ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ61-70

61.    ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 5

(1) ฉ่อย คิวฮา           

(2)ชุน ดูฮวาน 

(3)     คิม เดจุง          

(4) ปัก จุงฮี

ตอบ 2 หน้า 55, 263 - 264 (S) ในสมัยสาธารณรัฐที่ 5 ประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน ผู้นำประเทศเกาหลีใต้ คนที่ 5 ได้ตั้งเป้าหมายหลักของชาติ คือ การทำให้เกาหลีใต้กลายเป็น สังคมประชาธิปไตย สวัสดิการ” (Democratic Welfare Society) ซึ่งหมายถึง สังคมที่ประชาชนมีความมั่งมีศรีสุข โดยถ้วนหน้า ได้รับบริการทางสังคมและการปกป้องจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน

62.    เกาหลีใต้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองใด

(1) เคียงจู      

(2)     ปูซาน   

(3)     อินชอน            

(4) กรุงโซล

ตอบ 4 หน้า 78, 229, (คำบรรยาย) เกาหลีใต้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อนครั้งแรกที่กรุงโซล ในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นักกีฬาของเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองมากเป็นอันดับที่ 4 (สหภาพโซเวียตได้ 55 เหรียญทอง, เยอรมันตะวันออกได้ 37 เหรียญทอง, สหรัฐอเมริกาได้ 36 เหรียญทอง และเกาหลีใต้ได้ 12 เหรียญทอง)

63.    จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1983   

(2) 1985   

(3) 1987   

(4) 1989

ตอบ 3 หน้า 68 - 69, 78, 266 (S) จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เมือนายโรห์ เตวูได้ยอมให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยให้มืการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง จึงนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลยอมตามพลังเรียกร้อง ของฝ่ายค้านอย่างสันติ แทนการประกาศกฎอัยการศึกหรือการทำรัฐประหารดังเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญ เรียกว่า “June 29 Declaration 1987”

64.    อุตสาหกรรมใดของเกาหลีใต้ที่ได้ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลกในยุคสาธารณรัฐที่ 5

(1) โทรศัพท์มือถือ     (2) การต่อเรือ (3) คอมพิวเตอร์         (4) การจัดการนํ้า

ตอบ 2 หน้า 53, 62 - 63 เกาหลีใต้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดประเทศหนึ่ง ปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ได้ก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม การต่อเรือได้นำหน้าเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในยุคสาธารณรัฐที่ 5 (ด.ศ. 1981 - 1987) ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 5 (ค.ศ. 1982 - 1986)

65.    ใครคือผู้นำของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 6

(1) ชุน ดูฮวาน           (2) โรห์ เตวู    (3) คิม เดจุง   (4) ปัก กึนเฮ

ตอบ 2 หน้า 69 - 70, 267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุค สาธารณรัฐที่ 6 และเขาได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการ เข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

66.    เป้าหมายของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 5 คือการทำให้สังคมเป็นแบบใด

(1) ประชานิยมแบบเกาหลี   (2) ประชาธิปไตยสวัสดิการ

(3)    ประชาธิปไตยเฟื่องฟู   (4) เศรษฐกิจยั่งยืน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

67.    ใบปี ค.ศ. 1985 เกาหลีใต้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศใดมากที่สุด

(1) จีน            (2) สหรัฐอเมริกา        (3) ญี่ปุ่น        (4) ออสเตรเลีย

ตอบ 2 หน้า 66 ใบปี ค.ศ. 1985 เกาหลีใต้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด ซึ่งมี จำนวน 10,754 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนประเทศที่เกาหลีใต้นำเข้าสินค้ามากที่สุด คือ ญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวน 7,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

68.    “แชโบล์คืออะไร     

(1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

(2)    กลุ่มนักการเมืองที่มีอิทธิพลสูง            (3) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่       (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 92 - 93, 251 (S), 271 (S) คำว่า แชโบล์” (Chaebol) ของเกาหลีใต้ หมายถึง กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ราว 108 กลุ่ม โดยกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของเกาหลีใต้เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1.      ซัมซุง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1938 เป็นบริษัทที่มีอายุเก่าแก่และดำเนินธุรกิจมายาวนานที่สุด)

2.      ฮุนได (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950)       3. ลักกี้โกลสตาร์ (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947)

4. เดวู (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967)      5. ซันเกียง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1953) ฯลฯ

69.    Conversion Boom ในเกาหลีใต้หมายถึงอะไร

(1) ค่านิยมของวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป       (2) การเปลี่ยนแปลงของ Korean Wave

(3)    การเปิดประเทศให้แก่นักท่องเที่ยว     (4) เปลี่ยนการนับถือศาสนาพุทธมาเป็นคริสต์

ตอบ 4 หน้า 100 แอนดรู คิม นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้เข้าไปศึกษาเรื่องการเปลี่ยนศาสนาในเกาหลีใต้ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศ ที่มีมหาชนเปลี่ยนเป็นคริสต์ศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยการเปลี่ยนจาก การนับถือศาสนาพุทธมานับถึอศาสนาคริสต์ หรือที่เรียกว่า “Conversion Boom”ในเกาหลีใต้นั้นได้กระทำกันอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ 60 - 90

70.    บริษัทเหล่านี้ บริษัทใดที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานที่สุด

(1) ฮุนได        (2)     ซัมซุง   (3)     เดวู      (4) ลักกี้โกลสตาร์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 68. ประกอบ