ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ51-60

51.    ใครคือผู้ที่ปกครองเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน

(1) คิม ยังแซม           

(2) คิม เดจุง   

(3) โรห์ เตวู    

(4) ซิงมัน รี

ตอบ 3 หน้า 69 - 70, 267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายพลชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุค สาธารณรัฐที่ 6 และเขาได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการ เข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

52.    นายพลปัก จุงฮี เป็นผู้นำประเทศเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้นเป็นเวลากี่ปี

(1) 5 ปี          

(2) 15 ปี       

(3) 18 ปี      

(4) 20 ปี

ตอบ 3 หน้า 254, 261, 309 (S) นายพลปัก จุงฮี ผู้นำรัฐบาลยุคสาธารณรัฐที่ 3 - 4 ได้ทำการยึดอำนาจ และปกครองประเทศเกาหลีต้มาเป็นระยะเวลานานถึง 18 ปี คือ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 - 1979 ดังนั้นนายพลปัก จุงฮี จึงถือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่ยาวนานที่สุด

53.    หลังสงครามเกาหลีชาติใดที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินมหาศาล

(1) สหประชาชาติ      

(2) อังกฤษ     

(3) จีน            

(4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 หน้า 24 - 25 ภายหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุน เพื่อฟื้นฟูบูรณะประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด โดยได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อปรับปรุง ประเทศเกาหลีใต้ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และได้ให้เงินช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่เกาหลีใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1953 - 1959 เป็นจำนวนราวร้อยละ 80 ของเงินช่วยเหลือที่ส่งไป จากต่างประเทศทั้งหมด

54. การเมืองในยุคต้นของเกาหลีใต้มีลักษณะเป็นอย่างไร

(1) เผด็จการทหาร     (2) สังคมนิยม (3) เป็นประชาธิปไตยมาก    (4) คอมมิวนิสต์

ตอบ 3 หน้า 21 การเมืองยุคต้นในช่วงสาธารณรัฐที่ 1 ของเกาหลีใต้ อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็น แบบประชาธิปไตยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี และถือเป็นปรากฏการณ์ ที่มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจยิ่งในระบบการเมืองของประเทศที่เกิดใหม่

55.    สงครามเกาหลีเหนือ-ใต้เกิดขึ้นในวันที่เท่าใดของปี ค.ศ. 1950

(1) 15 มีนาคม         (2)     25 มิถุนายน   (3)     15 สิงหาคม   (4)     3 ตุลาคม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

56.    เหตุการณ์ เงินดอลลาร์ทังสเตนเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในปี ค.ศ.ใด

(1) 1952   (2)    1975          (3)    1988          (4)    1990

ตอบ 1 หน้า 29 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า เงินดอลลาร์ทังสเตนขึ้นในปีค.ศ. 1952ซึ่งถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ภายใต้การนำของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการขายแร่ทังสเตนไปให้กับนักธุรกิจจำนวนไม่กี่ราย อย่างผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นสงครามเกาหลีก็ยังคงดำเนินการสู้รบกันอยู่อย่างดุเดือด

57.    จุดจบของ ดร.ซิงมัน รี อยู่ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1960   (2)    1962          (3)    1965          (4)    1968

ตอบ 1 หน้า 31 - 32, 243 (S) จุดจบของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1960 เมื่อกลุ่มนักศึกษาได้นำการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งที่สกปรก แต่ถูกตำรวจ ขับไล่และยิงปืนใส่จนเสียชีวิตหลายคน ทำให้ประชาชนทั่วประเทศลุกฮือขึ้นต่อสู้กับเผด็จการ ดร.ซิงมัน รี จนส่งผลให้ตัวเขาและครอบครัวต้องหนีออกนอกประเทศ อับเป็นการสิ้นสุดของ สาธารณรัฐที่ 1ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่ ดร.ซิงมัน รี เข้าบริหารประเทศทั้งหมดก็เป็นเวลานานถึง 12ปี

58.    ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1948

(1) นายโรห์ มูเฮียน    (2)     นายโรห์ เตวู     (3)     นายซิงมัน รี     (4)     นายชุน ดูฮวาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

59.    ผู้ที่ได้รับฉายานามว่า นายพลกระดูกเหล็กคือใคร

(1) นายซิงมัน รี         (2)     นายโรห์ เตวู     (3)     นายปัก จุงฮี    (4)     นายชุน  ดูฮวาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

60.    ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ท่านใดที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด

(1) แชง เหมียน          (2)     ซิงมัน รี            (3)     คิม เดจุง          (4)     ปัก จุงฮี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 52.   ประกอบ