ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ71-80

71.       มีผู้นำผักดองจากประเทศใดเข้ามาเผยแพร่ในเกาหลียุคอาณาจักรสหพันธรัฐซิลลา

(1) อินเดีย       

(2)       จีน       

(3)       เวียดนาม         

(4) อิหร่าน

ตอบ 2 หน้า 182 ในเกาหลียุคต้นผู้คนมักนำผักหลากหลายชนิดหมักใส่เกลือและเครื่องปรุงรสเผ็ดชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้บริโภคพร้อมกับซอสถั่วเหลือง ต่อมาภายหลังได้มีผู้นำผักดองจากจีน เข้ามาเผยแพร่ในเกาหลีเมื่อครั้งยุคอาณาจักรสหพันธรัฐซิลลา ทำให้คนเกาหลีปรับปรุง กรรมวิธีการทำผักดองเพื่อให้ได้รสชาติที่ชื่นชอบยิ่งขึ้น

72.       กิมจิสีแดงรสเผ็ดมีขึ้นในเกาหลีเมื่อราวคริสต์ศตวรรษใด

(1) 14  

(2)       15        

(3)       16        

(4) 17

ตอบ 4 หน้า 176, 182 กิมจิสีแดงรสเผ็ดที่นิยมบริโภคกันในเกาหลีทุกวันนี้มีขึ้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่ค้าขายอยู่ที่เมืองนางาซากิของญี่ปุ่นได้นำ พันธุ์พริกสีแดงจากแถบลาตินอเมริกาหรืออเมริกากลาง (ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดพริกอย่างแท้จริง) เข้ามาเผยแพร่ในเกาหลี ทำให้คนเกาหลีนำพริกสีแดงมาเป็นส่วนผสมของกิมจิหรือผักดอง เป็นครั้งแรก ดังปรากฏในตำราอาหารที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1765

73.       พ่อค้าชาวยุโรปชาติใดที่นำพันธุ์พริกสีแดงเข้ามาเผยแพร่ในเกาหลี

(1) สเปน         

(2)       ฮอลันดา          

(3)       โปรตุเกส         

(4)       อังกฤษ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 72. ประกอบ

74.       พันธุ์พริกสีแดงจากที่ใดที่นำเข้ามาเผยแพร่ในเกาหลี

(1) อเมริกากลาง         (2)       แอฟริกากลาง  (3)       เอเชียกลาง      (4)       ยุโรปกลาง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 72. ประกอบ

75.       เอกสารในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 - 19 จำแนกกิมจิของเกาหลีออกเป็นกี่ประเภท

(1) 8    (2)       11        (3)       29        (4)       35

ตอบ 2 หน้า 183 เอกสารในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 - 19 หลายเล่ม ได้จำแนกกิมจิของเกาหลีออกเป็น 11 ประเภท ซึ่งจะแตกต่างกันตามภูมิภาคและชนิดของส่วนผสมในกิมจิแต่ละประเภท

76.       กิมจิประเภทใดที่ใช้ผักกาดขาวและหัวผักกาดหมักเป็นระยะเวลานาน

(1) กิมจิฤดูใบไม้ผลิ     (2)       กิมจิฤดูหนาว   (3)       กิมจิฤดูร้อน     (4)       กิมจิฤดูมรสุม

ตอบ 2 หน้า 183 - 184 ผู้รู้อีกกลุ่มหนึ่งแบ่งกิมจิออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. กัมจิตามฤดูกาล จะใช้ผักชนิดต่าง ๆ เท่าที่จะหาไค้ตามฤดูกาลมาหมักในช่วงสั้น ๆ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน

2.         กิมจิฤดูหนาว ส่วนใหญ่จะใช้ผักกาดขาวและหัวผักกาด ซึ่งใช้เวลาในการหมักนาน ตามสูตรของการทำทิมจิอย่างถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อใช้บริโภคในฤดูหนาว

77.       ชาวเนเธอร์แลนด์บริโภคผักดองเพื่อป้องกันโรคใดในขณะเดินทางไปในท้องทะเล

(1) หวัด           (2) ภูมิแพ้        (3) ลักปิดลักเปิด         (4) โรคไข้ทรพิษ

ตอบ3 หน้า 186 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ดร.เจมส์ ลินด์ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์กิมจิหรือ ผักดองของเกาหลีที่กะลาสีเรือชาวเนเธอร์แลนด์ใช้บริโภคในขณะเดินทางไปตามท้องทะเล และพบว่ากะลาสีเรือเหล่านี้ไมเป็นโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) จึงทำให้เชื่อกันว่า ผักดองมีประโยชน์ต่อมนุษย์มาก

78.       นักชีววิทยาชาวรัสเซียพบว่าผักที่หมักในนํ้าส้มจะเกิดกรดอะไรที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

(1) กรดแล็คติก           (2) กรดอะมิโน (3) กรดบาซิลลัส         (4) กรดอาซานอล

ตอบ 1 หน้า 186 นักชีววิทยาชื่อ อิลี่ เมทช์นิคอฟพ์ (Elie Metchnikoff) ได้ศึกษาชนต่างชาติพันธุ์หลายกลุ่มในรัสเชียและในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และพบว่ากลุ่มชนที่มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนก็คือ กลุ่มชนที่บริโภคผักที่หมักในน้ำส้ม เพราะจะเกิดกรตแล็คติก (Lactic Acid) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง

79.       ทานกิมจิทุกวันสักนิด จะไม่ต้องคิดไปหาหมอหมายความว่าอย่างไร

(1) กิมจิเป็นอาหารเลิศรส        (2) กิมจิเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

(3)       กิมจิให้เส้นใยและมีสารเคมีช่วยต่อต้านโรคมะเร็ง (4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 186 - 187 คนเกาหลีจะมีคำพูดที่กล่าวกันทั่วไปว่า ทานกิมจิทุกวันสักนิด จะไม่ต้อง คิดไปหาหมอหมายความว่า กิมจิมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หากรับประทาน เข้าไปแล้วจะทำให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้กิมจิยังให้เส้นใยและมีสารเคมีอื่น ๆ ที่ช่วยต่อต้าน โรคมะเร็งในช่องปาก ลำคอ ลำไส้ กระเพาะอาหาร และช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย โดยกิมจิจะมีแคลอรี่ตํ่าเพียง 33 แคลอรี ต่อกิมจิ 1 ถ้วยเท่านั้น

80.       กระเทียมในกิมจิมีสารป้องกันไม่ให้เก็ดโรคอะไร

(1)โรคมะเร็ง    (2)โรคโลหิคจาง          (3)โรคภูมิพ้   (4)โรคลักปิดลักเปิด

ตอบ 1 หน้า 187 ส่วนผสมของกิมจิแต่ละชนิดมีคุณค่าอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น หัวหอมจะช่วยเพิ่มพูนรสชาติและเป็นแหล่งกลือแรที่สำคัญ อีกทั้งยังมีวิตามินซีอีกด้วย ส่วนกระเทียมซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของกิมจิมีสารช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งในช่องท้อง และช่วยลดระดับนํ้าตาลในเลือด เป็นต้น