ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ81-90

81.    อารยธรรมของเกาหลีส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใด

(1) อินเดีย     

(2) ญี่ปุ่น        

(3) จีน            

(4) มองโกล

ตอบ 3 หน้า 60 - 61 (S) อารยธรรมของเกาหลีส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากจีน เพราะจีนเป็นชาติ ที่มีอิทธิพลเหนือเกาหลีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลโดยจีนถือว่าเกาหลีเป็นรัฐบรรณาการขึ้นอยู่กับจีน จนกระทั่งถูกญี่ปุ่นทำลายอิทธิพลนี้ ด้วยการบังคับให้เกาหลีลงนามในสนธิสัญญากังฮวา ในปี ค.ศ. 1876 เพื่อให้เกาหลีเปลี่ยนนโยบายเป็นอิสระจากอิทธิพลจีน

82.    ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรใด

(1) สหประชาชาติ      

(2) WHO   

(3) OECD  

(4) WTO

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

83.    บุตรชายของคิม ยังแซม ที่ถูกจับกุมในข้อหารับสินบนชื่อว่าอะไร

(1) คิม ยังอึน 

(2) คีม คังแซม           

(3) คีม เฮียนโซล        

(4) คิม ฮันนู

ตอบ 3 หน้า 103, 330, 272 (S) นายคิม ยังแซม ได้รับความเสื่อมเสียอย่างมาก เมื่อนายคิม เฮียนโซล บุตรชายคนที่ 2 ของเขาถูกจับกุมในข้อหารับสินบนจำนวน 305 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3.5 พันล้านวอน จากบริษัท 3 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ความสะดวกและได้รับประมูลงาน ของรัฐบาล ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีคิม ยังแซม ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13.9 ในครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 1997

84.    คิม เดจุง ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี เมื่อเขามีอายุเท่าไร

(1) 55 ปี       (2)     62 ปี  (3)     68 ปี  (4)     73 ปี

ตอบ 4 หน้า 105 - 106, 348, 275 (S) นายคีม เดจุง เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ที่ หมู่บ้านฮักวัง (Hugwang) บนเกาะฮาอุย (Haeui) อำเภอชินอัน (Shin-an) จังหวัดโชลลาใต้ โดยเขาเป็นบุตรคนที่ 2 ของนายคิม ยุนซิก และนางแซง ซูกุม ซึ่งเป็นครอบครัวตระกูลชาวนา และเขาได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 ในขณะที่เขามีอายุ 73 ปี

85.    คิม เดจุง เกิดที่จังหวัดใด

(1) เคียงซังเหนือ       (2)     เคียงซังใต้       (3)     โซลลาเหนือ     (4)     โซลลาใต้

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 84. ประกอบ

86.    ในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ได้กู้เงินจาก IMF เป็นจำนวนเงินกี่พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

(1) 9,000  (2) 25,000         (3)    38,000      (4)    57,000

ตอ.บ 4 หน้า 1, 146 - 147, 272 (S) เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ต้องประสบกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงิน จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 เกาหลีใต้ก็ได้ส่งคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับ IMF

87.    นายคิม เดจุง ได้เสนอให้มีการลดเงินเดือนข้าราชการลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

(1) 25%     (2) 20%     (3) 15%     (4) 10%

ตอบ 4 หน้า 114 ก่อนที่นายคิม เดจุง จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 เขาได้แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเสนอให้ใช้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลง คือ 1. ลดเงินเดือนของข้าราชการลง 10%

2. ลดจำนวนข้าราชการลง 10%

88.    กลุ่มแชโบล์ ส่วนใหญ่ถ่ายทอดกิจการของพวกเขาให้แก่ใครเป็นผู้บริหารต่อ

(1) นักบริหารที่มีความสามารถ          (2) รอง/ผู้ช่วยผู้จัดการ

(3)    ทีมงานบริหารมืออาชีพจากต่างประเทศ          (4) ลูกชายคนโต

ตอบ 4 หน้า 113 กลุ่มแชโบล์มีการบริหารงานแบบครอบครัว และมีธรรมเนียมการถ่ายทอดธุรกิจ ไปยังลูกชายคนโตของเจ้าของ (ตามธรรมเนียมของเกาหลี) ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัว และเป็นการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะอาจจะมีการแต่งตั้งผู้ด้อยประสิทธิภาพเข้าไป ทำงานในตำแหน่งสำคัญที่สุดของบริษัทก็ได้

89.    ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับรางวัลใดต่อไปนี้

(1) โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์           (2) โนเบลสาขาสันติภาพ

(3)    โนเบลสาขาสังคมสงเคราะห์   (4) แม็กไซไซ

ตอบ 2 หน้า 141, 146, 6 (S), 287 (S) ในปี ค.ศ. 2000 นับเป็นห้วงเวลาที่ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้รับความสำเร็จสูงสุดในกิจการต้านต่างประเทศ เพราะเป็นผู้นำประเทศภาคตะวันออกไกล คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก นโยบายซันชาย (Sunshine Policy) ที่นำไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ หรือที่เริยกว่า “Pay-for-Summit” ซึ่งจัดขึ้นที่นครเปียงยางในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน ค.ศ. 2000

90.    เกาหลีใต้คืนเงินกู้ต่อ IMF ทั้งหมดในปี ค.ศ. ใด

(1) 2008   (2) 2007   (3) 2005   (4) 2001

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ