ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ31-40

31.       เรื่องตลาดในเกาหลี อยู่ในบทเรียนที่เท่าใด

(1) บทที่ 3       

(2)       บทที่ 5 

(3)       บทที่ 7 

(4)       บทที่ 9

ตอบ 3 หน้าสารบาญ ในหนังสือเรียนสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี (AN 353) ได้แบ่งเนื้อหาในภาคที่ 2 วัฒนธรรมเกาหลี ออกเป็น 4 บท คือ บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี, บทที่ 8 อาหารเกาหลี, บทที่ 9 กิมจิ และบทที่ 10 วัฒนเธรรมและเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

32.       ดร.ปัก ซุนบก กล่าวว่าอะไรเป็นแก่นหรือสาระสำคัญของกิจกรรมชีวิตของคนเกาหลี

(1) ดูละครทีวี  

(2)       ตลาดพื้นเมือง 

(3)       การปีนเขา       

(4)       ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 155 ดร.ปัก ซุนบก (Park Sun-bok) ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญของชีวิตคนเมืองโสม หรือกิจกรรมที่จะสามารถมองเห็นภาพการดำเนินชีวิตของคนเกาหลีอย่างแท้จริง ไว้ว่า คนทั่วไปจะได้รับคำแนะนำให้ไปดูตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา เพราะปรากฏการณ์ ทางสังคมทั้งสองประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเกาหลี’’

33.       ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่ประตูทางทิศใดของกรุงโซลโบราณ

(1) ทิศเหนือ     

(2)       ทิศใต้   

(3)       ทิศตะวันออก   

(4)       ทิศตะวันตก

ตอบ 2 หน้า 156 - 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมชาง เขตชุงกูใจกลางกรุงโชล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิด ดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 - 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีในปัจจุบัน เพราะมี อายุยืนยาวถึง 598 ปี (นับจนถึงปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ. 2012)

34.       ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน ตั้งอยู่ประตูทางทิศใดของกรุงโซลโบราณ

(1) ทิศเหนือ     (2)       ทิศใต้   (3)       ทิศตะวันออก   (4)       ทิศตะวันตก

ตอบ 3 หน้า 156, 161 - 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซล บริเวณประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ โดยตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของ ทั้งประเทศ และมีขนาดเนื้อที่ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

35.       ตลาดนัมเดมุนเปิดกิจการครั้งแรกในยุคใด

(1) ยุคโชซอน   (2)       ยุคโคริว           (3)       ยุคซิลลา          (4)       ยุคเพ็กเจ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ

36.       ญี่ปุ่นควบคุมการดำเนินงานของตลาดนัมเดมุนในระหว่างปี ค.ศ. ใด

(1) 1874 - 1885         (2)       1910 - 1945   (3)       1995 - 2001   (4)       1776 - 1795

ตอบ 2 หน้า 157 ตลาดนัมเดมุนเข้าสู่ยุคมืดเมื่อถูกคนญี่ปุ่นเข้ายึดกิจการควบคุมการดำเนินงาน ของตลาดในยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1910 - 1945) แต่ภายหสังที่ได้รับเอกราชแล้ว ตลาดนัมเดมุนก็อยู่ในความดูแลของสมาคมพ่อค้าตลาดนัมเดมุน และต่อมาในปี ค.ศ. 1964 สมาคมพ่อค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นบรรษัทตลาดนัมเดมุน ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินการควบคุมดูแล กิจการของตลาดนัมเดมุนมาตราบเท่าทุกวันนี้

37.       องค์กรใดที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการของตลาดนัมเดมุนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา

(1) พ่อค้าเกาหลี          (2) สมาคมพ่อค้าตลาดนัมเดมุ

(3)       บรรษัทตลาดนัมเดมุน (4) เทศบาลกรุงโซล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 36. ประกอบ

38.       ตลาดนัมเดมุนเป็นแหล่งรวมสินค้าใดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

(1) เครื่องประดับ         (2) เสื้อผ้า        (3) สินค้าหัตถกรรม     (4) เครื่องไฟฟ้า

ตอบ 1 หน้า 158 ตลาดนัมเดมุนเป็นแหล่งรวมเครื่องประดับกระจุกกระจิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากพ่อค้าผู้ผลิตจะออกแบบด้วยตัวเองแล้ว ยังได้ว่าจ้างนักศึกษา คณะศิลปกรรมจากมหาวิทยาลัยฮองอิค มหาวิทยาลัยสตรีดองดุก และวิทยาลัยชางกัน ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยลวดลายที่งามวิจิตรน่าสนใจยิ่งนัก

39.       สินค้าที่วางขายในตลาดนัมเดมุนได้ว่าจ้างผู้ใดออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

(1) นักออกแบบที่มีชื่อเสียงของโลก    (2) ชาวบ้าน

(3) นักศึกษาจากคณะศิลปกรรม        (4) นักออกแบบชาวฮ่องกง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

40.       สินค้าสำคัญใดที่พ่อค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมซื้อจากตลาดนัมเดมุน

(1) กำไล          (2) สร้อยคอ     (3) สร้อยข้อมือ            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า ใ58 สินค้าเครื่องประดับในตลาดนัมเดมุนที่มีราคาตั้งแต่ 500 วอน (ราว 15 บาท)ซึ่งเป็นสินค้าราคต่ำ เช่น กำไล ต่างหู สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ จะเป็นที่นิยมซื้อในกลุ่มพ่อค้า แถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ส่วนตลาดอเมริกาจะสนใจปิ่นปักผม และผ้าคาดศีรษะราคาราวชิ้นละ 1,000 - 3,000 วอน รวมทั้งเข็มกลัดที่ประดับด้วยพลอย และทับทิมเม็ดเล็ก