ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ61-70

61.       เค้กข้าว หรือขนมชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกในภาษาเกาหลีว่า

(1) เบจุง          

(2) โต๊ก            

(3)       โคจุง    

(4)       ซองเบียน

ตอบ 2 หน้า 174 - 175 เค้กข้าว (Rice Cake) หรือมีชื่อเรียกในภาษาเกาหลีว่า โต๊ก (Tok)เป็นขนมชนิดหนึ่งที่คนนิยมและมีชื่อเสียงมากของเกาหลี โดยมีรูปลักษณะหลายชนิดแตกต่างกันไป ตามภูมิภาคและจังหวัด แต่ที่ได้รับความนิยมมากก็คือ ซองเบียน (Songp’ yon) ซึ่งปั้นเป็น รูปครึ่งวงพระจันทร์ และมีเพียง 2 สีเท่านั้น คือ สีขาวหรือสีนํ้าตาลอ่อน และสีเขียว

62.       ขนมซองเบียนของเกาหลี มีสีอะไร

(1)       ขาว - ดำ          

(2) ดำ - แดง     

(3)       ขาว - แดง        

(4)       ขาว - เขียว

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

63.       ใบสนที่ใช้นึ่งขนมซองเบียนเป็นสัญลักษณ์ของอะไร

(1) ความซื่อตรง

(2)       ความหยิ่งผยองในศักดิ์ศรี      

(3) มีอายุยืนยาว          

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 175 ในระหว่างการทำขนมซองเบียน คนเกาหลีใต้จะใช้ใบสนซึ่งมีลักษณะคล้ายเข็ม ปูรองซองเบียนก่อนนึ่ง เพราะเชื่อในเรื่องอำนาจนอกเหนือธรรมชาติว่า สนเป็นสัญลักษณ์ ของความซื่อตรง ความหยิ่งผยองในศักดิ์ศรี และหมายถึงการมีอายุยืนยาว

64. พริกแดงที่ใช้ปรุงอาหารเกาหลีประกอบด้วยสารใด

(1) วิตามินเอ   (2) วิตามินอี     (3)       สารต่อต้านโรคมะเร็ง (4)         ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 175 ผลการวิเคราะห์วิจัยสารอาหารจากพริกแดงและถั่วเหลืองที่ใช้ปรุงอาหารเกาหลีสรุปได้ว่า พริกแดงอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินอี และสารที่ก่อให้เกิดรสเผ็ดทำหน้าที่ในการ ต่อต้านโรคมะเร็ง ส่วนถั่วเหลืองมีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็ง แก้ท้องผูก และแก้ความดันโลหิตสูง

65.       โคชูจัง คืออะไร

(1) น้ำพริก       (2) ซอสถั่วเหลือง        (3) ชุปไก่ใส่โสม           (4) ซุปเนื้อสุนัข

ตอบ 1 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนนํ้าพริกของไทย มีส่วนประกอบสำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจังที่มีชื่อเสียงที่สุด ของเกาหลีใติในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจากบริเวณแถบนี้ เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

66.       เทินจัง คืออะไร

(1) นํ้าพริก       (2) ถั่วเหลืองหมัก        (3)       ซุปไกใส่โสม    (4)       ซุปเนื้อสุนัข

ตอบ 2 หน้า 177 - 178 เทินจัง (Toenjang) คือ ถั่วเหลืองหมักที่ทำมาจากกากถั่วเหลืองหลังจากที่ คั้นเอาน้ำจากการหมักถั่วไปทำซอสแล้ว ซึ่งชาวเกาหลีบางคนเรียกว่า เต้าเจียวเพราะทำจาก ถั่วเหลืองเหมือนกัน แต่เมื่อดูให้ดีแล้วเทินจังจะเป็นถั่วหมักบด (มีลักษณะคล้ายกะปิ) ไม่มีน้ำ หรือเมล็ดถั่วเหมือนเต้าเจี้ยว โดยมีลักษณะคล้ายกับ ถั่วเน่าเม๊อะที่เป็นอาหารพื้นเมือง ทางภาคเหนือของไทย

67.       โคชูจังที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบัน มาจากเมืองซุนชังในจังหวัดอะไร

(1) เคียงซังเหนือ         (2) เคียงซังใต้  (3)       โชลลาเหนือ     (4)       โชลลาใต้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 65. ประกอบ

68.       อาหารอะไรของไทยที่มีลักษณะคล้ายกับเทินจังของเกาหลี

(1)       นํ้าพริก (2) ถั่วเน่าเม๊อะ            (3)       กะปิ     (4)       เต้าหู้

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 66. ประกอบ

69.       ผู้คนในบริเวณใดเป็นชนกลุ่มแรกที่ปลูกพืชประเภทผักกาด 

(1) ตอนเหนือของเวียดนาม

(2)       ตอนเหนือของจีน        (3) ตอนเหนือของอิหร่าน         (4) ตอนเหนือของอินเดีย

ตอบ 4 หน้า 182 คนเอเชีย กล่าวกันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียเป็นชนกลุ่มแรกที่รู้จักปลูกพืชประเภทผักกาด จากนั้นก็มีผู้นำไปเผยแพร่ในบริเวณจีนตอนใต้เมื่อราวปี 2030 ก่อนคริสต์ศักราช จึงทำให้ผักชนิดนี้ได้รับการนำไปบลูกทั่วทั้งเอเชีย

70.       ผู้ใดนำผักดองไปเผยแพร่ในทวีปยุโรปเมื่อราว 1,000 ปีที่ผ่านมา

(1) เจงกิส ข่าน            (2)       จิ๋นซีฮ่องเต้       (3)ซูสีไทเฮา     (4) เง็กเซียนฮ่องเต้

ตอบ 1 หน้า 182 เมื่อราว 1,000 ปีมานี้ จักรพรรดิเจงกิส ข่าน ได้นำเอาผักดองจากเอเชียไปเผยแพร่ ในทวีปยุโรป ทำให้ผักดองกลายเป็นอาหารที่มีปรากฏในรายการอาหารของชาวยุโรปมาจนถึง ทุกวันนี้