ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ91-100

91.    นายคิม เดจุง ใช้เวลานานเท่าใดในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ของเกาหลีใต้

(1) 12 เดือน 

(2) 18 เดือน 

(3) 36 เดือน 

(4) 42 เดือน

ตอบ 2 หน้า 1, 127, 289 (S) ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้นำพาเกาหลีใต้ฝ่าฟันอุปสรรคแก้ไขปัญหา วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1997 จนสามารถบรรลุผลสำเร็จ ทำให้ประเทศกลับพลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน (หรือ 1 ปีครึ่ง) เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณีของประเทศอังกฤษแล้วต้องใช้เวลาถึง 15 ปี กว่าจะทำให้ชาติผ่านพ้นมรสุมของเศรษฐกิจตกต่ำในยุคก่อนหน้านั้นได้

92.    ประธานาธิบดีคนที่ 8 ของเกาหลีใต้ มีใครเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

(1) นายรี อินเจ          

(2) นายคิม คูซิก         

(3) นายยู จองเกียน   

(4) นายลี ยังแซม

ตอบ 3 หน้า 114 - 115 นายยู จองเกียน เป็นกุนซือหรือที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจคนสำคัญในสมัย ของประธานาธิบดีคิม เดจุง นอกจากนี้เขายังได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโชลลาเหนือ ของเกาหลีใต้เป็นสมัยที่สอง ทำให้เขามีบทบาททั้งทางด้านการเมืองและการวางนโยบาย ทางเศรษฐกิจ จนวารสารหรือนิตยสาร Business Week คัดเลือกเขาให้เป็นหนึ่งในห้าสิบ บุคคลชั้นนำของเอเชีย พร้อมกับนายคิม เดจุง ประธานาธิบดีคนที่ 8 แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

93.    ใครคือผู้ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาเป็นแบบรัฐสภา

(1) คิม ยังแซม           

(2) คิม เดจุง   

(3) ลี เมียงบัก            

(4) นายคิม จองพิว

ตอบ 4 หน้า 140 นายคิม จองพิว ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกาหลีใต้มีระบบ การเมืองเป็นแบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยการเริ่มร่วมเป็นพันธมิตรก่อนการ เลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1997 และได้สัญญากันว่าจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลครบหนึ่งปี แต่ข้อเสนอของเขาไม่เป็นผล เขาจึงประกาศลาออก จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้

94.    Teharan Valley มีความสำคัญอย่างไรต่อเกาหลีใต้

(1) จำลองแบบหมู่บ้านมาจากกรุงเตหะราน (2) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก

(3)    เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี      (4) เขตทำการต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้

ตอบ 3 หน้า 145 - 146 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สร้างศูนย์อุตสาหกรรมขึ้นโดยให้มีลักษณะคล้ายกับ Silicon Valley ของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเกาหลีใต้ให้เป็นชาติที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารขนาดใหญ่ หนึ่งในสิบของโลกภายในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งในปัจจุบันศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ มีชื่อว่า Teharan Valley

95.    ในปี ค.ศ. 1990 รัฐบาลเกาหลีได้เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านใดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

(1) อุตสาหกรรมการต่อเรือ    (2) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           (4) อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี

ตอบ 2 หน้า 142 ท่ามกลางสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในตอนปลายทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้เร่งส่งเสริมให้ขยายอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industries) ด้วยการวางรากฐาน ทางวัฒนธรรมให้มีความแข็งแกร่ง

96.    อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลีในปัจจุบัน 1 บาทแลกได้ประมาณกวอน

(1) 25         (2) 30        (3) 35        (4) 40

ตอบ 3 (ข่าว) อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลีในปัจจุบัน 1 บาทแลกได้ประมาณ 34 - 35 วอน

97.    ตลาดวัวกวางชอนของเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

(1) โชลลาใต้ (2) ชุงชองใต้  (3) เคียงบก   (4) ปูซาน

ตอบ 2 หน้า 166 ตลาดวัวกวางชอน ตั้งอยู่ที่อำเภอฮองชอง จังหวัดชุงชองใต้ ถือเป็นตลาดที่มีการค้า ปศุสัตว์มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้โดยตลาดแห่งนี้จะทำการค้าวัวเป็นหลัก และจะ เปิดกิจการทุก ๆ 5 วัน ครั้งละ 4-5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาราวตี 5 ถึง 10 โมงเช้า ซึ่งในทุกวันที่เปิดทำการค้าจะมีการซื้อขายวัวเฉลี่ยราว 700 ตัว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันชูซกจะมีการ ซื้อขายวัวถึง 1,000 ตัว

98.    หากเราต้องการดูภาพการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลีที่แท้จริงเราสามารถมองภาพได้จากอะไร

(1) ตลาดพื้นเมือง      (2) วัด            (3) งานเทศกาล         (4) โรงเรียน

ตอบ 1 หน้า 155 ดร.ปัก ซุนบก (Park Sun-bok) ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญทาง วัฒนธรรมของชีวิตคนเมืองโสม หรือกิจกรรมที่จะสามารถมองเห็นภาพการดำเนินชีวิตของ คนเกาหลีอย่างแท้จริงไว้ว่า คนทั่วไปจะได้รับคำแนะนำให้ไปดูตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา เพราะปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งสองประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเกาหลี

99.    ตลาดนัมเดมุนตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคอาณาจักรใด

(1) โคกูริว      (2) โชซอน      (3)ซิลลา         (4)     เพ็กเจ

ตอบ 2 หน้า 156 - 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมซาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิด ดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 - 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 586 ปี (นับจนถึงปี ค.ศ. 2000 แต่ถ้าหากนับจนถึงปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นปีปัจจุบันจะมีอายุยืนยาวถึง 600 ปี)

100. ตลาดนัดโมรานของเกาหลี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1911   (2) 1935   (3)    1947          (4)    1962

ตอบ 4 หน้า 162 - 164 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี่ เริ่มเปิด ดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิดดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 4, 9, 14, 19, 24 และ 29 ของทุกเดือน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และ สัตว์ปีก(เช่นไก่ เป็ด และห่าน) โดยพริกแดงจะซื้อขายกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี