ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2554 ข้อ61-70

61.       หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์ เรียกว่าอะไร

(1)นิวเคลียส    

(2)โครโมโซม   

(3)       เซลล์    

(4)       ยีน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

62.       ข้อใดไม่ใช่สัตวในลำดับย่อยพรอสิมี

(1) ลิงลม         

(2) ลิงโลกใหม่ 

(3)       ลิงโลกเก่า       

(4)       ลิงทาร์เซีย

ตอบ 2. 3 หน้า 70 - 71 สัตว์ในลำดับย่อยพรอสิมี (Sub-order : Prosirmi) ได้แก่

1.         ลิงลมหรือลิงเลมูร์ มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก มีขนาดตั้งแต่เท่าหนูไปจนถึงขนาดของสุนัข

2.         ลิงทาร์เซีย ปัจจุบันพบได้ตามหมู่เกาะมลายูและฟิลิปปินส์   3. ลิงโลริส

63.       ข้อใดไมจัดอยู่ในวงศ์ Pongidae

(1) อุรังอุตัง      

(2) ลิงกิบบอน 

(3) ชิมแปนซี    

(4) กอริลลา

ตอบ 2 หน้า 70, 72 - 73 วงศ์ใหญ่โฮมินอยดี (Super-family : Hommoidae) จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ (Family) คือ 1. Hylobatidae เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน สามารถปีนป่ายห้อยโหน บนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความสูงไม่เกิน 3 ฟุต ได้แก่ ลิงกิบบอน         2. Poncudaeซึ่งอาจเรียกว่า เอปหรือวานร เป็นลิงชั้นสูงสุด ได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง

3.         Hommidae ถือเป็นวงศ์ที่วิวัฒนาการมาเป็นบรรพบุรุษซองมนุษย์โบราณและจะเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

64.       เจน กูดเดล ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ประเภทใด

(1) กอริลลา     (2) อุรังอุตัง      (3) ชิมแปนซี    (4) คิงคอง

ตอบ 3 หน้า 18, 72 - 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ ในสภาพธรรมชาติ ได้แก่ 1. ไดแอน ฟอสซึ่ : ศึกษาพฤติกรรมของลิงกอริลลาในประเทศแองโกล่า

2.         เจน กูดเดล : ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของลิงชิมแปนซีในประเทศยูกานดา

3.         ฟิลลิส ฮอลินาว : เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลิงแลงเกอร์ในประเทศอินเดีย

4.         บิรุท กอลดีกาส-บรินดมอร์ : ศึกษาลิงอุรังอุตังในหมู่เกาะบอร์เนียว ลิงแบมบูน ในประเทศแอฟริกา และลิงมาคัสในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

65.       โฮมินิดสกุลออสตราโลพิธิคัสได้สูญพันธุ์จากโลกไปกว่ากี่ปีมาแล้ว

(1) 200,000 ปี            (2) 500,000 ปี            (3) 750,000 ปี            (4) 1,000,000 ปี

ตอบ 2 หน้า 80 โฮมินิดสกุลลลสตราโลพิธิคัสได้สูญพันธุจากโลกไปกว่า 500,000 ปีมาแล้ว

66.       พ่อของหลุยส์ ลิกกี้ เป็นชาวอะไร

(1) อังกฤษ      (2) ฝรั่งเศส      (3) สเปน         (4) เยอรมัน

ตอบ 1 หน้า 78 หลุยส์ ลีกกี้ (Louis Leakey) เป็นลูกของมิชชั่นนารีชาวอังกฤษ แต่เกิดที่หมู่บ้าน ของคนเผ่าคิกูยูในแถบแอฟริกาตะวันออกในปี ค.ศ. 1903 ซึ่งอาจเป็นคนผิวขาวคนแรกที่ ถือกำเนิดในกาฬทวีป (ทวีปแอฬริกา)

67.       ลิงลมจัดเป็นพรอสิมี มีลักษณะคล้ายอะไร

(1) สุนัขจิ้งจอก            (2)       แมวป่า (3)       พังพอน            (4) กระรอก

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

68.       ใครคือผู้ที่ค้นพบซากโฮมินิดรุ่นแรกเป็นคนแรกของโลก

(1) ริชาร์ด ลีกกี้            (2)       โรเบิร์ต บรูม     (3)       เรมอนด์ ดาร์ท  (4) หลุยส์ ลีกกี้

ตอบ 3 หน้า 77 - 78 ในปี ค.ศ. 1924 เรมอนด์ ดาร์ท (Raymond Dart.) นักกายวิภาคศสตร์ชาวออสเตรเลีย ได้ค้นพบหัวกะโหลกชิ้นหนึ่งตรงบริเวณที่เรียกว่า Taung ในทวีปแอฟรีกา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหัวกะโหลกของมนุษย์มาก ทำให้เขาเชื่อว่าได้พบซากโฮมินิดรุ่นแรก เป็นคนแรกของโลก และยังเป็นคนแรกที่เรียกโฮมินิดชนิดนี้ว่า ออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส (Australopithecus africanus)

69.       ไพรเมต มีนิ้วมือข้างละกี่นิ้ว

(1) 3 นิ้ว           (2)       4 นิ้ว    (3)       5 นิ้ว    (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 68 แบบแผนหลักทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมของไพรเมต มีดังนี้

1.         มีนิ้วมือและนิ้วเท้าอยู่ข้างละ 5 นิ้ว

2.         มีเล็บมือเล็บเท้าแทนการมีกรงเล็บแบบสัตว์

3.         มือและเท้าสามารถยืดและหดเข้าออกได้ง่าย

4.         มีกระดูกไหปลาร้า ซึ่งจะไม่พบในสัตว์สี่เท้าชนิดอื่น

5.         สามารถกินอาหารได้ทุกประเภทโดยไม่เลือก

6.         จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ

7.         ตัวผู้ (เพศชาย) จะอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างถาวร ฯลฯ

70.       มนุษย์กลุมใดที่รู้จักการใช้ไฟเป็นครั้งแรก

(1) โฮโม เซเปียนส์       (2) โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(3)       โฮโม อีเรคตัส   (4) ออสตราโลพิธิคัส

ตอบ 3 หน้า 83, 86, 95 วัฒนธรรมของโฮมินิดยุคโฮโม อีเรคตัส (มีชีวิตอยู่ในช่วง 700,000 ปีมาแล้ว) เรียกว่า วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน (Acheulian) ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้       

1. มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญ คือ เครื่องมือหินสำหรับสับหรือตัด ซึ่งแหล่งทำหินที่สำคัญ ก็คือ อาชูเลี่ยน

2. สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้           

3. อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

4.         ริเริ่มใช้ ไฟเป็นครั้งแรก     

5. เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ด้านภาษาพูดเพื่อบ่งบอกถึงความต้องการและความรู้สึกของตน ฯลฯ