองเบียน

ตอบ 3 หน้า 175, (ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ) ในอดีตคนเกาหลีมักนิยมทำขนมซองเบียนปีละ 2 ครั้ง คือ วันเพ็ญเดือนสอง และวันที่ 15 เดือน 8 หรือวับชูซก (วันไหว้บรรพบุรุษ) ดังนั้น จึงถือว่าเป็นขนมที่สำคัญ เพราะใช้เป็นของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยซองเบียนจะมี 2 สี คือ สีขาวหรือสีนํ้าตาลอ่อน และสีเขียว

88.       อาหารเกาหลีชนิดใดที่มีลักษณะคล้ายกับนํ้าพริกของไทย

(1) เทินจัง        (2)โคชูจัง         (3)โต๊กจัง         (4) ชอนจัง

ตอบ 2 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนนํ้าพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

89.       พริกแดงที่เข้าไปในเกาหลีมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด

(1)สเปน          (2) โปรตุเกส    (3)ลาตินอเมริกา          (4)อินเดีย

ตอบ 3 หน้า 176, 182 กิมจิสีแดงรสเผ็ดที่นิยมบริโภคกันในเกาหลีทุกวันนี้มีขึ้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษ ที่ 17 โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่ค้าขายอยู่ที่เมืองนางาซากิของญี่ปุ่นได้นำพันธุ์พริกสีแดง จากแถบลาติบอเมริกาหรืออเมริกากลาง (ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดพริกอย่างแท้จริง) เข้ามา เผยแพร่ในเกาหลี ทำให้คนเกาหลีนำพริกสีแดงมาเป็นส่วนผสมของกิมจิหรือผักดองเป็นครั้งแรก ดังปรากฏในตำราอาหารที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1765

90.       กิมจิสีแดงรสเผ็ดของเกาหลีเริ่มมีการผลิตขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด

(1) 8    (2)       12        (3) 14  (4) 17

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 89. ประกอบ