ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ91-100

91.       ใครคือผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ของชาวอินเดียนแดง และเขียนหนังสือชื่อ Golden Bough

(1) มอร์แกน     

(2) โบแอส       

(3) เฟรเซอร์     

(4) เดอร์ไคม์

ตอบ 3 หน้า 123, 138 - 139, (คำบรรยาย) เจมส์ เฟรเซอร์ (james Frazer) ศาสตราจารย์สาขา มานุษยวิทยาสังคมคนแรกของประเทศอังกฤษ เป็นผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ ของชาวอินเดียนแดง และเขียนหนังสือชื่อ Golden Bough

92.       ประชาชนในเมืองแอชตัน มีอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก

(1) กรรมกรเหมืองแร่   

(2) ทำนา         

(3) ขุดถ่านหิน  

(4) เกษตรกร

ตอบ 3 หน้า 154 เมืองแอชตัน มีที่ตั้งอยู่บริเวณเวสต์ไรดิง ในมณฑลยอร์คเชีย ประเทศอังกฤษ ถือเป็น แหล่งอุตสาหกรรมที่มีการผลิตถ่านหินเป็นจำนวนมาก อาชีพการขุดถ่านหินจึงถือเป็นอาชีพหลัก ของประชาชนในเมืองแอชตัน โดยเหมืองถ่านหินที่ทำการขุดเป็นครั้งแรก (ในปี ค.ศ. 1868)มีชื่อว่า แมนตัส

93.       ที่อยู่อาศัยของชาวเอสกิโม เรียกว่าอะไร

(1) แอสโร        

(2) อิกลู           

(3) กิโนเร         

(4) แอสริน

ตอบ 2 หน้า 163 ที่อยู่อาศัยของซาวไซบีเรียและเอสกิโมนั้น มักจะสร้างด้วยนํ้าแข็งที่เรียกกันในหมู่ เอสกิโมว่า อิกลูซึ่งลักษณะการสร้างที่พักอาศัยแบบนี้เหมาะกับสภาพอากาศที่หนาวจัดเท่านั้น

94.       ไมเคิล คาราแวน คือนักมานุษยวิทยาที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนที่ไหน

(1) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่        (2) ตำบลสระมะเขือ จังหวัดปราจีนบุรี

(3) อำเภอนาดี จังหวัดกาฬสินธุ์          (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 147 ไมเคิล คาราแวน (Michael M. Calavan) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนที่หมู่บ้านสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ในหน้าฝนชาวบ้านจะปลูกข้าวตามกรรมวิธีที่เริยกว่า นาดำ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะปลูกกระเทียม แตงโม ยาสูบ หรือถั่วลิสงในนาผืนเดียวกัน โดยมิได้ปล่อยที่ดินให้ว่าง เพื่อการฟื้นตัวเลย

95.       ชนชาวอีบาน อาศัยอยู่บริเวณใด

(1) เกาะบอร์เนียว       (2) เกาะสุมาตรา         (3) เกาะมาเลนีเซีย      (4) เกาะซาราวัค

ตอบ 4 หน้า 160 ดีเรก ฟรีแมน ได้ทำการศึกษาความเป็นอยู่ของชนชาวอีบานที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะ ซาราวัค ซึ่งเป็นสังคมที่มีการปลูกพืชไร่ด้วยการทำไร่เลื่อนลอยหรือการถางป่าแล้วเผาให้ที่ดิน แถบไหลเขาโล่งเตียน เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

96.       สิ่งใดที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชนเผ่าบุชแมน

(1) สัตว์นํ้า       (2) สัตว์ป่า       (3) อาหาร        (4) นํ้า

ตอบ  4 หน้า 150 ชนเผ่าบุชแมน ซึ่งอาศัยอยู่ตามบริเวณทะเลทรายกาลาฮีรี ถือว่า น้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต จึงเก็บนํ้าไว้ในเปลือกไข่ของนกกระจอกเทศและนำไปฝังเพื่อ นำใปใช้ในยามขาดแคลน

97.       ประเทศไทยได้ทำการยกเลิกการใช้เบี้ยแทนเงินในปี พ.ศ. ใด

(1) พ.ศ. 1854 (2)       พ.ค. 1914       (3)       พ.ศ. 1957       (4)       พ.ศ. 2345

ตอบ 4 หน้า 181 - 182เบี้ยคือ หอยชนิดหนึ่งที่ใช้แทนเงินตราของไทยในสมัยโบราณ กล่าวกันว่า แต่เดิมนั้นเอามาจากแม่นํ้าโขง ต่อมาภายหลังพวกพ่อค้าเอามาจากทะเลแถวเกาะมัลติเวสและ เกาะพิลิปปินส์ ซึ่งประเภทของเบี้ยนั้นมี 8 ประเภท ได้แก่ เบี้ยโพล้ง เบี้ยแก้ เบี้ยจัน เบี้ยนาง เบี้ยหมู เบี้ยพองลม เบี้ยบัว และเบี้ยตุ้ม โดยเบี้ยทั้ง 8 ประเภทนี้มีค่าเท่ากันหมด สำหรับประเทศไทยนั้นได้ทำการยกเลิกการใช้เบี้ยเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนแทนเงินตราเมื่อปี พ.ศ. 2345

98.       ชาวเกาะโทรเบียน อาศัยอยูที่ใด

(1) เกาะบอร์เนียว       (2)       เกาะสุมาตรา   (3)       เกาะมาเลนีเซีย           (4)       เกาะซาราวัค

ตอบ 3 หน้า 172,351 ชาวเกาะโทรเบียน ซึ่งอาศัยอยู่ในหมูเกาะมาเลนีเชีย แถบทะเลใต้ของ

มหาสมุทรแปซิฟิก มีประเพณีการแลกเปลี่ยนระหว่างสังคมที่เรียกว่า กุลา” (Kula) เป็นประเพณี การแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างเผ่าที่มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับสถานภาพทางสังคมของผู้ให้และ ผู้รับ และคุณค่าทางเวทมนต์คาถาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะทำให้เกิดบูรณาการระหว่างสังคมขึ้น โดยคนในเผ่าต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์ต่อกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากมีภาระผูกพัน ที่จะต้องชดใช้ของคืนหมุนเวียนกันไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น

99.       ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาสังคมของชาวเฟอร์

(1) มาว์เซล มอสส์       (2)       เฟรดริค บาร์ธ  (3)       มาร์แชล ซาลินส์          (4)       จอร์จ โฮแมน

ตอบ 2 หน้า 173, 185 ศาสตราจารย่เฟรดริค บาร์ธ (Fredrik Barth) ได้ทำการศึกษาสังคมของชาวเฟอร์ ซึ่งในสังคมนี้สามีและภรรยาไม่ได้อาศัยอยู่รวมกันเป็น หน่วยทางเศรษฐกิจแบบครอบครัว แต่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างผลิตและต่างก็บริโภคสิ่งที่ตนทำขึ้น โดยไม่เกียวข้องซึ่งกันและกัน

100.    การกระทำใดของชาวอินเดียนแดงเผ่าควาคิตอลที่สื่อให้เห็นว่าเป็นคนมีเกียรติยศ มีชื่อเสียงในสังคม

(1) การจัดอหารเลี้ยงอย่างดี (2) การให้ของที่ระลึกต่อแขกที่มาเยือน

(3) การทำลายภาชนะหลังการจัดเลี้ยง           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 173, 351 ประเพณีหรือวัฒนธรรม พอทแลทชของอินเดียนแดงเผ่าควาคิตอล จะมี การแลกเปลี่ยนด้วยการเชิญไปกินเลี้ยงและให้ของขวัญในงานวันพิเศษโดยเฉพาะในวันที่มี การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชีวิตหรือที่เรียกว่า พิธีผ่านภาวะ (Rites De Passage) เช่น วันเกิด วันเริ่มเข้าสู่วัยสาว วันแต่งงาน และวันตาย โดยหลังงานเลี้ยงจะมีการทำลายข้าวของ ภาชนะที่ใส่อาหาร หรือเครื่องครัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีเกียรติยศและชื่อเสียงทางสังคม ของเจ้าภาพ ขณะเดียวกันแขกที่ได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงก็ต้องเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเพื่อ ตอบแทนเจ้าภาพเดิม และทำลายข้าวของให้เท่ากับหรือมากกว่างานที่เคยได้รับเชิญไป