ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ91-100

91.       ซากโฮมินิดยุคแรกซึ่งพบบนเชิงเขาสีวาลิก อยู่ในประเทศใด

(1) จีน  

(2) อินเดีย       

(3) อินโดนีเซีย 

(4)       ฝรั่งเศส

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

92.       มนุษย์สไตน์เฮม ค้นพบครั้งแรกในประเทศใด

(1) อังกฤษ      

(2) ฝรั่งเศส      

(3) เยอรมัน      

(4) จีน

ตอบ 3 หน้า 87 โฮโม เซเปียนส์ มีวัฒนธรรมแบบ มุสเตอเรียน” (Mousterian)โดยโฮโม เซเปียนส์ ในยุคแรก ได้แก่

1.         มนุษย์สไตน์เฮม (Steinheim) พบในบระเทศเยอรมัน มีอายุราว 300,000 - 200,000 ปีมาแล้ว

2.         มนุษย์สวอนสโคมบ์ (Swanscombe) พบในประเทศอังกฤษ ใกล้กรุงลอนดอนโดยมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับมนุษย์สไตน์เฮม

3.         มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ (Neanderthals) พบในประเทศอิรัก โซเวียต และจีน มีอายุราว 125,000 - 40,000 ปีมาแล้ว ซึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์นี้ถือว่าเป็นมนุษย์ชั้นสุดท้ายที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

93.       มนุษย์สวอนสโคมบ์ มีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับมนุษย์ในข้อใด

(1)นีแอนเตอร์ธอลส์     

(2) สไตน์เฮม   

(3)ไฮเตลเบอร์ก          

(4) โครมันยอง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

94.       มนุษย์ใดที่เป็นชั้นสุดทายที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(1) นีแอนเดอร์ธอลส์    (2) สไตน์เฮม   (3) ไฮเดลเบอร์ก          (4) โครมันยอง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

95.       มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ มีชีวิตอยู่ในสภาพอากาศอย่างไร

(1) ร้อนชื้น       (2) อบอุ่น         (3) หนาวจัด     (4) ฝนตกชุก

ตอบ 3 หน้า 87 มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ มีชีวิตอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นของยุคนํ้าแฃ็ง โดยมีรูปร่างทางร่างกายเกือบเท่ามนุษย์สมัยใหม่ มีขนาดมันสมองใหญ่ราว 1,200 - 1,800 ลบ.ซม. เดินตัวตั้งตรง มีความสูงเฉลี่ย 5 ฟุต แต่หนักและหนา หน้าอกกว้างและกลม มีกล้ามเนื้อ เป็นมัด ๆ กระดูกขาใหญ่และโค้ง นิ้วมือใหญ่และสั้น เท้าอูม กะโหลกศีรษะลาดต่ำและแบน กะโหลกท้ายทอยและด้านข้างโป่ง กระดูกคิ้วโปนหนเหนือขอบตาและโค้งลงมาเชื่อมกับสันจมูก

96.       มีความเชื่อกันว่า ช่องแคบใดที่เคยเป็นแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างเอเชียและอเมริกา

(1)ปานามา      (2)เบริง            (3)มะละกา     (4)สุเอซ

ตอบ 2 หน้า 90 มีความเชื่อกันว่า ช่องแคบที่เคยเป็นแผนดินเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา คือ ช่องแคบเบริง

97.       มนุษย์กลุ่มใดที่ได้เริ่มมีพิธิการฝังศพ

(1)นีแอนเดอร์ธอลส์     (2)สไตน์เฮม    (3)ไฮเดลเบอร์ก           (4)โครมันยอง

ตอบ 4 หน้า 90 มนุษย์โครมันยอง (Cro-magnon) เป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ในยุคต้นโดยมีชีวิตอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของยุคน้ำแข็งรุ่นสุดท้ายที่มีอากาศอบอุ่นและหนาวลลับกันไป โดยมนุษย์โครมันยองจะมีความสามารถในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยไม้ กระดูกและเขาสัตว์ ปั้นรูป ทำเครื่องปั้นดินเผา และสามารถเรียนรู้-วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ เช่น วิธีการล่าสัตว์ ศิลปะ และพิธีกรรม นอกจากนี้ยังริเริ่มพิธีการฝังศพด้วย

98.       การศึกษาการวิวัฒนาการของยุคก่อนประวัติศาสตร์มีชื่อเรียกเฉพาะว่าอะไร

(1) มานุษยวิทยาวัฒนธรรม     (2) มานุษยวิทยากายภาพ

(3) มานุษยวิทยาโบราณศึกษา            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 91 การศึกษาการวิวัฒนาการของยุคก่อนประวัติศาสตร์มีชื่อเรียกเฉพาะว่า วิชามานุษยวิทยาสาขาโบราณศึกษา (Paleoanthropology)

99.       มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกมาแล้วราวกี่ปี

(1) 1,000 ปี     (2) 10,000      ปี         (3) 50,000 ปี  (4)       100,000 ปี

ตอบ 2 หน้า 91 มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกเมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว โดยบริเวณแหล่งเพาะปลูก โบราณที่สำคัญในยุคต้น ได้แก่ ตอนเหนือของจีน เม็กซิโก และเปรู โดยมีผู้ค้นพบหลักฐาน ว่าดิบแดนแถบสุวรรณภูมิของเรานี้เริ่มเพาะปลูกเมื่อ 9,000 ปีมาแล้ว

100.    เมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกคือเมืองอะไร

(1)โรม  (2) เจอริโช       (3)อาซีเลียน    (4)โจวโขว่เตี้ยน

ตอบ 2 หน้า 91 เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือ เมืองเจอริโช อยู่ในประเทศจอร์แดน ปัจจุบันอยู่ในเขตยึดครองของอิสราเอล ซึ่งเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อ 10,500 ปีมาแล้ว