ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อ71-80

71.       สมาคมพ่อค้าของเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทตลาดนัมเดมุนในปี ค.ศ. ใด

(1) 1951         

(2)       1964   

(3)       1972   

(4)       1981

ตอบ 2 หน้า 157 ตลาดนัมเดมุนเข้าสู่ยุคมืดเมื่อถูกคนญี่ปุ่นเข้ายึดกิจการควบคุมการดำเนินงานของ ตลาดในยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1910 - 1945) แต่ภายหลังที่ได้รับเอกราชแล้ว ตลาดนัมเดมุนก็อยู่ในความดูแลของสมาคมพ่อค้าตลาดนัมเดมุน และต่อมาในปี ค.ศ. 1964 สมาคมพ่อค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทตลาดนัมเดมุน ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินการควบคุมดูแล กิจการของตลาดนัมเดมุนมาตราบเท่าทุกวันนี้

72.       ตลาดในเกาหลีใด้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตลาดในกรุงเทพฯ โดยมีตลาดพื้นเมืองขนาดใหญ่อยู่กี่แห่ง

(1)2     

(2)3     

(3)4   

(4)5

ตอบ 1 หน้า 156 ตลาดของประเทศเกาหลีใต้มีส่วนคล้ายคลึงกับตลาดในกรุงเทพฯ โดยมี ตลาดพื้นเมืองขนาดใหญ่อยู่ในกรุงโซล 2 แห่ง คือ ตลาดนัมเดมุน (Namdaemun)และตลาดดงเดมุนหรือทงเดมุน (Ton§daemun)

73.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า ดงเดมุน

(1)       ทิศเหนือ           

(2) ทิศใต้         

(3) ทิศตะวันออก         

(4) ทิศตะวันตก

ตอบ 3 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ 1. ดงเดมุน (ทิศตะวันออก) 2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก) 3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ)4. นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้คงเหลือแต่เพียงประตูนัมเดมุบ (ทิศใต้) และประตูดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

74.       ตลาดนัมเดมุนมีอายุราวกี่ปี

(1)650ปี          (2)590ปี          (3)480ปี          (4)340ปี

ตอบ 2 หน้า 156 - 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุบ ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมซาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 - 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลี ในปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 598 ปี (นับจนถึงปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ. 2012)

75.       ตลาดที่เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในเกาหลีใต้ คือตลาดใด

(1)ดงเดมุน      (2)นัมเดมุน      (3)ซอเดมุน      (4)เมียงดง

ตอบ 1 หน้า 156, 161 - 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซล บริเวณประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็น ศูนย์กลางการค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของทั้งประเทศ และมีขนาดเนื้อที่ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

76.       ตลาดนัมเดมุนเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ยุคสมัยใดของเกาหลีใต้

(1) อาณาจักรโชซอน   (2) อาณาจักรโคโชซอน           (3) อาณาจักรเพ็กเจ    (4) อาณาจักรโคกูริว

ตอบ 1 ดูตำอธิบายข้อ 74. บระกอบ

77.       ที่ดินที่มีขนาด 2 เปียง เทียบเท่ากับที่ดินขนาดกี่ตารางเมตร

(1) 2.2 (2) 4.4 (3)       6.6       (4)       8.8

ตอบ 3 ดูตำอธิบายข้อ 75. ประกอบ (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร ดังนั้น 2 เปียง จึงมีขนาด 6.6 ตารางเมตร)

78.       ที่ตลาดโมรานจะมีการซื้อขายพริกแดงกันมากที่สุดในช่วงเดือนใด

(1) กุมภาพันธ์ (2) เมษายน     (3)       กรกฎาคม        (4)       กันยายน

ตอบ 4 หน้า 164 ตลาดโมรานมีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และสัตว์ปีก (เช่น ไก่ เป็ด และห่าน)ซึ่งกล่าวกันว่าราคาพริกแดงของตลาดนี้จะเป็นตัวกำหนดราคาพริกแดง ในกรุงโซล และจะมีการซื้อขายพริกแดงกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี โดยตลาดโมราน จะทำการขายส่งในวันที่ 3, 8, 13, 18, 23 และ 28 หรือก่อนวันเปิดตลาดนัดหนึ่งวัน

79.       ปัจจุบันตลาดนัดพื้นเมืองในเกาหลีใต้ที่เปิดทำการทุก ๆ ห้าวัน มีอยู่ราวกี่แห่ง

(1) 50 แห่ง      (2) 100 แห่ง    (3)       150 แห่ง          (4)       200 แห่ง

ตอบ 3 หน้า 166 ปัจจุบันตลาดนัดพื้นเมืองในเกาหลีใต้ที่เปิดทำการทุก ๆ ห้าวัน มีอยู่ราว 150 แห่ง ทั่วประเทศ และกำลังจะสูญหายเพราะเลิกกิจการไปเรื่อย ๆ เนื่องจากถูกแทนที่ด้วย ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในแทบทุกเมือง

80.       อาหารคาลบิ (Kalbi) ของเกาหลี มีอะไรเป็นส่วนประกอบหลัก

(1)หัวผักกาด   (2)ปลา            (3)ซี่โครงวัว     (4)พริกแดง

ตอบ 3 หน้า 172 ซี่โครงย่างคาลบิ (Kalbi) จะมีราคาแพงกว่าอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกประเภท เพราะมีส่วนประกอบหลัก คือ การใช้ซี่โครงวัวส่วนที่ดีที่สุดมาปรุงทำให้มีรสเลิสยิ่งนัก หรืออาจจะใช้ซี่โครงหมูก็ได้แต่ไม่ค่อยนิยมกันมากนัก ซึ่งคาลบิจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. คาลบิที่ไม่ปรุงรส        

2. คาลบิปรุงรส