ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ21-30

21.    ในตอนปลายของทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้มีการปกครองแบบใด

(1) รัฐทหาร    

(2) สังคมนิยม            

(3) รัฐตำรวจ  

(4) คอมมิวนิสต์

ตอบ 3 หน้า 21, 23 - 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 - 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็น ประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวางหรือ มีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรมในการกระทำ ของฝ่ายตนด้วยการบีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้การปกครองใน ทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

22.    ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาการหยุดยิงของสงครามเกาหลี ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1912   

(2) 1925  

(3) 1935   

(4) 1953

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

23.    รัฐธรรมนูญฉบับยูชิน ได้มีการประกาศใช้ในเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1921              

(2) 1932   

(3) 1972   

(4) 1975

ตอบ 3 หน้า 44 - 45, 252 (S) ในปี ค.ศ. 1972 รัฐบาลภายใต้การนำของนายพลปัก จุงฮี ได้ประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชื่อว่า ยูชิน” (Yushin)ในปลายเดือนธันวาคม ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การให้ตำแหน่งที่คน ๆ เดียวสามารถครองอำนาจไต้ตลอดกาล จึงส่งผลให้นายพลปัก จุงฮี เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 6 ปี อันเป็น การเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ. 1972 - 1979) นับตั้งแต่นั้นมา

24.    วันกำเนิดสาธารณรัฐที่ 1 ของเกาหลีใต้ คือวันที่เท่าใด         

(1) 3 กันยายน ค.ศ. 1935

(2)    15 สิงหาคม ค.ศ. 1948     (3) 5 ตุลาคม ค.ศ. 1950   (4) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1953

ตอบ 2 หน้า 21 เกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 - 1960) เกิดขึ้นเมื่อหัวหน้ารัฐบาลทหาร- อเมริกันซึ่งทำหน้าที่ปกครองเกาหลีระหว่างปี ค.ศ. 1945 - 1948 ได้ประกาศมอบอำนาจ ในการบริหารประเทศให้แก่รัฐบาลใหม่ของ ดร.ซิงมัน รี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งถือเป็นวันกำเนิดของสาธารณรัฐที่ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ และรัฐบาลได้ถือเป็นวันชาติ ตั้งแต่บัดบั้นเป็นต้นมา

25.    ผู้นำเกาหลีใต้ท่านใด ที่มีคติพจน์ เราทำได้

(1) ซิงมัน รี    (2) แชง เหมียน          (3)     ชุน ดูฮวาน       (4) ปัก จุงฮี

ตอบ 4 หน้า 50 - 51, 228, 249 (S) ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ที่นายพลปัก จุงฮี ประธานาธิบดี ผู้ที่ได้รับฉายานามว่า นายพลกระดูกเหล็กปกครองประเทศเกาหลีใต้นั้น ได้ทำการพัฒนา ด้วยวิธีการผลักดันใน 2 ด้าน ได้แก่   1. ผลักดันให้รัฐเป็นองค์กรนำในการพัฒนา

2.      ผลักดันให้ประชาชนฮึดสู้ด้วยการให้แรงจูงใจทุกรูปแบบ ตามคติพจน์ที่ว่า เราทำได้” (Can-do Spirit) เพื่อชีวิตของชาวเกาหลีที่สดใสในอนาคต

26.    สาธารณรัฐที่ 2 ของเกาหลีใต้ ได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุใด

(1) ถูกทำรัฐประหาร  (2) ถูกต่างชาติยึดครอง (3)  เกิดการจลาจล            (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

27.    ศูนย์เกาหลีศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด

(1) 2535   (2) 2536   (3)    2537          (4) 2538

ตอบ 4 หน้าคำนำ, 282 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้ก่อตั้งศูนย์เกาหลีศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี พ.ค. 2538 โดยให้สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ศูนย์เกาหลีศึกษาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว

28.    ราชวงค์ยี เป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรใด

(1) อาณาจักรโคกูริว  (2) อาณาจักรเพ็กเจ  (3) อาณาจักรซิลลา   (4) อใณาจักรโชซอน

ตอบ 4 หน้า 5-6, 16 - 17 (S), 91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้นเขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดิน และนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติและ ตั้งราชวงค์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจขึ้น ครองราชย์ระหว่างค.ศ. 1392 - 1398โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็นเมืองฮานยางหรือ ปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

29.    ในยุคอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ได้มีการนำเอาศาสนาใดมาเป็นศาสนาประจำชาติ

(1) คริสต์       (2) ชินโต        (3) เม่งจื้อ       (4) ขงจื้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 28. ประกอบ

30.    ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้

(1) ปัก จุงฮี    (2) แชง เหมียน          (3) ซิงมัน รี     (4) คิม ยังแซม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ