ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ91-100

91.       เมื่อญี่ปุ่นยึดเกาหลี ญี่ปุ่นได้ตรากฎหมายอะไรและสั่งห้ามชาวเกาหลีทำไวน์ในครัวเรือน

(1) ห้ามผลิตสุรา          

(2) เก็บภาษีสุรา

(3)       ส่งเสริมการบริโภคสาเก          

(4) ห้ามจำหน่ายสุรา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 90. ประกอบ

92.       ในปี ค.ศ. 1952 เกาหลีใช้อะไรผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนการใช้ข้าว

(1) หัวผักกาด  

(2) กากน้ำตาล            

(3) หัวบุก         

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ2  หน้า 196 ในปี ค.ศ. 1952 เกาหลีได้ใช้กากน้ำตาลผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนการใช้ข้าวเพราะในช่วงสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 - 1953) เกิดขาดแคลนข้าวอย่างรุนแรง และในอีก 10 ปีต่อมาก็มีการใช้มันฝรั่งผลิตเหล้าโซจู้ หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1971 รัฐบาลจึงได้ยกเลิก คำสั่งห้ามใช้ข้าวผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

93.       ในอดีตคนเกาหลีเรียกมอคคอลลี่ว่าอะไร

(1) Soju      

(2) Nongju         

(3) Namju 

(4) Kugju

ตอบ 2 หน้า 197 ในอดีตคนเกาหลีจะเรียกมอคคอลลี่ (Makkolli) หรือไวน์ข้าวว่า Nongjuหรือไวน์ชาวนา เพราะครอบครัวชาวนาจะผลิตและใช้ดื่มกินภายหลังจากการทำงานอย่างหนัก ในไรนามาทั้งวัน หรือใช้ดื่มเพี่อเฉลิมฉลองในวันงานพิเศษ งานประเพณี งานแต่งงาน และงานศพ นอกจากนี้ยังใช้ดื่มเพี่อปลอบประโลมกันในยามที่ความทุกข์ยากได้บังเกิดขึ้น

94.       มอคคอลลี่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร

(1) มีโปรตีน 1.9%       (2) มีวิตามินอี  (3) มีกรดอะมิโน          (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ1 หน้า 197 การทำมอคคอลลี่หรือไวน์ข้าวจะใช้ข้าวที่นึ่งแล้วหมักระยะหนึ่ง เมื่อกลายเป็นนํ้าขาวขุ่นข้น (Milky Wine) ก็จะนำมาต้มจนเดือด และนำไปบรรจุขวดโดยไม่กรอง ทำ ให้ คงสภาพสีขาวขุ่นเหมือนเดิม แต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง กล่าวคือ มีโปรตีนจากข้าว 1.9% มีวิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง และวิตามินบีคอมเพลกช์ รวมทั้งมีกรดออแกนิก 0.8%จึงทำให้มีรสเปรี้ยว

95.       เมืองอันดงเป็นเมืองที่มีความพิเศษในเรื่องใด

(1) เป็นเมืองประวัติศาสตร์     (2) เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของเกาหลีอันเลืองชื่อ

(3) เป็นแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพพิเศษ      (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 198 เมืองอันดง จังหวัดเคียงซังเหนือ เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแกและยังเป็น ศูนย์กลางวัฒนธรรมของเกาหลีที่ลือชื่อ นอกจากนี้เมืองอันดงยังมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพพิเศษ จึงเป็นผลให้การผลิตเหล้าอันดงโซจู้มีรสชาติเป็นเลิศ

96.       อันดงโซจู้ต้องทำการบ่มกี่วัน

(1) 20 วัน        (2) 100 วัน      (3) 200 วัน      (4) 365 วัน

ตอบ 2 หน้า 198 อันตงโซจู้ (Andong Soju) กำเนิดขึ้นที่เมืองอันดง จังหวัดเคียงซังเหนือโดยกุบไล ข่าน เป็นผู้สั่งให้ทำเหล้าชนิดนี้ขึ้นเมื่อครั้งมาตั้งค่ายทหารที่เมืองอันดงเพื่อเตรียมการ บุกเกาะญี่ปุ่น ซึ่งอันดงโซจู้นี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึง 45% เพราะใช้เวลาหมักนานถึง 20 วัน และเก็บบ่มต่ออีก 100 วัน ที่อุณหภูมิ 15°c ทำให้มีรสกลมกล่อมและชวนให้ดื่มยิ่งนัก

97.       เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเกาหลีชนิดใดที่มีระดับแอลกอฮอล์ 45 เปอร์เซ็นต์

(1) มอคคอลลี่ (2) ไวน์ฮองจู    (3)       อันดงโซจู้         (4)       อิกังโซจู้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 96. ประกอบ

98.       ตามข้อมูลในหนังสือสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี AN 353 บริษัทจีนโรผลิตโซจู้นาทีละกี่ขวด

(1) 100            (2) 500            (3)       1,000  (4)       2,000

ตอบ 3 หน้า 198 - 199 บริษัทจีนโร (Jinro) เริ่มผลิตโซจู้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 ในขณะที่เกาหลี ยังตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น และมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันของเกาหลี โดยบริษัทจีนโร สามารถผลิตโซจูได้ถึงเดือนละ 100 ล้านชวด หรือนาทีละ 1,000 ขวด จึงถือได้ว่าเป็นบริษัท ที่ผลิตเหล้าชนิดเดียว (โซจู้) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

99.       ในช่วงอาณาจักรโคริว ใครคือผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ผู้รักความเพลิดเพลินสามสิ่ง

(1) โย คิวบี      (2) โฮชุน          (3)       อิม เช   (4)       ยี คิวโบ

ตอบ 4 หน้า 201 จินตกวีที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคริว คือ ยี คิวโบ (Yi Kyu-bo) และเพื่อน ๆ เป็นผู้พิสมัยในการดื่มไวน์ยิ่งนัก พวกเขาจึงได้ขนานนามกลุ่มสมาชิกของตนว่า ผู้รัก ความเพลิดเพลินสามสิ่ง คือ บทกวี ดนตรี และไวน์"

100.    ได้มีการกล่าวกันว่า โรงเหล้าที่อยู่ในชุมชนชุคเนียง ได้เปิดบริการมาตั้งแต่ยุคใดของเกาหลี

(1) อาณาจักรโชซอน (2) อาณาจักรโคกูริว (3) อาณาจักรซิลลา         (4)       อาณาจักรโคริว

ตอบ 3 หน้า 207 โรงเหล้าที่ตั้งอยู่ในชุมชนชุคเนียง (Chuknyong) บนสันเขาโชเบต ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเคียงซังเหนือและจังหวัดชุงชองเหนือ ได้เปิดบริการมานับตั้งแต่ ครั้งยุคอาณาจักรชิลลาของเกาหลีในช่วงก่อนคริสตกาลเลยทีเดียว