ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ91-100

91.       ออสตราโลพิธิคัส สูญจากโลกนี้ไปราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 150,000 ปี                        

(2) 300,000 ปี            

(3) 500,000 ปี            

(4) 700,000 ปี

ตอบ 3 หน้า 79 - 80 โฮมินิดสกุลออสตราโลพิธิคัสได้สูญพันธุ์จากโลกนี้ไปราว 500,000 ปีมาแล้ว เป็นโฮมินิดที่สามารถเดินได้ด้วยเท้าทั้งสองข้าง มีลำตัวเกือบตั้งตรงในขณะเดิน มีฟันหลังและ ฟันกรามขนาดใหญ่ในการกินเนื้อ รวมทั้งเป็นกลุ่มแรกที่สามารถสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำ ด้วยหินได้ เราจึงเรียกวัฒนธรรมของโฮมินิดสกุลนี้ว่า วัฒนธรรมโอดูแวน

92.       ไพรเมตมีนิ้วมือนิ้วเท้าข้างละกี่นิ้ว

(1) 3    

(2) 4    

(3) 5    

(4) 6

ตอบ 3 หน้า 68 - 69 แบบแผนหลักทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมของไพรเมต มีดังนี้

1.         มีนิ้วมือและนิ้วเท้าอยู่ข้างละ 5 นิ้ว

2.         มีเล็บมือเล็บเท้าแทนการมีกรงเล็บแบบสัตว์

3.         มือและเท้าสามารถยืดและหดเข้าออกได้ง่าย

4.         มีกระดูกไหปลาร้า ซึ่งจะไม่พบในสัตว์สี่เท้าชนิดอื่น

5.         สามารถกินอาหารได้ทุกประเภทโดยไม่เลือก

6.         จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ

7.         ตัวผู้ (เพศชาย) จะอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างถาวร ฯลฯ

93.       เจน กูดเดลล์ ทำการศึกษาชีวิตของสัตว์ประเภทใด

(1) อุรังอุตัง      

(2) ชิมแปนซี    

(3) กอริลลา     

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 22. ประกอบ

94.       พ่อของหลุยส์ ลีกกี้ เป็นชาวอะไร

(1)       อิตาลี  (2) ฝรั่งเศส      (3) อังกฤษ      (4) เยอรมนี

ตอบ 3 หน้า 78 หลุยส์ ลีกกี้ (Louis Leakey) เป็นลูกของมิชชันนารีชาวอังกฤษ แต่เกิดที่หมู่บ้าน ของคนเผ่าคิกูยูในแถบแอพ่ริกาตะวันออกในปี ค.ศ. 1903 ซึ่งอาจเป็นคนผิวขาวคนแรก ที่ถือกำเนิดในกาฬทวีป (ทวีปแอฟริกา)

95.       มนุษย์กลุ่มใดที่รู้จักการใช้ไฟเป็นครั้งแรก     

(1) โฮโม เซเปียนส์

(2)       โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์       (3)โฮโม อีเรคตัส          (4)ออสตราโลพิธิคัส

ตอบ 3 หน้า 83, 86, 95 วัฒนธรรมของโฮมินิดยุคโฮโม อิเรคตัส เรียกว่า วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน

(Acheulian) ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

1. มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญ คือ เครื่องมือหินสำหรับลับหรือตัด ซึ่งแหล่งทำหิน

ที่สำคัญ ก็คือ อาชูเลี่ยน          2. สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้

3.         อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม         4. ริเริ่มใช้ ไฟเป็นครั้งแรก

5.         เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ด้านภาษาพูดเพื่อ บ่งบอกถึงความต้องการและความรู้สึกของตน ฯลฯ

96.       ซากดึกดำบรรพ์ของโฮโม อีเรคตัส มีการค้นพบในทวีปใด

(1) ยุโรป          (2) เอเชีย         (3) แอฟริกา     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 84 - 85 มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของโฮโม อีเรคตัส ใบทวีปเอเชีย ยุโรป และ แอฟริกา แต่ไม่พบในทวีปอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบนั้น ได้แก่ ซากกระดูกของมนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง และมนุษย์ไฮเดลเบอร์ก

97.       ซากของมนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง และมนุษย์ไฮเดลเบอร์ก จัดอยู่ในสกุลใด

(1) โฮโม เซเปียนส์       (2) โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(3)       โฮโม อีเรคตัส   (4) ออสตราโลพิธิคัส

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 96. ประกอบ

98.       เดวิดสัน แบล็ค และพวก ได้ทำการค้นหาซากโฮมินิดอย่างจริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ. ใด

(1) 1895         (2) 1901         (3) 1928         (4) 1947

ตอบ 3 หน้า 85 นายแพทย์เดวิดสัน แบล็ค (Davidson Black) แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์กรุงปักกิ่ง ได้รวบรวมนักวิชาการมาทำการค้นหาซากโฮมินิดที่หมู่บ้านโจวโขว่เตี้ยน

อย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1928 ซึ่งกลุ่มนักวิจัยได้ค้นพบซากกระดูกจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อซากโฮมินิดที่ค้นพบนี้ว่า ซิแนนโธรปัส” (Sinanthropus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์ปักกิ่ง

99.       โฮมินิด เป็นคำเรียกกลุ่มสัตว์ในวงศ์ใด

(1)โฮโมเซอิก   (2)โฮมินิเดีย    (3) โฮโม เซเปียนส์       (4)โฮมิโนโซอิก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

100.    ช่วงโฮโม อิเรคตัส อยู่ในช่วงวัฒนธรรมแบบใด

(1)       มุสเตอเรียน     (2)อาชูเลียน    (3)โอดูแวน      (4)แอนโดเลี่ยน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 95. ประกอบ